На 10 черговій сесії Дубровицької міської ради було прийнято рішення від 14 липня 2016 року № 185 «Про встановлення місцевих

податків і зборів на території м.Дубровиця». Повний текст рішення читайте далі.

УК Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

  від  14 липня 2016 року 

                                                №  185

 

«Про встановлення місцевих

податків і зборів на території м.Дубровиця»

 

Керуючись ст. 143 Конституції України, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 24.12.2015 р. № 909-VIII, статтей 8, 10, 12 розділу І, розділом ХІІ та главою 1 розділу ХІVПодаткового кодексу України, з метою приведення у відповідність до чинного законодавства місцевих податків та зборів, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями міської ради та в інтересах територіальної громади, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Встановити на територіїм. Дубровиця податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

1.1. Визначити об’єкт оподаткування, платників податку,  податковий період та інші обов’язкові елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно зі ст. 266 Податкового кодексу України. 

1.2. Пільги із сплати податку.

1.2.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

1.2.2. Звільняються від оподаткування об'єкти, зазначені в п.266.2.2 п.266.2 ст.266 Податкового кодексу України та учасники  антитерористичної операції та члени їх сімей, члени сімей загиблих (померлих) учасників АТО, не більше одного такого об’єкта на учасника (сім’ю).

1.3. Ставка податку:

а) 1 відсоток від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року – для об’єктів житлової нерухомості;

б) 0 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року – для об’єктів нежитлової нерухомості в частині господарських (присадибних) будівель (допоміжних (нежитлових) приміщень, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо), які використовуються без отримання прибутку;

в) 1,5 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року – для об’єктів нежитлової нерухомості, крім господарських (присадибних) будівель (допоміжних (нежитлових) приміщень, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо), які використовуються без отримання прибутку.

За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів)житлової нерухомості, в тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума розрахованого податку,  збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

1.4. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

1.5. Обчислення суми податку здійснюється відповідно до Порядку, визначеному п. 266.7. та п. 266.8 ст. 266 Податкового кодексу України.

1.6. Податок сплачується в Порядку та в строки, визначені п. 266.9. та п. 266.10 ст. 266 Податкового кодексу України.

1.7. Подання звітності відбувається відповідно до норм Податкового кодексу України.

 

2. Встановити на території в м. Дубровиця транспортний податок.

2.1. Визначити, що платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до п. 267.2. ст. 267 Податкового кодексу України є об’єктом оподаткування.

2.2. Визначити, що об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та з урахуванням особливостей, визначених п. 267.2. ст. 267 Податкового кодексу України.

2.3. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до п. 267.2. ст. 267 Податкового кодексу України.

2.4. Ставки податку встановлюються з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до п. 267.2. ст. 267 Податкового кодексу України.

2.5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

2.6. Обчислення суми податку здійснюється відповідно до Порядку, визначеному п. 267.6 ст. 267 Податкового кодексу України.

 

 

3. Встановити на території м. Дубровицяставки земельного податку:

3.1. За земельні ділянки, несільськогосподарського призначення – в розмірі 1,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки (крім земельних ділянок, зазначених у пунктах 3.4 – 3.6 цього рішення);

3.2. За земельні ділянки сільськогосподарських угідь:

- для ріллі, сіножатей та пасовищ – 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

- для багаторічних насаджень – 0,03 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

3.3. За земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної, комунальної форми власності)  в розмірі 1,2% від нормативної грошової оцінки таких земельних ділянок.

3.4 За земельні ділянки, зайняті житловим фондом та надані для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд, гаражно-будівельними товариствами, індивідуальними гаражами земельний податок справляється в розмірі 0,03 відсотка від нормативної грошової оцінки.

3.5. За земельні ділянки (в межах населених пунктів), що відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах), земельний податок справляється в розмірі 0,25 відсотка від нормативної грошової оцінки.

3.6.У разі надання в оренду земельних ділянок, окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, в тому числі зазначеними в пунктах 3.3 – 3.5 цього рішення, іншим суб’єктам, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється відповідно до пункту 3.1. цього рішення – від нормативної грошової оцінки, визначеної з урахуванням застосування відповідного коефіцієнта функціонального використання цих площ залежно від виду економічної діяльності орендаря.

