ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту регуляторного акта – проекту рішення  Дубровицької міської ради «Про затвердження Порядку визначення  обсягів пайової участі фізичних осіб,  фізичних осіб – підприємців або юридичних осіб в утриманні об’єктів благоустрою на території міста Дубровиці».

    З вказаним проектом рішення та аналізом його регуляторного впливу можна ознайомитися на  сайті Дубровицької міської ради в мережі Інтернет за посиланням - http://dubrmrada.rv.ua/ - розділ: регуляторна політика – підрозділ: проекти регуляторних актів.

Пропозиції та зауваження будуть прийматися в письмовій формі від громадян, суб’єктів господарювання, наукових установ та консультативно-дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики протягом місяця з дня оприлюднення оголошення, до розробника проекту рішення - Дубровицької міської ради  за адресою: 34100, Рівненська обл., м.Дубровиця, вул. Воробинська, 4, каб. № 209, тел. 03658-2-01-92 (сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради) до 15.05.2017р.

 

У К Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(сьоме  скликання)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

від……..2017  рік                                                                                                 ПРОЕКТ

 

Про затвердження Порядку визначення

обсягів пайової участі фізичних осіб,

фізичних осіб – підприємців або юридичних осіб

в утриманні об’єктів благоустрою на території міста Дубровиці

 

Відповідно до ст.25, ч.1 п.44 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись  ст. 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», наказами  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», від 12.11.2013р.  № 537 «Про затвердження Типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою», Правилами благоустрою міста Дубровиці, затвердженими рішенням Дубровицької міської ради від 22 червня 2012 року №535, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

-                 Затвердити:

1.1. Порядок визначення обсягів пайової участі фізичних осіб, фізичних осіб – підприємців або юридичних осіб в утриманні об’єктів благоустрою на території міста Дубровиці (додаток 1).

1.2. Заяву на укладання договору про пайову участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою м. Дубровиця (додаток 2).

1.3. Типовойдоговір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою   (додаток 3).

1.4. Розрахунок розміру (обсягу) пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою міста Дубровиці (додаток 4 ).

   2. Рішення набирає чинності з дня прийняття.

3. Оприлюднити рішення на офіційній сторінці міської ради в мережі Інтернет та розмістити повідомлення про оприлюднення регуляторного акту в газеті «Дубровицький вісник».

4. Контроль за виконанням даного рішення  доручити постійній комісії з питань земельних відносин та охорони довкілля (голова Іванов В.Я.) та завідувачу сектору з питань містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради (Пшенична К.Д.).

 

Міський голова                                                             Б.Микульський        

 

           Додаток 1

                                                                                  до рішення сесії Дубровицької

                                                                                  міської ради

                                                                                  від ________2017 №____

 

ПОРЯДОК

визначення обсягів пайової участі фізичних осіб, фізичних осіб – підприємців або юридичних осіб в утриманні об’єктів благоустрою на території міста Дубровиці

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок регулює організаційні та економічні відносини та визначає обсяг пайової участі (внеску), механізм її залучення та використання для утримання об’єктів благоустрою на території міста Дубровиці.

1.2. У цьому Порядку нижченаведені терміни вживаються у наступному значені:

- пайова участь (внесок)- грошовий внесок на фінансування заходів з благоустрою на території міста (ремонт та будівництва об’єктів благоустрою), який сплачується до бюджету міста Дубровиці  у грошовому виразі (гривнях) на підставі укладеного договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою.

- об’єкт благоустрою:

1) території загального користування:

а) парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

б) пам'ятки культурної та історичної спадщини;

в) майдани, площі;

г) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні доріжки;

д) кладовища;

е) інші території загального користування;

2) прибудинкові території;

3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

До об'єктів  благоустрою можуть належати також інші території в межах населеного пункту м. Дубровиця;

- договір щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою – угода, укладена між Дубровицькою міською радою та особою, яка виявила бажання взяти пайову участь в утримані об’єкта благоустрою на території м.Дубровиця;

- тимчасоваспоруда торговельного, побутового, соціально – культурного чи іншого (комерційного та некомерційного) призначення (далі - ТС)-  одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово без улаштування фундаменту;

- літній торговельний майданчик - тимчасовий, збірно-роздрібний пункт, який розташовується поруч фасаду закладу ресторанного господарства або окремо стоячий від стаціонарного закладу ресторанного господарства. Виготовляється з полегшених конструкцій, встановлюється без влаштування фундаментів. Літні майданчики функціонують в період року з 01 березня по 30 листопада.

