Звіт

про результати проведення на території Дубровицької міської ради публічного громадського обговорення питання щодо можливості добровільного  об’єднання територіальних громад

 

                  м.Дубровиця                                                                                  28.07.2015р.

 

     Розпорядженням міського голови м.Дубровиця А.Кузьмича від 30.06.2015р. № 58 у відповідності до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» було ініційовано питання щодо можливого проведення добровільного об’єднання територіальних громад. Рішенням сесії Дубровицької міської ради від 30.06.2015р. № 1005 затверджено «Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад» та призначено на 28.07.2015р. громадське обговорення щодо можливого добровільного об’єднання територіальних громад.

          Шляхом розміщення оголошень на інформаційних дошках, в мережі Інтернет на офіційному сайті міської ради, шляхом запрошення в телефонному режимі, було проінформовано, що громадські слухання пройдуть в форматі засідання за круглим столом 28.07.2015р. о 14 год.30хв. в приміщенні міської ради.

      Питання яке виносилось на громадське обговорення: «Можливість об’єднання територіальних громад села Берестя, Берестівської сільської ради, сіл Орв’яниця, Соломіївка, Кураш Соломіївської сільської ради, сіл Селець, Ясинець Селецької сільської ради в Дубровицьку територіальну громаду з центром у місті Дубровиця».

           Метою обговорення питання щодо можливого об’єднання територіальних громад було визначення думки населення Дубровицької міської ради щодо можливості об’єднання в єдину укрупнену, шляхом добровільного об’єднання, територіальну громаду, що є важливим чинником посилення ролі місцевого самоврядування в Україні.

         Відповідно до Порядку проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад 28 липня 2015р. в приміщенні міської ради було проведено громадські слухання. Перед учасниками громадського обговорення виступив міський голова А.Кузьмич, який ініціював об’єднання громад. В обговоренні прийняли участь секретар ради Андрусенко В.С., депутати Дубровицької міської ради Годунко В.С., Краглевич В.В., Конончук В.В., члени виконкому Шеремета Л.В., Панько Л.Л., серед присутніх: депутати міської ради, члени виконкому, працівники дошкільної освіти, підприємці, журналісти та активісти.

               Пропозиції, які надходили під час обговорення зафіксовані протокольно.

         Зауважень і заперечень щодо добровільного об’єднання територіальних громад не надходило.

 

Секретар ради                                                                                      В.Андрусенко

 

        Відповідно до Порядку проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад, який затверджений Рішення Дубровицької міської ради від 30.06.2015 року № 1005, в залі засідань Дубровицької міської ради 28.07.2015 року о 1430 год. відбудеться обговорення даного питання

                Запрошуємо депутатів, членів виконкому та небайдужих громадян міста.

 

 

Шановні дубровичани та гості міста!

         Прийміть найщиріші вітання з нагоди 1010-річниці з дня першої писемної згадки про м.Дубровиця!

      Саме 19 липня, коли усі дубровичани вшановують пам’ять Святої Діви Улянії Гольшанської, ми в цей славний день святкуємо вже 1010-річницю міста Дубровиці!

     Більше тисячу років минуло відтоді, як рука літописця вивела на пергаменті перші рядочки про нашу живописну і квітучу місцевість, якій судилося стати благотворним лоном для започаткування прекрасного міста - Дубровиця.

      У День народження нашого міста від усієї душі бажаю Дубровиці стабільності та процвітання, Україні миру, а вам, дорогі дубровичани, зичу міцного здоров’я, достатку і злагоди у ваших оселях, мудрості і натхнення у справах, любові, сімейного тепла, щасливої долі у рідному місті і Божого благословення.

 

                                                 Міський голова                                                          А.Кузьмич

УК Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(шосте  скликання)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

від  30  червня 2015 року                                                                              № 1007

 

“Про встановлення мінімальної вартості місячної

оренди 1 (одного) квадратного метра загальної

площі нерухомого майнафізичних осіб на території

міста Дубровиця“

 

         Відповідно до ст.25  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 170.1.2. пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України від 29.12.2010 року, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 №1253 «Про затвердження Методики  визначення  мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 11.11.2014 №307 «Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2015 рік» , з метою забезпечення надходжень до бюджету міста,  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити мінімальну вартість місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території  міста Дубровиця на рівні 5,31 гривень згідно розрахунку, що додається (додаток 1).

