Головне управління ДФС у Рівненській області повідомляє, що 01.01.2018 року завершується граничний термін, визначений абзацом 3 пункту 35 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VIзі змінами та доповненнями (далі – Кодекс) до якого релігійні організації зобов’язані привести свої установчі документи у відповідність до вимог п. 133.4 ст. 133 Кодексу.

Відповідно до п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (урезультаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.

Доходи (прибутки) неприбуткових релігійних  організацій використовуються також для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій, у тому числі надання гуманітарної допомоги, здійснення благодійної діяльності, милосердя (п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

У разі відповідності установчих документів вимогам, встановленим пунктом 133.4 статі і 133 Податкового кодексу України, така організація включається до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Релігійні організації, які не привели свої установчі документи у відповідність із нормами пункту 133.4 статті 133 Кодексу, після 01 січня 2018 року виключаються контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру визначений постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року №440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» (далі-Порядок №440).

Для включення до Реєстру неприбуткова організація повинна подати до контролюючого органу реєстраційну заяву за формою 1-РН і засвідчені підписом керівника або представника такої організації та скріплені печаткою (за наявності) копії установчих документів неприбуткової організації (крім тих, що оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань») (п.6 Порядку № 440).

Відповідно до п.4 Порядку № 440 ознака неприбутковості організації присвоюється за окремими групами підприємств, установ та організацій відповідно до підпункту 133.4.6 пункту 133.4 статті 133 Кодексу.  У новому Реєстрі релігійні організації мають ознаку - (0035) замість – (0013).

З метою недопущення виключення з 1 січня 2018 року неприбуткових релігійних організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій просимо керівників або представників релігійних організацій своєчасно внести зміни до установчих документів у відповідності до вимог п. 133.4 ст. 133 Кодексу та подати до зазначеного терміну до контролюючого органу реєстраційні заяви за формою 1-РН із засвідченим підписом керівника або представника такої організації, засвідчених печаткою (за наявності) копій установчих документів неприбуткових релігійних організацій.

 

Головне управління ДФС України в Рівненській області