Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта

 рішення Дубровицької міської ради№ 315 від 24 червня 2021 року

« Про встановлення податку на землю на території Дубровицької міської ради»

 

 

Виконавець заходів відстеження:фінансово-економічний відділ виконавчого комітету Дубровицької міської ради

 

Цілі прийняття акта: встановлення ставок земельного податку  на території Дубровицької міської ради; своєчасне поповнення місцевого бюджету; відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішення питань щодо механізму справляння та сплати плати за землю.

 

Строк виконання заходів з відстеження:з 01.02.2022по 15.02.2022

 

Тип відстеження заходів:базове.

 

Заходи, які були виконані з відстеження результативності:вивчення Податкового кодексу України, нормативно-правових актів, щодо визначення правомірності встановлення ставок земельного податку рішенням органу місцевого самоврядування

 

Метод відстеження результативності:аналіз відповідно до статистичних даних.

 

Аналіз отримання значень показників результативності:

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних, виконавцем яких є фінансово-економічний відділ виконавчого комітету Дубровицької міської ради.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності:

 

Назва показника

Заплановано на  2022 рік

Фактично виконано протягом січня 2022 року

Кількість платників плати за землю, на яких поширюється регуляторний акт, осіб, у тому числі

275

58

- юридичних осіб

72

30

- фізичних осіб

203

28

Надходження коштів до бюджету Дубровицької міської ради від плати за землю , тис.грн, у тому числі

3697,0

193,6

-  від юридичних осіб

3000,0

186,2

- від фізичних осіб

697,0

7,4

Розмір коштів і час, що витрачають платники податку у зв»язку з виконанням вимог акту

Сума коштів, що витрачалася платниками визначалась як добуток ставки податку та нормативної грошової оцінки плащі землі. Час,  що витрачався платниками на сплату плати за землю не залежить від його розміру.

 

Рівень поінформованості платників податку про основні положення акту

 

100% . Інформування юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб про вимоги прийнятого регуляторного акту здійснювалося шляхом розміщення на офіційному сайті Дубровицької міської ради; працівниками ДПІ  через надсилання фізичним особам податкових повідомлень про сплату суми податку, юридичним особам та фізичним особам-підприємцям – при прийнятті звітів, а також при особистому спілкуванні

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт має певний ступінь досягнення визначених цілей та направлений на врегулювання відносин між суб’єктами господарської діяльності, органами місцевого самоврядування та Державними податковими органами.

 

Висновки та рекомендації:

Прийняття даного регуляторного акту забезпечиловпорядкування сплати земельного податку в адміністративно-теритріальних межах Дубровицької міської ради.. Оцінку результатів реалізації регуляторного актута ступінь досягнення визначених цілей буде здійснено при проведені повторного та періодичного відстежень результативності регуляторного акта згідно вимог Закону України«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

Міський голова                                                                               Богдан МИКУЛЬСЬКИЙ