Аналіз регуляторного  впливу

проекту рішення Дубровицької міської ради «Про встановлення місцевого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

 Назва регуляторного органу : Дубровицька міська рада.

Назва документа : рішення Дубровицької міської ради

Розробник аналізу регуляторного впливу : Дубровицька міська рада

Контактний телефон : 2-31-76, 2-05-01, 2-06-76.

Адреса :34100, м.Дубровиця, вул. Воробинська ,4.

 

1.     Визначення проблеми. Визначення  причини проблеми. Обґрунтування.

    Відповідно до статті 10 Податкового кодексу України податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, належить до переліку місцевих податків та зборів і є обов’язковим для встановлення місцевими радами.

Статтею 265 Податкового кодексу України встановлено податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначено платників податку, об’єкт та базу оподаткування та передбачено граничні розміри ставки податку, які встановлюються міською радою.

          На виконання вимог Податкового кодексу України та з метою забезпечення додаткових надходжень до бюджету міста Дубровиця необхідно прийняти рішення “Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ”.

 

2. Визначення груп, на які проблема має найбільший вплив.

У сферу впливу даної проблеми потрапляють фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості, міська рада.

 

3. Обґрунтування неможливості вирішення питання ринковим механізмом.

 Проблема не може вирішуватись ринковим способом, оскільки встановлення місцевих податків і зборів, в тому числі ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є прерогативою міської ради.

 

4. Обґрунтування неможливості розв’язання проблеми за допомогою наявних регуляторних актів.

Проблему неможливо вирішити за допомогою наявних регуляторних актів у зв’язку з їх відсутністю у законодавстві.

 

5. Мета регулювання:

-  встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- забезпечити сплату податку юридичними та фізичними особами відповідно до встановлених ставок податку;

- забезпечити додаткові надходження до бюджету міста.

 

6. Альтернативи.

Альтернативний спосіб вирішення проблеми найпростіший з мінімальними затратами для фізичних та юридичних осіб та виконавчого комітету Дубровицької міської ради. Альтернативний спосіб вирішення проблеми відсутній з існуючими вимогами діючого законодавства України.  

 

7. Механізми для розв’язання проблеми.

            Регуляторний вплив здійснюється шляхом прийняття рішення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та затвердження Положення про порядок його справляння. Це рішення буде єдиним процедурним документом, відповідно до якого  буде справлятись податок.

 

        8. Обґрунтування терміну дії.

Термін дії регуляторного акту розпочинається з 1 січня 2012 року і діятиме до внесення змін до чинного законодавства.

 

9. Показники результативності та заходів із відстеження.

В результаті проведення як базового, так і повторного дослідження будуть аналізуватись такі показники:

- рівень виконання показників сплати  податку (щоквартально);

- тенденції зміни кількості платників.

Контроль за справлянням податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, здійснюється Дубровицькою міжрайонною державною податковою інспекцією.

 

Аналіз вигод та витрат

проекту рішення Дубровицької  міської ради  “Про встановлення  місцевого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”

 

Категорія суб’єктів, на які впливає документ

Органи влади

Вигоди

Витрати

Збільшення обсягу надходжень до бюджету в результаті запровадження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

Немає

Суб’єкти господарювання

Вигоди

Витрати

Збільшення надходжень до бюджету міста, що забезпечить збільшення видатків на виконання програм місцевого значення (благоустрій міста, соціальний захист, культурно-мистецькі програми, розвиток фізичної культури і спорту тощо)

Збільшення податкових зобов’язань для власників квартир площею понад 120 кв. м. та житлових будинків площею понад 250 кв. м.

Населення

Вигоди

Витрати

Збільшення надходжень до бюджету міста, що забезпечить збільшення видатків на виконання програм місцевого значення (благоустрій міста, соціальний захист, культурно-мистецькі програми, розвиток фізичної культури і спорту тощо)

Збільшення податкових зобов’язань для власників квартир площею понад 120 кв. м. та житлових будинків площею понад 250 кв. м.

 

Міський голова                                                                              А.Кузьмич

 

 

Положення про порядок

справляння місцевого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 

1. Загальні положення

1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюється згідно з Податковим кодексом України.

1.2. Наведені у цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

- об’єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки. Об’єкти житлової нерухомості поділяються на такі типи:

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості;

б) житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

в) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

г) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, прсадовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

ґ) дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.              

 

2. Платники податку

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

3. Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості.

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного платника податку;

ґ) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім’ям та прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю;

д) гуртожитки.

 

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості.

4.2. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

4.3. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно, виходячи з житлової площі об’єкта оподаткування, на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

4.4. У разі наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів.

 

5. Пільги зі сплати податку

5.1. База оподаткування об’єкту житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири – на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку – на 250 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа - платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

6. Ставка податку

6.1. Ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюється за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості в розмірі:

- 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, - для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

- 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, - для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів.

 

7. Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

8. Порядок обчислення суми податку

8.1. Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості.

8.2. Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості до        1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об’єкт.

8.3. Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об’єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку.

Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту.

8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані до 15 квітня року, в якому набрало чинності це Положення, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановлено у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

8.6. У разі набуття права власності на об’єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

8.7. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

9. Строки та порядок сплати податку

9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до бюджету міста Дубровиця згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

9.2. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

10. Відповідальність за порушення податкового законодавства та контроль податкових органів

10.1. Платники податку та їх посадові особи несуть відповідальність у разі здійснення порушень, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за яким покладено на контролюючі органи, відповідно до Податкового кодексу України та інших законів України.

10.2. За неподання, порушення порядку заповнення та строків подання податкової декларації органам державної податкової служби, недостовірність наданої інформації платники податку та їх посадові особи несуть відповідальність відповідно до норм Податкового кодексу України.

10.3. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, здійснюється Дубровицькою міжрайонною державною податковою інспекцією.

 

Секретар ради                                                   В.Андрусенко

 

                                            ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(шосте  скликання)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від                       2011 року                                                           №

 

Про встановлення місцевого

податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

 

            Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 10.1.1. статті 10 та статті  265 Податкового кодексу України  міська рада

 

                                             В И Р І Ш И Л А:

 

1.     Встановити на території міста Дубровиці місцевий  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

2. Затвердити Положення про порядок справляння місцевого  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додається).

        3. Дане рішення набуває чинності з моменту офіційного оприлюднення.

        4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію міської  ради з питань бюджету, фінансів, податкової політики та соціально-економічного розвитку міста (Котяш Я.О.).

 

Міський голова                                                                           А.Кузьмич