Аналіз регуляторного впливу

проєкту рішення виконавчого комітету Дубровицької  міської ради

“Про встановлення тарифунаперевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху в м. Дубровиця”

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

       

        Проект рішення виконавчого комітету  Дубровицької міської ради “ Про встановлення тарифунаперевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху в м. Дубровиця” розроблено на виконання вимогпунктів 2.1. та 2.2. Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженої наказом Міністерства транспорту України від 17.11.2009 № 1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту».

Тарифна політика на автомобільному транспорті має задовольняти підприємницький інтерес, забезпечувати розвиток автомобільного транспорту, стимулювати впровадження новітніх технологій перевезень, застосування сучасних типів транспортних засобів, а також сприяти вирішенню таких завдань:

- збільшення можливостей суб’єктів господарювання щодо забезпечення потреб споживачів у послугах, залучення інвестицій у розвиток автомобільного транспорту та досягнення сталих економічних умов роботи;

- стимулювання конкуренції та появи нових суб’єктів господарювання, які належать до автомобільного транспорту;

- забезпечення балансу між платоспроможним попитом на послуги та обсягом витрат на їх надання;

- забезпечення стабільності, прозорості та прогнозованості тарифу.

          Перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування здійснює фізична особа-підприємець Хомич М.М.

До Дубровицької  міської ради надійшло звернення зазначеного перевізника з питанням необхідності встановлення економічно обґрунтованих тарифів на перевезення пасажирів.

        Станом на сьогоднішній день,  тариф на проїзд міським автомобільним  транспортом становить  5,00 грн.

        Зазначений тариф затверджений рішенням виконавчого комітету Дубровицької  міської ради  від 21.11.2018 року № 173 “Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах  загального користування у звичайному режимі руху в м.Дубровиця”.

За період дії рішення, якими встановлений чинний тариф на перевезення, у порівнянні із 2018 роком, коли мінімальна зарплата становила 3723 грн., з 01.01.2021 її розмір підвищено на 62%  до 6000 грн. Зокрема, вартість газу зросла з 10,40 грн до 15,00 грн (44,2%), вартість дизельного палива - з 19,0 грн до 27,0 грн (42,1%). Крім того, зросла вартість на запасні частини, зокрема вартість автомобільних шин зросла  на  16%,  акумуляторів  на  17 %,  моторних  та  трансмісійних олив  в середньому  на 21 %.

Рівень тарифу на фоні підвищення цін на паливно-мастильні матеріали, запчастини та збільшення розміру мінімальної заробітної плати,  унеможливлює дотримання  державних гарантій в частині оплати праці  працівникам, проведення  належного технічного обслуговування  автобусів  з  метою  недопущення  зриву  рейсів з технічних  причин.

 

У зв»язку із поширенням на території країни гострої респіраторної хвороби COVID-19, протягом певного періоду часу,  перевізник був змушений тимчасово призупинити надання послуг по перевезенню пасажирів. В свою чергу, це досить негативно вплинуло на його господарську діяльність в частині недоотримання прогнозованих доходів та призвело до погіршення технічного стану транспортних засобів. Так, встановлені на сьогодні Кабінетом Міністрів України транспортні обмеження щодо перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах виключно в межах кількості місць для сидіння спровокували суттєве зменшення пасажиропотоку.

Наразі,  перевізник знаходяться в скрутному фінансовому становищі, що ставить під загрозу його подальше функціонування. У зв’язку з цим виникла необхідність переглянути діючі тарифи на транспортні послуги, які надаються автомобільним транспортом  населенню на міських автобусних маршрутах загального користування, а також зменшити рівень збитковості.

                 Статтею 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”передбачено, що органам місцевого самоврядування надані повноваження щодо встановлення тарифів на транспортні послуги.

          На основі поданих перевізником розрахунків тарифів підготовлений проєкт рішення виконавчого комітету Дубровицької міської ради “Про встановлення тарифу на проїзд міським автомобільним транспортом загального користування в звичайному режимі руху в м.Дубровиця”, згідно з яким пропонується встановити розмір тарифу – 8,00 грн.

Основні групи (підгрупи) на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава (орган місцевого самоврядування)

+

-

Суб’єкт господарювання (автомобільний перевізник)

+

-

          Прийняття даного регуляторного акту та встановлення економічно обгрунтованого розміру тарифу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських маршрутах загального користування забезпечить стабільну роботу перевізника, який працює у сфері пасажирських перевезень автомобільним транспортом, вчасну виплату заробітної плати, сплату податків до бюджету,  регулярнісь руху автобусів на маршрутах, підвищить якість надання послуг з перевезення пасажирів.

