ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(сьоме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від ___ січня 2016 року                                                                                                      №

 

Про затвердження Порядку застосування

системи електронних закупівель

розпорядниками бюджетних коштів,

установ, організацій

 

Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення максимальної ефективності використання та економії бюджетних витрат, розширення добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівлі товарів, робіт та послуг за кошти міського бюджету виконавчий комітет Дубровицької  міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.Затвердити Порядок застосування системи електронних закупівель розпорядниками бюджетних коштів, установ, організацій(додаток).

2.Розпорядникам бюджетних коштів , установам, організаціям:

2.1.Рекомендувати здійснювати оприлюднення інформації про проведення закупівель, вартість яких не перевищує межі, встановлені ч.1.ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» через систему електронних державних закупівель ProZorro (http://prozorro.org/) на площадках SmartTender.biz чи E-Tender;

2.2.Закріпити відповідального керівника структурного підрозділу, установи, організації за здійсненням допорогових закупівель;

2.3.Забезпечити щомісячний звіт управлінню торгівлі виконавчого комітетущодо проведення допорогових закупівель через систему електронних державних закупівель ProZorro (http://prozorro.org/) на площадках SmartTender.biz чи E-Tender.

2.4.Організацію виконання рішення покласти на керівників розпорядників бюджетних коштів, установ, організацій.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського голови(Яременко Ю.).

 

Міський голова                                                                       Б.Микульський                                

                                                                                  Додаток

                                                                     до рішення виконавчого

                                                                   комітету Дубровицької міської ради

                                                           __________________2016р.

 

ПОРЯДОК

застосування системи електронних закупівельрозпорядниками бюджетних

коштів, установ, організацій

1. Цей Порядок розроблено у відповідності до основних вимог Закону України „Про здійснення державнихзакупівель”та регулює відносини, що

виникають при проведенні допорогових закупівель товарів, робіт та послуг для належного виконання функційрозпорядниками бюджетних коштів, установ, організацій.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, визначених Законом

України „Про здійснення державнихзакупівель”, та у таких значеннях:

Відповідальний підрозділ–структурний підрозділ (розпорядник бюджетних коштів, установи, організації), які є ініціатором проведення закупівлі;

Електронний майданчик–апаратно-програмний комплекс (програмне

забезпечення), що функціонує в мережі Інтернет, який є частиною системи

електронних закупівель, та забезпечує замовникубезоплатну реєстрацію і

користування сервісами системи електронних закупівель з авто мотичним

обміном інформацією щодо процесу закупівлі товарів на електронних майданчиках;

Електроннийреверсійний аукціон–процес поступового зниження ціни пропозицій учасників;

Користувач системи–будь-яка фізична або юридична особа, яка зареєструвалась в системі електронних закупівель;

Підрозділ технічної підтримки–підрозділінформаційних технологійтощо;

Система електронних закупівель (надалі -система)–програмний комплекс, розроблений для проведення закупівлі та призначений для відбору постачальників товарів, робіт та послуг шляхом проведення електронного

реверсивного аукціону;

Учасник–користувач системи, який подав в електронному вигляді

пропозицію для участі в закупівлях, оголошених замовником.

ІІ. Застосування Порядку

1.Цей Порядок застосовується для закупівлі товарів, робіт та послуг, вартість яких починається від 20 тисяч грн. для товарів та послуг та 100 тис. грн.. для робіт, але не перевищує межі, встановлені Законом України „Про здійснення державнихзакупівель”.

2.Закупівля товарів, робіт та послуг здійснюється відповідно до Додатку до річного плану закупівельрозпорядниками бюджетних коштів, установи, організаціїта змін до нього.

3.Додаток до річного плану закупівель складається та затверджується комітетом з конкурсних торгів на підставі пропозицій відповідальних підрозділів, в яких обґрунтовується потреба, зазначається код предмету закупівлі (за показником п’ятого знаку), очікувана вартість, терміни проведення, тощо. Оформлення, оприлюднення Додатку до річного плану закупівель та змін до нього покладається на представника замовника.

ІІІ. Процедура проведення закупівель

1. Представник замовника реєструється в системі у відповідності до

регламенту роботи електронного майданчика, обраного ним, та має право зареєструватися на декількох електронних майданчиках.

2. Відповідальний підрозділ готує заявку на проведення електронних

закупівель відповідно до Додатку до річного плану, в якій зазначається кваліфікаційні, технічні та якісні вимоги до предмету закупівлі, істотні умови

договору, тощо та передає її в установленому порядку представнику замовника.

3. Представник замовника на підставі отриманих від відповідальних

підрозділів документів формує в системі оголошення про закупівлю, згідно з

регламентом системи.

4. В оголошенні про проведення закупівлі обов’язково зазначається:

-найменування замовника, код ЄДРПОУ, місцезнаходження;

-предмет закупівлі відповідно доДК016-2010;

-очікувана вартість предмету закупівлі;

-детальний опис предмету закупівлі, у тому числі технічні та якісні

характеристики з відповідними документальними підтвердженнями;

-кількість товару та місце його поставки, виконання робіт, надання послуг

та їх обсяги;

-кваліфікаційні критерії учасників з їх документальним підтвердженням;

-дата та час закінчення подання запитів на уточнення та/або запитань

щодо предмету закупівлі;

-дата та час початку подання пропозицій, дата та час закінчення подання

пропозицій;

-крок аукціону;

-інша інформація, яку замовник вважає за необхідності включити.

