УК Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(сьоме  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

 

 

від       червня  2016 року                                         №

 

 

Про затвердження  Положення про порядок розміщення

тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності

на території м.Дубровиця.

 

На підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про регулювання містобудівної діяльності», Наказу Мінрегіонбуду від 21.10.2011р. №244 «Про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», міська рада

 

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  :

 

1. Затвердити  «Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території м.Дубровиця» (далі Положення), згідно додатку.

2. Дати дозвіл на розробку схеми розміщення тимчасових споруд на території міста  Дубровиця.

3. Контроль за виконанням даного рішення  доручити постійній комісії з питань земельних відносин та охорони довкілля (голова Іванов В.Я.) та  завідувачу сектору з питань містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради (Пшенична К.Д.).

 

 

         Міський голова                                                     Б.Микульський

 

 

Додаток

до рішення міської ради

    від    …. червня 2016р. № 

Положення про Порядок розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності в місті Дубровиця

1.Загальна частина.

1.1. Положення розроблено на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України, Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 р. №244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності».

1.2. Розміщення тимчасових споруд ( надалі по тексту-ТС)  на землях територіальної громади міста проводиться у відповідності до затвердженого переліку територій, передбаченого для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м.Дубровиця (далі – загальний перелік) та цьому порядку. (думаю що не треба.. бо в нас це не затверджено)

1.3. Розміщення ТС на території ринків, як підприємства торгівлі, визначаються планувальною документацією території ринку або проектною документацією його споруди, погодженою та затвердженою в установленому законодавством порядку. (може пригодиться для ринку для впорядкування території)

1.4. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

загальний перелік територій розміщення тимчасових споруд – перелік територій передбачених для розміщення ТС на території міста або його частині;

паспорт прив'язки тимчасової споруди – комплект документів, у яких визначено місце встановлення ТС на топографо-геодезичній основі М 1:500, схему благоустрою прилеглої території;

схема прив'язки тимчасової споруди - графічні матеріали, виконані на оновленій топографо-геодезичній основі масштабом 1:500 з прив'язкою тимчасової споруди до місцевості з відображенням інженерних комунікацій, червоних ліній, ліній забудови та (за необхідності) визначенням об’ємів благоустрою прилеглої території, виконана проектною організацією, що має відповідну ліцензію або архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

замовник - суб'єкт господарювання, який має намір розмістити
ТС на підставі паспорта прив'язки ТС;

торговельне обладнання для провадження підприємницької діяльності - низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат побутового, торговельного призначення;

тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально – культурного призначення для здійснення підприємницької діяльності - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту. Тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності може мати закрите приміщення для тимчасового перебування людей, площею не більше 30 м2 по зовнішньому контуру.

пересувна ТС  - споруда,  яка не має закритого приміщення для тимчасового  перебування  людей,  у  якій  може   бути   розміщене торговельне   обладнання,   низькотемпературний  прилавок,  лоток, ємність,  торговельний  автомат,  інші   пристрої   для   сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності;

прилегла територія – територія для благоустрою та обслуговування тимчасової споруди.

 

2. Порядок розміщення та отримання паспорта прив’язки тимчасових споруд.

            Розміщення тимчасових споруд у місті Дубровицяі здійснюється у відповідності до загального переліку затверджених територій для розміщення тимчасових споруд, яким визначаються місця розташування ТС, з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою та іншими законодавчими актами.

Розміщення стаціонарної тимчасової споруди на приватних земельних ділянках здійснюється лише за письмовою згодою власника/користувача земельної ділянки з дотриманням містобудівних умов та планувальних обмежень даної території.

2.1. Підставою для  розміщення  ТС  є  паспорт  прив'язки ТС (додаток№1) та договір про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС).

2.2. Замовник,  який має намір встановити ТС,  звертається до відповідного виконавчого органу міської ради із відповідною заявою у довільній формі про можливість розміщення ТС.  