     

      2. Цілі регулювання

            Проект регуляторного акта спрямований на приведення у відповідність тарифу на послуги з перевезення пасажирів в автобусах до розрахункових витрат суб’єкта підприємницької діяльності, що дасть можливість:

-  приведення тарифу на перевезення пасажирів у міському пасажирському автотранспорті в місті Дубровиця до економічно обґрунтованого рівня;

- збереження ринку соціально важливої послуги пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування;

 - забезпечення безпечного функціонування автомобільного транспорту загального користування.

      

  3.  Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

 

1.Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишити тарифи на перевезення на рівні 5,00 грн., затвердженому рішенням виконавчого комітету Дубровицької  міської ради  від 21.11.2018 року № 173 “Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах  загального користування у звичайному режимі руху в м.Дубровиця”. Це призведе до погіршення фінансового стану, банкрутства та припинення господарської діяльності суб’єкта господарювання (автоперевізника), що забезпечує перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, і як результат - до зупинки роботи міського громадського транспорту.

Альтернатива 2

Передбачити видатки з бюджету Дубровицької міської ради на регулювання обґрунтованої вартості проїзду, шляхом покриття збитків автомобільних перевізників. Компенсаційні виплати будуть становити близько 356832 грн. (118944 пас.*3 грн(різниця в тарифі)= 356832 грн на рік)

Альтернатива 3

Прийняття запропонованого проєктурішення виконавчого комітету  Дубровицької міської ради “ Про встановлення тарифунаперевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху в м. Дубровиця”на економічно обґрунтованому рівні  з урахуванням планового прибутку (по мінімальній потребі), а саме 8,00 грн. за проїзд одного пасажира.

Поставлені цілі буде досягнуто та вирішено всі проблеми, пов’язані з перевезенням пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

 

Врегулювання зазначених питань за допомогою ринкових механізмів неможливо і тому в якості альтернативи не розглядається.

 

2. Оцінка впливу вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави та органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні. Оскільки проблема залишається не вирішеною.

Недотримання вимог ст. 10 Закону України «Про автомобільний транспорт» призведе до погіршення фінансового стану автоперевізника, втрати кваліфікованих працівників унаслідок недоотримання належного рівня оплати праці, і як наслідок припинення діяльності з надання послуг пасажирського автотранспорту  громадянам та зупинка міського громадського транспорту

Альтернатива 2

Проблема буде частково вирішена: буде транспортне сполучення в місті, збільшені надходжень до бюджетів усіх рівнів за рахунок податків суб’єктів господарювання з 104662,5 грн. на рікдо 113457  грн. на рік.

 

Необхідно здійснювати компенсаційні виплати  перевізнику, які будуть становити приблизно 356832грн. на рік.

В бюджеті Дубровицької міської ради  відсутні вільні кошти на покриття збитків  від  впровадження регульованого тарифу.

Альтернатива 3

Збільшення тарифу до 8,00 грн. покращить якість та безпечність транспортних перевезень на території Дубровицької міської  ради.

 

Потреби міста  у якісному та безпечному транспортному обслуговуванні будуть вирішені у повному обсязі.

Окрім того, за рахунок податків суб’єктів підприємницької діяльності збільшаться надходження до бюджетів всіх рівнів з 104662,5 грн. на рік до 113457 грн. на рік.

Витрати часу та матеріальних ресурсів для:

- підготовки регуляторного акту та забезпечення виконання його вимог;

- проведення процедур з відстеження результативності його дії.

(Бюджетні витрати на адміністрування регулювання Дубровицькою міською радою:

- витрати часу на процедури – 5 годин;

- витрати адміністрування регулювання – 416,70 грн. за рік).

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Тариф на перевезення пасажирів автобусними маршрутами загального користування на території м. Дубровиця не підвищується, залишається на рівні грудня  2018 року (5,00 грн. за одне перевезення) – вигоди відсутні

Якість послуг з перевезення поступово буде погіршуватися, така альтернатива вирішення проблеми веде до зупинення автомобільних пасажирських перевезень загального користування на території м. Дубровиця.

Альтернатива 2

Тариф на послуги з перевезення пасажирів не підвищуватиметься, залишається на рівні грудня 2018 року(тариф у розмірі 5,00 грн.)

Окрім того, збільшаться надходження до бюджетів усіх рівнів за рахунок податків суб’єктів господарювання з 104662,5грн. на рік до 113457грн. на рік.

Збільшення видатків бюджету Дубровицької  міської ради.

