Згідно виконання програми ремонтів та технічного обслуговування ПАТ «Укртрансгаз» та погодженого план-графіку виведення ГРС Рівненської ВТС Рівненського ЛВУМГ з експлуатації для проведення ремонтно-профілактичних робіт з обов'язковою зупинкою ГРС у 2018 році. НПАОІІ 60.3- 1.01.10 «Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів» (п.1.12. розділу VII. ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ СТАНЦІЇ), листа №1/85-81/3059від 05.05.2011 року Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, для проведення ремонтно-профілактичних робіт (ревізія запірної та регулюючої арматури, в т.ч. на байпасній лінії ГРС, а також вхідних та вихідних ізолюючих фланців). Роботу ГРС «Дубровиця» з 10 00год. до 20 00год. 12.06.2018р. буде зупинено для проведення профілактичних робіт.