АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення виконавчого комітету міської ради

«Про погодження тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі»

 

1. Визначення та оцінка важливості проблеми.

У відповідності до  рішень виконкому № 282 від 30.09.2008р. «Про тарифи на перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами» в м. Дубровиця встановлені тарифи на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування за одну поїздку

- 1,50 грн. за одне пасажиромісце. 

Зазначені тарифи діють з моменту оприлюднення.

         За період дії цих тарифів в країні і місті змінились економічні умови, внаслідок чого надання послуг з перевезення пасажирів стало збитковим.

 Основна проблема – нерентабельність пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування м. Дубровиця спричинена невідповідністю діючого тарифу фактичним витратам з надання послуг по перевезенні пасажирів автобусами загального користування та зростанням операційних витрат, закладених в діючому тарифі. Основне цінове навантаження припадає на статті: “Паливно-мастильні матеріали” та “Заробітна плата”, питома вага яких в собівартості зазначених послуг становить майже 75%.

Впродовж дії зазначеного тарифу зміни по статті “Заробітна плата” обумовлено зростанням мінімальної заробітної плати з 525 грн. (станом на 01.09.2008р) до 960 грн. (станом на 01.09.2011) або на 83 

Також змінилась цінова пропозиція на ринку нафтопродуктів. Темпи зростання вартості палива з січня 2009 року по грудень 2011 року склали – 64% (від 5,78 грн. до 9,5 грн. за 1 літр).

Крім того, в період економічної кризи погіршились умови щодо заміни та оновлення рухомого складу за рахунок складності отримання кредитів та зростання відсотків.

Затримка у вирішенні цього питання найближчим часом створить значну перешкоду в діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, які надають послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що в свою чергу призведе до порушення роботи транспортної сфери міста.

2. Визначення цілей державного регулювання.

          Головною метою прийняття рішення виконавчого комітету Дубровицької міської ради  «Про погодження тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі» є:

- встановити економічно-обґрунтовані тарифи на перевезення пасажирів, які дадуть змогу перевізникам працювати беззбитково в умовах збільшення цін на пальне та матеріально-технічні ресурси;

- забезпечити якісне надання послуг з пасажирських перевезень;

- вчасно виконувати заходи щодо оновлення рухомого складу;

- підвищити комфортність пасажирських перевезень;

- забезпечити громадську безпеку при здійсненні перевезення пасажирів.

Цей проект регуляторного акту має сприяти в цілому розв’язанню проблеми, зазначеної в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

В якості альтернативи до запропонованого регуляторного акту можна розглянути й інше вирішення даного питання, а саме залишення даного питання в незмінному стані. Це призведе до заглиблення існуючої проблеми і в ніякому разі не сприятиме її вирішенню.

Дотації з бюджету на відшкодування витрат перевізників (потрібні значні кошти з місцевого бюджету, який не в змозі покрити різницю в тарифах).

Підвищення рівня граничних тарифів.

4.  Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблеми.

 Виконавчий комітет керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства транспорту України від 25.06.2003 року № 461 «Про затвердження Методичних рекомендацій визначення рівня тарифів на послуги пасажирського автотранспорту загального користування» зверненням приватних підприємців та проведеним аналізом розрахунків вартості проїзду  виносить на громадське обговорення тарифу на перевезення пасажирів у міському транспорті у автобусах, які працюють у звичайному режимі у розмірі 1,75 грн.

Регуляторний акт має місцевий характер впливу.

При прийнятті рішення, регуляторний акт буде оприлюднено у засобах масової інформації.

         5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Опрацювавши матеріали подані ПП. Хомич М.М., ПП. Деменко О.Л. при розрахунку нових тарифів за базу прийнято фактичні дані за  2011 рік з врахуванням підвищеного мінімального розміру заробітної плати, зростання вартості пального, зростання вартості мастильних матеріалів, запасних частин і витратних матеріалів на ремонт та технічне обслуговування рухомого складу.

Пропонується затвердження тарифу по м. Дубровицяу розмірі 1,75 грн.

Даний тариф забезпечить рівень рентабельності в розмірі 10 %.

