Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта

рішення Дубровицької міської радивід 24 червня 2021 року № 317

«Про встановлення  туристичного збору на території  Дубровицької міської ради»

 

Виконавець заходів відстеження:фінансово-економічний відділ виконавчого комітету Дубровицької міської ради

 

Цілі прийняття акта: встановлення ставок туристичного збору на території Дубровицької міської ради ; своєчасне поповнення місцевого бюджету; відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішення питань щодо механізму справляння та сплати туристичного збору.

 

Строк виконання заходів з відстеження:з 01.02.2022 по 15.02.2022

 

Тип відстеження заходів:базове.

 

Заходи, які були виконані з відстеження результативності:вивчення Податкового кодексу України, нормативно-правових актів, щодо визначення правомірності встановлення ставок туристичного збору рішенням органу місцевого самоврядування

 

Метод відстеження результативності:аналіз відповідно до статистичних даних.

 

Аналіз отримання значень показників результативності:

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних, виконавцем яких є фінансово-економічний відділ виконавчого комітету Дубровицької міської ради.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності:

 

Назва показника

Фактично виконано за 2021 рік

Заплановано на 2022рік

Фактично виконано протягом січня 2022 року

Загальна кількість платниківподатку

 

1

1

-

Надходження до міськогобюджетутуристичного збору

10,8

8,0

-

Рівень поінформованості платників податку про основні положення акту

 

100%  Інформування платників податку про вимоги прийнятого регуляторного акту здійснювалося шляхом розміщення на офіційному сайті Дубровицької міської ради .

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт має певний ступінь досягнення визначених цілей та направлений на врегулювання відносин між суб’єктами господарської діяльності, органами місцевого самоврядування та Державним податковиморганам.

 

Висновки та рекомендації:

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить впорядкування сплати туристичного збору в адміністративно-територіальних межах Дубровицької міської ради.Оцінку результатів реалізації регуляторного актута ступінь досягнення визначених цілей буде здійснено при проведені повторного та періодичного відстежень результативності регуляторного акта згідно вимог Закону України«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

Міський голова                                                                            Богдан МИКУЛЬСЬКИЙ