Відповідно до розпорядження міського голови від 13.07.2021 року № 162-к «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади спеціаліста 1-ї категорії загального відділу Дубровицької міської ради»,Дубровицька  міська рада,місце знаходження: 34100, Рівненська область, м. Дубровиця, вул. Воробинська, 16, тел.03658-2-02-31,  оголошується конкурс на заміщення  вакантних посад:

 

1. Спеціаліста 1-ї категорії загального Дубровицької міської ради– одна штатна одиниця.

 

Загальні вимоги до кандидатів:   громадянство України, вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр або спеціаліст,  вільне володіння українською мовою, знання технічної англійської мови, знання різних конфігурацій ПК, операційних систем та мережевих стандартів, адміністрування комп’ютерів, серверів, налаштування та встановлення нового апаратного та програмного забезпечення.  Стаж роботи не менше двох років в органах державної влади або місцевого самоврядування, або стаж роботи за фахом не менше трьох років.

Бажаючі взяти участь у конкурсі подають такі документи:заяву про участь у конкурсі (додається); заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4 х 6 см; копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, а також копію трудової книжки для підтвердження необхідного та належного стажу роботи; копію документа, який посвідчує особу; копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних); довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності); декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”. (вид декларації: декларація «кандидата на посаду»).

Документом, що підтверджують знання української мови можуть бути зокрема: документ державного зразка про середню/вищу освіту, в якому є інформація про вивчення предмету (дисципліни), що підтверджують знання української мови або посвідчення щодо вільного володіння державною мовою, видане до 25.10.2019.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які: визнані в установленому порядку недієздатними; мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування; у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі близьким особам; позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін; в інших випадках, установлених законами.

Учасники конкурсу обов’язково складають іспит на перевірку та оцінку знань Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», а також  законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відділу.

Інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається головним спеціалістом юридичного відділу Дубровицької міської ради.

Заяви приймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення даного оголошення, а саме: до 17 год. 30 хв. 13 серпня 2021 року включно, вул. Воробинська, 16 (головний спеціаліст юридичного відділу).

Дата проведення конкурсу: 16 серпня 2021 року о 11.00 год. в приміщення Дубровицької міської ради за адресою: м.Дубровиця, вул Воробинська,16

Звертатися за адресою: м.Дубровиця, вул. Воробинська, 16. Довідки за телефоном: 03658-2-02-31.

Міський голова                                                               Богдан МИКУЛЬСЬКИЙ

 

 

Додаток 1

до Порядку проведення іспиту    

кандидатів на заміщення вакантних

посад посадових осіб місцевого     

самоврядування Дубровицької міської ради

 

I. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції» та «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 

Питання на перевірку знання по  Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Форма правління в Україні (ст. 5).

3. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (ст. 10).

4. Об’єкти права власності Українського народу (ст. 13,14).

5. Найважливіші функції держави та державні символи України (ст. 17,20).

6. Конституційне право на працю, освіту та соціальний захист (ст. 43,53,46).

7. Обов’язки громадянина України (ст. 65-68).

8. Повноваження Верховної Ради України (ст. 85).

9. Порядок обрання Президента України та його повноваження (ст. 103,106).

10. Склад та повноваження Кабінету Міністрів України (ст. 114,116,117).

11. Повноваження місцевих державних адміністрацій (ст. 119).

12. Державний бюджет України (ст. 96).

13. Система адміністративно-територіального устрою України (ст. 133).

14. Система судів в Україні (ст.125).

15. Органи місцевого самоврядування в Україні (ст. 140).

 

Питання на перевірку знання

Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, та поняття посадової особи (ст. 1,2).

2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст. 5).

3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (ст. 4).

4. Основні напрямки державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (ст. 6).

5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 8).

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 9).

7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та присяга посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 10-11).

8. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби (ст. 12).

9. Класифікація посад та ранги посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 14,15).

10. Просування по службі та кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (ст. 15,16).

11. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 17).

12. Граничний вік перебування на службі та підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (ст. 18,20).

13. Оплата праці, відпустки посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 21).

14. Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 21,22).

15. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (ст. 23,24).

 

Питання на перевірку знання

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1. Поняття, основні принципи місцевого самоврядування за Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (статті 2, 4, 5).

2. Реалізація громадянами України права на участь у місцевому самоврядуванні (статті 3, 7, 8, 9,13).

3. Система місцевого самоврядування (статті 5, 6, 10, 11, 12, 14).

4. Форми добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування
(стаття 15).

5. Організаційно - правова, матеріальна і фінансова основи місцевого
самоврядування (статті 16, 60).

6. Законодавство України про місцеве самоврядування та державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

7. Повноваження сільських, селищних рад (статті 25, 26).

8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціально - економічного і культурного розвитку, планування та обліку (стаття 27).

9. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад в галузі бюджету, фінансів і цін (стаття 28).

10. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад щодо управління комунальною власністю та в галузі житлово-комунального господарства, побутового торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку (статті 29, 30).

11. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі будівництва (стаття 31).

12. Повноваження виконавчих органів у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту (стаття 32).

13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (стаття 33).

14. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціального захисту населення (стаття 34).

15. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи щодо вирішення питань адміністративно - територіального устрою (статті 35, 36, 37).

Питання на перевірку знання

Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів "корупція" та "корупційне правопорушення" згідно із Законом України "Про запобігання корупції" (ст. 1).

 2. Визначення термінів "корупційне правопорушення" та "неправомірна вигода" згідно із Законом України "Про запобігання корупції" (ст. 1).

3. Визначення термінів "близькі особи" та "суб’єкти декларування" згідно із Законом України "Про запобігання корупції" (ст. 1).

4. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції" (ст. 3).

5. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції (ст. 21).

6. Обмеження щодо одержання подарунків (ст. 23).

7. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 25).

8. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 28).

9. Переведення, звільнення особи у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів (ст. 34).

10. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи

корпоративних прав (ст. 36).

11. Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень (ст. 44).

12. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 45).

13. Спеціальна перевірка (ст. 56).

14. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації (ст. 60).

15. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (ст. 65).

Перелік питань з урахуванням специфіки перевірки професійних знань щодо комп`ютерного  та програмного забезпечення.

 

 1. Що таке мережний пристрій комутатор і його функції?

2. За які функції відповідає НТТР, FTP, РОРЗ – протоколи ?

3. Забезпечення надійності збереження даних та відновлення належного функціонування системи і даних у разі збоїв та інших серйозних порушень у комп'ютерній системі.

4. Адміністрування комп'ютерних мереж та пов'язаних із ними компонентів, включаючи комп'ютерне апаратне забезпечення, системне та прикладне програмне забезпечення і всі можливі конфігурації системи. 

5. Планування, координація та здійснення заходів безпеки для захисту даних, програмного та апаратного забезпечення. 

6. Установка/інсталяція серверів/сервісів, модернізація існуючих

7. Який з методів шифрування бездротових мереж WEP чи WPA є більш надійним?

8. Скільки біт інформації містить в собі адреса IPv4?

9. Проведення закупівель нового апаратного і програмного забезпечення.

10. Організація резервного копіювання даних;

11.  Організація роботи, пов'язаної із захистом персональних даних при їх обробці.

12. Яка технологія застосовується для віртуалізації локальної комп’ютерної мережі?

13. Комп'ютерні технології обробки інформації.

14. Організація резервного копіювання даних.

15. Налаштування апаратного і програмного забезпечення для стабільної роботи.