Аналіз регуляторного впливу акта:

проекту рішення Дубровицької міської ради «Про врегулювання торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом на території міста Дубровиці»

Відповідно до статей 9, 13 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб та їх об’єднань, Дубровицька міська рада повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту – рішення Дубровицької міської ради “Про  врегулювання торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом на території міста Дубровиці».

Проблема, яку передбачається розв’язати

         Відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", Постанови Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 № 854 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями» встановлені умови продажу та споживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива, але на законодавчому рівні не регулюється час продажу таких напоїв. Однак, відповідно до повноважень Дубровицької міської ради, згідно Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», орган місцевого самоврядування передбачає врегулювати питання щодо провадження роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом (крім безалкогольного) в нічний час.

Даний проект рішення підготовлений з метою:  

   - запобігання зростанню алкогольної залежності серед населення, а особливо молоді;

- проведення роз’яснень серед населення, а особливо молоді, про шкідливий вплив споживання алкогольних напоїв на організм людини, а також переваг здорового способу життя;

- здійснення якісного та своєчасного контролю за реалізацією алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв, пива .

 Цілі регулювання:

З метою обмеження шкідливого впливу споживання алкогольних напоїв на здоров’я жителів м. Дубровиця обмежити роздрібну торгівлю алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом (крім безалкогольного) у період з 22-00 до 09-00 години у стаціонарних  об’єктах торгівлі та малих архітектурних формах, крім закладів ресторанного господарства.

Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення визначених цілей

Можливі способи досягнення цілей

 

Оцінка способу

Причини відмови
від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

- забезпечує часткове досягнення цілей державного регулювання

 

- проблема не розв’язується;
- неповна відповідність принципам регуляторної політики; адекватності, збалансованості, прозорості, ефективності та врахування громадської думки.

Обраний спосіб

- побудований відповідно до вимог регулювання місцевого рівня;
- забезпечує досягнення цілей;
- відповідає потребам у вирішенні проблем.

- забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики;
- покращує правопорядок у місті

- запобігає зростанню алкогольної залежності серед населення, а особливо молоді.

 

 

Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

           Проектом рішення Дубровицької міської ради «Про врегулювання торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом на території міста Дубровиці» встановлюються вимоги суб’єктам підприємницької діяльності щодо роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом (крім безалкогольного) в період з 22-00 до 09-00 години в об’єктах торгівлі та  малих архітектурних формах, крім закладів ресторанного господарства.

          Прийняття регуляторного акта сприятиме припиненню розповсюдження алкогольної залежності серед населення, а особливо молоді. Також передбачається зменшення кількості злочинів, що були скоєні особами у стані алкогольного сп’яніння. У свою чергу профілактичні заходи по роз’ясненню населенню, а особливо молоді, щодо шкідливого впливу алкоголю на організм людини призведуть до зменшення вживання алкогольних виробів населенням.

Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

          Зміна чинного законодавства може мати, як позитивний, так і негативний вплив на дію цього регуляторного акта. При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні коригування. Впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджету. Після проходження процедури оприлюднення може бути затверджений міською радою.

Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Місцева влада

- покращення громадського правопорядку в місті;
- формування в суспільстві здорового способу життя, захист дітей від негативного впливу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива;
- підвищення іміджу місцевої влади

- витрати робочого часу, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та виконанням його вимог

Суб’єкти підприємницької діяльності

-  прозорість дій місцевих органів влади;
- прозорість порядку провадження роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом;
- встановлення єдиних вимог до обов’язків у сфері торгівельної діяльності алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом

- приведення об’єктів торгівлі  відповідно до вимог рішення;
- зменшення прибутку внаслідок заборони торгівлі в нічний час алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом

Населення

- реалізація прав та державних гарантій громадян на захист фізичного та психологічного здоров’я підлітків;
- здійснення контролю за дотриманням правопорядку в місцях розміщення об’єктів торгівлі

відсутні

 

Строк дії регуляторного акта

         Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений у зв’язку з можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі змін у чинному законодавстві чи в інших необхідних випадках.

