АНАЛІЗ

регуляторного впливу

Назва регуляторного органу

Дубровицька міська рада

Назва документу

Аналіз регуляторного впливу

Розробник аналізу регуляторного впливу

КП «Будинкоуправління» 

Відповідальна особа:

Літвінчук  Ольга  Василівна

Контактний телефон

8 (03658) 2-06-35, 2 -03- 87

 „Про ціни (тарифи) на послуги з технічного обслуговування, з експлуатації та використання електроенергії ліфтів ”

1. Даний регуляторний акт визначає порядок нарахування та розміри вартості послуг з технічного обслуговування, з експлуатації та використання електроенергії ліфтів.

 2. Даний регуляторний акт Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» віднесений до компетенції виконкому Дубровицької міської ради і врегульовуватися ринковим механізмом не може.

 3.В наслідок затвердження регуляторного акту очікується встановлення розмірів послуг з технічного обслуговування, з експлуатації та використання електроенергії ліфтів, що реально відповідають собівартості наданих послуг, та які дозволять ефективно використовувати та зберігати ліфти.

 

4.Метою цього регуляторного акту є регулювання:

  - організаційних відносин, пов'язаних з встановленням тарифів на послуги з технічного обслуговування, з експлуатації та використання електроенергії ліфтів ;

 - грошових відносин між  підприємством ТзОВ «АРМ-ЕКО» та  Власником (балансоутримувачем) житла.   

 5.Альтернативних способів вирішення даної проблеми не існує.

6.У разі  прийняття регуляторного акту забезпечуються правові підстави для підвищення ефективності використання ліфтів  отримання достатніх коштів на утримання служби яка виконує ці роботи.

7.Запровадження регуляторного акта потребує збільшення витрат з боку власника (балансоутримувача) житла. Вигодою для них буде надання якісних  послуг з боку, як  ТзОВ «АРМ-ЕКО» так КП «Будинкоуправління»”.

 8.Вигодою для громади міста стане також можливість ефективного збереження, використання та контролю за ліфтами міста.

9.Обґрунтування тарифів: вартість тарифів на послуги з технічного обслуговування ліфтів складає : 878,85  грн/міс. за один ліфт.

10.Строк дії регуляторного акту дійсний до затвердження нового або внесення змін в даний.

11.Показником результативності регуляторного акту є ефективне використання,  збереження та контроль за ліфтовим господарством міста.

12.Визначення    заходів,    за    допомогою    яких    буде здійснюватись    відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття.        Результативність регуляторного акту буде відстежуватись за рахунок здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства з використанням статистичного метода одержання результатів відстеження. Базове відстеження буде здійснено через три місяця з дня набрання чинності регуляторного акту. Повторне відстеження – через рік з дня набрання чинності.

 До аналізу регуляторного впливу проекту рішення виконкому Дубровицької міської ради додаються:

Додаток № 1: копія висновку виданого 03.11.2010р.№ 234 Державною інспекцією з контролю за цінами в Рівненській області;

Додаток № 2: копія розрахунку на відрядження на технічне обслуговування;

Додаток №3: Розрахунок  витрат з енергопостачання для ліфтів (Ве);

Додаток №4: Розрахунок  витрат з енергопостачання для ліфтів (Ве).

Додаток №5: Тарифи на надання послуг з технічного обслуговування, з експлуатації та використання електроенергії ліфтів, які будуть надаватись ТзОВ «АРМ-ЕКО»  та комунальним підприємством «Будинкоуправління».

 Керуючий КП «Будинкоуправління»                                      С.Столярець                           

 

                                                                                                                        Додаток 3

 

                                                                                 «Затверджую»

                                                                 Керуючий КП «Будинкоуправління»  

                                                         ______________С.Столярець                           

 

                                             Розрахунок к к

                    витрат з енергопостачання для ліфтів (Ве),

 

 визначаються за формулою:

 

                   Ве = ( Не * Те * Кл) : Пзл.

де  Не   - середня кількість  електроенергії для одного ліфта з розрахунку на місяць;

       Те    - тариф на 1 кВт  електроенергії;

       Кл   - кількість ліфтів;

       Пзл  – сумарна загальна площа квартир, крім квартир першого поверху.    

