ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства
                                      економіки України
                                      26.07.2010  N 922
                                      ( z0624-10 )

 

 РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
 на 2013 рік

 Дубровицького дошкільного навчального закладу №4 «Малятко »

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25314372)
        (найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)  

Предмет

закупівлі

Код КЕКВ

(для бюдже

тних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтований початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа (и), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації

1

2

3

4

5

6

7

Послуги з постачання водяної пари і  гарячої води                   (включно з холодо

агентами)

2271

Місцевий бюджет

165,5 тисячі гривень

Закупівля в одного учасника

січень

-

     Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  30.12.2012 р. Протокол  №1.  

 Голова комітету
 з конкурсних торгів                           Пігаль Тетяна Іванівна                              _______________
                                                         (прізвище, ініціали)                                      (підпис)
                                                                                                                                               М.П.
 Секретар комітету
 з конкурсних торгів                           Кавтіашвілі Олександра Вікторівна             
_______________
                                                        
  (прізвище, ініціали)                                      (підпис)