АНАЛІЗ

регуляторного  впливу (впливу регуляторного акту)

« 20» жовтня 2011  р.                                                м.Дубровиця

 

Назва регуляторного органу : Дубровицька міська рада.

Назва документа : Про внесення змін до положення про туристичний збір;

Розробник аналізу регуляторного впливу : Дубровицька міська рада

Контактний телефон : 2-02-31, 2-05-01.

Адреса : м.Дубровиця, вул. Воробинська ,4 код 34100.

№ п\п

Рубрика аналізу

Характеристика

1

Проблема, яку передбачається вирішити : а) опис проблеми та її проявів ; б) причини виникнення; в)чому не вирішує ринок; чому не діють (якщо є) НПА; д) для кого проблема має вплив ;

 

а)У в’язку із змінами в п.п. 2.2,п.п 7.1. ст.268 Податкового  кодексу; 

б) порядок сплати збору  відповідно до вимог законодавства  повиннен  затверджуватись органами місцевого самоврядування;

в)проблема має вплив  на  фізичних осіб;

2

Цілі державного регулювання та їх оцінки

Приведення регуляторного акту у відповідність у зв’язку із змінами в законодавстві.

3

Альтернативи та їх оцінки:

- оцінка кожної альтернативи ;

- причини відмови або вибору;

Альтернативи неможливі , оскільки законодавством передбачено  затвердження цього порядку органами місцевого самоврядування.

4

Механізми, використані документи :

-  механізми , які пропонується впровадити;

- основні заходи ,які будуть вжиті;

 - описи причинно – наслідкових зв’язків ;

- порядок сплати збору  та відповідальність  у цій сфері;

5

Обґрунтування можливості досягнення  встановлених  цілей та оцінка можливості впровадження  і виконання вимог

Цілі досягаються внаслідок обов’язковості виконання цього положення .Можливість впровадження і виконання вимог беззаперечна.

6

Очікувані результати  :

-          групи, на які документ має вплив ;

-          опис впливу;

-          оцінка вигод і витрат в грошовій формі;

-          сумування результатів;

-                   положення є обов’язковим для  громадян України , іноземців,  а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці;

  для органу місцевого самоврядування: вигода – додаткові надходження до місцевого бюджету; витрати – відсутні;

для платників збору : вигода – чітке визначення ставки збору,  а також контролю за його справлянням; витрати – необхідність його сплати   ;

 

7

Термін дії документа

Термін необмежений .Діє з моменту прийняття.

8

Заходи по відстеженню результативності

Зведений результат буде готуватися розробником регуляторного акту.

 

 Міський голова                                                                             А.Кузьмич

                          

                                  У К Р А Ї Н А                    ПРОЕКТ

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(шосте  скликання)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

від                                                                                                             №

 

Про внесення змін та доповнень до додатку 2

рішення № 75 від 15.02.2011р. «Про встановлення

місцевих зборів»

 

Відповідно до п.24 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», п.п.2.2, п.п..7.1 ст. 268  Податкового  кодексу України (із наступними змінами та доповненнями),   міська рада:

 

ВИРІШИЛА:

                1. Внести доповнення до додатку 2 «Положення про туристичний збір на території Дубровицької міської ради» рішення № 75 від 15.02.2011 року «Про встановлення місцевих зборів», а саме в частині 1 додати пункт;

 д)  Діти віком до 18 років.

 2. Частину 5 додатку 2 «Положення про туристичний збір на території Дубровицької міської ради» викласти в новій редакції: «Податкові агенти  справляють  збір  під час надання послуг, пов’язаних  з тимчасовим  проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції ) на проживання. Туристичний збір сплачується до місцевого бюджету сума  збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду».     

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської  ради з питань бюджету, фінансів, податкової політики та соціально-економічного розвитку міста (Котяш Я.О.).

 

         Міський голова                                                                         А.Кузьмич