Підстава для проведення конкурсу:рішення виконавчого комітету міської ради від 05.08.2021 №171. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:  наявність матеріально-технічної бази;вартість надання послуг:  для населення –95,21 грн./м.куб.., для бюджетних установ –108,50 грн./м.куб., інші споживачі –137,10грн./м.куб.; досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.

            Конкурс відбудеться 14.09.2021р. о 11 год.00хв. (сесійна зала міської ради).Кінцевий строк прийняття документів 13.08.2021 до 10:00 год.

                                                                                                       Додаток1

                                                                           до рішення міськвиконкому

                                                                           від 05 серпня 2021 року № 171

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 

з визначення виконавця послуг з вивезення рідких побутових відходів на території Дубровицької міської ради.

 

1

Найменування, місцезнаходженняорганізатора конкурсу

Виконавчий комітет Дубровицької міської ради, вул. Воробинська,4  м. Дубровиця, Рівненська обл., 34100

2

Підстава для проведення конкурсу

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  у сфері поводження з відходами» №1825-VIвід 21.01.2010 року, ст.16 Закону України «Про відходи», постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173 «Про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів»,  пп.6 п.«а» ч.1 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

3

Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитись з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів

м. Дубровиця, вул.Воробинська,4,  сесійна зала,  14 вересня 2021 року, об 11 годині. Драган Оксана Олександрівна, начальник юридичного відділу,  тел. 0662291477

4

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

 1. Наявність матеріально-технічної бази, рівень забезпеченості учасників конкурсу матеріально-технічним обладнанням, необхідним для визначення послуг (додаток 2 до конкурсної документації).

2. Вартість надання послуг:

 - для населення – 95,21 грн./м.куб.

 -  для бюджетних установ – 108,50 грн./м.куб.

 -  інші споживачі – 137,10грн./м.куб.

3. Досвід роботи з надання послуг з вивезення рідких побутових відходів.

4. Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.

 

5

Обсяг послуг з вивезення рідких побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно до Постанови від 10.12.2008р. № 1070 „ Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів”

Орієнтовні piчнiобсяги накопичення рідких відходів – 3,0 тис. м/куб ;

-розміри та межі певної території населеного пункту – в межах міста Дубровиця (згідно з оптимальними маршрутами руху транспортних засобів для вивезення рідких нечистот спецавтомобілями до місця зливу нечистот - КНС-3;

- перелік розміщених у зазначених межах об'єктів утворення рідких побутових відходів: приватні житлові будинки, комунальні житлові будинки, підприємства, установи, організації на території міста Дубровиці;

- середнявідстань до об'єктівповодження з відходами та їхмісцезнаходження становить 10 км.

- дотриманням  графіка вивезення (для договірних споживачів), або за заявкою інших споживачів  до місць зливу рідких побутових відходів (КНС-3), погодженого з органом місцевого самоврядування

6

Перелік документів, оригінали абокопіїякихподаютьсяучасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам

6.1.  Заява   на   участь   у   Конкурсі   (Додаток   1   до  

конкурсної документації)

6.2.  Інші:

6.2.1.          
- балансового звіту суб'єкта господарювання за останній звітній період; 

- довідки від повідних органів державної податкової служби і
Пенсійного   фонду    України    про    відсутність    (наявність)
заборгованості  за  податковими зобов'язаннями  та  платежами  до Пенсійного фонду України;

- документа, що  містить  інформацію  про  технічний  потенціал
суб'єкта    господарювання    (кількість   спеціально   обладнаних
транспортних  засобів,  які  перебувають   на   балансі   суб'єкта
господарювання,  наявність власної ремонтної бази та парку тощо);

- документа, що міститьвідомості про обсягинаданняпослугіз
збирання  та  перевезення твердих,  великогабаритних,ремонтних, рідки хпобутових відходів за останнійрік;

- технічних паспортів  на  спеціальнообладнанітранспортні
засоби та довідки про проходження ними технічногоогляду;

- довідки-характеристики спеціальнообладнанихтранспортнихзасобів:     тип,    вантажопідйомність,    наявністьпристроївавтоматизованогогеоінформаційного   контролю    та  супроводуперевезенняпобутовихвідходів,  реєстраційний номер, найменуванняорганізації,  якій  належать  спеціальнообладнанітранспортнізасоби, номер телефону керівникатакоїорганізації;

-довідки про  забезпеченнястворення умов для щоденногомиттяспеціальнообладнанихтранспортнихзасобів,  їхпаркування  та технічногообслуговування;

- довідки про проходженняводіямимедичногоогляду;

-  документа, щоміститьвідомості про досвідроботи з надання
послуг з вивезенняпобутовихвідходів;

-  інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу  і  містять  відомості  про  його  здатність  надавати послуги   з вивезення рідких побутових  відходів .

