АНАЛІЗ

регуляторного впливу

 

Назва регуляторного органу

Дубровицька міська рада

Назва документу

Аналіз регуляторного впливу

Розробник аналізу регуляторного впливу

КП «Будинкоуправління»

Відповідальна особа:

Літвінчук  Ольга  Василівна

Контактний телефон

8 (03658) 2-06-35, 2 -03- 87

 

         1. Визнання проблеми. Визначення проблеми. Обґрунтування.

Підсумки роботи  КП «Будинкоуправління» за  І-й квартал поточного року (31,1тис.грн. збитки) свідчать про те, що підприємство знаходиться у важкому фінансово-економічному стані. Це зумовлено, насамперед, збитковим тарифом  з утримання будинків та прибудинкової території, а також збитковим тарифом на вивіз твердих побутових відходів, оскільки  діючі тарифи не відповідають їх реальній собівартості.

Зростання складових витрат тарифів становить:

-                           вартість бензину, дизельного палива та стиснутого газу збільшилась більше як на 65% проти тієї, що закладена в діючому тарифі;

-                           вартість мастильних матеріалів – майже на 60%;

-                           зросли тарифи на електроенергію;

-                           відповідно до Законів України мінімальна заробітна плата зросла на 59% проти тієї, що закладена в діючому тарифі.

З метою усунення негативного впливу вище перерахованих факторів необхідно затвердити тариф на послуги з вивезення твердих побутових відходів  до економічно обґрунтованого рівня.

 

2. Визначення груп, на які проблема має найбільший вплив.

У сферу впливу даної проблеми потрапляють:

- комунальне  підприємство «Будинкоуправління», оскільки, надаючи послуги, та виконуючи свої зобовязання, які визначені Рішенням виконкому міської ради,  підприємство не отримує відшкодування своїх витрат;

- населення м. Дубровиця, які є основними споживачами послуг КП «Будинкоуправління»;

- суб’єкти господарювання та установи м. Дубровиця.
 

3. Мета регулювання:

- встановити економічно обґрунтований тариф на послуги з вивезення побутових відходів для всіх споживачів. Це дозволить безперебійно та якісно вивозити ТПВ;

- сприяти рентабельній роботі підприємства та зацікавити потенційних інвесторів для залучення коштів на оновлення основних засобів;

- дозволити дотримуватись вимог встановлених на законодавчому рівні щодо оплати праці.

 

 4. Альтернативи.

Можливі такі альтернативні варіанти:

-                      збереження існуючого стану, тобто без зміни діючих тарифів та без надання дотації з місцевого бюджету. У даному випадку це призведе до банкрутства підприємства, погіршення технічного стану об’єктів, зниження якості обслуговування споживачів, недоотримання встановленого рівня мінімальної заробітної плати, втрати кваліфікованих працівників. Дана альтернатива є неприйнятною;

-                      надання КП «Будинкоуправління» дотації в повному обсязі на покриття збитків від неповного відшкодування економічно обґрунтованих витрат в тарифах без їх зміни. Дана альтернатива не розглядається як оптимальний варіант вирішення проблем у зв’язку з тим, що кошти на надання дотації повинні виділятися із місцевого бюджету. Значна сума дотації  створить напругу у видатковій частині місцевого бюджету;

-                      надання КП «Будинкоуправління» часткової дотації з місцевого бюджету з одночасним підвищенням тарифу на послуги з вивезення побутових відходів таким чином, щоб відшкодування економічно обґрунтованих витрат підприємства на надання послуг здійснювалось з двох джерел: з місцевого бюджету та за рахунок споживачів. Ця альтернатива може забезпечити стабільний розвиток підприємства з оптимальним використанням бюджетних коштів та залучення коштів споживачів;

-                      підвищити тариф на послуги з вивезення твердих побутових відходів  – це забезпечення стабільності роботи підприємства, покращення технічного стану виробництва, позитивний вплив на якість послуги, що надаються.

 

5. Механізми для розв’язання проблеми.

Регуляторний вплив здійснюється шляхом прийняття рішення про впорядкування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів для населення, підприємств, організацій та установ. Рішення про затвердження тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів ( у разі його прийняття) буде єдиним процедурним документом, відповідно до якого споживачам буде проводитись нарахування плати за надані послуги.

 

6. Обґрунтування можливості досягнення мети.

Збільшення фінансових надходжень:

-                      стабілізує роботу підприємства, що сприятиме покращенню технічного стану автотранспорту, оновленню парку підприємства;

Це, в свою чергу, дасть змогу покращити якість послуг підприємства та своєчасність вивезення відходів.

 

7. Обґрунтування терміну дії.

Термін дії регуляторного акта буде залежати від змін в законодавстві України та економічного стану підприємства.

 

8. Показники результативності та заходів із відстеження.

В результаті проведення як базового, так і повторного дослідження будуть аналізуватись такі показники:

- рівень відшкодування тарифом витрат на послуги з вивезення побутових відходів (щоквартально);

- показники прибутковості чи збитковості підприємства (щоквартально);

- показник погашення кредиторської заборгованості всього, у тому числі: за розрахунки з бюджетом, за відрахування у пенсійний фонд, за паливо та матеріали;

- кількість звернень та скарг зі сторони споживачів.

 

Аналіз вигод та витрат

проекту рішення Дубровицької міської ради

 

Про погодження тарифів на послуги з вивезення

твердих побутових відходів та рідких нечистот

 

Категорія суб’єктів, на які впливає документ

Органи влади

Вигоди

Витрати

Вирішення питання своєчасного і якісного виконання послуг санітарної очистки міста.

 

Збільшення витрат на оплату послуг санітарної очистки для організацій, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету.

Суб’єкти господарювання

Вигоди

Витрати

Забезпечення обслуговування об’єктів за погодженим графіком на вивезення ТПВ, виконання усіх замовлень на вивезення рідких нечистот, скорочення строків виконання замовлень та підвищення якості обслуговування.

Збільшення витрат на оплату послуг санітарної очистки для організацій, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету.

Населення

Вигоди

Витрати

Виконання усіх замовлень на вивезення твердих побутових відходів та рідких нечистот, скорочення строків виконання замовлень та підвищення якості обслуговування.

Збільшення витрат на оплату послуг санітарної очистки.

 

 

                  Керуючий                                               Столярець С.В.

 

ТАРИФИ

на послуги з вивезення та утилізації побутових відходів,

які надаються комунальним  підприємством  «Будинкоуправління»  

 

Для населення

 

Перелік послуг

Одиниці вимірювання

 

Тариф

грн

( з ПДВ та 5 % рентабельності)

1.

Вивезення твердих побутових відходів А саме: 19,43грн.(екон.обгр. тариф) + 0,97грн.(5%рент.) + 4,08грн.(ПДВ) = 24,48грн.

1 куб. м

24,48

2.

Утилізація твердих побутових відходів

1 куб. м

3,50

 

                 Всього:

 

27,98

 

Для інших споживачів

Перелік послуг

Одиниці вимірювання

 

Тариф

грн

( з ПДВ та 19% рентабельності)

1.

Вивезення твердих побутових відходів А саме: 19,43грн.(екон.обгр. тариф) + 3,69грн.(19%рент.) + 4,62грн.(ПДВ) = 27,74грн.

1 куб. м

27,74

2.

Утилізація твердих побутових відходів

1 куб. м

3,50

 

                  Всього:

 

31,24

 

 

 

              Керуючий                                               Столярець С.В.