Виникнення необхідності здійснення компенсаційних виплат  перевізнику, які будуть становити приблизно 356832  грн. на рік.

Виділення компенсації  перевізнику  у зв’язку з використанням економічно необґрунтованого тарифу, вплине на зменшення видатків на соціальні програми, перерозподіл видатків бюджету Дубровицької міської ради   за рахунок інших галузей (освіти, медицини, житлово-комунального господарства та ін.).

Альтернатива 3

Забезпечення організації пасажирських перевезень відповідно до потреб мешканців міста:

- забезпечення роботи 3-х нерентабельних міських маршрутів;

- підвищення якості пасажирських перевезень м. Дубровиця;

- безпека руху за рахунок своєчасного поточного утримання та ремонту рухомого складу (3 од.);

Збільшення тарифу до 8,00 грн. покращить якість отримання послуг з перевезення (за рахунок відшкодування експлуатаційних витрат).

Окрім того, збільшаться надходження до бюджетів усіх рівнів за рахунок податків суб’єктів господарювання з104662,5 грн. на рік до 113457грн. на рік

Збільшення витрат на послуги з перевезень пасажирів. Тариф на проїзд у міському транспорті за одне перевезення зміниться з 5,00 грн. до 8,00 грн. за одне перевезення. Але завдяки прийняттю даного рішення потреби громадян в якісних та безпечних перевезеннях будуть вирішено у повному обсязі.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Враховується звернення перевізника, з якими укладені договори на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, щодо необхідності підвищення вартості проїзду, на момент розроблення аналізу регуляторного впливу до проєкту регуляторного акту «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах  загального користування у звичайному режимі руху в м.Дубровиця».

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

1

1

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

100

X

 

Оцінка впливу інтересів суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, що виникає внаслідок дії регуляторного акту, не розраховується, оскільки сфера впливу регуляторного акту поширюється на суб’єктів господарювання мікро- та малого підприємництва.

 

Вид

альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Вигоди відсутні

Оплата наданих транспортних послуг не покриває видатки на обслуговування та утримання транспортних засобів, діяльності суб’єкта господарювання. Фінансові збитки перевізника в внаслідок дії економічно необґрунтованого тарифу (недоотримання доходів від дії тарифу у розмірі 5,00 грн. близько 356832 грн.).

Втрата кваліфікованих працівників внаслідок недоотримання належного рівня оплати праці;

загроза припинення діяльності з перевезення пасажирів.

 

Альтернатива 2

Отримання вигоди від провадження діяльності з надання послуг пасажирського автотранспорту за рахунок компенсації збитків від регульованого тарифу з бюджету Дубровицької міської ради . Компенсаційні виплати автоперевізникам будуть становити приблизно  356832 грн. на рік.

 

 

 

Для автоперевізників:

- підготовка матеріалів для звітування до уповноваженого органу для отримання компенсації з бюджету Дубровицької  міської ради (витрати часу на підготовку звітності для отримання компенсації з бюджету: 722,5грн. на рік, 3611,0  грн. - за 5 років на 1 суб’єкта господарювання) ;

- очікування надходжень компенсаційних виплат з бюджету Дубровицької міської ради

 

Альтернатива 3

 Отримання додаткових доходів від надання послуг пасажирського автотранспорту приблизно у розмірі 356832 млн. грн.; В результаті - можливість поточного утримання та ремонту  рухомого складу (3 автобуси).

Випуск в повному обсязі транспортних засобів на маршрути за рахунок можливості своєчасного проведення поточного утримання та ремонтів рухомого складу у кількості 3 автобусів.

Гідна оплата праці найманого персоналу.

Отримання прибутку у розмірі 21335,8 грн . на рік.

Прийняття регуляторного акту забезпечить розвиток підприємництва на території Дубровицької  міської  ради, можливість беззбиткової роботи транспортної галузі

 

Для автоперевізників:

- процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали) – сумарно за рік – 783178,20 грн.; за п’ять років – 3955610,0 грн.  (середнє значення на одного суб’єкта господарювання);

- процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) – сумарно за рік – 147038  грн.; за п’ять років – 1020465 грн. (середнє значення на одного суб’єкта господарювання);

- інші процедури (витратина розміщення інформації про зміну тарифу в автобусах) – 120 грн. (середнє значення на одного суб’єкта господарювання);

 - вартість адміністративних процедур малого підприємництва – 198,61 грн. одноразово (середнє значення на одного суб’єкта господарювання);

- збільшення надходження до бюджетів усіх рівнів за рахунок податків суб’єктів господарювання з 104662,5 грн. на рік до 113457 грн. на рік.

