Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення щодо реорганізації Кривицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів шляхом приєднання до Трипутнянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Дубровицької міської ради,  щодо припинення діяльності (ліквідацію) Лісівської філії Сварицевицького опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Дубровицької міської ради та щодо реорганізації шляхом приєднання Лісівського закладу дошкільної освіти «Пролісок» до Сварицевицького закладу Дошкільної освіти «Сонечко»

Найменування організатора громадського обговорення – Дубровицька міська рада.

Мета: врахування думки жителів Дубровицької міської ради щодо реорганізації  Кривицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів шляхом приєднання до Трипутнянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Дубровицької міської ради.

Запрошуємо вас долучитися до громадського обговорення проєкту рішення Дубровицької міської ради «Про  реорганізацію Кривицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів шляхом приєднання до Трипутнянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів».

Відповідно до статті 35 Закон України «Про повну загальну середню освіту» визначено типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти:

1. Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;

гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;

ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Початкова школа функціонує як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії.

Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.

Як виняток, за рішенням засновника, ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти.

Заклад загальної середньої освіти, що здійснює освітню діяльність на декількох рівнях загальної середньої освіти, має тип закладу вищого рівня, на якому провадиться освітня діяльність.

Відповідно до статті 25 Закон України «Про освіту» засновник закладу освіти зобов’язаний:

 у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти.

Стаття 143 Конституції України передбачає, що територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.

Відповідно до статті 32 про «Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти»  Закону України «Про повну загальну середню освіту» говорить:

Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.

Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу), приймають районні, міські, сільські, селищні ради.

Ліцеї можуть бути утворені та здійснювати освітню діяльність за умови дотримання вимог цього Закону, ліцензійних умов та положення про ліцей, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Рішення про утворення початкової школи як структурного підрозділу у складі гімназії, його реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймає (приймають) засновник (засновники) такого закладу освіти.

Під час утворення закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний враховувати вимоги ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

2. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проекту, відповідного рішення засновника,  який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення.

Закон України «Про освіту» набрав чинності 28 вересня 2017 року. Згідно з підпунктом 13 пункту 3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із Законом здійснюється протягом п'яти років з дня набрання чинності Законом. Відповідно до пункту 5 цього ж розділу Закону засновникам закладів освіти рекомендовано протягом п’яти років привести установчі документи закладів освіти у відповідність із Законом. Таким чином установчі документи, зокрема статути закладів загальної середньої освіти, мають бути переоформлені до 28 вересня 2022 року.

Станом на сьогодні на території Дубровицької міської ради функціонує 22 освітні заклади, з них  освітню діяльність здійснює:

9 закладів загальної середньої освіти;

4 загальноосвітні школи І-ІІІ  ступенів;

1  загальноосвітня школа  І-ІІ  ступенів;

2 навчально-виховні комплекси «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»;

3 навчально-виховні комплекси «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»;

1  навчально-виховний комплекс  «Ліцей – школа»;      

2 опорні заклади загальної середньої освіти;  

5 філій.

Із   22 закладів загальної середньої освіти, що функціонують,  4 заклади освіти І-ІІІ ступенів  мають  наповнюваність менше 100 учнів: Трипутнянський ЗЗСО  І-ІІІ ступенів - 59 учнів, Кривицька ЗОШ І-ІІІ ступенів - 66 школярі, Велюнський ЗЗСО  І-ІІІ ступенів - 60 учнів, Бережницький ЗЗСО – 97 учнів.

Розрахункова наповнюваність класів визначається з урахуванням кількості населення та щільності його проживання і є основною складовою у розрахунку субвенції з державного бюджету, яка передбачена  на заробітну плату педагогічних працівників.  

Кількість учнів, що здобувають освіту на усіх рівнях, складає 4627 учнів. Значна видаткова частина бюджету  громади використовується на забезпечення надання освітніх послуг. Школи з нижчою фактичною наповнюваністю класів у порівнянні з розрахунковою є найбільш затратними комунальними установами (у перерахунку на одного учня).

Вартість утримання одного учня  в ЗЗСО Дубровицької міської ради подано у таблиці:

 

 

 

 

 

 

№п/п

учні

 

Назва ЗО

Видатки на функціонування закладу на 2022 рік (загальний фонд, план із змінами) (без видатків на дошкільні підрозділи)

(тис. грн.)

