30 червня о 15:00 год. відбудеться засідання позачергової сесії в сесійній залі Дубровицької міської ради.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

30 червня 2015 року                                                                                         №____

 

Про затвердження Порядку проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад

Відповідно до частини 4 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» Дубровицька міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

1.     Затвердити Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад (додається).

 

Міський голова                                                                    А.Кузьмич

 

 

Затверджено

рішенням № ___ від «30»червня 2015 року Дубровицької міської ради

 

Порядок
проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад

1. Цей Порядок визначає механізм проведення громадського обговорення та основні вимоги до його організації та розгляду узагальнених пропозицій (зауважень) під час розгляду питань про добровільне об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

2. Громадське обговорення проводиться з метою залучення представників громадськості до розгляду пропозицій щодо добровільного об’єднання територіальних громад під час прийняття відповідного рішення.

Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, а також громадські об’єднання, що не є юридичними особами.

 3. Організатори громадського обговорення самостійно визначають форми його проведення (конференція, форум, громадські слухання, засідання за круглим столом, збори, зустрічі, теле- або радіодебати, Інтернет-конференція, електронна консультація), виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості заінтересованих учасників та власних організаційних можливостей.

 4. Громадське обговорення передбачає:

 1) вирішення організаційних (технічних) питань:

 - час та дата проведення громадського обговорення;

 - місце проведення громадського обговорення;

 - визначення цільової групи та ефективного способу інформування потенційних учасників для участі у заході (у разі необхідності складаються списки учасників);

Забезпечення участі у громадських обговореннях цільових груп та всіх потенційно зацікавлених сторін можна досягти шляхом інформування їх у будь-який доступний спосіб. Як правило, інформуванням потенційних зацікавлених сторін займається ініціатор громадських обговорень.

 Серед можливих способів інформування цільових груп та зацікавлених сторін про проведення громадських обговорень найбільш поширеними є:

 - оголошення у засобах масової інформації (у пресі, на телебаченні, радіо, в Інтернеті);

 - розсилання письмових запрошень.

 2) опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) щодо добровільного об’єднання територіальних громад та проведення аналізу поданих пропозицій (зауважень);

 3) узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення

 5. Рішення про проведення громадського обговорення приймається його організатором з урахуванням вимог, установлених Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», і повинно містити питання, що виноситься на громадське обговорення, строк його проведення та імена відповідальних осіб.

6. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.

 Пропозиції (зауваження) реєструються організатором громадського обговорення.

 Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження.

 Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

 7. Організатор громадського обговорення не зобов’язаний перевіряти достовірність інформації про фізичних або юридичних осіб, яка міститься у поданих ними відповідно до пункту 6 цього Порядку документах.

 8. У ході проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю у рамках громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються всі пропозиції (зауваження).

 9. Організатор громадського обговорення протягом 2 днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються найменування організатора, зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.

 

Секретар ради                                                                                   В.Андрусенко

Звіт про базове відстеження регуляторного актупроекту рішення Дубровицької міської ради“Про встановлення мінімальної вартості місячноїоренди 1 (одного) квадратного метра загальноїплощі нерухомого майна у місті Дубровиця“

 

Назва виконавця:фінансово-економічний відділ Дубровицької міської ради.

 

Ціль прийняття акта:встановлення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна для подальшого ії застосування при оподаткуванні осіб, які передають нерухоме майно в оренду, відповідно до підпункту 1.2 пункту 1 статті 170 Податкового Кодексу України , створення законодавчо врегульованого правового простору збільшення надходжень до міського бюджету від податку з доходів.

Строк виконання заходів з відстеження:до набрання чинності.

 

Тип відстеження:базове

 

Методи одержання результатів відстеження:здійснюватиметься шляхом аналізу інформації щодо надходжень до бюджету від сплати податків, кількості взятих на облік договорів оренди тощо.

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних: затвердження розрахунку визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно у місті забезпечить оподаткування доходів осіб, які здають в оренду нерухоме майно, у відповідності до чинного законодавства.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

В результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватися та вивчатися:

-         ефективність розробленого механізму;

-         рівень інформованості суб’єктів господарювання, фізичних осіб та інших                       споживачів з основних положень регуляторного акта;

-         наповнення міського бюджету.

