Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта-  рішеннявиконавчогокомітетуДубровицькоїміськоїрадиПро внесення змін до рішення виконавчого комітету Дубровицької міської ради від 23 березня 2011 року № 73 Про затвердження Умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування

1.     Вид та назва регуляторного акта

Рішення виконавчого комітету Дубровицької міської Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Дубровицької міської  ради від 23.03.2011р. № 73 «Про затвердження Умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування».

 

2.     Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Відділ містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, приватизації, комунальної власності, надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної оборонної роботи і охорони праці Дубровицької міської ради.

 

3.     Цілі прийняття акта

Регуляторний акт розроблено відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від           03 грудня 2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із змінами) з метою визначення автомобільного перевізника на конкурсних засадах.

Основними цілями регуляторного акта є:

забезпечення ефективного розвитку галузі пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування, покращення якості надання послуг з перевезення пасажирів, застосування відкритого механізму набуття перевізником права перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Дубровицької міської ради.

 

4.     Строк виконання заходів з відстеження результативності

З 01 січня 2022 року по 01лютого 2022 року.

 

5.     Тип відстеження

Періодичне відстеження.

 

6.     Метод одержання результатів відстеження результативності

Для проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта використовувалася інформація щодо кількості суб'єктів господарської діяльності, які згідно укладених договорів забезпечують регулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування на міських автобусних маршрутах, ефективності оновлення парку транспортних засобів, скарг та звернень громадян по даному питанню.

 

7.     Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність

На основі періодичного відстеження можна зробити висновок, що в результаті прийняття регуляторного акту на території Дубровицької міської ради діє єдиний механізм постійного регулювання попиту і пропозицій на ринку пасажирських перевезень, з можливістю відстеження перевезень пасажирів, поліпшення стану безпеки автомобільних перевезень на автобусних маршрутах, своєчасної оцінки очікуваних результатів, створення сприятливого економічного клімату та інше.

 

8.     Кількісні та якісні показники результативності

 

 

Показники результативності

 

Періодичне відстеження

 

Кількість скаргщодо умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування

0

Кількість проведених конкурсів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування

3

Кількість судових справ щодо оскарження результатів проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування

0

 

Реалізація Умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування:

- забезпечило чітке визначення всіх механізмів та процедур, пов’язаних із проведенням конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування;

- підвищило ефективність системи державного регулювання;

- зняло навантаження, пов’язане із підготовкою матеріалів для проведення засідання конкурсного комітету з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

Пропозицій від перевізників, які провадять діяльність  з надання послуг пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування,  чи інших зацікавлених сторін стосовно внесення змін до даного регуляторного акта до міської ради не надходило.

 

 

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 

Прийнятий регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей.

Найбільш впливовими зовнішніми чинниками на дію регуляторного акта є:

-забезпечення безпечного та якісного обслуговування населення;

          - підвищення рівня безпеки руху при перевезенні пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування;

 

На підставі цього, у відповідності до ст.11 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» виникла необхідність перегляду регуляторного акту.

 

 

 

Міський голова                                                                  Богдан МИКУЛЬСЬКИЙ