утримання 1 учня

(тис. грн.)

 

1

181

Бережківська ЗОШ

6330,0

34,972376

 

2

97

Бережницький ЗЗСО

5027,9

51,834021

 

3

305

Берестівський ЗЗСО

11805,8

38,707541

 

4

164

Великоозерянський НВК

7545,8

46,010976

 

5

60

Велюнський ЗЗСО

4639,3

77,321667

 

6

255

Залузький ОЗЗСО

9612,7

37,696863

 

7

249

Колківський ЗЗСО

9874,3

39,655823

 

8

66

Кривицька ЗОШ

4392

66,545455

 

9

112

Лютинський ЗЗСО

6486,3

57,913393

 

10

114

Мочулищенський ЗЗСО

6050,3

53,072807

 

11

281

Орв”яницький ЗЗСО

9974

35,494662

 

12

179

Осівський НВК

6555,7

36,624022

 

13

528

Сварицевицький ОЗЗСО

24950,2

47,254167

 

14

270

Селецький ЗЗСО

8291,4

30,708889

 

15

60

Трипутнянський ЗЗСО

4966,4

82,773333

 

16

256

Дубровицька ЗОШ №1

9212,5

35,986328

 

17

475

Дубровицька ЗОШ №2

12965,1

27,294947

 

18

662

Дубровицький НВК "Ліцей - школа"

19800,6

29,910272

 

19

95

Заслуцький НВК

5377,1

56,601053

 

20

49

Крупівська ЗОШ

3800,4

77,559184

 

21

56

Нивецький НВК

3013,3

53,808929

 

22

113

Підліснянський НВК

4491,5

39,747788

 

 

4627

ВСЬОГО

185162,6

 

 

 

Надмірні витрати на утримання позбавляють можливості реінвестувати кошти громади у розвиток шкіл, які забезпечують більш високу якість освітніх послуг.

Складна демографічна ситуація в сільській місцевості створює несприятливі умови для функціонування сільських шкіл. Це і неможливість через брак коштів оновлювати та зміцнювати матеріально-технічну базу, бо значна частина коштів іде не на здійснення освітнього процесу, а на утримання закладу; це і зростання кількості учителів, які не мають повного тижневого педагогічного навантаження, а отже і кількості нефахівців; це і відсутність механізмів запровадження профільного навчання. 

Закон України «Про освіту» (стаття 3) передбачає, що кожен має право на якісну та доступну освіту. Одним із основних чинників забезпечення доступності та якості освіти є  оптимізація мережі освітніх закладів.

Необхідність оптимізації шкільної мережі викликана низкою причин, серед яких: невідповідність між динамікою зростання кількості учнів і кількістю вчителів, високою вартістю навчання одного учня у малокомплектних школах у сільській місцевості, низькою якістю освітніх послуг.

До прикладу: за останніх 5 років дирекція Кривицької ЗОШ І-ІІІ ступенів  отримала лише 1 похвальний лист та похвальну грамоту для нагородження учнів у 2020-2021 н.р..  Надзвичайно малий відсоток учнів 9 класу отримують свідоцтва з відзнакою у Кривицькій ЗОШ І-ІІІ ст. (1 свідоцтво з відзнакою у 2018-2019 н.р.), Трипутнянському ЗЗСО І-ІІІ (жодного свідоцтва за останні 5 років) .

Жоден випускник Кривицької ЗОШ І-ІІІ ст. упродовж останніх 5-ти років, не нагороджений срібною чи золотою медалями, в той час як двоє випускників Трипутнянського закладу нагороджені 1 срібно. (2021-2022 н.р.) та 1 золотою (2017-2018н.р.).

Щодо реорганізації Кривицької ЗОШ І-ІІІ ступенів шляхом приєднання до Трипутнянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів повідомляємо, що на території колишньої Трипутнянської сільської ради сьогодні функціонує заклад дошкільної освіти, де  виховується   38 дітей із навколишніх сіл: Залішани, Кривиця, Літвиця, Вільне, Грані та Трипутні та 2 заклади загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – Трипутнянський ЗЗСО (типове приміщення, розраховане на навчання 220 учнів)  та Кривицька ЗОШ (пристосоване приміщення). Щорічно вихованці закладу дошкільної освіти (в середньому 14 дітей), які упродовж 3-х років виховувалися у одній групі змушені ділитися на 2 окремі класи у Трипутнянському ЗЗСО та Кривицькій ЗОШ. Відповідно наповнюваність класів становить 6-7 учнів. 