2. До мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території  міста Дубровиця застосовувати такі додаткові коефіцієнти (додаток 2):

2.1. Коефіцієнт місцезнаходження об’єкта нерухомого майна. У разі розміщення такого об’єкта у центральній зоні міста Дубровиця (зона 1) зазначений коефіцієнт дорівнює 2, близько від центру (зона 2) – 1,5, далеко від центру (зона 3) – 1. Межі зон визначені у додатку до цього рішення.

2.2. Коефіцієнт функціонального використання об’єкта нерухомого майна. У разі використання такого об’єкта для провадження виробничої діяльності зазначений коефіцієнт дорівнює 2, іншої комерційної діяльності – 3, некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб – 1.

3. Начальнику організаційно-правового відділу (Столярець М.М.) оприлюднити рішення на офіційному сайті Дубровицької міської ради в мережі Інтернет.

4.Це рішення набирає чинності з моменту прийняття.

5.  Додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною.

6. Затвердити звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту (додаток 3).

 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з  питань бюджету, фінансів, податкової політики та соціально-економічного розвитку міста (Котяш Я.О.)  і об’єднану державну податкову інспекцію у м. Дубровиця (Колода В.М.).

 

Міський голова                                                            А.Кузьмич

 

                                     Додаток 1

                      до рішенняміської ради

                                     від30 червня 2015 року №1007

 

РОЗРАХУНОК

Визначеннямінімальноївартостімісячноїоренди одного квадратного метра загальноїплощінерухомого майна фізичних осіб на територіїм.Дубровиця

Розрахуноквизначеннямінімальноївартостімісячноїоренди одного квадратного метра загальноїплощінерухомого майна проведено на підставі постанови КабінетуМіністрівУкраїнивід 29.12.2010 №1253 «Про затвердження Методики визначеннямінімальноїсумиорендного платежу за нерухомемайнофізичнихосіб», наказомМіністерстварегіональногорозвитку, будівництвата житлово-комунального господарстваУкраїнивід11.11.2014  №307  „Про прогнозні середньорічні показникиопосередкованоївартостіспорудженняжитла за регіонамиУкраїнина 2015 рік”.

Мінімальнавартістьмісячноїоренди одного квадратного метра загальноїплощінерухомого майна розраховується за формулою:

Рнерух.  =

Рновозбуд.____

К новозбуд. Х 12

х K1хK2

 

де Рнерух. (грн/кв.м.) – мінімальнавартістьмісячноїоренди 1 кв.м. метра загальноїплощінерухомого майна у гривнях;

Р новозбуд. (грн/кв.м.)– середнявартість 1 кв.м. новозбудованогооб’єкта, подібного до орендованого, яка обчислюєтьсязалежновідринковоївартості, у гривнях, з урахуванням ПДВ, визначеназгідно з наказом Міністерстварегіональногорозвитку, будівництвата житлово-комунального господарства Українивід11.11.2014  №307  „Про прогнозні середньорічні показникиопосередкованоївартостіспорудженняжитла за регіонамиУкраїни»  і становить по Рівненськійобласті6 369грн.

К новозбуд. – коефіцієнтокупностіоб’єкта, зданого в оренду, щовідповідає проектному строку йогоексплуатації. Відповідно до наказу Державного комітетубудівництва, архітектури та житловоїполітикиУкраїнивід 30.09.98 №215 „Про затвердженняЄдиногокласифікаторажитловихбудинківзалежновідякостіжитла та наявногоінженерногообладнання” визначенийклассбудівель по капітальності та строк їхслужби. Середній строк експлуатаціїпершого – шостогокласу  - 100 років.

Мінімальнавартістьмісячноїоренди одного квадратного метра загальноїплощінерухомого майна м.Дубровиця, розрахованазгідноізвищезазначеною формулою і складає (ізврахуванням ПДВ) – 5,31грн.

K1, K2коефіцієнти, визначенірішенням.