 

 

 

 

 

4. Вибір найбільш оптимального способу досягнення цілей

 

Оцінка ступеня досягнення визначених цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблеми більше не буде);

3    - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнутімайже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми будуть усунуті);

2 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні її аспекти залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема залишається).

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг

результат-

тивності

Бал

результат

-тивності

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Цілі регуляторного акта не будуть досягнуті. Проблема продовжуватиме існувати. Призведе до порушення вимог ст. 10 Закону України «Про автомобільний транспорт», спричинить значне скорочення, або припинення виконання перевізником рейсів, відмова від надання транспортних послуг у зв’язку з незадовільним фінансовим становищем, що в свою чергу призведе до збільшення витрат на послуги інших видів транспорту у населення.

 

Альтернатива 2

2

Проблема буде частково вирішена, проте вільних коштів в бюджеті Дубровицької міської ради для покриття витрат автоперевізнику у зв’язку із встановленням необґрунтованого тарифу відсутні. Вивільнити додаткові кошти за рахунок зменшення видатків на соціальні програми неможливо у зв’язку з тим, що це матиме негативну реакцію незахищених верств населення; ймовірний перерозподіл видатків міського бюджету за рахунок інших галузей (освіти, медицини, житлово-комунального господарства та інших) призведе до соціальної напруги; навантаження на бюджет Дубровицької міської ради є економічно невиправданим.

Альтернатива 3

4

Забезпечує повне досягнення цілей ухвалення регуляторного акта. При впровадженні зазначеної альтернативи забезпечуються дотримання вимог ст.10 Закону України «Про автомобільний транспорт» і баланс інтересів громади, держави і суб’єкта господарювання, які здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.

 

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Тариф на перевезення пасажирів не підвищуватиметься й залишатиметься на рівні 2018 року (5,00 грн. за одне перевезення).

 

Призведе до порушення вимог ст. 10 Закону України «Про автомобільний транспорт», спричинить значне скорочення, або припинення виконання перевізником рейсів, призведе до втрати кваліфікованих працівників унаслідок недоотримання належного рівня оплати праці, погіршення надання послуг автомобільним транспортом і, як результат, припинення діяльності з надання пасажирських послуг громадянам та зупинка міського автомобільного транспорту.

Цілі не можуть бути досягнуті

Альтернатива 2

Тариф на послуги з перевезення пасажирів не підвищуватиметься, залишається на рівні грудня  2018 року(тариф у розмірі 5,00 грн.)

Проблема буде частково вирішена: транспортне сполучення в місті буде покращено, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів за рахунок податків суб’єкта господарювання з 104662,5 грн. на рік до 113457 грн. на рік.

Отримання вигоди від провадження діяльності з надання послуг пасажирського автотранспорту за рахунок компенсації збитків від регульованого тарифу з бюджету Дубровицької міської ради. Компенсаційні виплати автоперевізнику будуть становити приблизно 356832 грн. на рік.

Необхідно здійснювати компенсаційні виплати перевізнику, які будуть становити приблизно 356832 грн. на рік (річний обсяг перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування становить 118944пас.( за 2020р. ) згідно звітних даних

Таким чином компенсаційні виплати будуть становити (118944 пас.*3 грн(різниця в тарифі)= 356832 грн на рік.

В бюджеті Дубровицької міської ради  відсутні вільні кошти на покриття збитків перевізнику від впровадження регульованого тарифу.

 

Цілі будуть досягнуті частково, у зв’язку із значним збільшенням навантаження на бюджет Дубровицької міської ради.

Видатки з бюджету Дубровицької міської ради компенсаційні виплати будуть становити приблизно 356832 грн. на рік

Альтернатива 3

Забезпечення організації пасажирських перевезень відповідно до потреб мешканців міста:

- забезпечення роботи 3-х нерентабельних міських маршрутів;

- підвищення якості пасажирських перевезень м.Дубровиця;

- безпека руху за рахунок своєчасного поточного утримання та ремонту рухомого складу.

За рахунок податків суб’єктів підприємницької діяльності збільшаться надходження до бюджетів всіх рівнів з 104662,5 тис. грн. на рік до 113457 тис.грн. на рік.

Отримання додаткових доходів від надання послуг пасажирського автотранспорту приблизно у розмірі 21335,8 грн.

 В результаті - можливість поточного утримання та ремонту  рухомого складу (3 автобуси).