2.3. До заяви додаються:

               - графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500, кресленнями контурів ТС з прив'язкою до місцевості;

               - реквізити замовника (найменування,П.І.Б.,адреса,контактна інформація).

     Цей перелік документів є вичерпним.

2.4. Відповідність  намірів  щодо   місця   розташування   ТС комплексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності), будівельним нормам визначає  відповідний  орган  з  питань  містобудування  та архітектури, який утворено у складі виконавчого органу відповідної    міської    ради    протягом   десяти  робочих  днів  з  дня  подання зазначеної заяви.

2.5. Про   відповідність   намірів   замовника   щодо   місця розташування  ТС  комплексній  схемі  розміщення  ТС  (у  разі  її наявності), будівельним нормам замовник повідомляється відповідним органом з питань містобудування та архітектури письмово  протягом трьох  робочих  днів з дня такого визначення відповідності намірів або замовнику  надається аргументована відмова щодо реалізації намірів розміщення ТС.

2.6. Для  оформлення  паспорта прив'язки замовник звертається до органу з питань містобудування  та  архітектури  із  додатковою заявою щодо оформлення паспорта прив'язки ТС, до якої додає:

·    схему розміщення ТС (додаток 1);

·        копія документу, що засвідчує право власності, користування земельною ділянкою або договір сервітуту (за наявності) ;

·    ескізи фасадів  ТС  у кольорі М 1:  50 (для стаціонарних ТС), які  виготовляє  суб'єкт  господарювання,  що  має   ліцензію   на виконання  проектних робіт,  або архітектор,  який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (додаток 1);

·    схему благоустрою  прилеглої  території,  складену замовником або суб'єктом  підприємницької  діяльності,  який  має  відповідну ліцензію,   архітектором,  який  має  відповідний  кваліфікаційний сертифікат,  відповідно  до  Закону   України   "Про   благоустрій населених пунктів України" ;

·    технічні умови щодо інженерного забезпечення (за  наявності), отримані  замовником  у  балансоутримувача  відповідних інженерних мереж.

     Зазначені документи замовником отримуються самостійно.

2.7. Паспорт  прив'язки  ТС  оформлюється  органом  з  питань містобудування та архітектури протягом десяти робочих днів  з  дня подання зазначеної заяви.

2.8. Час,  витрачений  на  підготовку  та  подачу до органу з питань містобудування та архітектури схеми розміщення ТС,  ескізів фасадів   ТС   та   отримання   технічних  умов  щодо  інженерного забезпечення   (за   наявності),   схеми   благоустрою   прилеглої території, не входить в строк підготовки паспорта прив'язки ТС.      2.9. Для  підготовки паспорта прив'язки ТС містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки не надаються.

2.10. Паспорт прив'язки  ТС  оформлюється  органом  з  питань містобудування та архітектури за формою,  наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

2.11. Паспорт прив'язки включає:

·    схему розміщення ТС, виконану на топографо-геодезичній основі у масштабі 1:500, 

·    схему благоустрою прилеглої території;

·    ескізи фасадів ТС у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС);

·        копія документу, що засвідчує право власності, користування земельною ділянкою або договір сервітуту (за наявності) ;

·    технічні умови щодо  інженерного  забезпечення  ТС,  отримані замовником у балансоутримувача відповідних мереж;

·    реквізити замовника (найменування,  П.І.Б., адреса, контактна інформація).

     Цей перелік документів є вичерпним.

2.12. Паспорт прив'язки підписується керівником  (заступником керівника)   відповідного   органу   з  питань  містобудування  та архітектури.

2.13. При   оформлені  паспорта  прив'язки  ТС  забороняється вимагати  від  замовника  додаткові  документи  та  отримання  ним погоджень, непередбачених законом та цим Порядком.                                                 

2.14. Паспорт прив'язки ТС не надається за умов:

·    подання неповного пакета документів,  визначених пунктом  2.6 цього Порядку;

·    подання недостовірних відомостей,  зазначених  у  пункті  2.6 цього Порядку.