 

Секретар ради                                                                   В. Андрусенко

 

Начальник фінансово-

економічного відділу                                                         І. Велика

 

 

                                                                                                       Додаток 2

            до рішення міської ради

                                від 30 червня 2015 року №1007

 

Таблиця розрахунку вартості 1 кв.м з коефіцієнтами

 

Місцезнаходженняоб’єкта, коефіцієнтK1

Функціональнепризначення, K2

1

2

3

Зона 1

2

10,62

21,23

31,85

Зона 2

1,5

7,96

15,92

23,88

Зона 3

1

5,31

11,94

15,92

 

Коефіцієнтмісцезнаходженняоб'єктанерухомого майна  K1

 

зони

Територія, на яку розповсюджується застосування коефіцієнту

Коефіцієнт

K1

1

Центральна зона:

вулиці:

-         Миру – протяжність: відвулиціШкільноїдо майдану Злагоди;

-         Березова – протяжність: відвулиціШкільноїдо вулиці Богдана Хмельницького;

-         Поштова, 1000-ліття Дубровиці, Спортивна, Червоного Хреста, Шкільна, майдан Злагоди,Прирічкова;

-         Макарівська – протяжність: відвулиціГрушевського до вулиціНабережної;

-         Воробинська – протяжність: від початку вулиці до дошкільногонавчального закладу №4;

-         Улянії та АнастасіїГольшанських – протяжність: від початку вулиці до дитячоїконсультації Дубровицької ЦРЛ;

-         Набережна – протяжність: від початку вулиці до стадіону«Горинь»;

-         Шевченка – протяжність: відвулиціКраєзнавців до вулиці Богдана Хмельницького.

2,0

2

Зона вулиць, розміщенихблизькодо центру:

вулиці:

-         Березова – протяжність: відвулиці Богдана Хмельницького до вулиціШевченка;

-         Березова – протяжність: відвулиціШкільноїдо вулиціНової;

-         Артеменка, Нова, Винниченка,  Комунальна, провулокКомунальний, провулокМакарівський, Богдана Хмельницького, Колодязьна, Івана Франка, Лугова, провулокЛуговий, ЛесіУкраїнки, Князя ГлібаДубровицького, Крива, 8-го Березня, Селиця,;

-         Воробинська – протяжність: віддошкільногонавчального закладу №4 до шкільногонавчального закладу №1;

-         Миру – протяжність: відвулиціШкільноїдо вулиці 8-го Березня;

-         Шевченка – протяжність: відвулиціКраєзнавців до вулиці Нової;

-         Грушевського – протяжність: від початку вулиці до вулиціНової;

-         Шевченка – протяжність: відвулиці Богдана Хмельницького до вулиці Березової.

1,5

3

Іншічастиниміста і вулиці, що не увійшли в зону1 та зону2

1,0

 

Секретарради                                                             В.Андрусенко

 

Начальник фінансово-

економічного відділу                                                         І. Велика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Додаток3

             до рішенняміської ради

             від30 червня 2015 року №1007

 

Звіт про базове відстеження регуляторного акту проекту рішення Дубровицької міської ради “Про встановлення мінімальної вартості місячноїоренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна у місті Дубровиця“

 

Назва виконавця:фінансово-економічний відділ Дубровицької міської ради.

 

Ціль прийняття акта:встановлення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна для подальшого ії застосування при оподаткуванні осіб, які передають нерухоме майно в оренду, відповідно до підпункту 1.2 пункту 1 статті 170 Податкового Кодексу України , створення законодавчо врегульованого правового простору збільшення надходжень до міського бюджету від податку з доходів.

 

Строк виконання заходів з відстеження:до набрання чинності.

 

Тип відстеження:базове

 

Методи одержання результатів відстеження:здійснюватиметься шляхом аналізу інформації щодо надходжень до бюджету від сплати податків, кількості взятих на облік договорів оренди тощо.

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних: затвердження розрахунку визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно у місті забезпечить оподаткування доходів осіб, які здають в оренду нерухоме майно, у відповідності до чинного законодавства.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

В результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватися та вивчатися:

-         ефективність розробленого механізму;

-         рівень інформованості суб’єктів господарювання, фізичних осіб та інших споживачів з основних положень регуляторного акта;

-         наповнення міського бюджету

 

Аналіз вигод та витрат:

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів влади

Збільшення надходжень до міського бюджету від оформлення права оренди

Відсутні

Виконання чинних нормативних документів

Відсутні

Врахування реальної ситуації, що склалася на ринку нерухомості

Відсутні

Підвищення довіри до влади

Відсутні

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Нормативно-правове врегулювання питання

Сплата податку з доходів фізичних осіб

                                             Сфера інтересів громадян

Покращення стану задоволення потреб мешканців міста за рахунок збільшення надходжень до міського бюджету

Відсутні

 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеню досягнення визначених цілей:

Відповідно до ст.10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” з метою оцінки ступеню досягнення цим регуляторним актом визначених цілей, аналіз його результативності буде здійснюватися за допомогою повторного, а в подальшому періодичного відстеження.