Приміщення Кривицької ЗОШ І-ІІІ ступенів є пристосованим, складається з 3-х будівель (2 навчальні корпуси з пічним опаленням, яке не дозволяє дотримуватися необхідного температурного режиму та шкільна їдальня),   відсутні спортивна та актова зали.

Трипутнянський ЗЗСО  розташований в одному корпусі двохповерхового приміщення, яке є типовим (із спортивною залою, їдальнею, внутрішніми вбиральнями). Опалення в освітньому закладі централізоване, встановлено новий котел. Дорожнє покриття до Трипутнянського ЗЗСО із навколишніх сіл (окрім с.Літвиця) асфальтоване.

Окреме утримання 2-х малокомплектних  закладів  (Кривицька ЗОШ – 66 545 грн; Трипутнянський ЗЗСО – 82 773 грн) значно перевищує витрати на утримання одного учня від середнього показника по громаді  - 40 018 грн.

Учні 5-х класів почнуть навчання за новим Державним стандартом із вересня 2022 року. Новий Держстандарт визначає мету та принципи освітнього процесу в закладах базової середньої освіти, дає загальну характеристику змісту навчання, пояснює вимоги до обов’язкових результатів навчання та орієнтири для їхнього оцінювання, дозволяє школам самостійно компонувати навчальні програми, використовувати галузеві предмети і міжгалузеві інтегровані курси.Найбільшим ризиком для Кривицької ЗОШ І-ІІІ ст. є формальне впровадження реформи НУШ, через пристосовані приміщення, відсутність спортивної та актової зали.

З метою забезпечення якісних умов навчання школярів, формування повних класів та забезпечення навчання учнів (які спільно виховувалися у садочку)  у одному класі,  необхідно об’єднати 2 заклади. Злиття 2-х шкіл вирішить питання ліквідації малокомплектних закладів освіти  у громаді.  Середня наповнюваність учнів у новоствореній Трипутнянській гімназії  на найближчі 5 років становитиме 100-110 учнів, що забезпечить фінансову автономію закладу із 2023 року.

Лісівська філія І ст. Сварицевицького опорного закладу Дубровицької міської ради – це заклад, в якому здобувають початкову освіту 23 учні. У закладі функціонує лише 3 класи: 1 кл. – 9 учнів, 2 кл. – відсутній, 3 кл. – 8 учнів, 4 кл. – 6 учнів. Середня наповнюваність – 7 учнів. Окреме утримання такого малокомплектного  закладу значно перевищує витрати на утримання одного учня від середнього показника по громаді. Беручи до уваги низьку демографічну ситуацію території обслуговування, постало рішення про припинення діяльності (ліквідацію) даного закладу освіти.

Шкільна мережа повинна відповідати розробленим новим критеріям спроможності освітньої мережі щодо кількості класів, учнів у класах, вчителів на одного учня, доступу до інклюзивної освіти тощо.

Станом на 25.05.2022 на території обслуговування Лісівського закладу дошкільної освіти «Пролісок» проживає 17 дітей віком від 0 до 6 років. З  них: у 2022-2023 н.р. 6-ро дітей будуть зараховані до 1-го класу. Із 11 дітей дошкільного віку 5-ро дітей віком від 1 року до двох, 6-ро дітей від 3-х до 5-ти років. На території обслуговування у 2022 та 2021 роках не народилося жодної дитини. Беручи до уваги низьку демографічну ситуацію території обслуговування, постало рішення про реорганізацію даного закладу.

Створення об'єднаної  громади надало жителям широкі можливості для формування своєї унікальної та ефективної системи управління освітньою сферою, яка в кінцевому рахунку допоможе підвищити якість освітніх послуг і заощадити кошти громади.

Заходи з оптимізації шкільної мережі планується провести з метою створення єдиного освітнього простору, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів та вихованців. Дія прийнятого рішення поширюватиметься на учнів та їх батьків.

Отже, можливими варіантами вирішення питання щодо перспективного планування спроможної освітньої мережі на території Дубровицької міської  ради пропонуються на розгляд та громадське обговорення за наступним планом (див. Додаток ).

До участі в обговоренні запрошуються всі  мешканці Дубровицької міської  ради .