     Ненадання паспорта прив'язки з інших підстав не допускається.

 2.15. Паспорт прив'язки видається на безоплатній основі.

2.16. Паспорт  прив'язки  підлягає   реєстрації   в   журналі реєстрації  паспортів  прив'язки або електронному журналі органом, який його видав,  з  подальшим  внесенням  інформації  про  ТС  до містобудівного кадастру.

2.17. Строк  дії  паспорта  прив'язки  визначається органом з питань   містобудування   та   архітектури   у відповідності до  затвердженої схеми розміщення тимчасових споруд, а у випадках прийнятих рішень Дубровицькою міською радою щодо надання земельних ділянок у сервітутне користування строк дії паспорту прив’язки визначається радою.

2.18. Продовження  строку дії паспорта прив'язки здійснюється за заявою замовника  шляхом зазначення  нової  дати,  підпису  та печатки  у  паспорті  прив'язки органом з питань містобудування та архітектури.

2.19. У разі змін, які відбулися у містобудівній документації на місцевому  рівні,  будівельних  нормах,  розташуванні  існуючих будівель  і  споруд,  інженерних  мереж  або з ініціативи суб'єкта господарювання,  паспорт прив'язки може переоформлюватись на строк дії цього паспорта прив'язки або на новий строк.

2.20. Встановлення  ТС  здійснюється  відповідно  до паспорта прив'язки та договору  особистого строкового сервітуту.

2.21. Відхилення від паспорта прив'язки ТС не допускається.

2.22. Відновлення благоустрою замовником є обов'язковим.

2.23. Після  розміщення  ТС  замовник  подає  до  виконавчого органу  міської ради  письмову  заяву  за  формою,  наведеною  у додатку 2 до цього Порядку, у якій зазначає, що він виконав вимоги паспорта прив'язки.

2.24. Паспорт прив'язки виготовляється  у  двох  примірниках. Один   примірник   зберігається   у   замовника  ТС,  другий  -  у відповідному органі з питань містобудування та архітектури.

2.25. Відомості паспорта прив'язки вносяться органом з питань містобудування  та архітектури  в  інформаційну базу містобудівного кадастру (для стаціонарних ТС).

2.26. Дія паспорта прив'язки призупиняється за таких умов:

·    необхідність проведення планових ремонтних робіт на земельній ділянці,  на  якій  розміщена  ТС,   з обов'язковим попередженням власника  ТС  за  1  місяць  та  наданням  тимчасового  місця  для розміщення такої ТС;

·    необхідність проведення   аварійних   ремонтних   робіт    на земельній ділянці, на якій розміщена ТС, - без попередження.

2.27. Дія паспорта прив'язки ТС анулюється за таких умов:

·    недотримання вимог паспорта прив'язки при її встановленні;

·    невстановлення ТС   протягом   6  місяців  з  дати  отримання паспорта прив'язки;

·    надання недостовірних  відомостей у документах,  зазначених у пункті 2.6 цього Порядку  під час підготовки  паспорта  прив'язки ТС.

2.28. У разі проведення балансоутримувачем планових ремонтних робіт або аварійних ремонтних робіт на інженерних мережах власнику ТС  надається  тимчасове місце для розміщення ТС з перенесенням ТС (у тому числі  з  перенесенням  на  попереднє  місце)  за  рахунок балансоутримувача  цих  мереж  у  місячний  строк  (при  аварійних роботах - тижневий строк) з дати прийняття рішення (розпорядження, наказу) виконавчим органом міської ради про призупинення дії паспорта прив'язки. На період до надання замовнику тимчасового місця розташування ТС така ТС  розташовується  в  межах  місця  проведення  ремонтних робіт.

2.29. Підставами  для відновлення дії паспорта прив'язки ТС є завершення планових ремонтних робіт або аварійних ремонтних робіт.

