ОГОЛОШЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

 

Відповідно до ст.9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляємо, що 01.04.2019 в мережі інтернет на офіційному Веб-сайті Дубровицької міської ради опублікується проект регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу проекту рішення Дубровицької міської ради «Про встановлення транспортного податку на 2020 рік».

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, їх об`єднань приймаються протягом одного місяця з моменту опублікування проекту даного рішення.

Поштова та електронна адреси:34100, вул. Воробинська,4, м.Дубровиця, Рівненської обл., ел. адреса Dubr_misk_rada@ukr.net,тел.0685060688, (03658) 2-05-01.

 

28.03.2019

Додаток 1
до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту регуляторного акту – рішення

Дубровицької міської ради «Про встановлення транспортного податкуна 2020 рік»

 

Проект регуляторного «Про встановлення транспортного податкуна 2020 рік» підготовлено відповідно до вимог Закону України від 11.09.2003 № 1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 із змінами.

Регуляторний орган: Дубровицька міська рада.

Розробник: фінансово-економічнийвідділ виконавчого комітету Дубровицької міської ради.

1. Проблема, яку передбачається вирішити

Враховуючи вимоги статті 12.3.4. Податкового кодексу рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період).

Часті зміни податкового законодавства вимагають щорічного прийняття регуляторних актів із встановлення місцевих податків.

За даними звітів Головного управління ДКСУв Рівненській областіпро виконання місцевих бюджетів за доходами у 2018 році до місцевого бюджету сплачено транспортного податку в сумі 22,9тис. грн.Однак податкове повідомлення-рішення, було оскаржено в судовому порядку, у зв’язку з цим сума сплаченого податку була повернута власнику. Томунадходження з даного виду податку  на 2019 рік не планувались.

Згідно зі статтею 10.2 Податкового кодексу України місцеві ради обов’язково установлюють податок на майно в частині транспортного податку.

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

V

 

Держава

V

 

Суб'єкти господарювання,

V

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

V

 

 

Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків є виключною компетенцією органів місцевого самоврядування. Застосування регуляторної процедури не має альтернативи, проблема встановлення транспортного податку не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

Для встановлення транспортного податку з 01.01.2020 року необхідно провести регуляторну процедуру. Прийняття цього регуляторного акта дасть можливість встановлення транспортного податку, здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати податку. Важливість проблеми при затвердженні транспортного податку полягає в тому, щоб поповнити місцевий бюджет та спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади.

 

2. Цілі регулювання

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі АРВ в цілому, основними цілями його прийняття є:

- виконання вимог чинного законодавства;

- врегулювання правовідносин між виконавчим комітетом Дубровицької міської ради та суб’єктами оподаткування в процесі нарахування та сплати транспортного податку;

- забезпечення надходження до місцевого бюджету для виконання програм соціально – економічного розвиткуДубровицької міської ради.

 

3. Визначення та оцінка прийнятних альтернативних способів досягнення цілей регулювання

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

По закінченню 2019 року діюче на території Дубровицької міської ради рішення про встановлення транспортного податку не буде поширюватись на подальші періоди.

Відповідно до статті 10 місцеві ради обов’язково встановлюють єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю).

Згідно підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  транспортний податок буде справлятись виходячи з норм Кодексу у фіксованому розмірі 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування. 

Обсяг надходжень до місцевого бюджету не зміниться, проте міська рада порушить вимоги Податкового кодексу України в частині обов’язкового встановлення транспортного податку.

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

Дотримання вимог податкового законодавства.

Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.

Сталі надходження до місцевого бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Відсутні

 Обсяг надходжень до місцевого бюджету не зміниться, проте міська рада порушить вимоги Податкового кодексу України в частині обов’язкового встановлення транспортного податку.

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

Дотримання вимог податкового законодавства. Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.

Сталі надходження до місцевого бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Відсутні

Фізичні особи – платники податку у 2019 році будуть сплачувати податок за незмінною ставкою 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування.