Випуск в повному обсязі транспортних засобів на маршрути за рахунок можливості своєчасного проведення поточного утримання та ремонтів рухомого складу у кількості 3 автобусів.

Гідна оплата праці найманого персоналу.

Отримання прибутку у розмірі 21335,8 грн. на рік.

(Бюджетні витрати на адміністрування регулювання Дубровицькою міською радою :

- витрати часу на процедури – 5 годин;

- витрати адміністрування регулювання – 416,70 грн. одноразово.

 

Для пасажирів - збільшення витрат на послуги з перевезень пасажирів. Тариф на проїзд у міському транспорті за одне перевезення зміниться з 5,00 грн. до 8,00 грн. за одне перевезення.

Для автоперевізників:

- процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали) – сумарно за рік – 783178,20 грн.; за п’ять років – 3955610 грн.  (середнє значення на одного суб’єкта господарювання);

- процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) – сумарно за рік – 147038 грн.; за п’ять років – 1020465 грн. (середнє значення на одного суб’єкта господарювання);

- інші процедури (витрати на розміщення інформації про зміну тарифу в автобусах) – 120,0 грн. (середнє значення на одного суб’єкта господарювання);

 - вартість адміністративних процедур малого підприємництва – 198,61 грн. одноразово (середнє значення на одного суб’єкта господарювання);

- збільшення надходження до бюджетів усіх рівнів за рахунок податків суб’єктів господарювання з 104662,5 грн. на рік до  113457грн. на рік.

Забезпечує досягнення цілей ухвалення регуляторного акта щодо створення умов якісного та безпечного перевезення пасажирів та захисту автоперевізників від впровадження збиткової господарської діяльності. При упровадженні зазначеної альтернативи будуть створені умови для дотримання вимог ст. 10 Закону України «Про автомобільний транспорт». Забезпечує баланс інтересів громади, держави і субєкта господарювання, які здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.

 

 

 

Рейтинг

 

Аргументи щодо переваги

обраної альтернативи / причини

відмови від альтернативи

Оцінка ризику

зовнішніх чинників на

дію запропонованого

регуляторного акту

Альтернатива 1

Проблема залишиться не вирішеною. Призведе до недотримання вимог ст.10 Закону України «Про автомобільний транспорт», погіршення фінансового стану  перевізника, втрати кваліфікованих працівників унаслідок недоотримання належного рівня оплати праці, і, як результат припинення діяльності з надання послуг пасажирського автотранспорту.

 

Зміни в законодавчій базі України з питань діяльності транспортних підприємств, ліцензійних умов, нормативних документів Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), динаміки попиту/пропозиції (зміна пасажиропотоків), зміни рухомого складу,збільшення вартості палива, запасних частин, необхідних для ремонту рухомого складу, соціально-економічна напруга, інше.

 

Альтернатива 2

Проблема буде частково вирішена, проте вільних коштів у розмірі 356832  грн. на рік в бюджеті  Дубровицької міської ради для покриття витрат автоперевізнику у зв’язку з встановленням необґрунтованого тарифу відсутні. Вивільнити додаткові кошти в розмірі 356832 грн. на рік за рахунок зменшення видатків на соціальні програми неможливо у зв’язку з тим, що це матиме негативну реакцію незахищених верств населення. Ймовірний перерозподіл видатків бюджету за рахунок інших галузей (освіти, медицини, житлово-комунального господарства та інших) призведе до соціальної напруги. Навантаження на бюджет є економічно невиправданим

Перевиконання бюджету  Дубровицької міської ради , наявність вільних коштів.

Альтернатива 3

При впровадженні зазначеної альтернативи забезпечується дотримання вимог ст.10 Закону України «Про автомобільний транспорт». Обраний спосіб має наступні переваги: забезпечує розв’язання існуючої проблеми; забезпечує досягнення поставлених цілей; забезпечує принцип регуляторної політики.

 

Зміни в законодавчий базі України з питань діяльності транспортних підприємств, ліцензійних умов, нормативних документів Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), динаміки попиту/пропозицій (зміна пасажиропотоків), зміни рухомого складу, збільшення вартості палива запасних частин, необхідних для ремонту рухомого складу, соціально-економічна напруга, інше

 

 

 

Вирішення проблеми можливе лише шляхом ухвалення даного проєкту регуляторного акту, яким встановлюється тариф на перевезення одного пасажира автобусами міського сполучення, що працюють у звичайному режимі руху на рівні економічно обґрунтованого, що складатиме 8,0 грн.

На сьогодні перевага обраної альтернативи обумовлена процесами, пов'язаними із забезпеченням збалансування інтересів органів держави, користувачів транспортних послуг – пасажирів та надавачів послуг – автоперевізником.