2.30. У  разі  закінчення  строку  дії,  анулювання  паспорта прив'язки,   самовільного   встановлення   ТС   така  ТС  підлягає демонтажу.

2.31. Розміщення ТС самовільно забороняється.

2.32. Власники  (користувачі)  ТС  зобов'язані   підтримувати належний  експлуатаційний  стан  ТС та відповідного технологічного обладнання, що використовується разом з ТС.

2.33. У разі, коли власник (користувач) має намір  змінити  її естетичний вигляд, він звертається до відповідного органу з питань містобудування та архітектури з  письмовою  заявою  щодо  внесення змін  до  паспорта  прив'язки  у частині ескізів фасадів.  Орган з  питань містобудування та архітектури розглядає нові ескізи фасадів ТС  впродовж  десяти  робочих днів з дня подання такої заяви та за відсутності обґрунтованих заперечень керівник (заступник) органу з питань містобудування та архітектури візує нові ескізи фасадів ТС.

2.34. Режим роботи ТС встановлюється суб'єктом господарювання відповідно до законодавства.

3. Порядок укладання договорів про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення ТС.

3.1. У відповідності до п.2.5. цього Порядку, видане управлінням містобудування та архітектури   повідомлення про відповідність намірів замовника щодо місця розташування стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) комплексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності) будівельним нормам є підставою для замовника у зверненні до сектору з питань містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради  щодо розгляду та підготовки проекту рішення міської ради «Про встановлення земельного сервітуту на розміщення тимчасової споруди».

3.2. Після отримання від замовника наведених нижче документів сектору з питань містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради надає до постійної комісії міської ради, до повноважень якої відносяться архітектурно-земельні питання:

- заяву замовника про прийняття рішення міської ради щодо укладання договорів про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС);

- графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС), виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) з прив'язкою до місцевості;

- повідомлення управління містобудування та архітектури  про відповідність намірів замовника щодо місця розташування стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) комплексній схемі розміщення стаціонарних ТС (у разі її наявності), будівельним нормам (щодо реалізації намірів розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС).

- проект рішення міської ради «Про встановлення земельного сервітуту на розміщення тимчасової споруди».

3.3. Постійна комісія міської ради, до повноважень якої відносяться архітектурно-земельні питання, протягом 10 робочих днів з дати отримання документів, передбачених п. 3.2. цього Порядку, розглядає документи, надані сектором з питань містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради,  і виносить висновки та рекомендації.

3.4.Сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради протягом 5 робочих днів після засідання постійної комісії міської ради, до повноважень якої відносяться архітектурно-земельні питання, забезпечує винесення на розгляд чергової сесії міської ради проект рішення міської ради щодо укладання договорів про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) або надає відмову в укладанні договорів про встановлення особистого строкового сервітуту.

3.5. Міська рада розглядає проект рішення у порядку, встановленому чинним законодавством.

3.6. Сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської радив у встановленому законодавством порядку повідомляє замовника про прийняття рішення міської ради та передає йому витяг із рішення міської ради щодо укладання договорів про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС), засвідчений відповідно до вимог чинного законодавства.

3.7. Після отримання витягу з рішення міської ради щодо укладання договорів про встановлення особистого строкового сервітуту замовник-суб'єкт господарювання подає  у сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради для оформлення договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС)наступні документи:

 - розрахунок нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

3.8. Відділ землекористування, на підставі поданих суб’єктом господарювання необхідних документів, готує договір особистого строкового сервітуту, який протягом 3-х. робочих днів вручається заявнику.

4. Продовження терміну дії паспорта прив'язки

4.1.Подовження терміну дії паспорту прив’язки ТС (у випадках прийняття рішень Дубровицькою міською радою щодо надання земельних ділянок у сервітутне користування) можливо за рішенням Дубровицької міської ради за умови відсутності додаткових містобудівних обмежень, що виникли за період експлуатації ТС або змін у містобудівній документації на місцевому рівні.