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

Відсутні

Фізичні особи – платники податку у 2019 році будуть сплачувати податок за незмінною ставкою 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількістьсуб'єктівгосподарювання, щопідпадаютьпіддіюрегулювання, одиниць

 0

0

0

0

0

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

0

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Суб'єкти господарювання – платники податку у 2019 році будуть сплачувати податок за незмінною ставкою 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування.

Витрати на сплату транспортного податку не зміняться.

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

Суб'єкти господарювання – платники податку у 2019 році будуть сплачувати податок за незмінною ставкою 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування.

Витрати на сплату транспортного податку не зміняться.

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1 «Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)»

-

Альтернатива 2 «Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України»

-

 

 

4.  Застосування механізму та заходів для розв’язання проблеми

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

1

Згідно підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  транспортний податок буде справлятись виходячи з норм Кодексу у фіксованому розмірі 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування.

Обсяг надходжень до місцевого бюджету не зміниться, проте міська рада порушить вимоги Податкового кодексу України в частині обов’язкового встановлення транспортного податку

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

4

 Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить дотримання вимог податкового законодавства.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

Дотримання Гуляйпільською міською радою вимог податкового законодавства.

Платники податку у 2019 році будуть сплачувати податок за незмінною ставкою 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування.

Витрати суб’єктів оподаткування на сплату транспортного податку та обсяг надходжень до місцевого бюджету не зміняться.

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить дотримання вимог податкового законодавства.

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Відповідно до статті 10 місцеві ради обов’язково встановлюють єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю).

Згідно підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  транспортний податок буде справлятись виходячи з норм Кодексу у фіксованому розмірі 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування. 

Обсяг надходжень до місцевого бюджету не зміниться, проте міська  рада порушить вимоги Податкового кодексу України в частині обов’язкового встановлення транспортного податку.

Обсяг надходжень до місцевого бюджету не зміниться, проте міська рада порушить вимоги Податкового кодексу України в частині обов’язкового встановлення транспортного податку

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить дотримання вимог податкового законодавства.

Зміни у Податковому кодексі України, зменшення кількості платників податків. Політична та економічна ситуація в країні.

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Згідно підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  транспортний податок буде справлятись виходячи з норм Кодексу у фіксованому розмірі 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування.

Х

 

 

5.  Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття регуляторного акту

Механізмом розв’язання вказаної вище проблеми є ухвалення рішення Дубровицькоїміської ради «Про встановлення транспортного податкуна 2020 рік» відповідно до вимог чинного законодавства.

Організаційні заходи для впровадження регулювання:

- розробка проекту регуляторного акта «Про встановлення транспортного податкуна 2020 рік» та обговорення його на засіданнях  постійної комісії Дубровицької міської ради з питаньрегламенту, депутатської діяльності, етики і охорони громадського порядку, регуляторної політики;

- опублікування даного проекту у мережі Інтернет з метою отримання зауважень та пропозицій;

- розгляд винесених з боку суб’єктів підприємницької діяльності пропозицій та зауважень;

- направлення до уповноваженого органу для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики;

- оприлюднення даного регуляторного акта у  мережі Інтернет та/або друкованих засобах масової інформації;

- здійснення моніторингу надходжень до місцевого бюджету коштів від цього податку.

Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами фіскальної служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання, які сплачують транспортний податок у порядку та на умовах, визначених Кодексом і цим рішенням.

 

6.  Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту

Дія регуляторного акта не поширюється на суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва, тому розрахунки витрат на одного суб’єкта господарювання та бюджетних витрат на адміністрування зазначеної категорії відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження Методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта») не проводилися. Податок не є новим, тому додаткових витрат бюджету на впровадження та адміністрування регулювання не передбачається, видатки фіскальних органів та органів місцевого самоврядування не зміняться.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, складає 100 відсотків.

 

7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акту

Передбачається не обмежувати строк дії запропонованого регуляторного акта, у разі необхідності за підсумками відстежень результативності будуть вноситися зміни до нього.

 

8. Показники результативності регуляторного акту

Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити такі статистичні показники:

- кількість платників податку, осіб;

- розмір надходжень транспортного податку до місцевого бюджету, грн.;

- розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта.

