Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту

 рішення Дубровицької міської ради № 314 від 24 червня 2021 року

«Про встановлення  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Дубровицької міської ради»

 

Виконавець заходів відстеження:фінансово-економічний відділ виконавчого комітету Дубровицької міської ради

 

Цілі прийняття акта: встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у відповідності до норм Податкового Кодексу України; встановлення пільг зі сплати податку нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; своєчасне поповнення місцевого бюджету; відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань щодо механізму справляння та порядку сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 

Строк виконання заходів з відстеження:з 01.02.2022по 15.02.2022

 

Тип відстеження заходів:базове.

 

Заходи, які були виконані з відстеження результативності:вивчення Податкового кодексу України, нормативно-правових актів, щодо визначення правомірності встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки рішенням органу місцевого самоврядування

 

Метод відстеження результативності:аналіз відповідно до статистичних даних.

 

Аналіз отримання значень показників результативності:

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних, виконавцем яких є фінансово-економічний відділ виконавчого комітету Дубровицької міської ради.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності:

 

Назва показника

Заплановано на 2022рік

Фактично виконано протягом січня 2022 року

Кількість платників податку, на яких поширюється регуляторний акт, осіб в тому числі:

 

336

38

- юридичні особи

86

37

- фізичні особи

250

1

Надходження до місцевого бюджету коштів від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки(тис.грн), в тому числі:

2805,0

338,3

-від юридичних осіб

1344,0

338,2

- від фізичних осіб

1461,0

0,1

Розмір коштів і час, що витрачаються платниками податку, пов»язаними з виконанням вимог акту

Сума коштів, що витрачали платники, визначалася як добуток ставки податку на площу об»єкту нерухомості. Час, що витратили платники на сплату податку, не залежав від його розміру.

Рівень поінформованості платників податку про основні положення акту

100% . Інформування  суб»єктів господарювання про вимоги прийнятого регуляторного акту здійснювалося шляхом розміщення на офіційному сайті Дубровицької міської ради; працівниками ДПІ  через надсилання фізичним особам податкових повідомлень про сплату суми податку, юридичним особам - при прийнятті звітів, а також при особистому спілкуванні.

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт має певний ступінь досягнення визначених цілей та направлений на врегулювання відносин між суб’єктами господарської діяльності, органами місцевого самоврядування та Державним податковим органам.

 

Висновки та рекомендації:

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить впорядкування сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в адміністративно-територіальних межах Дубровицької міської ради. Оцінку результатів реалізації регуляторного актута ступінь досягнення визначених цілей буде здійснено при проведені повторного та періодичного відстежень результативності регуляторного акта згідно вимог Закону України«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

Міський голова                                                                                  Богдан МИКУЛЬСЬКИЙ