Аналіз регуляторного впливу акта: проекту рішення виконавчого комітету Дубровицької міської ради «Про врегулювання торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями на території м. Дубровиця».

 

Проблема, яку передбачається розв’язати

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", Постанови Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 № 854 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями» встановлені умови продажу та споживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива, але на законодавчому рівні не регулюється час продажу таких напоїв. Однак, відповідно до делегованих повноважень Дубровицької міської ради, згідно Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», орган місцевого самоврядування передбачає врегулювати питання щодо провадження роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом (крім безалкогольного) в нічний час.

Цілі регулювання:

З метою обмеження шкідливого впливу споживання алкогольних напоїв на здоровя жителів м. Дубровиця заборонити роздрібну торгівлю алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом (крім безалкогольного) в нічний час з 22-00 до 09-00 години в об’єктах торгівлі та сфери послуг, крім закладів ресторанного господарства.

Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення визначених цілей

Можливі способи досягнення цілей

 

Оцінка способу

Причини відмови
від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання - забезпечує часткове досягнення цілей державного регулювання

 

- проблема не розв’язується;
- неповна відповідність принципам регуляторної політики; адекватності, збалансованості, прозорості, ефективності та врахування громадської думки.
Обраний спосіб - побудований відповідно до вимог регулювання місцевого рівня;
- забезпечує досягнення цілей;
- відповідає потребам у вирішенні проблем.
- забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики;
- покращує правопорядок у місті

 

Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

           Проектом рішення виконавчого комітету Дубровицької  міської ради «Про врегулювання торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями на території м. Дубровиця» встановлюються вимоги суб’єктам підприємницької діяльності щодо роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом (крім безалкогольного) в нічний час з 22-00 до 09-00 години в об’єктах торгівлі та сфери послуг, крім закладів ресторанного господарства.

           Реалізація такого регуляторного акта забезпечить зниження споживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива серед жителів міста, дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку провадження в нічний час роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом (крім безалкогольного), а також сприятиме покращенню громадського правопорядку у місті Дубровиці.

Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

          Зміна чинного законодавства може мати як позитивний, так і негативний вплив на дію цього регуляторного акта. При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні коригування. Впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджету. Після проходження процедури оприлюднення може бути затверджений міською радою.

Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Місцева влада - покращення громадського правопорядку в місті;
- формування в суспільстві здорового способу життя, захист дітей від негативного впливу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива;
- підвищення іміджу місцевої влади
- витрати робочого часу, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та виконанням його вимог
Суб’єкти підприємницької діяльності -  прозорість дій місцевих органів влади;
- прозорість порядку провадження роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом;
- встановлення єдиних вимог до обов’язків у сфері торгівельної діяльності алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом
- приведення об’єктів торгівлі  відповідно до вимог рішення;
- зменшення прибутку внаслідок заборони торгівлі в нічний час алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом
Населення - реалізація прав та державних гарантій громадян на захист фізичного та психологічного здоров’я підлітків;
- здійснення контролю за дотриманням правопорядку в місцях розміщення об’єктів торгівлі
відсутні

 

Строк дії регуляторного акта

         Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений у зв’язку з можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі змін у чинному законодавстві чи в інших необхідних випадках.

Показники  результативності регуляторного акта

Статистичні показники :

·                                 кількість отриманих скарг з приводу здійснення продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива (крім безалкогольного) в нічний час;

·                                 кількість складених протоколів за провадження торгівлі в нічний час алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (крім безалкогольного).

Заходи, за  допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

         При проведенні відстеження результативності даного регуляторного акта будуть використовуватись статистичні дані

 

№п/п Захід Відповідальний за виконання
1. Проведення аналізу інформації щодо кількості отриманих скарг з приводу здійснення продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива (крім безалкогольного) в нічний час  Організаційно-правовий відділ міської ради, штаб громадського формування
2. Аналіз та відстеження динаміки кількості складених адмінпротоколів за провадження  торгівлі в нічний час алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (крім безалкогольного) Організаційно-правовий відділ міської ради, штаб громадського формування

Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведене протягом півроку після набрання чинності даного регуляторного акта. З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне відстеження результативності буде здійснене через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше 2-х років з дня набрання чинності.

           Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься раз на кожні 3 роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

         Секретар виконкому                                                        О.Придюк

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

ДУБРОВИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р  І Ш Е Н Н Я

 

від                2011 року                                                                     №

 

Про врегулювання торгівлі алкогольними,

слабоалкогольними напоями, пивом на

території м. Дубровиця.

З метою формування в суспільстві здорового способу життя, зниження рівня споживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива серед населення м. Дубровиця, обмеження доступу до них дітей, охорони їх здоров'я, керуючись ст. 15-3 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", а) п.9 ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконком міської ради

ВИРІШИВ:

         1.Заборонити роздрібну торгівлю алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (крім безалкогольного) в нічний час з 22-00 до 09-00 години в об’єктах торгівлі та сфери послуг, крім закладів ресторанного господарства.

2.Фінансово-економічному відділу міської ради (Велика І.С.), начальнику штабу громадського формування (Голяка В.М.) забезпечити, в межах своїх повноважень, постійний контроль за дотриманням норм статті 15-3 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та цього рішення.

 3.Організаційно-правовому відділу (Яцковець О.О.) довести дане рішення до відома населення міста опублікувавши його в газеті «Дубровицький вісник» та на офіційному сайті Дубровицької міської ради.

  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови (Карпович М.І.) та постійну депутатську комісію з питань освіти, культури, у справах молоді, торгівлі та побутового обслуговування (Кондратюк О.В.).

 

Міський голова                                                       А. Кузьмич