 

 

Секретар ради                                                                В. Андрусенко

 

Начальник фінансово-

економічного відділу                                                             І.Велика

УК Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(шосте  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

30 червня 2015 року                                                                                         №1005

 

Про затвердження Порядку проведення

громадських обговорень з питань добровільного

об’єднання територіальних громад

 

Відповідно до частини 4 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», міська рада

 

                 В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад (додається).

 

Міський голова                                                                    А.Кузьмич

 

Додаток

до рішенням Дубровицької міської ради від 30 червня 2015 року № 1005

 

Порядок
проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад

 

1. Цей Порядок визначає механізм проведення громадського обговорення та основні вимоги до його організації та розгляду узагальнених пропозицій (зауважень) під час розгляду питань про добровільне об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

2. Громадське обговорення проводиться з метою залучення представників громадськості до розгляду пропозицій щодо добровільного об’єднання територіальних громад під час прийняття відповідного рішення.

Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, а також громадські об’єднання, що не є юридичними особами.

 3. Організатори громадського обговорення самостійно визначають форми його проведення (конференція, форум, громадські слухання, засідання за круглим столом, збори, зустрічі, теле- або радіодебати, Інтернет-конференція, електронна консультація), виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості заінтересованих учасників та власних організаційних можливостей.

 4. Громадське обговорення передбачає:

 1) вирішення організаційних (технічних) питань:

 - час та дата проведення громадського обговорення;

 - місце проведення громадського обговорення;

 - визначення цільової групи та ефективного способу інформування потенційних учасників для участі у заході (у разі необхідності складаються списки учасників);

Забезпечення участі у громадських обговореннях цільових груп та всіх потенційно зацікавлених сторін можна досягти шляхом інформування їх у будь-який доступний спосіб. Як правило, інформуванням потенційних зацікавлених сторін займається ініціатор громадських обговорень.

         Серед можливих способів інформування цільових груп та зацікавлених сторін про проведення громадських обговорень найбільш поширеними є:

 - оголошення у засобах масової інформації (у пресі, на телебаченні, радіо, в Інтернеті);

 - розсилання письмових запрошень.

 2) опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) щодо добровільного об’єднання територіальних громад та проведення аналізу поданих пропозицій (зауважень);

 3) узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.

 5. Рішення про проведення громадського обговорення приймається його організатором або ініціатором громадського обговорення з урахуванням вимог, установлених Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», і повинно містити питання, що виноситься на громадське обговорення, строк його проведення та імена відповідальних осіб.

6. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.

 Пропозиції (зауваження) реєструються організатором громадського обговорення.

         Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження.

 Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

 7. Організатор громадського обговорення не зобов’язаний перевіряти достовірність інформації про фізичних або юридичних осіб, яка міститься у поданих ними відповідно до пункту 6 цього Порядку документах.

 8. У ході проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю у рамках громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються всі пропозиції (зауваження).

 9. Організатор громадського обговорення протягом 2 днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються найменування організатора, зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.

 

Секретар ради                                                                В.Андрусенко

                     

УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

ДУБРОВИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

  від 26 червня 2015 року                                                                                  № 248

 

Про внесення змін до рішення виконавчого

комітету №158 від 27 листопада 2014 року 

«Про затвердження Плану діяльності  з підготовки

проектів регуляторних актів виконавчого комітету 

Дубровицької міської   ради на 2015 рік»                                                                                                                                                                                                                                            

            З метою здійснення повноважень, визначених Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, вдосконалення правового регулювання господарських відносин на території міста, відповідно до ст.7 цього Закону, керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

В И Р І Ш И В:

1. Внести доповнення до додатку рішення виконавчого комітету №158 від 27 листопада 2014 року  «Про затвердження Плану діяльності  з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого комітету  Дубровицької міської   ради на 2015 рік», а саме:

3.

Рішення виконкому міської ради

Про внесення змін до Положення

про визначення плати за тимчасове користування

місцями, що перебувають в комунальній власності м.Дубровиця

 

Встановлення актуального розміру плати за тимчасове користування

місцями, що перебувають в комунальній власності м.Дубровиця для розміщення зовнішньої реклами

2015 рік

Головний спеціаліст сектору з питань містобудування, архітектури та земельних відносин (Гаврильчик О.В.)

2. Організаційно-правовому відділу (М. Столярець) у десятиденний період з моменту прийняття даного рішення розмістити внесення доповнень до плану діяльності  підготовки проектів регуляторних актів виконавчого комітету міської ради на офіційному сайті Дубровицької міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника організаційно-правового відділу ( Столярець М.М).