4.2. Дозвіл на розташування тимчасової споруди може бути продовжено терміном до 3 років.

4.3. За 30 днів до закінчення дозволу на розташування тимчасової споруди суб'єкт господарювання подає заяву до сектору з питань містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради. До заяви у 2-х екземплярах додаються копії:

- договору особистого сервітутного користування, термін дії якого закінчується;

- довідки ДПА про відсутність заборгованості з плати за землю за період дії договору особистого сервітутного користування;

- схеми прив'язки тимчасової споруди;

- плану фасадів тимчасової споруди; 

4.3.1. У випадку закінчення договору особистого строкового сервітуту, або його відсутності за період функціонування розміщеної тимчасової споруди до поновлення та/або укладення нового договору суб’єктом господарювання здійснюється відшкодування втрат від недоотримання коштів Дубровицькою міською радою за фактичне землекористування шляхом укладення договору особистого строкового сервітуту.

4.4. Розмір плати за користування особистим строковим сервітутом не може перевищувати розмір орендної плати для аналогічної земельної ділянки.

5.Окремі положення.

5.1. Самовільне розміщення тимчасових споруд забороняється.

5.2. Суб’єкт підприємницької діяльності має право на встановлення не більше 2-х холодильних вітрин поруч тимчасової споруди тільки у випадку здійснення ним роздрібної торгівлі продовольчими товарами. Загальна площа вітрин не повинна перевищувати 25 відсотків від площі тимчасової торгової споруди.

5.3. В центральній частині міста забороняється поруч тимчасової споруди встановлювати будь-яке торгове обладнання (холодильну вітрину, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат).

5.4. Дозвіл на встановлення тимчасової споруди в місцях перспективного будівництва чи благоустрою території надається терміном на 3 роки або до початку виконання будівельних робіт.

5.5. Суб’єкт господарювання повинен:

- постійно утримувати прилеглу територію (згідно Правил благоустрою) в належному санітарному стані; - біля тимчасової споруди встановити урни для сміття; - укласти угоду з перевізником на вивіз твердих побутових відходів (згідно норм накопичення);

- під час експлуатації тимчасової споруди дотримуватися вимог щодо забезпечення її технологічної безпеки функціонування; - не вносити доповнення або зміни до зовнішнього вигляду тимчасової споруди без попереднього погодження проектної документації; - виконувати приписи контролюючих органів, що вказують на необхідність усунення порушень, недоліків зовнішнього вигляду чи санітарно-технічного стану тимчасової споруди або прилеглої території.

5.6. При невиконанні вимог пункту 5.5 цього Положення (накладення 3-ох адміністративних стягнень протягом року) тимчасова споруда підлягає демонтажу в установленому порядку.

5.7. Знесення встановлених згідно із законодавством тимчасових споруд без погодження із суб'єктом господарювання, який використовує її для провадження підприємницької діяльності, здійснюється виключно за рішенням суду.

5.8. Знесення встановлених згідно із законодавством тимчасових споруд, суб'єкти господарювання які не мають дозволу виконавчого комітету міської ради на продовження розташування тимчасових споруд з відсутнім відшкодуванням втрат від недоотримання коштів Дубровицькою міською радою за фактичне землекористування, здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету міської ради про їх демонтаж.

5.9. Після завершення терміну дії дозволу на розташування тимчасової споруди та відмови у його продовженні суб’єкт господарювання в 30-денний термін повинен демонтувати її, а ділянку, що використовувалась для її обслуговування привести до належного санітарно-технічного стану.

6.0. У разі проведення балансоутримувачем планових ремонтних робіт або аварійних ремонтних робіт на інженерних мережах у відповідності до п.2.28. даного порядку власнику ТС не проводиться нарахування оплати по  сервітутному користуванню за даний період проведення відповідних робіт.