3.7. Платники податку, об’єкт та база оподаткування, порядок обчислення податку та пільги щодо сплати, строки та порядок подання звітності про обчислення, строки та порядок сплати податку визначаються статтями 269 – 289 Податкового кодексу України.

3.8. Додатково до пільг, наданих статтею 282 Податкового кодексу Українита відповідно до статті 283 Податкового кодексу України щодо земельних ділянок , які не підлягають оподаткуванню -  звільнити від сплати земельного податку до бюджету міста:

3.8.1.Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи Служби безпеки України, органи Міністерства внутрішніх справ, органи Державної служби з надзвичайних ситуацій, органи охорони державного  кордону, органи судової адміністрації, органи прокуратури, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України, підприємства водного та лісового господарства, а також інші бюджетні установи, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

3.8.2. Релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових, релігійних та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків.

3.9. Орендна плата:

3.9.1.Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

3.9.2.Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

3.9.3.Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

3.9.4.Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

3.9.5.Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

3.9.6.Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

а) не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

б) не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

в) може перевищувати граничний розмір орендної плати, встановлений у пп. б) п.3.9.6., у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

3.9.7.Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

3.9.8.Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285-287 Податкового кодексу.

 

4. Встановити єдиний податок на території м. Дубровиця.

4.1. Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі-мінімальна заробітна плата).

4.2. Встановити ставки єдиного податку:

Фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

- для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

- для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

4.3. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - другої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків у випадках, визначених Податковим кодексом України.

4.4. Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які не зазначені в п.п. 4.2., 4.3. встановлюються відповідно до п.п. 293.3-293.9 ст. 293 Податкового кодексу України.

4.5. База та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи єдиного податку визначаються згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

 

5. Встановити на території м. Дубровиця  туристичний збір.

5.1. Визначити базу та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи туристичного збору згідно зі ст. 268 Податкового кодексу України.

5.2. Ставка збору встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 268.4 статті 268 Податкового кодексу України.

5.3. Справляння збору здійснюється:

5.3.1. Адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами.

5.3.2. Квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму.

5.3.3. Юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються Дубровицькою міською радою справляти збір на умовах відповідного договору.

 

6. Встановити на території м. Дубровиця для підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну),реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України, ставку акцизного податку у розмірі 5 відсотків від вартості. Для товарів (палива), зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України, ставка податку становить 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару.

6.1. База та об’єкт оподаткування, податковий період, порядок та строки сплати податку та інші обов’язкові елементи визначаються розділом VI Податкового кодексу України.

 

7. Всі питання не врегульовані цим рішенням регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючих нормативно-правових актів.

8. Рішення набирає чинності з 01.01.2017 року.

9.Виконавчому комітету Дубровицької міської ради забезпечити направлення копії цього рішення Дубровицької  ОДПІ ГУ ДФС Рівненської області та забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційній сторінці міської ради в мережі Інтернет.

10. Визнати такими, що втратили чинність з 01 січня 2017 року, рішення Дубровицької міської ради:

від 27 січня 2015 року № 945 «Про встановлення транспортного податку»;

від 27 січня 2015 року № 946 «Про встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів»;

- від 27 січня 2015 року № 947 «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»;

- від 27 січня 2015 року № 948 «Про встановлення ставок земельного податку на території м.Дубровиця»;

- від 27 січня 2015 року № 962 «Про звільнення комунальних підприємств міста від сплати податків до місцевого бюджету»;

- від 27 січня 2015 року № 967 «Про встановлення пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки релігійним організаціям на території Дубровицької міської ради»;

- від 17 лютого 2015 року №968 «Про внесення змін до рішення Дубровицької міської ради № 948 від 27 січня 2015 року «Про встановлення ставок земельного податку на території м.Дубровиця»;

- від 30 червня 2015 року № 1006 «Про внесення змін до рішення Дубровицької міської ради № 948 від 27 січня 2015 року «Про встановлення ставок земельного податку на території м.Дубровиця»;

- від 04 лютого 2016 року «Про внесення змін до рішення міської ради від 27 січсня 2015 року № 947 «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

11. Контроль за сплатою місцевих податків і зборів покласти наконтролюючий орган, контроль за виконанням рішення на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та податків (Дубінець Т.В.) .

 

 

Міський голова                                                                                 Б.Микульський