Відповідно до вимог ст.ст. 4,8 Закону України Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності публікуємо проект аналізу регуляторного впливу по прийняттю та затвердженню тарифів (цін) на водопостачання  Дубровицькою міською радою.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до регуляторного акту щодо прийняття та затвердження тарифів (цін) на водопостачання

Назва регуляторного органу

Дубровицька міська рада

Назва документа

Рішення

Розробник аналізу регуляторного впливу

КП Міськводоканал

Відповідальна особа П.І.Б.

Директор Красько Володимир Миколайович

Контактний телефон (код) №

(03658) 2-19-15

№           Рубрика аналізу                                           Характеристика

 

 

 

 

 

1.Проблема, яку передбачається розвязати шляхом державного регулювання.

На сьогоднішній день на КП “Міськводоканал”  склалася критична ситуація, спричинена невідповідністю діючих тарифів на послуги з централізованого водопостачання для абонентів їх фактичній собівартості. Підприємство недоотримує щомісячно близько 17 тис. грн. По підсумках виробничо-фінансової діяльності КП “Міськводоканал” за 2011 рік спрацювало зі збитками в сумі близько 507 тис. грн.

Все вищеназване ставить під загрозу стабільну роботу підприємства в цілому. Як наслідок на підприємстві відсутні власні обігові кошти, з запізненням проводяться розрахунки за енергоносії, затримується виплата заробітної плати, залишається непокритим цілий ряд інших витрат. Враховуючи викладене, єдини прийнятим на цей час шляхом недопущення подальшої руйнації КП “Міськводоканал”  та забезпечення безперебійного, цілодобового централізованого водопостачання є прийняття відповідних тарифів.

2.Цілі державного регулювання. Основні цілі, на досягнення яких спрямоване дане рішення:

-          створення умов для якісного та безперебійного надання послуг з централізованого водопостачання;

-          зменшення збитковості діяльності КП Міськводоканал шляхом приведення тарифів на послуги з централізованого водопостачання до рівня економічно обґрунтованих витрат.

3.Механізм регулювання. Досягнення регуляторних цілей передбачається шляхом прийняття рішення про впорядкування тарифів на послуги водопостачання та водовідведення.

4.Альтернативні способи. Альтернативними способами досягнення цілей даного регуляторного акту можуть бути:

-                      збереження існуючого стану, тобто без зміни діючих тарифів та без надання дотації з міського бюджету. Дана альтернатива не є прийнятно, оскільки ситуація, що склалася на підприємстві є досить критичною і потребує негайного вирішення. В іншому випадку – порушується режим надання послуг, а саме підприємство опиниться на межі банкрутства.

-                       підвищення тарифів на послуги з централізованого водопостачання для споживачів 1 гр. (населення) до рівня неповного відшкодування економічно-обгрунтованих витрат. Дана альтернатива може бути прийнятою, але має свої недоліки через те, що частину коштів необхідно буде виділяти з міського бюджету для відшкодування збитків КП “Міськводоканал”.

Оскільки існують можливості покращення існуючого стану, згідно чинного законодавства, то доцільним і єдиним прийнятним на цей час щляхом є встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги водопостачання.

5. Механізм розвязання проблеми. Даним регуляторним актом забезпечується збалансованість інтересів споживачів послуг та КПМіськводоканал:

- споживачам забезпечується прозорість та доступність структури плати за послуги водопостачання;

- виконавцю послуг забезпечується часткове відшкодування вартості послуг в середньому 41%  з водовідведення;

- створюються умови стабілізації роботи підприємства.

6. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта. Дане рішення передбачає встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги по водопостачанню. За умови забезпечення повної проплати послуг споживачами, зростання тарифів позитивно вплине на фінансові результати роботи підприємства. В звязку з монопольним характером гадання послуг по водопостачанню, керуючись вимогами нормативно-правових актів вартість цих послуг не може визначатися ринковими методами і тому затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради. Основним ризиком, який може негативно вплинути на дію цього регуляторного акту, є подальше підвищення цін на паливно-мастильні матеріали, запчастини і вузли до транспортних засобів, зміна рівня мінімальної заробітної плати, вартості послуг організацій, податків та інших витрат, передбачених законодавчими актами. Для попередження наслідків будуть вноситись зміни до регуляторного акту.

7. Вигоди та витрати. Сфера інтересів міської влади та підприємства.

Вигоди:

-        покращення якості наданих послуг по водопостачанню;

-        зменшення збитковості КП  Міськводоканал;

-        підвищення надійності роботи обєктів та мереж;

-        зменшення звернень та скарг зі сторони споживачів.

     Витрати:

-          кошти з міського бюджету при умові підвищення тарифів на послуги для населення до рівня неповного відшкодування економічно-обгрунтованих витрат або при умові збереження діючих тарифів.

      Сфера інтересів субєктів господарювання.

       Вигоди:

-  підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

      Витрати:

-  вартість послуг за водопостачання для споживачів І гр. (населення) буде здійснюватись за ціною 5 грн./куб.м.;

-  вартість послуг за водопостачання для споживачів ІІ гр. буде здійснюватись за ціною 7,5 грн./куб.м.

      Сфера інтересів громадян.

     Вигоди:

-  підвищення якості наданих послуг по водовідведенню.

8. Визначення очікуваних результатів прийняття акта. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта провадиться із застосуванням методу аналізу вигод та витрат в залежності від категорії субєктів, на яких впливає документ.

       Орган влади. Вирішується питання безперебійного і якісного надання послуг з водопостачання. Зменшуються видатки на дотації в комунальну сферу.

       Субєкти господарювання. Отримуються якісніші послуги з водопостачання. Збільшуються витрати на оплату послуг з водопостачання.

       Населення (споживачі). Підвищується якість обслуговування. Збільшуються витрати на оплату послуг з водопостачання.

9. Строк дії акта. Термін запропонованого регуляторного акта необмежений і чинний до його відмови та вразі внесення змін до діючих тарифів на зазначені послуги.

10. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта. Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиме КП “Міськводоканал” шляхом аналізу: 1. доходів від реалізації; 2. заробітної плати працівників; 3. проплати податкових платежів; 4. прибутків (збитків); 5. заборгованості споживачів; 6. наявності скарг на якість послуг.

         Зауваження та пропозиції надсилаються на адресу розробника проекту регуляторного акту: КПМіськводоканал, 34100, Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Комунальна,7 тел. 20517.

Розробник Директор КПМіськводоканал                                                  В.М. Красько