Міськийголова                                                          Б.Микульський

                                                                                                                                              

Додаток 1 до

Порядку розміщення тимчасових споруд

для провадження підприємницької діяльності

 

ПАСПОРТ

прив'язки________________________________________ (назва ТС)

Замовник ________________________________________________________ (найменування, П.І.Б., реквізити замовника)

Примірник N * ______________

Реєстраційний N _____________

Паспорт прив'язки виданий Управлінням архітектури і містобудування

Головний архітектор  Дубровицького району______________________________

Паспорт прив'язки дійсний до "__" _____ 20___ року

Паспорт прив'язки продовжено до "__" _____ 20___ року

_________________ _______________ ____________________ (посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.

Дата видачі ____ ____________ 20____ року

ЕСКІЗИ фасадів ТС

у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС)

М 1:50

---------------------------------

| |

| |

| Місце креслення |

| |

| |

СХЕМА розміщення ТС

Площа земельної ділянки згідно з документами на

землекористування ____ га

М 1:500

---------------------------------

| |

| |

| Місце креслення |

| |

| |

---------------------------------

Експлікація:

місце розташування ТС;

червоні лінії;

лінії регулювання забудови;

місця підключення до інженерних мереж.

Умовні позначення:

_______________

Паспорт прив'язки складається у 2-х примірниках. Перший примірник надається замовнику, другий примірник зберігається в органі містобудування та архітектури, який видав паспорт прив'язки.

------------------------------------------------------------------

Головний архітектор

 _______ ___________________________________________ |

|(підпис) (прізвище, ініціали) |

| |

|М.П. |

| |

|Дата складання ____ ____________ 20____ року |

----------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________________________________

 

 

 

Додаток 2 до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

 

 

ЗАЯВА

Заявник (суб'єкт господарювання) ____________________________

Цією заявою повідомляю, що вимоги паспорта прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, виданого ______________ від _____ N _____, виконані у повному обсязі.

_________________________________________________________________ (П.І.Б. керівника підприємства, установи, організації або П.І.Б. фізичної особи - підприємця, підпис, дата, печатка (за наявності))

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

Проекту регуляторного акту - рішення Дубровицької  міської ради про «Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території м.Дубровиця» 

(відповідно до статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308)

Цей аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз) розроблений відповідно до вимог, встановлених Земельним кодексом України, законами України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 №244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» та з метою врегулювання діяльності у сфері розміщення та функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

         1. Аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.11 № 548 «Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації» скасовано постанову Кабінету Міністрів України від 26.08.09 № 982 «Про затвердження порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності».

Тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності було визначено як одноповерхові споруди, що виготовляються з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

Ст. 4 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» передбачено, що розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності здійснюється в порядку, встановленому законодавством та цим Положенням.

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 21.10.11 № 244 затверджено «Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності».

З огляду на вищевикладене вирішення окресленої проблеми неможливе за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів та потребує негайного правового врегулювання органами місцевого самоврядування з метою реалізації прав підприємців на ведення господарської діяльності.

Для вирішення даної проблеми існує необхідність прийняття рішення   Дубровицької міської ради «Про Правила  розміщення та функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Дубровиця».

          До кола суб'єктів,на яких проблема справляє негативний вплив, належать:

-               суб’єкти підприємницької діяльності – у зв’язку з відсутністю законодавчо встановленого порядку розміщення тимчасових споруд;

-               органи місцевого самоврядування – у зв’язку з неправомірним використанням суб’єктами господарювання земельних ділянок комунальної форми власності при розміщенні тимчасових споруд на території м. Дубровиця.

          Діяльність, яка пов’язана з удосконаленням процедури розміщення та функціонування  тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для провадження підприємницької діяльності у м. Дубровиця шляхом встановлення єдиних вимог та правил, покликана врегулювати наступні питання:

1.     Необхідність врегулювання порядку та процедури розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально – культурного чи іншого призначення  для провадження підприємницької діяльності у місті Дубровиця у зв’язку з недостатнім регламентуванням цього питання на законодавчому рівні. 

