Підстава для проведення конкурсу: рішення виконавчого комітету міської ради від 24.05.2017р.№ 86 «Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення рідких побутових відходів на території м. Дубровиця Рівненської області».

                                                                                 

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

з визначення виконавця послуг з вивезення рідких побутових відходів на території м. Дубровиця Рівненської області.

 

1

Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу

Виконавчий комітет Дубровицької міської ради, вул. Воробинська,4  м. Дубровиця, Рівненська обл., 34100

2

Підстава для проведення конкурсу

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  у сфері поводження з відходами» №1825-VI від 21.01.2010 року, ст.16 Закону України «Про відходи», постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173 «Про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів»,  пп.6 п.«а» ст.30, п.55 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

3

Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитись з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів

м. Дубровиця, вул.Воробинська,4,  сесійна зала,  27 червня 2017 року, об 11 годині. Столярець Марія Миколаївна, начальник організаційно-правового відділу,  тел. (03658) 2-19-98

4

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

 1. Наявність матеріально-технічної бази, рівень забезпеченості учасників конкурсу матеріально-технічним обладнанням, необхідним для визначення послуг (додаток 2 до конкурсної документації).

2. Вартість надання послуг:

 - для населення – 72,308 грн./м.куб.

 -  для бюджетних установ – 86,154 грн./м.куб.

 -  інші споживачі – 122,769грн./м.куб.

3. Досвід роботи з надання послуг з вивезення рідких побутових відходів.

4. Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.

 

5

Обсяг послуг з вивезення рідких побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно до Постанови від 10.12.2008р. № 1070 „ Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів”

Орієнтовні piчнiобсяги накопичення рідких відходів – 3,0 тис. м/куб ;

- розміри та межі певної території населеного пункту – в межах міста Дубровиця (згідно з оптимальними маршрутами руху транспортних засобів для вивезення рідких нечистот спецавтомобілями до місця зливу нечистот - КНС-3;

- перелік розміщених у зазначених межах об'єктів утворення рідких побутових відходів: приватні житлові будинки, комунальні житлові будинки, підприємства, установи, організації на території міста Дубровиці;

- середня відстань до об'єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження становить 10 км.

- дотриманням  графіка вивезення (для договірних споживачів), або за заявкою інших споживачів  до місць зливу рідких побутових відходів (КНС-3), погодженого з органом місцевого самоврядування

6

Перелікдокументів, оригінали або  копіїяких подаються учасниками конкурсудля підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам

6.1.  Заява   на   участь   у   Конкурсі   (Додаток   1   до  

       конкурсної документації)

6.2.  Інші:

6.2.1.   Копія Статуту або іншого установчого документу.

6.2.2.   Оригінал   довідки   з   податкової   інспекції  про 

           відсутністьзаборгованостіпо обов'язкових платежах до

           бюджету за останній звітний період.

6.2.3. Інформаційна довідка про наявність засобів виробництва

          (автотранспорту та механізмів) для виконання робіт та їх

           технічна характеристика;                                                                           6.2.4. Інформаційна довідка про наявність  працівників для

          виконання робіт, штатні розписи підприємства та довідка

          про фактичну кількість працівників;                                                             

6.2.5. Документи, що містять відомості щодо обсягу наданих

          послуг з вивезення РПВ за останній рік.                                         6.3.   Копія договорів про виконання аналогічних робіт (не

         менше п’яти)                                                                                                          6.4.  Інші документи:                                                                                          6.4.1.  Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості

            про підприємство:                                                                                                         

-          реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

-          керівний склад (посада, ПІБ, телефон для контактів) – для юридичних осіб;    

-          форма власності та юридичний статус, організаційно- правова форма (для юридичних осіб).                                                                             

6.4.2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних

          осіб та суб’єктів підприємницької діяльності).                                                   6.4.3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

Примітка:

-          усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені власною печаткою учасника конкурсу;

-          у разі необхідності конкурсна комісія має право запросити від будь-якого учасника конкурсу підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутись за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій;

-          документи, які були додані до заявки повторно не подаються.

7

Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення рідких побутових відходів:

 Територія м. Дубровиця Рівненської області загальної площею 888 га

8

Характеристика об’єктів утворення рідких побутових відходів за джерелами їх утворення:

 

8.1

Багатоквартирні житлові будинки:

 

 

- загальна кількість будинків та їх мешканців

­­­­6 будинків,  ­­­­­240 мешканців

 

- наявність, кількість,    місцезнаходження, об’єм вигрібних ям для зберігання та збирання рідких побутових відходів

6 об’єктів на прибудинковій території, загальним  об’ємом 160  м. куб.

