Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту

 рішення Дубровицької міської ради від 24 червня 2021 року № 316

«Про встановлення  єдиного податку на території Дубровицької міської ради»

 

Виконавець заходів відстеження:фінансово-економічний відділ виконавчого комітету Дубровицької міської ради

 

Цілі прийняття акта:встановлення ставок єдиного податку для першої та другої груп платників єдиного податку; своєчасне поповнення місцевого бюджету ; прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань щодо механізму справляння та порядку сплати єдиного податку.

Строк виконання заходів з відстеження:з 01.02.2022 по 15.02.2022

 

Тип відстеження заходів:базове.

 

Заходи, які були виконані з відстеження результативності:вивчення Податкового кодексу України, нормативно-правових актів, щодо визначення правомірності встановлення ставок єдиного податку рішенням органу місцевого самоврядування

 

Метод відстеження результативності:аналіз відповідно до статистичних даних.

 

Аналіз отримання значень показників результативності:

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних, виконавцем яких є фінансово-економічний відділ виконавчого комітету Дубровицької міської ради.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності:

 

Назва показника

Заплановано на 2022рік

Фактично виконано протягом січня 2022 року

Кількість платників податку, на яких поширюється регуляторний акт, осіб в тому числі:

 

285

414

- Iгрупи

27

67

- II групи

258

347

Надходження до місцевогобюджетуєдиного  податкувід  платниківI-II(тис. грн), в тому числі

3788,7

467,7

- Iгрупи

73,5

16,6

- II групи

3715,2

451,1

Витрати платників податку  у зв»язку з виконанням вимог акту

Сума коштів, що витрачалася  платниками визначалась виходячи з фіксованої ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць : для першої групи платників єдиного податку-10% розміру прожиткового мінімуму; для другої групи платників єдиного податку -20% розміру мінімальної заробітної плати Час,  що витрачався платниками на сплату плати за землю не залежить від його розміру.

 

Рівень поінформованості платників податку про основні положення акту

 

100%  Інформування платників податку про вимоги прийнятого регуляторного акту здійснювалося шляхом розміщення на офіційному сайті Дубровицької міської ради .

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт має певний ступінь досягнення визначених цілей та направлений на врегулювання відносин між суб’єктами господарської діяльності, органами місцевого самоврядування та Державними податковими органами.

 

Висновки та рекомендації:

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить впорядкування сплати єдиного податку в адміністративно-теритріальних межах Дубровицької міської ради.. Оцінку результатів реалізації регуляторного актута ступінь досягнення визначених цілей буде здійснено при проведені повторного та періодичного відстежень результативності регуляторного акта згідно вимог Закону України«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

 
   

 


Міський голова                                                                               Богдан МИКУЛЬСЬКИЙ