2.     Недостатня інформованість підприємств, організацій, установ, фізичних осіб щодо процедури розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення  для провадження підприємницької діяльності у місті Дубровиця.

Вищезгадані проблеми стосуються наступних груп:

-         міської влади - неефективне використання земельних ресурсів приводить до несвоєчасного догляду за  територією благоустрою;

-         суб’єктів господарювання -  відсутність діючої процедури      розміщення та функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Дубровиця.

Причинами виникнення  зазначених проблем є:

1.Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».

2.Внесення змін до Земельного кодексу України.

3. Недостатнє регулювання  відносин у сфері ринку землі чинними нормативно-правовими актами.

2. Мета та цілі правового регулювання: 

      - усунення адміністративних бар’єрів під час здійснення підприємницької діяльності;

      - вдосконалення системи ефективного використання  земельних ресурсів міста з врахуванням перспектив розвитку міста.

      - впорядкування роботи по розміщенню та облаштуванню  некапітальної забудови на території міста.

      -   задоволення інтересів територіальної громади з питань благоустрою.

      - забезпечення населення пунктами торгівельного, побутового, соціально-культурного призначення, наближених до місця проживання.

      - збільшення надходжень у міський бюджет від суб’єктів підприємницької діяльності.

     -    стимулювання розвитку підприємництва.

     -         врегулювання процедури розміщення і функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у місті Дубровиця.

      -         задоволення інтересів  територіальної громади за допомогою більш ефективного землекористування.

 

     Для  досягнення цілей необхідна реалізація таких першочергових завдань:

-         вдосконалення місцевих нормативних актів з регулювання земельних відносин.

-         забезпечення суб’єктів господарювання  інформацією щодо правил розміщення та функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

 

3.Альтернативи:

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки залишає прогалини в правовому регулюванні порядку розміщення тимчасових споруд.

 

Альтернативними способами досягнення зазначених цілей є:

-  діючий порядок;

- прийняття Дубровицькою міською радою  рішення «Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території м.Дубровиця».

Дане альтернативне рішення  забезпечить неухильне виконання норм Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» і буде запобігати зловживанням та корупційним діям в сфері адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання.

Впровадження та виконання вимог запропонованого проекту регуляторного акта відповідає тим ресурсам, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, а також ресурсам суб’єктів господарювання, на яких розповсюджується дія запропонованого проекту регуляторного акта (сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів).

 

         Регуляторний акт дасть можливість розв’язання вищевказаних проблем та одночасного вирішення питання благоустрою міста Дубровиця.

4.Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання проблеми:

Основним принципом запропонованого рішення є дотримання прав та законних інтересів суб’єктів господарювання, забезпечення найбільш ефективних умов для реалізації ними своїх прав, надання додаткових можливостей для розвитку підприємницької діяльності у м. Дубровиця.

З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення таких заходів:

           - поліпшення якості законодавчої та нормативної бази, що регулює порядок розміщення тимчасових споруд;

           - забезпечення виконання законодавчих актів вищої юридичної сили;

Запропонований механізм дії даного проекту регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості, передбачуваності.

          Реалізація запропонованого  регуляторного акта буде здійснюватись шляхом  запровадження наступних заходів:

Адміністративно-правових:

-         вироблення  місцевого нормативно-правового документу, який в рамках чинного законодавства дасть можливість спростити, удосконалити та розробити  порядок та встановить єдині правила розміщення та функціонування тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності у місті Дубровиця.

Організаційні заходи займають значне місце у досягненні мети, цілей, завдань регуляторного акту щодо удосконалення  регулювання  земельних відносин у місті Дубровиця, а саме:

-         підвищення прозорості процедури розміщення та функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у місті Дубровиця;

-         забезпечення раціонального використання земельного фонду міста і методів його оцінки.