Формат проведення громадського обговорення: відповідно  до   Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ, Указу Президента України від 14 березня 2022 року №133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України  від 15 березня 2022 року №2119-ІХ, Указу Президента України від 18 квітня 2022 року №259/2022«Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»,  затвердженого Законом України від 21 квітня 2022 року №2212-ІХ, Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» від 23.02.2022 № 229 на території України продовжено карантин до 31 травня 2022 року, діє заборона на проведення масових зібрань, тому пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі із зазначенням особи та контактної інформації заявника за поштовою адресою: м.Дубровиця, вул. Воробинська, 16 або електронною поштою – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. до 23.05.2023 року.

Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення – Кухарець Микола Миколайович – заступник голови Дубровицької міської ради.

Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором. Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Дубровицької міської  ради.

   

 

 

У К Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЄКТ

від    __ _______ 2022 року                                                                               № 

 

Про припинення діяльності (ліквідацію) Лісівської філії Сварицевицького опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенівДубровицької міської ради

 

        З метою підвищення  якості освіти, економічної ефективності  функціонування  закладів загальної середньої освіти, раціонального використання фінансових та інших ресурсів, формування спроможної освітньої мережі, зважаючи на демографічну ситуацію  на території села Лісове Дубровицької міської ради,  відповідно до  ст. 26, 59   Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.13, 25 Закону України  «Про освіту», ст. 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Дубровицька міська рада

 

                В И Р І Ш И Л А:

1.  Припинити діяльність Лісівської філії Сварицевицького опорного  закладу загальної середньої  освіти І-ІІІ ступенів  Дубровицької міської ради шляхом її ліквідації з 01 серпня 2022 року.

2.  Директору Сварицевицького опорного  закладу загальної середньої  освіти І-ІІІ ступенів  Дубровицької міської ради Полюхович Олені Михайлівні забезпечити:

2.1. проведення інвентаризації майнаЛісівської філії Сварицевицького опорного  закладу загальної середньої  освіти І-ІІІ ступенів  Дубровицької міської ради;

2.2.збереження майна та приміщенняЛісівської філії Сварицевицького опорного  закладу загальної середньої  освіти І-ІІІ ступенів  Дубровицької міської ради.

3. Контроль за виконанням  даного  рішення  доручити постійній комісії міської ради з гуманітарних питань (Станіслав РОЖКО)та заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Микола КУХАРЕЦЬ).

 

 

Міський голова                                                              Богдан МИКУЛЬСЬКИЙ

 

   

 

У К Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЄКТ

від    __ _______ 2022 року                                                                               № 

 

Про реорганізацію шляхом приєднання Кривицької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Дубровицької міської радидо Трипутнянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Дубровицької міської ради

 

Відповідно до  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 104,105 Цивільного кодексу України, статті 15, статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»,  статті 13, 25 Закону України «Про освіту», статті 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту», враховуючи демографічну ситуації населених пунктів, територія обслуговування  яких закріплена за Кривицькою  загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів  та з метою створення оптимальної освітньої мережі закладів загальної середньої освіти, необхідних умов для надання учням якісної освіти, забезпечення доступності та якості освіти, ефективного використання матеріально-технічних, кадрових, фінансових та управлінських ресурсів, раціонального використання бюджетних коштів, враховуючи рішення постійної комісії з питань охорони здоров’я, культури, освіти, спорту та соціального захисту населення  міська рада

 

                В И Р І Ш И Л А:

 

1. Реорганізувати шляхом приєднанняКривицьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Дубровицької міської ради (ЄДРПОУ 25313964), місцезнаходження:  Україна, 34151, Рівненська обл., Сарненський р-н, село Кривиця, вулиця Шкільна, будинок 9, до Трипутнянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Дубровицької міської ради (ЄДРПОУ 43444001), місцезнаходження: Україна, 34150, Рівненська обл., Сарненський р-н, село Трипутня, вулиця Шевченка, будинок 8-А.

2. Визначити Трипутнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Дубровицької міської ради правонаступником всього майна, прав та обов’язків Кривицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Дубровицької міської ради.

3. Зобов’язати Антончика Анатолія Івановича (ІПН 2037308916) – директора Трипутнянського закладу загальної середньої освіти Дубровицької міської ради, подати передбачені чинним законодавством документи до Державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на внесення відповідних змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі змін до установчих документів закладу.