8.2

Одноквартирні житлові будинки:

 

 

- загальна кількість будинків та їх мешканців

538будинків, 2152 мешканця

 

- наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання твердих побутових відходів

  538 об’єктів біля будинків, загальним об’ємом  2690 м.куб.

8.3

Підприємства, установи, організації, суб’єкти підприємницької діяльності:

 

 

-загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій, місцезнаходження та належність контейнерів

24 об’єкта, загальним  об’ємом 150 м.куб.

9

Характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об’єктів поводження з рідкими побутовими відходами

Рідкі побутові відходи вивозяться від місця накопичення і зливаються  на :

КНС-3 (вул. Нова,  ) : потужність 800 куб.м на добу, діаметр напірного трубопроводу – 2 нитки діаметром 300 мм; вартість приймання у комунальну каналізацію на КНС-3 КП «Міськводоканал» становить 25 грн. за 1 куб. м.

Середня віддаль –  10 км.

 

 

 

10

Вимоги до конкурсних пропозицій

Конкурсна пропозиція, яка подається учасником повинна складатись із:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи 

  щодо підпису пропозицій конкурсних торгів;

- довідки, про відповідність конкурсної пропозиції учасника

  вимогам на предмет конкурсу;

- документального підтвердження інформації про її відповідність

  кваліфікаційним критеріям.

- пропозиція подається в друкованому вигляді;

- всі сторінки конкурсної документації повинні бути завірені

  підписом та печаткою учасника;

- конкурсна пропозиція подається за підписом учасника,

  пронумерована, прошита та скріплена печаткою у запечатаному

  конверті.

      Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку.

 

11

Критерії оцінки конкурсних пропозицій

Перелік критеріїв та методику оцінки зазначено у Додатку 3 до конкурсної документації

12

Проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення в неї змін

У paзi надходження двох i бiльшe звернень про надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації, організатор проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз'яснень. Про місце, час та дату проведения зборів організаторконкурсу повідомляєучасників протягом трьох робочих днів з моменту надходження звернень. Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених збopiв, який надається yciмучасникам зборів в день їxпроведення.

13

Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій

Конкурсна пропозиція подається у письмовій формі особисто або надсилається поштою конкурсній комiciї у конверті, на якому зазначаються повне найменування i місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

         Кінцевий строк подання конкурсної пропозиції: 15 год.00 хв. 26 червня 2017 року.

 

14

Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями

м. Дубровиця вул.Воробинська ,4, 26.06.2017р. , о 15 год.30хв.

Розкриття   конвертів    з    конкурсними    пропозиціями
проводиться  у  день  закінчення строку їх подання у місці та час,
передбачені конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з'явилися на конкурс. Розкриття конверта  з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або  уповноваженої  ним  особи  у разі його згоди.

 

 

    

 

 

Міський голова                                                 Б.Микульський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до конкурсної документації

Голові конкурсної комісії

__________________________ (повна назва підприємства)

_________________________

(юридична адреса)

Заява

__________________________________________________________________

(повна назва претендента на участь у конкурсі)

згоден взяти участь в конкурсі на визначення виконавця послуг із збору, вивезення та зливу рідких побутових відходів на території міста Дубровиці на умовах, визначених організатором конкурсу. До заяви додаються такі документи:

-         копія Статуту або іншого установчого документу;

-         оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету за останній звітний період;

-         інформаційна довідка про наявність засобів виробництва (автотранспорту та механізмів) для виконання робіт та їх технічна характеристика;

-         інформаційна довідка про наявність працівників для виконання робіт, штатний розпис підприємства та довідку про фактичну кількість працівників;

-         документи, що містять відомості щодо обсягу наданих послуг з вивезення та зливу РПВ, за останній рік;

-         розрахунок тарифу з наданням постатейної калькуляції витрат та документів, які підтверджують витрати;

-         інші документи:

- довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а)      реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б)      керівний склад (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в)      форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

          - копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та

              суб'єктів підприємницької діяльності);

-         копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

 

                   _________________

 М.П.                           (посада)                                             підпис                                      ПІБ

 

 

 

 

 

Додаток 2

до конкурсної документації

(подається у наведеному нижче вигляді)

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

 

транспортних засобів, якими будуть вивозитися рідкі побутові відходи

 

№ п/п

Назва транспортного засобу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

          __________________          ________________      _________________

                        (посада)                                             підпис                                      ПІБ

М.П.