Встановлення нових тарифів на перевезення пасажирів автобусами, які працюють у звичайному режимі руху по м. Дубровиця  забезпечить беззбиткову роботу перевізників, підтримку рухомого складу в належному технічному стані, придбання нового рухомого складу.

Підвищення тарифу не буде мати значного впливу на витрати громадян, так як підвищення мінімальної заробітної плати пропорційно призвело до підвищення пенсій.

 6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.

 У результаті прийняття запропонованих тарифів перевізники отримують вигоди у формі беззбиткової діяльності та  збільшення оборотних коштів, які будуть використані на оновлення  оборотних активів.

Територіальна громада міста  в разі прийняття запропонованого  регуляторного акту  отримає вигоди за рахунок збільшення надходжень до  місцевих бюджетів та збільшення кількості робочих місць.

Громадяни в разі прийняття запропонованого  регуляторного акту матимуть можливість отримувати більш якісні послуги в межах міста та безпечне здійснення перевезень. Також за рахунок збільшення відрахувань до місцевого бюджету, збільшаться і відрахування на соціальні потреби територіальної громади.

Суб’єкти

Вигоди

Витрати

Територіальна громада міста

Виконання соціальних функцій, надання послуг малозабезпеченим та пільговим категоріям пасажирів, збільшення відрахувань до бюджетів всіх рівнів.

Пов’язані з компенсацією за перевіз  пільгових категорій пасажирів та контролю за виконанням даного акту

Суб’єкти господарювання

Беззбиткова діяльність, збільшення оборотних коштів, покращення якості послуг шляхом оновлення рухомого складу

Обмежується рентабельність їх господарської діяльності

Громадяни

Отримають більш якісні та безпечні послуги за рахунок оновлення рухомого складу перевізників

Витрати, пов’язані зі збільшенням тарифу

 

7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта.

Термін дії запропонованого регуляторного акту - до прийняття наступного регуляторного акта, який залежитиме від економічних чинників (динаміка зміни вартості паливно-мастильних матеріалів, підвищення законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, зміни у податковому законодавстві тощо).

8. Визначення показників результативності регуляторного акту

  Основними показниками результативності регуляторного акта є:

- робота міського пасажирського транспорту буде якісною, зросте культура обслуговування перевезень;

- зменшиться кількість порушень правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №176 від 18.02.1997 року;

- підвищиться безпека пасажирських перевезень;

- здійснюватиметься дотримання перевізниками умов договору на перевезення пасажирів.

- зменшиться кількість скарг громадян на погану якість пасажирських перевезень;

- встановлений тариф на проїзд у міському транспорті відповідатиме економічно обґрунтованим витратам.

 

 9. Відстеження результативності регуляторного акта.

Для відстеження результативності регуляторного акту планується проведення таких заходів:

- аналіз кількості скарг та нарікань від мешканців міста на роботу транспорту по перевезенню пасажирів;

- аналіз кількості дорожньо-транспортних пригод за участю пасажирського транспорту;

- аналіз кількості робочих місць та укладених трудових договорів між ПП. та найманими працівниками;

- оприлюднення проекту регуляторного акта з метою отримання відповідних зауважень, пропозицій та звітів про відстеження результативності даного регуляторного акту;

- отримання інформації від податкових та статистичних органів про звіти підприємств з метою встановлення кількісних значень показників результативності даного регуляторного акта;

- контрольні перевірки групою контролю за дотриманням правил перевезень пасажирів автомобільним транспортом на міських маршрутах з метою встановлення фактичного рівня пасажиропотоків та якості надання послуг суб’єктами господарювання.

- проведення соціального опитування респондентів – вибірки перевізників з метою встановлення кількісних та якісних значень показників результативності даного регуляторного акта;

- шляхом аналізу інформації щодо зменшення порушень при здійсненні перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, підвищення якості послуг з перевезень, підвищення безпеки перевезень.

 Базове відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведено до дня набрання чинності регуляторного акту.

З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне відстеження результативності буде здійснене не пізніше як через рік після набрання чинності актом.

 Дата підготовки: 28.12.2011 року.

 

Міський голова                                                                                     А.Кузьмич