проекту рішення виконавчого комітету  Дубровицької міської ради

«Про  встановлення тарифу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користуванняу звичайному режимі руху в м.Дубровиця»

 

1.  Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується.

            Проект рішеннявиконавчогокомітетуДубровицькоїміської ради «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху в м.Дубровиця».

 

2.  Назва виконавця заходів відстеження.

Фінансово-економічний відділ Дубровицької міської ради.

 

3.  Цілі прийняття акта.

Встановлення тарифів на перевезення пасажирів дадуть змогу перевізникам працювати беззбитково в умовах збільшення цін на пальне та матеріально-технічні ресурси, забезпечувати якісне надання послуг з пасажирських перевезень, виконання заходів щодо оновлення рухомого складу та підвищення комфортності пасажирських перевезень.

 

4.  Строк виконання заходів з відстеження.

           Відстеження результативності цього регуляторного акту здійснювалося до дня набрання його чинності.

 

         5.Тип відстеження (базове, повторне або періодичне).

         Проводиться базове відстеження.

 

6.       Методи одержання результатів відстеження.

Методом одержання результатів відстеження є аналіз наданих перевізниками розрахункових матеріалів щодо формування тарифів на автобусних маршрутах загального користування в м.Дубровиця, здійснених на основі наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 № 1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту».

 

7.  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Базове відстеження результативності проекту рішення ради «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху в м.Дубровиця» здійснювалося шляхом використання статистичних даних (вартість паливно-мастильних матеріалів, акумуляторів, шин, тощо).

 

8.  Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

На сьогоднішній день постало питання щодо невідповідності собівартості перевезень пасажирів діючому тарифу. За час дії тарифів зростали виробничі витрати на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, які не залежать від господарської діяльності підприємців-перевізників.

Показники

 2018рік, грн.

жовтень  2021 року, грн.

Підвищення, %

Дизельне пальне

19,00

27,0

42,1 %

Заробітна плата

3723,0

6000,0

              61,2%

Податок

744,6

1200,0

          61,2%

Фактичні витрати на ТО

100010,00

147038,0

        47,0%

 

Різке збільшення витрат на перевезення пасажирів міським транспортом може призвести до вимушеного скорочення або навіть повного зупинення перевізниками перевезень на міських автобусних маршрутах, що викличе соціальну напругу серед населення.

 

9.       Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

 

Проект рішення розроблено з метою відшкодування тарифами витрат, пов’язаних із  перевезенням пасажирів.

Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що проект рішення виконавчого комітету «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху в м.Дубровиця» забезпечує ефективність реалізації запроваджених методів регулювання цін відповідно до вимог чинного законодавства України.

Подальше відстеження результативності буде здійснюватися у терміни, визначені законодавством.

 

 

 

Міський голова                                              Б.М.Микульський