 

4. Зобов’язати Щур Ірину Леонідівну (ІПН 2864212405) –  директора Кривицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Дубровицької міської ради, подати передбачені чинним законодавством документи до Державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на внесення відповідних змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі змін до установчих документів закладу.

5. Створити комісію з реорганізації шляхом приєднання Кривицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Дубровицької міської радидо Трипутнянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Дубровицької міської ради  у складі згідно з додатком (далі – ліквідаційна комісія).

6. Комісії:

6.1. в установленому порядку повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про прийняття рішення щодо припинення діяльності юридичної особи шляхом реорганізації (приєднання) та подати необхідні документи  для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідних записів;

6.2. забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, пов’язаних з припиненням діяльності юридичної особи шляхом реорганізації (приєднання), відповідно до вимог законодавства;

6.3. подати в установленому порядку  на затвердження Дубровицькій міській раді передавальний акт та акт прийому-передачі документів.

7.Начальнику відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської радизабезпечити проведення реорганізації Кривицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Дубровицької міської ради відповідно до норм чинного законодавства України.

8. Директору Кривицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Дубровицької міської ради попередити працівників про реорганізацію закладу шляхом приєднання з дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

9. Розпочати реорганізацію та проведення необхідних процедур      відповідно до чинного законодавства з 01 липня 2022 року після завершення   2021-2022  навчального року.

10. Відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської радирозробити організоване підвезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та до місця проживання відповідно до розкладу уроків Трипутнянського закладу загальної середньої освіти Дубровицької міської ради.

11. Відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської ради подати пропозиції щодо майбутнього використання приміщень Кривицької  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Дубровицької міської ради.

12. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійним комісіям міської радиз гуманітарних питань (голова Станіслав РОЖКО).

 

 

Міський голова                                                          Богдан МИКУЛЬСЬКИЙ

 

                

ДОДАТОК 

до рішення Дубровицької міської ради від          2021 року   №

 

СКЛАД

ліквідаційної комісії з з реорганізації шляхом приєднання Кривицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Дубровицької міської радидо Трипутнянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Дубровицької міської ради

 

Голова  ліквідаційної комісії:

Кухарець Микола Миколайович - заступник міського голови (ідентифікаційний номер хххххххххх).

 

Члени ліквідаційної комісії:

Стасюк Ніна Іванівна, начальник відділуосвіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської ради, заступник голови комісії (ідентифікаційний номер хххххххххх);

 

Гаврильчик Ірина Іванівна      - головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділуосвіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської ради, член комісії (ідентифікаційний номер хххххххххх);

 

Щур Ірина Леонідівна – директор Кривицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Дубровицької міської ради (ідентифікаційний номер хххххххххх);

 

Камінський Олександр Михайлович – начальник господарчої групи відділуосвіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської ради (ідентифікаційний номер хххххххххх);

 

 Перепелиця Іванна Миколаївна – юрист відділуосвіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської ради, член комісії (ідентифікаційний номер хххххххххх).

 

 

Секретар ради                                                                           Микола ГОДУНКО

 

                                                                                                         

   

 

 

У К Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЄКТ

від    __ _______ 2022 року                                                                               № 

 

Про реорганізацію шляхом приєднання Лісівського закладу дошкільної освіти «Пролісок» до Сварицевицького закладу дошкільної освіти «Сонечко»

 

Відповідно до  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 104,105 Цивільного кодексу України, статті 15, статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»,  статті 11, 25 Закону України «Про освіту», статті 16 Закону України «Про дошкільну освіту», враховуючи демографічну ситуацію на території обслуговування, яка   закріплена за Лісівським закладом дошкільної освіти «Пролісок»  та з метою створення оптимальної освітньої мережі закладів дошкільної освіти, необхідних умов для надання вихованцям якісної освіти, забезпечення доступності, ефективного використання матеріально-технічних, кадрових, фінансових та управлінських ресурсів, раціонального використання бюджетних коштів, враховуючи рішення постійної комісії з питань охорони здоров’я, культури, освіти, спорту та соціального захисту населення  міська рада

 

               

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Реорганізувати шляхом приєднанняЛісівського закладу дошкільної освіти «Пролісок» Дубровицької міської ради (ЄДРПОУ 43445885), місцезнаходження:  Україна, 34121, Рівненська обл., Сарненський р-н, село Лісове, вулиця Центральна,  будинок 16, до Сварицевицького закладу дошкільної  освіти «Сонечко»» Дубровицької міської ради (ЄДРПОУ 43445890), місцезнаходження: Україна, 34120, Рівненська обл., Сарненський р-н, село Сварицевичі, вулиця Шкільна, будинок 30.