Аналіз вигід і витрат для усіх категорій осіб, на яких розповсюджується дія регуляторного акту (населення громади), суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців), держави (органу місцевого самоврядування тощо), свідчить про доцільність впровадження даного регулювання.

 

          5. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

 

Механізм даного регуляторного акту полягає у забезпеченні збалансованості інтересів споживачів послуг (населення міста), суб’єкта підприємницької діяльності, який надає послуги з перевезення пасажирів та держави (органи місцевого самоврядування тощо).

Приведення тарифу до економічно обґрунтованого рівня буде сприяти підвищенню безпеки перевезень та надасть можливість державі оперативно приймати заходи по задоволенню потреб населення в перевезеннях, задовольняти підприємницький інтерес, сприяти вирішенню завдань по підвищенню можливостей усіх суб’єктів підприємницької діяльності в забезпеченні потреб споживачів у послугах, залученню інвестицій у його розвиток на досягнення сталих економічних умов роботи.

З метою отримання зауважень та пропозицій повідомлення, проєкт регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу буде розміщено на офіційному веб-сайті Дубровицької міської ради , про що повідомлено у газет « Дубровицький вісник».

Запропонований спосіб досягнення цілей є вирішенням проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм зазначеного розпорядження всіма учасниками.

 

 

 

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання,  на яких поширюється регулювання, складає 100 %.

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва наведено в таблиці М-Тесту (додаток 1).

Дія регуляторного акта не поширюється на суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, тому розрахунки витрат на одного суб'єкта господарювання та бюджетних витрат на адміністрування зазначеної категорії відповідно до законодавства  не проводилися.

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту       

 

Акт набирає чинності після прийняття та опублікування в газеті «Дубровицький вісник»відповідно до норм чинного законодавства.

Дія регуляторного акта не обмежується в часі.

Водночас він може бути змінений на підставі аналізу ефективності його дії, або у зв’язку зі змінами законодавства.

          Основними ризиками, які можуть негативно вплинути на дію цього регуляторного акта, є подальше збільшення обсягу прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, розміру податків та інших витрат, передбачених законодавчими актами, вартості послуг суб’єктів господарювання всіх форм власності, що спеціалізуються на виконанні окремих послуг. За необхідності будуть вноситись зміни до регуляторного акта.

 

8.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

         

Показники

Од.

вим.

Базове за ІVквартал 2021 р.

Повторне

Періодичне

За IVквартал 2022р.

За 2021рік

За 2022 рік

За 2023 рік

За 2024 рік

Розмір надходжень податків та зборів до державного та місцевих бюджетів від господарської діяльності автоперевізників, 

тис. грн.

 грн.

26632,5

37266

104662,5

113457

124432

132911

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія РА, станом на 01 число місяця, наступного за звітним, осіб у т.ч.:

осіб

1

1

1

1

1

1

·                     кількість фізичних осіб-підприємців,

 

1

1

1

1

1

1

·                     кількість юридичних осіб

 

 

 

 

 

 

Кількість фізичних осіб, на яких поширюється дія РА, станом на 01 число місяця, наступного за звітним

Усі громадяни, які користуються послугами пасажирського автотранспорту (пасажири).

обсяг пасажироперевезень, млн.пас.;

(млн. пас.)

29736

29736

118944

118944

118944

118944

Розмір коштів та час, що витрачаються суб’єктом господарювання, пов’язані з дією РА

Інформування населення про зміну тарифу - 3 одиниці рухомого кладу * 20,00 грн. (друк оголошення) * 2 шт. = 120 грн.

Витрати часу пов’язані із впровадженням вимог регуляторного акта складають – 5,5 год., 198,61 грн. (середнє значення на одного суб’єкта господарювання).

Сумарні витрати – 5,5 год., 198,61 грн.

Розмір коштів та час, що витрачаються фізичними особами, пов’язані з дією РА

Вартість проїзду одного пасажира за одну поїздку складає 8,00 грн., час на оплату проїзду приблизно від 0,2 до 0,3 хвилини.

Рівень поінформованості юридичних і фізичних осіб про основні положення регуляторного акту, %

100 %, інформація про розмір вартості проїзду розміщується у салонах автобусів та зовні транспортних засобів.

 

                 

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

          Стосовно запропонованого акта розробником здійснюватимуться базове, повторне та періодичне відстеження у строки, встановлені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

         

          Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено одразу після набрання чинності.

