Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення виконавчого комітету Дубровицької  міської   ради

«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Дубровицької  міської   ради №73 від 23.03.2011р. « Про затвердження Умов  проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських  автобусних маршрутах загального користування»

 

1.     Проблема, яку передбачається розв’язати.

        Проведення конкурсу  з перевезення пасажирів на міських  автобусних маршрутах  загального користування проводиться безпосередньо виконкомом Дубровицької міської ради.

На даний час діяльність суб’єктів на ринку пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування супроводжується необхідністю взаємодії із виконавчими органами влади. Проблему, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання, вбачається у відсутності достатньо прозорих, передбачуваних для суспільства умов визначення перевізників, що мають право обслуговувати маршрути загального користування. Проблемою також є забезпечення дотримання перевізниками вимог безпеки перевезень, державних соціальних нормативів, якісне надання послуг з перевезень.

Також причиною виникнення проблеми є недостатні умови доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями до послуг громадського транспорту.

Згідно зі ст. 43 Закону України «Про автомобільний транспорт» визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування здійснюється виключно на конкурсних засадах.

Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (зі змінами та доповненнями), передбачено, що Умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування має затверджувати організатор перевезень (виконавчий комітет міської ради).

 Це означає, що існує потреба в державному регулюванні та прийнятті відповідного регуляторного акту на місцевому рівні.

 

2. Цілі регулювання

          Забезпечення безпечного, якісного обслуговування населення автотранспортом загального користування, залучення на прозорих та передбачуваних умовах до виконання перевезень суб`єктів господарювання, які мають бажання та можливості для оновлення рухомого складу. З цією метою розроблені Умови проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

 

3. Опис альтернатив запровадження регуляторного акта

          Альтернативним способом є відмова від затвердження Умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Даний спосіб вважається неефективним, оскільки перевезення пасажирів є видом діяльності, який має регулюватися державою з урахуванням особливостей перевезень на території Дубровицької міської ради. Пасажирські перевезення є способом задоволення потреб населення у транспортних послугах та соціальною основою розвитку економіки.

          Такий підхід, на нашу думку, буде лише заглиблювати існуючу проблему, крім того, матиме місце порушення вимог чинного законодавства.

          За викладених умов єдиним оптимальним способом є затвердження Умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

  Перевагами обраного способу регулювання набуття права на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування шляхом конкурсу є те, що, по-перше, не порушується встановлений законом порядок набуття права на перевезення пасажирів; по-друге, встановлюються прозорі умови призначення перевізника для перевезення пасажирів; по-третє – укладаються договори з перевізником, який зможе забезпечити якість та безпеку пасажироперевезень

 

 

4.     Опис механізмів і заходів длярозв'язання проблеми

Розв’язання вищевикладених проблем, на думку розробників проекту, можна досягти завдяки встановленню чітких умов та порядку підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.  Для цього необхідно:

- покласти на виконавчий комітет Дубровицької міської ради  обов’язки щодо організації та контролю за підготовкою та проведенню конкурсу з перевезення пасажирів на міських  автобусних маршрутах загального користування на території Дубровицької міської ради;

- надати підприємствам (організаціям) однаково прозорі умови для здійснення даної діяльності;

- підготувати проект рішення виконавчого комітету Дубровицької міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Дубровицької міської ради №73 від 23.03.2011р. « Про затвердження Умов  проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських  автобусних маршрутах загального користування»

- оприлюднити у засобах масової інформації затверджений регуляторний акт;

- здійснити періодичне відстеження результативності регуляторного акта.

Запропонований спосіб відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

 

 

 

 

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

 

Даний акт мотивує осіб та суб’єктів підприємницької діяльності виконувати встановлені вимоги щодо надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування на території Дубровицької міської ради.  Крім того, мотивами є простота положень акту та простота виконання вимог, встановлених актом. Поставлені цілі досягаються при виконанні вимог регуляторного акта з найменшими витратами для підприємств (організацій) та органів місцевого самоврядування. Досягнення суб’єктами господарювання встановлених цілей шляхом виконання регуляторного акту приносить вигоди, які виправдовують необхідні для його виконання витрати.

Завдяки даному регуляторному акту підвищується інформованість підприємств (організацій), встановлюються чіткі умови, підвищується прогнозованість (передбачуваність бізнесу). Споживачі зможуть отримувати більш якісні, комфортні, безпечні послуги.

 

 

6. Аналіз вигод та витрат

 

ВИТРАТИ

ВИГОДИ

Органи місцевого самоврядування та місцевий бюджет

Часові витрати  спеціалістів відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, приватизації, комунальної власності, надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної оборонної роботи і охорони праці Дубровицької міської ради  на розробку проекта рішення «Про внесення змін до рішення виконкому Дубровицької міської ради №73 від 23.03.2011р. « Про затвердження Умов  проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських  автобусних маршрутах загального користування»

 

1)Зменшення кількості скарг та нарікань від мешканців  на неякісне обслуговування;

2)Підвищення прозорості дій місцевої влади, шляхом надання СПД рівних можливостей для здійснення перевезень пасажирів на міських  автобусних маршрутах загального користування;

3)Підвищення рівня безпеки руху при перевезенні пасажирів на міських  автобусних маршрутах загального користування.

 

Підприємства (організації)

1.  Внесення коштів за участь у конкурсі;

2.  Витрати на підготовку до участі в конкурсі;

1)   

1)Отримання рівних прав для участі у конкурсі всіма СПД, що здійснюють  перевезення пасажирів на міських  автобусних маршрутах загального користування;

2)Підвищення прогнозованості, передбачуваності бізнесу.

 

Споживачі

-

1) Підвищення рівня якості обслуго

вування   перевезення пасажирів на міських  автобусних маршрутах загального користування;

2) Оновлення автобусного парку;

3) Підвищення рівня безпеки при отриманні послуг з перевезення пасажирів на міських  автобусних маршрутах загального користування;

4) Максимальне задоволення споживчого попиту;

5) Стабільність та прогнозованість ;

 

 

 

 

 

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта

Запропонований термін чинності даного регуляторного акту розрахований на проведення конкурсів зперевезення пасажирів на міських  автобусних маршрутах загального користування до моменту проведення повторного, періодичноговідстеження його результативності.

 

8. Показники результативності регуляторного акта

Пропонується використати наступні показники результативності:

-         розмір надходжень коштів до місцевого бюджету від господарської діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з перевезенням пасажирів або наданням транспортних послуг;

-         забезпечення безпечного та якісного обслуговування населення;

-         підвищення рівня безпеки руху при перевезенні пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування;

-         обсяг перевезених пасажирів на автотранспорті.

 

9.       Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту

Цільовою групою відстеження результативності регуляторного акту є суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з наданням послуг з пасажироперевезень та населення.

Відстеження результативності регуляторного акту буде проводитисявідділом містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, приватизації, комунальної власності, надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної оборонної роботи і охорони праці Дубровицької міської ради шляхом збору та аналізу інформації заінтересованих юридичних та фізичних осіб, зауважень та пропозицій від органів місцевого самоврядування, а також статистичної інформації.

Базове відстеження результативності даного регуляторного акту було проведено до дня набрання чинності регуляторного акту.

З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей  періодичне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено у строки, визначені ст.10 Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу

містобудування, архітектури,

житлово-комунального господарства,

приватизації, комунальної власності,

надзвичайних ситуацій, цивільного

захисту населення, мобілізаційної

оборонної роботи і охорони праці

Дубровицької міської ради                                                       П.П.РУДИЧЕК