                                               

Міський голова                                                                                    А.Кузьмич

УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

ДУБРОВИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

 

 

від 30 червня 2015 року                                                                               № 58

 

Про ініціювання добровільного об’єднання

територіальних громад сіл, селищ, міст

 

     Відповідно до частин 1, 2 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», статей 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

       1.  Ініціюю добровільне об’єднання територіальних громад села Берестя, Берестицької сільської ради, сіл Орв’яниця, Соломіївка, Кураш Соломіївської сільської ради, сіл Селець, Ясинець Селецької сільської ради в Дубровицьку територіальну громаду з центром у місті Дубровиця .

        2.   Виконавчому комітету Дубровицької міської ради - серетарю міської ради (Андрусенко В.С.), начальнику організаційно-правового відділу міської ради (Столярець М.М.) організувати та провести громадське обговорення щодо можливого добровільного об’єднання територіальних громад протягом 10 днів з дня прийняття цього розпорядження.

         3.    Включити до порядку денного сорок п’ятої сесії шостого скликання Дубровицької міської ради питання про  добровільне об’єднання територіальних громад села Берестя, Берестицької сільської ради, сіл Орв’яниця, Соломіївка, Кураш Соломіївської сільської ради, сіл Селець, Ясинець Селецької сільської ради в Дубровицьку територіальну громаду з центром у місті Дубровиця .

         4.    Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова                                                                               А.Кузьмич

УК Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(шосте  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

30 червня 2015 року                                                                                         №1005

 

Про затвердження Порядку

проведення громадських обговорень

з питань добровільного об’єднання

територіальних громад

 

       Відповідно до частини 4 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» Дубровицька міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

1.     Затвердити Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад (додається).

 

Міський голова                                                                    А.Кузьмич

 

 

Затверджено

рішенням № 1005 від «30»червня 2015 року Дубровицької міської ради

 

Порядок
проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад

1. Цей Порядок визначає механізм проведення громадського обговорення та основні вимоги до його організації та розгляду узагальнених пропозицій (зауважень) під час розгляду питань про добровільне об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

2. Громадське обговорення проводиться з метою залучення представників громадськості до розгляду пропозицій щодо добровільного об’єднання територіальних громад під час прийняття відповідного рішення.

Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, а також громадські об’єднання, що не є юридичними особами.

 3. Організатори громадського обговорення самостійно визначають форми його проведення (конференція, форум, громадські слухання, засідання за круглим столом, збори, зустрічі, теле- або радіодебати, Інтернет-конференція, електронна консультація), виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості заінтересованих учасників та власних організаційних можливостей.

 4. Громадське обговорення передбачає:

 1) вирішення організаційних (технічних) питань:

 - час та дата проведення громадського обговорення;

 - місце проведення громадського обговорення;

 - визначення цільової групи та ефективного способу інформування потенційних учасників для участі у заході (у разі необхідності складаються списки учасників);

Забезпечення участі у громадських обговореннях цільових груп та всіх потенційно зацікавлених сторін можна досягти шляхом інформування їх у будь-який доступний спосіб. Як правило, інформуванням потенційних зацікавлених сторін займається ініціатор громадських обговорень.

 Серед можливих способів інформування цільових груп та зацікавлених сторін про проведення громадських обговорень найбільш поширеними є:

 - оголошення у засобах масової інформації (у пресі, на телебаченні, радіо, в Інтернеті);

 - розсилання письмових запрошень.

 2) опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) щодо добровільного об’єднання територіальних громад та проведення аналізу поданих пропозицій (зауважень);

 3) узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.

 5. Рішення про проведення громадського обговорення приймається його організатором або ініціатором добровільного об’єднання з урахуванням вимог, установлених Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», і повинно містити питання, що виноситься на громадське обговорення, строк його проведення та імена відповідальних осіб.

6. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.

 Пропозиції (зауваження) реєструються організатором громадського обговорення.

 Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження.

 Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

 7. Організатор громадського обговорення не зобов’язаний перевіряти достовірність інформації про фізичних або юридичних осіб, яка міститься у поданих ними відповідно до пункту 6 цього Порядку документах.

 8. У ході проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю у рамках громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються всі пропозиції (зауваження).

 9. Організатор громадського обговорення протягом 2 днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються найменування організатора, зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.

 

Секретар ради                                                                                   В.Андрусенко