 

Аналіз вигод та витрат:

            Вигоди

           Витрати

                                          Сфера інтересів влади

Збільшення надходжень до міського бюджету від оформлення права оренди

Відсутні

Виконання чинних нормативних документів

Відсутні

Врахування реальної ситуації, що склалася на ринку нерухомості

Відсутні

Підвищення довіри до влади

Відсутні

                             Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Нормативно-правове врегулювання питання

Сплата податку з доходів фізичних осіб

                                       Сфера інтересів громадян

Покращення стану задоволення потреб мешканців міста за рахунок збільшення надходжень до міського бюджету

Відсутні

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеню досягнення визначених цілей:

Відповідно до ст.10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” з метою оцінки ступеню досягнення цим регуляторним актом визначених цілей, аналіз його результативності буде здійснюватися за допомогою повторного, а в подальшрму періодичного відстеження.

 

Розробник:

начальник фінансово-економічного

відділу міської ради                                                                      І.Велика

 

 

Міський голова                                                                             А.Кузьмич

 

 

 

Повідомлення

про намір змінити тариф на послуги з утримання будинку та прибудинкової території для буд. 60 по вул. Шевченка.

    Відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 року № 390 КП «Будинкоуправління» пропонує на розгляд обґрунтування причин зміни тарифу на послуги з утримання будинку та прибудинкової території для буд. 60 по вул. Шевченка.

          Зауваження та пропозиції приймаються за адресою: 34100,  Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Комунальна,11, тел.:  2-06-35; 2-03-87.

 

Обґрунтування необхідності зміни тарифу на послуги з утримання будинку та прибудинкової території для буд. 60 по вул. Шевченка

     Рішенням виконавчого комітету Дубровицької міської ради № 28 від 21.02.2013 р. затверджено розміри тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються КП «Будинкоуправління» по кожному будинку окремо. Діючий тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для буд. 60 по вул.Шевченка становить 1,95 грн. за 1 м2.

       Після затвердження тарифів для буд. 60 по вул. Шевченка було встановлено станцію для підкачування води. Тож, в статтю витрат «освітлення місць загального користування і підвальних приміщень та підкачування води» до тарифу для даного будинку не включено використання електроенергії на підкачування води та матеріалів на обслуговування станції, що в свою чергу призвело до перевитрат електроенергії та матеріалів.

       Тариф на електроенергію на дату встановлення діючого тарифу на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій становив 0,304 грн. за 1 кВт. На даний час вартість електроенергії - 0,525 грн. за 1 кВт. Оскільки, основна складова статті витрат «освітлення місць загального користування і підвальних приміщень та підкачування води» в діючому тарифі – це електроенергія, що зросла на 72,7 %, вартість даної статті витрат становитиме 0,405 грн. (з ПДВ), а загальний розмір тарифу для будинку 60 по вул. Шевченка – 2,225 грн. за 1 м2.

       Перелік послуг та періодичність їх надання затверджено Рішенням виконавчого комітету Дубровицької міської ради № 384 від 20.04.2012 р.

 

Розрахунок

вартості обслуговування обладнання для підкачування води  та використання електроенергії

по вулиці Шевченка, 60

№ п/п

Адреса

К-ть

пов.

Заг.

площа

кв.м.

Житлова

 пл.

(м2)

Вартість

 матеріалів,

грн.

 

Рента

бельність,

5%, грн.

 

Разом витрати без ПДВ + рентабель-ність(5%),

грн.

Викорис-тання ел.енергії  в місяць, кВт.

Вартість

електроенергії,

 без ПДВ

кВт, грн..

Собівартість

електроенергії

без ПДВ

,грн. на 1м2

Собівартіс

ть 1м2,

без ПДВ, грн..

 

ПДВ,грн. 1м2

Вартість послуг

на 1м2,грн..

1

вул. Шевченка, 60

3

815,5

461,3

0,119

0,006

0,125

162

0,525

0,104

0,229

0,046

0,275

 

  Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий                                                                                                           Столярець С.В.