Оголошення про конкурс на заміщення  вакантної посади головного спеціаліста з питань туризму, молоді і спорту відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської ради

 

Відповідно до розпорядження міського голови від 12.03.2021 року № 52-к «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади головного спеціаліста з питань туризму, молоді і спорту відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської ради»,Дубровицька  міська радамісце знаходження: 34100, Рівненська область, м. Дубровиця, вул. Воробинська, 4, тел.03658-2-02-31,  оголошує конкурс на заміщення  вакантної посади головного спеціаліста з питань туризму, молоді і спорту відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської ради.

Інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається головним спеціалістом юридичного відділу Дубровицької міської ради.

Вимоги до претендентів:

повна  вища  освіта  відповідного  професійного  спрямування  за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років, навички роботи на персональному комп’ютері, вільне володіння державною мовою.

Бажаючі взяти участь у конкурсі подають такі документи:

заяву про участь у конкурсі (додається);

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, а також копію трудової книжки для підтвердження необхідного та належного стажу роботи;

копію документа, який посвідчує особу;

копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”. (вид декларації: декларація «кандидата на посаду»).

Заяви приймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення даного оголошення, а саме: до 12 квітня 2021 року включно, вул. Воробинська, 4 (головний спеціаліст юридичного відділу).

Дата проведення конкурсу: 13 квітня 2021 року о 11.00год в приміщення Дубровицької міської ради за адресою: м.Дубровиця, вул Воробинська,4

Довідки за телефоном: 0660401427.

Міський голова                                                               Богдан МИКУЛЬСЬКИЙ

 

Додаток 1

до Порядку проведення іспиту    

кандидатів на заміщення вакантних

посад посадових осіб місцевого     

самоврядування Дубровицької міської ради

 

I. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції» та «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 

Питання на перевірку знання по  Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Форма правління в Україні (ст. 5).

3. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (ст. 10).

4. Об’єкти права власності Українського народу (ст. 13,14).

5. Найважливіші функції держави та державні символи України (ст. 17,20).

6. Конституційне право на працю, освіту та соціальний захист (ст. 43,53,46).

7. Обов’язки громадянина України (ст. 65-68).

8. Повноваження Верховної Ради України (ст. 85).

9. Порядок обрання Президента України та його повноваження (ст. 103,106).

10. Склад та повноваження Кабінету Міністрів України (ст. 114,116,117).

11. Повноваження місцевих державних адміністрацій (ст. 119).

12. Державний бюджет України (ст. 96).

13. Система адміністративно-територіального устрою України (ст. 133).

14. Система судів в Україні (ст.125).

15. Органи місцевого самоврядування в Україні (ст. 140).

 

Питання на перевірку знання

Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, та поняття посадової особи (ст. 1,2).

2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст. 5).

3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (ст. 4).

4. Основні напрямки державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (ст. 6).

5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 8).

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 9).

7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та присяга посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 10-11).

8. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби (ст. 12).

9. Класифікація посад та ранги посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 14,15).

10. Просування по службі та кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (ст. 15,16).

11. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 17).

12. Граничний вік перебування на службі та підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (ст. 18,20).

13. Оплата праці, відпустки посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 21).

14. Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 21,22).

15. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (ст. 23,24).

 

Питання на перевірку знання

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1. Поняття, основні принципи місцевого самоврядування за Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (статті 2, 4, 5).

2. Реалізація громадянами України права на участь у місцевому самоврядуванні (статті 3, 7, 8, 9,13).

3. Система місцевого самоврядування (статті 5, 6, 10, 11, 12, 14).

4. Форми добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування
(стаття 15).

5. Організаційно - правова, матеріальна і фінансова основи місцевого
самоврядування (статті 16, 60).

6. Законодавство України про місцеве самоврядування та державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

7. Повноваження сільських, селищних рад (статті 25, 26).

8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціально - економічного і культурного розвитку, планування та обліку (стаття 27).

9. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад в галузі бюджету, фінансів і цін (стаття 28).

10. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад щодо управління комунальною власністю та в галузі житлово-комунального господарства, побутового торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку (статті 29, 30).

11. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі будівництва (стаття 31).

12. Повноваження виконавчих органів у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту (стаття 32).

13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (стаття 33).

14. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціального захисту населення (стаття 34).

15. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи щодо вирішення питань адміністративно - територіального устрою (статті 35, 36, 37).

Питання на перевірку знання

Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів "корупція" та "корупційне правопорушення" згідно із Законом України "Про запобігання корупції" (ст. 1).

 2. Визначення термінів "корупційне правопорушення" та "неправомірна вигода" згідно із Законом України "Про запобігання корупції" (ст. 1).

3. Визначення термінів "близькі особи" та "суб’єкти декларування" згідно із Законом України "Про запобігання корупції" (ст. 1).

4. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції" (ст. 3).

5. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції (ст. 21).

6. Обмеження щодо одержання подарунків (ст. 23).

7. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 25).

8. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 28).

9. Переведення, звільнення особи у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів (ст. 34).

10. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи

корпоративних прав (ст. 36).

11. Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень (ст. 44).

12. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 45).

13. Спеціальна перевірка (ст. 56).

14. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації (ст. 60).

15. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (ст. 65).

Перелік питань з урахуванням специфіки вакантних посад відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської ради по напряму спорт:

1.  Громадські засади у сфері фізичної культури і спорту (Закон України «Про фізичну культуру і спорт»).

2. Порядок розробки програм, для якісної роботи  відділу культури, молодіждної політики, спорту та туризму

3. Фізична культура і спорт - складова частина загальної культури суспільства   (Закон України «Про фізичну культуру і спорт»).

4. Завдання фізичної культури і спорту в Україні (Закон України «Про фізичну культуру і спорт»).

5. Державне регулювання фізичної культури і спорту (Закон України «Про фізичну культуру і спорт»).

6. Право громадян на заняття фізичною культурою і спортом (Закон України «Про фізичну культуру і спорт»).

7. Громадські засади у сфері фізичної культури і спорту (Закон України «Про фізичну культуру і спорт»).

8. Оздоровлення та відпочинок за кошти державного та місцевого бюджетів.

9. Види спорту. Спортивна класифікація (Закон України «Про фізичну  культуру і спорт»).

10. Формування державної політики у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики, зокрема вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері.

11. Проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об'єктів культурної спадщини.

12. Заходи щодо підтримки обдарованої молоді.

13. Як повинна бути організована   робота по розвитку  фізкультури і спорту   в навчальних закладах так і за місцем проживання  членів громади?

 

Головний спеціаліст юридичного відділу                                  Марія СТОЛЯРЕЦЬ