6.2.2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних

          осіб та суб’єктів підприємницької діяльності).                                                   6.2.3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

Примітка:

 •  усі документи (за винятком оригіналів), виданих  іншими установами, повинні бути завірені власною   печаткою учасника конкурсу;
 • у разі необхідності конкурсна комісія має право запросити від будь-якого учасника конкурсу підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутись за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій;
 • документи, які були додані до заявки повторно не подаються.

7

Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення рідких побутових відходів:

 Територія м. Дубровиця Рівненської області загальної площею 888 га

8

Характеристика об’єктівутвореннярідких побутових відходів за джереламиїхутворення:

 

8.1

Багатоквартирні житлові будинки:

 

 

- загальна кількість будинків та їх мешканців

­­­­6 будинків,  ­­­­­240 мешканців

 

- наявність, кількість,    місцезнаходження, об’єм вигрібних ям для зберігання та збирання рідких побутових відходів

6 об’єктів на прибудинковій території, загальним  об’ємом 160  м. куб.

8.2

Одноквартирні житлові будинки:

 

 

- загальна кількість будинків та їх мешканців

538будинків, 2152 мешканця

 

- наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання твердих побутових відходів

538 об’єктів біля будинків, загальним об’ємом  2690 м.куб.

8.3

Підприємства, установи, організації, суб’єкти підприємницької діяльності:

 

 

-загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій, місцезнаходження та належність контейнерів

24 об’єкта, загальним  об’ємом 150 м.куб.

9

Характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об’єктівповодження з рідкими побутовимивідходами

Рідкі побутові відходи вивозяться від місця накопичення і зливаються  на :

КНС-3 (вул. Нова,  ) : потужність 800 куб.м на добу, діаметр напірного трубопроводу – 2 нитки діаметром 300 мм;вартість приймання у комунальну каналізацію на КНС-3 КП «Міськводоканал» становить 87 грн. за 1 куб. м.

Середня віддаль –  9 км.

 

 

 

10

Вимоги до конкурсних пропозицій

Конкурсна пропозиція, яка подається учасником повинна складатись із:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи 

  щодо підпису пропозицій конкурсних торгів;

- довідки, про відповідність конкурсної пропозиції учасника

  вимогам на предмет конкурсу;

- документального підтвердження інформації про її відповідність

  кваліфікаційним критеріям.

- пропозиція подається в друкованому вигляді;

- всі сторінки конкурсної документації повинні бути завірені

  підписом та печаткою учасника;

- конкурсна пропозиція подається за підписом учасника,

  пронумерована, прошита та скріплена печаткою у запечатаному

  конверті.

      Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку.

 

11

Критерії оцінки конкурсних пропозицій

Перелік критеріїв та методику оцінки зазначено у Додатку 3 до конкурсної документації

12

Проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення в неї змін

У paзiнадходження двох iбiльшeзвернень про надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації, організатор проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз'яснень. Про місце, час та дату проведения зборів організаторконкурсу повідомляєучасників протягомтрьохробочих днівз моменту надходження звернень. Організатором конкурсу ведеться протокол зазначенихзбopiв, якийнадається yciмучасникамзборів в день їxпроведення.

13

Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій

Конкурсна пропозиція подається у письмовій формі особисто або надсилається поштою конкурсній комiciї у конверті, на якому зазначаються повне найменування iмісцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

Кінцевий строк подання конкурсної пропозиції:

10 год.00 хв. 13 вересня 2021 року.

 

14

Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями

м. Дубровицявул.Воробинська,4, 14 вересня 2021року  о 11год.00хв.

Розкриття   конвертів    з    конкурсними    пропозиціями
проводиться  у  день  закінчення строку їх подання у місці та час,
передбачені конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з'явилися на конкурс. Розкриття конверта  з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або  уповноваженої  ним  особи  у разі його згоди.

 

 

 

 

Секретар виконкому                                                                Оксана КРАГЛЕВИЧ

 

 

 

 

 

Додаток №1

до конкурсної документації

Голові конкурсної комісії

__________________________ (повна назва підприємства)

_________________________

(юридична адреса)

Заява

__________________________________________________________________

(повна назва претендента на участь у конкурсі)

згоден взяти участь в конкурсі на визначення виконавця послуг із збору, вивезення  рідких побутових відходів на території міста Дубровиці на умовах, визначених організатором конкурсу. До заяви додаються такі документи:

 • копія Статуту або іншого установчого документу;
 • оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету за останній звітний період;
 • інформаційна довідка про наявність засобів виробництва (автотранспорту та механізмів) для виконання робіт та їх технічна характеристика;
 • інформаційна довідка про наявність працівників для виконання робіт, штатний розпис підприємства та довідку про фактичну кількість працівників;
 • документи, що містять відомості щодо обсягу наданих послуг з вивезення  РПВ, за останній рік;
 • розрахунок тарифу з наданням постатейної калькуляції витрат та документів, які підтверджують витрати;
 • інші документи:

- довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а)      реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б)      керівний склад (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в)      форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

          - копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та

              суб'єктів підприємницької діяльності);

 • копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

 

                   _________________

 М.П.                           (посада)                    підпис                                      ПІБ

 

 

 

Додаток 2

до конкурсної документації

(подається у наведеному нижче вигляді)

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

 

транспортних засобів, якими будуть вивозитися рідкі побутові відходи

 

№ п/п

Назва транспортного засобу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

          __________________          ________________      _________________

              (посада)                   підпис                                      ПІБ

М.П.

 

 

 

 

 

Додаток 3

до конкурсної документації

 

Критерії відповідності

конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам

 

п/ п

Кваліфікаційні вимоги

Критерії відповідності

Критерії оцінювання (максимальна кількість балів)

1

Наявність в учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення рідких побутових відходів, що утворюються на території м. Дубровиця.

0

перевага надається учасникові, який має спеціально обладнанні транспортні засоби різних типів для збирання та вивезення рідких побутових відходів.

Для підтвердження факту наявності достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів учасник подає відповідні розрахунки з урахуванням інформації про обсяги надання послуг з вивезення рідких побутових відходів, наведеної у конкурсній документації. Під час проведення розрахунків спеціально обладнані транспортні засоби, рівень зношеності яких перевищує 75 відсотків, не враховуються, перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби, строк експлуатації та рівень зношеності яких менший

25

2

Підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та вивезення рідких відходів

наявність власного або орендованого обладнання для миття спеціально обладнаних транспортних засобів

5

3

Можливість забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення рідких відходів на підставі та у порядку, встановленому законодавством

зберігання спеціально обладнаних транспортних засобів забезпечують штатні працівники або інше підприємство за договором на власній або орендованій території виконавця послуг

5

4

Вартість надання послуги з вивезення рідких побутових відходів

окремо порівнюється вартість надання послуг з вивезення рідких побутових відходів, перевага надається учасникові, що пропонує найменшу вартість надання послуг

40

5

Досвід роботи з надання послуги з вивезення рідких побутових відходів відповідно до вимог стандарту, нормативів, норм та правил

перевага надається учасникові, що має досвід роботи з надання послуг з вивезення рідких побутових відходів відповідно до вимог стандарту, нормативів, норм та правил

10

6

Наявність у працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців)

перевага надається учасникові, який має достатню кількість працівників відповідної кваліфікації.

5

7

Способи поводження з рідкими побутовими відходами, яким надається перевага, у порядку спадання

перевага надається учасникові, що здійснює захоронення рідких відходів

5

8

Юридична адреса та місце сплати місцевих податків та зборів

перевага надається учасникам, які сплачують податки та збори до бюджету міста Дубровиці

5

Голова конкурсної комісії:                                          Юрій ЯРЕМЕНКО

 

                                                 

                                                                                              Додаток2

                                                                           до рішення міськвиконкому

                                                                           від 28 липня 2020 року № 96

 

СКЛАД

конкурсної комісії з питань організації та проведення конкурсу

навизначеннявиконавцяпослугз  вивезення  рідких побутових відходів на території Дубровицької міської ради.

 

 

Яременко Юрій Аркадійович        - заступника міського голови з                                                                                 питань діяльності виконавчих                                                                         органів ради, голова комісії;

Садовський Віктор Леонтійович – начальник комунальної служби міста,   

                                                            заступник голови комісії;

Драган Оксана Олександрівна      - начальник юридичного відділу, секретар комісії.

 

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:

1. Велика Ірина Степанівна                     -   начальник фінансово-                                                                                  економічного відділу;

2. Пшенична Катерина Данилівна     -начальниквідділуземельнихвідносинекології та благоустроюДубровицькоїміської ради;

3.Краглевич Віктор Васильович        - громадський активіст                                                                     

(за згодою);

4.Шеремета Лариса Володимирівна  - начальник відділу

                                                                  Державного нагляду за   

                                                                 дотриманням санітарного  

                                                                законодавства Дубровицького

                                                                 районного управління  Головного  

                                                                управління  Держпродспоживслужби

                                                                в Рівненській області (за згодою);

5. Яцковець Ігор В’ячеславович        -       голова ради  підприємців    

Дубровицького р-ну  (за згодою);

6.  Представник інспекції з питань захисту прав споживачів в Рівненській області (за згодою).

 

 

Секретар виконкому                            Оксана КРАГЛЕВИЧ