          Повторне відстеження буде проводитися через рік після базового відстеження, але не пізніше ніж через два роки після набрання чинності регуляторним актом, з використанням показників результативності.

          Періодичне відстеження буде проводитись раз на три роки з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися фінансово-економічним відділом Дубровицької міської ради .

 

          Для встановлення кількісних та якісних значень показників результативності регуляторного акта використовуватиметься статистичний метод одержання результатів за відповідний період.

Дослідження наявності / відсутності в проекті регуляторного акту можливостей негативного впливу на конкуренцію.

Категоріявпливу

Відповідь

Так

Ні

А. Обмежує кількість або звужує коло постачальників. Такий наслідок може мати місце, якщо регуляторна пропозиція:

-

+

1. Надає суб’єкту господарювання виключні права на послуги з перевезення пасажирів міським електротранспортом;

-

+

2. Запроваджує режим ліцензування, надання дозволу або вимогу погодження підприємницької діяльності із органами влади;

-

+

3. Обмежує здатність окремих категорій підприємців постачати товари чи надавати послуги (звужує коло учасників ринку);

-

+

4. Значно підвищує вартість входження в ринок або виходу з нього;

 

 

5. Створює географічний бар’єр для постачання товарів, виконання робіт, надання послуг або інвестицій;

-

+

Б. Обмежує здатність постачальників конкурувати.

Такий наслідок може мати місце, якщо регуляторна пропозиція:

-

+

1. Обмежує здатність підприємців визначати ціни на товари та послуги;

-

+

2. Обмежує можливість постачальників рекламувати або здійснювати маркетинг товарів чи послуг

 

 

3. Встановлює стандарти якості, що надають необґрунтовану перевагу окремим постачальникам порівняно з іншими, або стандарти вищого рівня якості, ніж той, який обрали б окремі достатньо поінформовані споживачі;

-

+

4. Суттєво збільшує витрати окремих суб’єктів підприємницької діяльності порівняно з іншими (зокрема, внаслідок дискримінаційного ставлення до діючих та нових учасників ринку)

 

 

В. Зменшує мотивацію постачальників до активної конкуренції. Такий наслідок може мати місце, якщо регуляторна пропозиція:

-

+

1. Запроваджує режим саморегулювання або спільного регулювання;

-

+

2. Вимагає або заохочує публікувати інформацію про обсяги виробництва чи реалізацію, ціни і витрати підприємств;

-

+

Г. Обмежує вибір та доступ споживачів до необхідної інформації. Такий наслідок може мати місце, якщо регуляторна пропозиція:

-

+

1. Обмежує здатність споживачів вирішувати, в кого купувати товар;

-

+

2.Знижує мобільність споживачів в наслідок підвищення прямих або непрямих витрат на заміну постачальника;

-

+

3. Суттєво обмежує чи змінює інформацію, необхідну для прийняття раціонального рішення щодо придбання чи продажу товарів.

-

+

Впровадження регуляторного акту має позитивний вплив на покращення конкурентного середовища на території Дубровицької міської ради, не обмежує кількості суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати перевезення пасажирів громадським транспортом, не зменшує мотивацію до активної конкуренції, не обмежує вибір та доступ осіб до необхідної інформації.

 

 

 

Міський голова                                                              Богдан МИКУЛЬСЬКИЙ

 

 

 


                                                                                                                                                                  Додаток 1              до Аналізу регуляторного впливу до проєкту рішення виконавчого комітету Дубровицької міської ради

                                                                                          «Про встановлення тарифунаперевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху в      м. Дубровиця»

 

Тест малого підприємництва (М-Тест)

як складова аналізу регуляторного впливу

проєкту рішення виконавчого комітету Дубровицької міської ради

«Про встановлення тарифунаперевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху в м. Дубровиця»

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

1. Консультації з представниками мікропідприємства щодо оцінки впливу регулювання Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період  01.10. 2021 року по 08.10 2021року.

Вид консультації

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі зустрічі

1 ( суб»єкт  господарювання  ФОП Хомич М.М.)

Отримано інформацію про порядок підготовки та прийняття рішення, економічну діяльність підприємств-перевізників, що займаються перевезеннями пасажирів, можливість перевезень за запропонованим тарифом.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі): Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1 одиниця. Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, становить 100%.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

 

2.     Вимірювання впливу регулювання на малого підприємництва (мікро- та малі):

 

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання – 1 (одиниці), з них: мікропідприємництва – 1 (одиниці).

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив – 100 (відсотків) (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання*»).

 

Примітка:регулювання стосується суб’єктів господарювання, які подали розрахунки тарифу та з якими укладені договори на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування м.Дубровиця .