Інформаційно-рекламні:

-         забезпечення можливості одержання суб’єктами господарювання інформації про порядок розміщення та функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Дубровиця.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття рішення:

           Можливість досягнення цілей регуляторного акту забезпечується у разі добросовісного виконання органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання його вимог. Даний регуляторний акт зобов’язує  суб’єктів  господарювання  виконувати встановлені вимоги  через такі мотиви:

-         вдосконалення механізму розміщення  та функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Дубровиця;

-         підвищення рівня поінформованості підприємств, установ, організацій, фізичних осіб щодо процедури та правил розміщення та функціонування тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності;

-         вдосконалення системи ефективного використання земель міста Дубровиця у розрізі видів  використання та планування використання з врахуванням перспектив розвитку міста.

          Основними зовнішніми чинниками, які можуть вплинути на дію регуляторного акту є:

Позитивні:

-         поінформованість  населення міста Дубровиця щодо можливості розміщення та функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Дубровиця.

Негативні:

-         встановлення нових правових норм державою щодо розміщення та функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Дубровиця.

Найбільш значний вплив зовнішніх факторів на дію вищезазначеного акта можливий при виникненні змін у чинному законодавстві. В цьому випадку може мати місце невідповідність положень регуляторного акта нормам, що встановлюються нормативно-правовим актом вищої юридичної сили. Зазначена обставина негативно вплине на виконання вимог акта, проте може бути подолана шляхом внесення відповідних корегувань до нього.

Враховуючи вищевикладене, впровадження та виконання вимог акта органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємницької діяльності передбачається ефективним.

Проте слід зазначити, що даним регуляторним актом не визначений механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта.

6. Очікувані результати прийняття акта:

Сфера впливу регуляторного акта

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Чітка координація дій  при прийнятті управлінських рішень, підвищення рівня довіри до місцевої влади, можливість впливати на розвиток міста, збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок сплати місцевих податків, зборів та інших обов’язкових платежів у зв’язку з розвитком підприємницької інфраструктури міста, створенням нових робочих місць та реєстрацією найманих працівників у відповідних органах

 

Часові витрати пов’язані з підготовкою правовстановлюючих документів на тимчасові споруди та на земельні ділянки, на яких вони розміщені, грошові та часові витрати пов’язані з виготовленням відповідної документації

Приведення місцевої нормативно-правової бази у відповідність до вимог чинного законодавства України

 

Суб’єкти господарювання

Можливість отримання дозвільних документів на тимчасові споруди, прозора процедура оформлення документів на розміщення тимчасових споруд, рівні умови для однакових видів бізнесу, встановлення чітких правил на оформлення  документів з розміщення тимчасових споруд, передбачуваність дій влади.

Сплата місцевих податків, зборів та інших обов’язкових платежів

Територіальна громада міста

Стимулювання розвитку підприємництва; покращення благоустрою міста, поліпшення  стану прозорості дій влади.

 

 

 

7. Строк дії акта.

Передбачається не обмежувати строк дії запропонованого регуляторного акта.

У разі виникнення потреби у зв’язку зі зміною чинного законодавства України та за підсумками аналізу відстеження його результативності вноситимуться зміни до запропонованого регуляторного акта.

8. Показники результативності акта.

Пропонується використати наступні показники результативності:

-         кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

-         розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

-         рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

-         відсутність скарг від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань щодо невпорядкованості процедури розміщення та функціонування тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності на території міста Дубровиця.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта проведено на етапі його підготовки.

Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання чинності актом або більшістю його положень, але не пізніше ніж через два роки.

          Для здійснення відстеження результативності регуляторного акта планується використання статистичних даних з можливим проведенням соціологічного опитування суб’єктів господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність шляхом розміщення Тимчасових споруд.

 

 

Начальник організаційно-правового відділу                             М.Столярець