Для визначення ступеня досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання слід застосувати прогнозні показники результативності.

 

 

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту

Оцінка ефективності регуляторного акта буде здійснена за допомогою проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися фінансово-економічним відділомвиконавчого комітету Дубровицької міської ради.

Базове відстеження результативності буде здійснюватись до дати набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набрання чинності регуляторним актом.

Періодичне відстеження результативності здійснюється раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження.

З огляду на показники результативності, визначені у попередньому розділі аналізу регуляторного акта, відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватися статистичним методом з можливим проведенням соціологічного опитування.

Інформація по обліку платників податку знаходиться у Головному управлінні ДФС в Рівненській області.

 

 

Міський голова                                                                              Б.Микульський

 

 

 

УК Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(сьоме скликання)

 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

від                       2019 року                                                                            ПРОЕКТ

 

 

Про встановлення транспортного податку на 2020 рік

 

        Керуючись ст.25, ст.69, п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно із Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», cт. 64 Бюджетного кодексу України, п.8.3 ст.8, ст.267 Податкового кодексу України, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Порядок сплати транспортного податку на території Дубровицької міської ради згідно Додатку.

2.Встановити з 01.01.2020 року ставку транспортного податку відповідно до п.4 Порядку сплати транспортного податку на території Дубровицької міської ради.

        3. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

        4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської  рад  з питань бюджету, фінансів та податків (Дубінець Т.В.), а організацію його виконання на Головне управління ДФС України у Рівненськійобласті.

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2020р.

 

 

 

Міський голова                                                                                 Б.Микульський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 

до рішення сесії Дубровицької міської ради від  «____» _______ 2019 року №______

 

Порядок сплати транспортного податку на території

Дубровицької міської ради

 

1.Загальні положення

 

1.1.Порядок сплати транспортного податку на території Дубровицької міської ради (далі - Порядок) розроблено на підставі ст. 267 Податкового кодексу України № 2755-VIвід 02.12.2010 року зі змінами та доповненнями, Бюджетного кодексу України, ст.25, п.24 ч.1 ст.26, ст.59, ст.69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” № 280/97- ВР від 21.05.1997 року зі змінами та доповненнями та визначає порядок справляння транспортного податку на території Дубровицької міської ради.

Цей Порядок є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на територіїДубровицької міської ради.

2.Платники податку

 

2.1.Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 3.1. цього додатку є об’єктами оподаткування.

 

3.Об’єкт та база оподаткування

 

3.1.Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років(включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального

3.2.Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 3.1. цього додатку.

 

4.Ставки податку та податковий період

 

4.1.Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000,00 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 3.1. цього додатку.

4.2.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

5.Порядок обчислення та сплати податку

 

5.1.Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

5.2.Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку  контролюючим органом за місцем його реєстраціїдо 1 липня року базового податкового (звітного) періоду(року).

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий органнадсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі организа місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

5.3.Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2015 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами.

З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісяця у десятиденний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

5.4.Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткуваннядекларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

5.5.У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий органнадсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

5.6.За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

5.7.У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року, податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) 5 років.

5.8.У разі незаконного заволодіння третьою особою легкового автомобіля, який відповідно до пункту 3.1. цього Порядку є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легкового автомобіля, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора, чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

5.9.У разі незаконного заволодіння третьою особою легкового автомобіля, який відповідно до пункту 3.1. цього Порядку є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою — платником подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою — платником подається протягом 30 календарних днів з дня складення постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

5.10.Фізичні особи-платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:

а)об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

б)розміру ставки податку;

в)нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, які підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Фізичні особи — нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування

 

6.Порядок і строки сплати податку

 

6.1.Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до бюджету міської об’єднаної територіальної громади згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

7.Строки сплати податку

 

7.1.фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

7.2.юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

8.Контроль

 

7.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння транспортного податку (правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати) здійснює Головне управління ДФС України у Рівненській області.

 

 

    

 

Секретар міської ради                                                                                М.Годунко