А саме: Не – норми витрат електроенергії на експлуатацію ліфтів -434кВт.г в рік

                       на 180м2 загальної площі;

                       (434кВт : 180м2 = 2,41кВт на 1м2 з.п. : 12м-в = 0,2008кВт на 1м2 * 5628,0м2   

                           = 1130,29кВт : 2шт. ліфтів = 565,1кВт в місяць)

              Те -    0,304грн. без ПДВ;

              Кл -   2шт.;

              Пзл -  5628кв.м.        

        Ве  = (565,1кВт * 0,304грн.* 2шт.): 5628,0м2 заг.площі = 0,06грн. на 1м2 заг.площі

             Головний бухгалтер                                                М.Столяр

 

             Економіст                                                                 О.Літвінчук  

                                                                                                  

                                                                                                                                   Додаток 4

                                                                   «Затверджую»

                                                                 Керуючий КП «Будинкоуправління»   

                                                                             ______________С.Столярець                            

        Перелік і періодичність робіт, які виконує оглядач    

                               пасажирського ліфта.

п/п

 

К-ть ліфтів

Норма годин

на один огляд (люд.год.)

Періодич.

обстеження

(в місяць)

Фактичні затрати часу

в місяць (люд.год.)

1.

Огляд  пасажирського ліфта на 9-ть зупинок

 

2

0,37

20 раз

7,4

2

Профілактичний обхід пасажирського ліфта

2

0,15

4 раза

0,6

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

2

 

 

8,0 *2 = 16,0

 Фактичні затрати годин           -  16,0 люд. год.

 1. Заробітна плата (1,54 +1,35 = 2,89грн. : 2 = 1,445грн. в год.)

                        

                         1,445 * 16люд.год. в місяць  = 23,12грн.

 2. Нарахування на зарплату  36,77%        =  8,50грн.

3. Накладні витрати – 50%                         =  11,56грн.

              Всього :                                                   43,18грн.         

                     43,18грн. : 5628,0м2 = 0,008грн.1м2

              Головний бухгалтер                                                М.Столяр

             Економіст                                                        О.Літвінчук  

                                                                                              

                                                                                                          Додаток  5

                                                                                         «Затверджую»

                                                                 Керуючий КП «Будинкоуправління»   

                                                                                 ______________С.Столярець                            

                                                 Тарифи

на надання послуг з технічного обслуговування, з експлуатації та використання електроенергії ліфтів які будуть надаватись ТзОВ «АРМ- ЕКО»  та комунальним підприємством «Будинкоуправління».

 

№ п/п

 Перелік  послуг

Одиниця  виміру

 Тариф, грн.

 (з ПДВ та 5% рентабельності)

1

Технічне обслуговування ліфтів складає : 732,38  грн/міс. за один ліфт

* 2(кількість ліфтів) : 5628,0м2(загальна площа будинку,  без врахування площі першого поверху) = 0,26грн.(економічно обґрунтований тариф);

0,26грн.+0,01грн.(рентабельність)+0,05грн.(ПДВ) =  0,32грн.

Кв.метр загальної площі

0,32

2

Витрати з експлуатації ліфтів:

21,59грн. (за один ліфт) * 2(кількість ліфтів) : 5628,0м2(загальна площа будинку,  без врахування площі першого поверху) = 0,01грн.(економічно обґрунтований тариф);

0,01грн.+0,002(ПДВ) = 0,012грн

Кв.метр загальної площі

0,01

3

Використання електроенергії ліфтами:

565,1кВт(норма використання електроенергії на одного ліфта) * 0,304грн.(тариф на 1кВт) * 2 (кількість ліфтів): 5628,0(загальна площа будинку,  без врахування площі першого поверху) = 0,06грн. (економічно обґрунтований тариф);

0,06грн. + 0,003грн.(рентабельність) + 0,013грн.(ПДВ) = 0,076грн.

 

Кв.метр загальної площі

0,08

 

 

Всього:

 

0,41

              Головний бухгалтер                                                М.Столяр

             Економіст                                                           О.Літвінчук