5. У разі надходження від учасників запитів на уточнення та/або запитань щодо предмету закупівлі представник замовника невідкладно, протягом одного робочого дня інформує про це відповідний підрозділ.

6. Відповідальний підрозділ повинен надати роз’яснення на запит або

підготувати зміни до оголошення (у разі потреби) протягом двох робочих днів з дня його отримання та передати представнику замовника.

7. Опрацювання всіх поданих пропозицій здійснюється на основі формування рейтингу позицій учасників за показником –ціна. Дана інформація автоматично оприлюднюється системою одразу після завершення електронного аукціону.

8.Відповідальний підрозділ та представник замовника в строк, що становить не більше ніж п’ять робочих днів з дня закінчення електронного аукціону, аналізує пропозицію з найнижчою ціною щодо відповідності кваліфікаційним критеріям учасника та технічним (якісним) характеристикам

предмету закупівлі.

9. Якщо пропозиція учасника відповідає всім критеріям замовника, така

пропозиція є переможцем. Пропозиції інших учасників у такому випадку не

розглядаються.

10. У разі якщо пропозиція учасника не відповідає кваліфікаційним критеріям та/або технічним (якісним) характеристикам замовник відхиляє пропозицію. Підстави відхилення оприлюднюються в системі протягом одного робочого дня з дня прийняття такого рішення.

11. У разі відхилення пропозиції учасника, який запропонував найнижчу ціну, розглядається наступна пропозиція з найнижчою ціною, що визначена системою відповідно до цього порядку та способу.

12. У разі, якщо після відхилення не залишилося жодних пропозицій закупівля визначається такою, що не відбулася.

13. Інформація про визначення переможця, відхилення пропозиції та

визнання закупівлі такою, що не відбулася обов’язково оприлюднюється представником замовника в системі.

14. Інформація про визначення переможця передається відповідальному підрозділу для організації роботи з укладання договору про закупівлю.

15.Оприлюдненняінформації про укладання договору покладається на

представника замовника.

16. У випадкунеукладаннядоговору з вини учасника-переможця представник замовника проводить розгляд наступної пропозиції з найнижчою ціною, визначеною системою.

17. Технічне супроводження представника замовника при реєстрації в

системі, проходженні етапів проведення електронних торгів покладається

напідрозділ технічної підтримкирозпорядника бюджетних коштів, установи,

організації.

 

Секретар виконкому                                                                               О.Краглевич

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення виконавчого комітету міської ради

«Про затвердження Порядку застосування системи електронних

закупівель розпорядниками бюджетних коштів, установ, організацій»

 

1.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання Здійснення державних закупівель регламентується Законом України «Про здійснення державних закупівель»та регулює відносини, що виникають при проведенні допорогових закупівель товарів, робіт та послуг для належного виконання функцій розпорядниками бюджетних коштів, установ, організацій.

Розробка даного проекту рішення зумовлена потребою забезпечення максимальної ефективності використання та економії бюджетних витрат, розширення добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівлі товарів, робіт та послуг за кошти міського бюджету. Проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки дане питання входить до сфери компетенції органів місцевого самоврядування.

2.Цілі регулювання

Основною метою запропонованого проекту рішення є забезпечення максимальної ефективності використання та економії бюджетних витрат, розширення добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівлі товарів, робіт та послуг за кошти міського бюджету.

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Альтернативи Переваги Недоліки Залишення усього без змін відсутні відсутність відкритості, ефективності та економії бюджетних витрат.

 Обраний спосіб регулювання максимальної ефективності використання та економії бюджетних витрат, розширення добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівлі товарів, робіт

та послуг за кошти міського бюджетувідсутні.

4.Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

 Для розв’язання проблеми пропонується прийняти рішення виконавчого комітету Дубровицької міської ради «Про затвердження Порядку застосування системи електронних закупівель розпорядниками бюджетних коштів, установ, організацій».

5.Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

 Цілі можуть бути досягненні, оскільки проектом рішення передбачено можливість проведення електронних закупівель, що сприяє ефективності використання та економії бюджетних витрат, розширення добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівлі товарів, робіт та послуг за кошти міського бюджету.

6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз

вигод та витратБазові групи інтересівВигодиВитрати.

Місцева влада впорядкування здійснення електронних закупівель та забезпечення відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівлі товарів, робіт та послуг за кошти міського бюджету. Відсутні Суб`єкти підприємницької діяльності – сприяння розширенню добросовісної конкуренції;

–відкритість та прозорістьна всіх стадіях закупівлі товарів, робіт та послуг за кошти міського бюджетувідсутні

Населеннявідкритість та прозорість закупівельтоварів, робіт та послуг за кошти міського бюджету.відсутні

7.Строк дії регуляторного акту

Строк дії пропонується не обмежувати в часі.

8.Показники результативності регуляторного акту

Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за наступними критеріями:

1. Кількість проведенихдопорогових закупівель через систему електронних державних закупівель.

2. Кількість порушень при проведеннідопорогових закупівель через систему

електронних державних закупівель.

3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних

положень регуляторного акта.

4.Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта.

9.Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту

Цільові групи та строки проведення відстеження:базове відстеження–суб’єкти господарювання до набрання чинності рішенняповторне відстеження–суб’єкти господарювання після набрання чинності рішення.

Рекомендований строк повторного дослідження–1 рік після набрання чинності рішення.

Для відстеження використовуватимуться дані управління торгівлі та фінансового управління виконавчого комітету міської ради.

 

Начальник організаційно-правового відділу                              М.Столярець