Показники  результативності регуляторного акта

Статистичні показники :

·                                 кількість отриманих скарг з приводу здійснення продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива (крім безалкогольного) в нічний час;

·                                 кількість складених протоколів за провадження торгівлі в нічний час алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (крім безалкогольного).

Заходи, за  допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

         При проведенні відстеження результативності даного регуляторного акта будуть використовуватись статистичні дані

 

 


п/п

Захід

Відповідальний
за виконання

1.

Проведення аналізу інформації щодо кількості отриманих скарг з приводу здійснення продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива (крім безалкогольного) в нічний час

 Фінансово-економічний відділ, штаб громадського формування

2.

Аналіз та відстеження динаміки кількості складених адмінпротоколів за провадження  торгівлі в нічний час алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (крім безалкогольного)

Фінансово-економічний відділ, штаб громадського формування

 

          Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведене протягом півроку після набрання чинності даного регуляторного акта.
З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне відстеження результативності буде здійснене через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше 2-х років з дня набрання чинності.

           Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься раз на кожні 3 роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня офіційного опублікування цього проекту у письмовому або електронному вигляді за адресами:

поштова адреса:  34100, м. Дубровиця, вул. Воробинська, 4, Андрусенко Віталій Сергійович – секретар Дубровицької міської ради;

електронна адреса:

          http://miskrada.dubr.rv.ua , dubr_misk_rada@mail.ru

 

         Секретар ради                                                        В.Андрусенко

 

                              У К Р А Ї Н А                     ПРОЕКТ

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(шосте  скликання)

Р  І Ш Е Н Н Я

 

 

від ___________ 2011 року                                                                     №

 

 

Про врегулювання торгівлі алкогольними,

слабоалкогольними напоями та пивом на

території міста Дубровиці

З метою формування в суспільстві здорового способу життя, зниження рівня споживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива серед населення м. Дубровиця, керуючись  п.п.44 п.1 ст. 26, ст. 59  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 15-3 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", ст. 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Постанови Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 року №854 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями»,  за погодженням з постійними комісіями міської ради  з питань охорони здоров’я, ветеринарної медицини, соціального захисту населення, материнства та дитинства,  з питань депутатської діяльності та етики, гласності, законності і охорони громадського порядку, з питань освіти, культури, у справах молоді, торгівлі та побутового обслуговування, міська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Обмежити роздрібну торгівлю алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (крім безалкогольного) на території м. Дубровиця у стаціонарних об’єктах торгівлі та малих архітектурних формах, крім закладів ресторанного господарства, у період з 22.00 години до 9.00 години.

2. Встановити, що чинність цього рішення поширюється на всіх суб'єктів  підприємницької  діяльності на території м. Дубровиця незалежно від форм власності,  які  пройшли  реєстрацію  в  установленому  порядку і мають ліцензію на  право роздрібної торгівлі алкогольним напоями.

3. Встановити, що всі суб'єкти підприємницької діяльності, які відповідно до пункту першого цього рішення здійснюють торгівлю алкогольними напоями, зобов’язані забезпечити стан приміщень для роздрібної торгівлі алкогольними напоями згідно з технічними, санітарно-гігієнічними, технологічними  та протипожежними нормами і правилами.

4.Фінансово-економічному відділу міської ради (Велика І.С.), начальнику штабу громадського формування (Голяка В.М.) забезпечити, в межах своїх повноважень, постійний контроль за дотриманням норм статті 15-3 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» та цього рішення.

5. Секретарю Виконавчого комітету Дубровицької міської ради (Придюк О.І.) спільно з  відділом освіти Дубровицької райдержадміністрації (за попереднім погодженням) у місячний термін розробити в установленому порядку та подати на затвердження Дубровицькій міській раді Програму заходів щодо організації у загальноосвітніх навчальних закладах, які знаходяться на території міста Дубровиці  інформаційної роботи стосовно роз’яснень про шкідливий вплив споживання алкогольних напоїв  на організм людини, а також переваг здорового способу життя.

         6. Начальнику організаційно-правого відділу (Яцковець О.О.) довести у десятиденний термін дане рішення до відома населення міста, опублікувавши його в газеті «Дубровицький вісник» та на офіційному сайті Дубровицької міської ради.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови (Карпович М.І.) 

 

Міський голова                                                       А. Кузьмич