2. Визначити Сварицевицький заклад дошкільної освіти «Сонечко» Дубровицької міської ради правонаступником всього майна, прав та обов’язків Лісівського закладу дошкільної освіти «Пролісок» Дубровицької міської ради.

3. Зобов’язати Крупко Тетяну Василівну (ІПН 2590110125) – директора Сварицевицького закладу дошкільної освіти «Сонечко» Дубровицької міської ради, подати передбачені чинним законодавством документи до Державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на внесення відповідних змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі змін до установчих документів закладу.

 

4. Зобов’язати Кузло Ольгу Григорівну (ІПН 2487808323) –  директора Лісівського закладу дошкільної освіти «Пролісок» Дубровицької міської ради, подати передбачені чинним законодавством документи до Державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на внесення відповідних змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі змін до установчих документів закладу.

5. Створити комісію з реорганізації шляхом приєднання Лісівського закладу дошкільної освіти «Пролісок»  Дубровицької міської радидо Сварицевицького закладу дошкільної освіти «Сонечко» Дубровицької міської ради  у складі згідно з додатком  (далі – ліквідаційна комісія).

6. Комісії:

6.1. в установленому порядку повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про прийняття рішення щодо припинення діяльності юридичної особи шляхом реорганізації (приєднання) та подати необхідні документи  для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідних записів;

6.2. забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, пов’язаних з припиненням діяльності юридичної особи шляхом реорганізації (приєднання), відповідно до вимог законодавства;

6.3. подати в установленому порядку  на затвердження Дубровицькій міській раді передавальний акт та акт прийому-передачі документів.

7.Начальнику відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської радизабезпечити проведення реорганізації Лісівського закладу дошкільної освіти «Пролісок» Дубровицької міської ради відповідно до норм чинного законодавства України.

8. Директору Лісівського закладу дошкільної освіти «Пролісок» Дубровицької міської ради попередити працівників про реорганізацію закладу шляхом приєднання з дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

9. Розпочати реорганізацію та проведення необхідних процедур      відповідно до чинного законодавства з 01 липня 2022 року після завершення   2021-2022  навчального року.

10. Відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської радирозробити організоване підвезення вихованців і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та до місця проживання відповідно до режиму роботи Сварицевицького закладу дошкільної освіти «Сонечко» Дубровицької міської ради.

11. Відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської ради подати пропозиції щодо майбутнього використання приміщення Лісівського закладу дошкільної освіти «Пролісок» Дубровицької міської ради.

12. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійним комісіям міської радиз гуманітарних питань (голова Станіслав РОЖКО).

 

 

Міський голова                                                          Богдан МИКУЛЬСЬКИЙ

 

           

ДОДАТОК 

до рішення Дубровицької міської ради від          2021 року   №

 

СКЛАД

ліквідаційної комісії з з реорганізації шляхом приєднання Лісівського закладу дошкільної освіти «Пролісок»  Дубровицької міської радидо Сварицевицького закладу дошкільної освіти «Сонечко» Дубровицької міської ради

 

Голова  ліквідаційної комісії:

Кухарець Микола Миколайович - заступник міського голови (ідентифікаційний номер хххххххххх).

 

Члени ліквідаційної комісії:

Стасюк Ніна Іванівна, начальник відділуосвіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської ради, заступник голови комісії (ідентифікаційний номер хххххххххх);

 

Гаврильчик Ірина Іванівна      - головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділуосвіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської ради, член комісії (ідентифікаційний номер хххххххххх);

 

Кузло Ольга Григорівна – директор Лісівського закладу дошкільної освіти «Пролісок» Дубровицької міської ради (ідентифікаційний номер хххххххххх);

 

Камінський Олександр Михайлович – начальник господарчої групи відділуосвіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської ради (ідентифікаційний номер хххххххххх);

 

 Перепелиця Іванна Миколаївна – юрист відділуосвіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської ради, член комісії (ідентифікаційний номер хххххххххх).

 

 

Секретар ради                                                                           Микола ГОДУНКО