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

грн.

№ з/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік

упровадження

регулювання)

Періодичні

(за

наступний

рік)

Витрати

за 5 років

. Оцінка „прямих“ витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

-

2

Процедури повірки та/або

постановки

на відповідний облік

у визначеному органі

державної

влади чи місцевого

самоврядування

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання

(експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

783178,2

(середнє значення на одного суб’єкта господарювання)

791122

(середнє значення на одного суб’єкта господарювання)

 3955610

(середнє значення на одного суб’єкта господарювання)

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

147038

(середнє значення на одного суб’єкта господарювання)

204093

(середнє значення на одного суб’єкта господарювання)

1020465

(середнє значення на одного суб’єкта господарювання)

5

Інші процедури (уточнити):

 

- витрати на розміщення інформації про зміну тарифу в автобусах (20 грн. *2 шт.на 1 транспортну одиницю. Всього 3 автобуси.)

120,00

(середнє значення на одного суб’єкта господарювання)

-

 

120,00

(середнє значення на одного суб’єкта господарювання)

 

6

Разом, грн.

 

Формула:

(сума рядків 1+2+3+4+5)

930336,2

(середнє значення на одного суб’єкта господарювання)

 

995215

(середнє значення на одного суб’єкта господарювання)

 

4976315

(середнє значення на одного суб’єкта господарювання)

7

Кількість суб’єктів господарювання, що мають виконати вимоги регулювання, одиниць

1

3.1.8

Сумарно, грн.

Формула:

 (рядок 6*рядок 7)

930336,2

995215

4976315

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9.

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

 

1,0 год.* 36,11грн. (згідно ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік вартість 1 люд/год. з 01.01.2021  становить 36,11 грн.)* 1 люд. (ознайомлення з інформацією) = 36,11 грн. на одногосуб’єкта господарювання

36,11 грн.

(середнє значення на одного суб’єкта господарювання)

-

36,11 грн.

(середнє значення на одного суб’єкта господарювання)

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

 

витрати часу:  на оформлення пакету документів для підвищення вартості проїзду 1,50 год. *36,11 грн. *3 процедури = 162,50 грн. на одногосуб’єкта господарювання

162,50 грн.

(середнє значення на одного суб’єкта господарювання)

-

162,50 грн.

(середнє значення на одного суб’єкта господарювання)

11

Процедури офіційного звітування

 

-

-

-

12

Процедури

із забезпечення процесу перевірок

 

-

-

-

13

Інші процедури (уточнити):

-

-

-

14

Разом, грн.

Формула: (сума рядків 9+10+11+12+13)

198,61

(середнє значення на одного суб’єкта господарювання)

-

198,61

(середнє значення на одного суб’єкта господарювання)

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що мають виконати вимоги регулювання, одиниць

1

16

Сумарно, грн.

Формула:

відповідний стовпчик „разом “ * кількість суб’єктів малого підприємництва, що мають виконати вимоги регулювання (рядок 14 * рядок 15)

198,61

-

198,61

 

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

          Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади/місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

 

Орган місцевого самоврядування , для якого проводиться розрахунок вартості адміністрування регулювання:

 

 

 

Дубровицька міська рада Сарненського району

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу місцевого самоврядування відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

1 год.

83,34 грн/год

1

1

83,34

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

-

-

-

-

-

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

2 год.

83,34 грн/год

1

1

166,75

7. Інші адміністративні процедури (уточнити): 
організаційні питання щодо впровадження регуляторного акта

2 год.

83,34  грн/год

1

1

166,75

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

416,70

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

416,70**

__________ 
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання органу місцевого самоврядування , визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

** Одноразово при запровадженні регулювання.

ПРИМІТКА: Розрахунок бюджетних витрат проведено з урахуванням середньої оплати праці однієї години роботи головного спеціаліста фінансово-економічного відділу Дубровицької міської ради, яка складає 83,34 грн.     

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

                                                                                                            грн.

 

Таблиця 4.1.

Перший рік

регулювання

(стартовий)

За 5 років*

1

Оцінка „прямих“ витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 

930336,20

4976315

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва, необхідних для виконання регулювання та звітування

 

198,61

198,61

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

930534,81

4976513,61

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

416,70

416,70

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

930951,51

4976930,31

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого.

 

          Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва у процесі застосування регуляторного акту не передбачено.

 

 

 

                                      

 

Головний спеціаліст 

фінансово-економічного

відділу Дубровицької

міської ради                                                                  Вікторія МАРЦИНКЕВИЧ