- платники пайової участі – фізичні особи, фізичні особи – підприємці або юридичні особи, які уклали договір щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою;

- обсяг пайової участі – розмір грошової компенсації, визначений на підставі п.6 даного Порядку, а саме Методики розрахунку розміру пайової участі (внеску в утримання об’єкта благоустрою), який підлягає сплаті платником пайової участі на підставі договору щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою;

                                                                      

- заява на розроблення та виготовлення паспорта прив’язки – заява у довільній формі про можливість розміщення ТС та літнього торговельного майданчика, яка подається  до виконавчого комітету Дубровицької міської ради фізичною особою, фізичною особою-підприємцем чи юридичною особою, яка виявила бажання взяти  пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою на території м.Дубровиця;

- паспорт прив’язки– комплект документів, у яких визначено місце встановлення ТС та літнього торговельного майданчика на топографо-геодезичній основі М 1:500, схему благоустрою прилеглої території;

- заява на укладення договору щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою- заява згідно з додатком 2 до Порядку, подана виконавчого комітету Дубровицької міської ради  фізичною особою, фізичною особою-підприємцем чи юридичною особою, яка виявила бажання взяти пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою на території м. Дубровиця.

1.3. Залучені кошти спрямовуються на фінансування заходів з благоустрою на території міста Дубровиці (ремонт та будівництва об’єктів благоустрою, інших заходів, пов’язаних з благоустроєм).

Пайова участь залучається з метою:

- відшкодування витрат бюджету м. Дубровиця на розширене відтворення об’єктів благоустрою;

- надання фізичним особам, фізичним особам-підприємцям чи юридичним особам реалізувати свій проект щодо можливості подальшого здійснення підприємницької діяльності;

- фінансування заходів з благоустрою на території міста Дубровиці (ремонт, будівництво об’єктів благоустрою, інші заходи, пов’язані з благоустроєм).

 

2. Принципи визначення пайової участі (внеску)

та фактори, що впливають на її розмір

2.1. Принципи  визначення  обсягу пайової участі (внеску):

- компенсація витрат бюджету міста на розширене відтворення об’єктів благоустрою;

- комплексний підхід до розвитку інфраструктури міста – рівномірний розвиток інфраструктури міста по всій території;

- сприяння залученню коштів на фінансування заходів з благоустрою на території м. Дубровиця.

2.2. Обсяг пайової участі визначається з урахуванням:

- функціонального призначення об’єктів благоустрою;

- пріоритетності розвитку території міста Дубровиця (зони);

- територіального розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально – культурного та іншого (комерційного та некомерційного) призначення, літніх торговельних майданчиків.

 

3. Порядок укладення договору

щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою

 

3.1. У всіх питаннях щодо організації залучення пайової участі виступає виконавчий комітет Дубровицької  міської ради

Підготовку матеріалів для укладання договорів на Пайову участь та відповідних розрахунків  здійснює сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради на підставі заяви від фізичної особи, фізичної особи – підприємця або юридичної особи на укладення договору щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою, паспорта прив’язки, виготовленого та завіреного згідно до законодавства.

                                                                   

 

      3.2. Для розгляду питання  визначення пайової участі особа, зацікавлена в укладенні договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою,  подає заяву до  виконавчого комітету Дубровицької міської ради на укладення договору щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою при наявності  оформленого (продовження строку дії) паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

3.2.1.  До заяви на укладення договору щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою, зацікавлена особа додає:

-         копію паспорта та ідентифікаційного коду;

-         витяг (довідку) з єдиного державного реєстру фізичної особи-підприємця чи юридичної особи;

-         документ, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи, чи фізичної особи-підприємця (виписка з єдиного державного реєстру юридичної чи фізичної особи-підприємця);

-         копія Статуту чи Положення (для юридичних осіб);

-         довідку про банківські реквізити (у разі наявності);

-         довідку органу статистики про включення орендаря - юридичної особи до ЄДРПОУ;

-         копію довідки про взяття на облік платника податку (за наявності);

-         копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість.

3.3. Після отримання відповідної заяви, матеріалів до неї та паспорта прив’язки (за винятком осіб, які мають намір на проведення гастрольних, розважальних та рекламних заходів (на термін до 15 діб) з використанням ТС ( зазначені особи паспорт прив’язки не виготовляють)  передає їх на розгляд виконавчого комітету Дубровицької міської ради для  визначення обсягу пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою та приймається рішення про можливість укладення договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою.

3.4. На підставі прийнятого  виконавчим комітетом міської ради рішення розробляється і підписується договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою (додаток 3).

Підставою для користування об’єктом благоустрою є чинний договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою. До укладання договору заявник не має права користуватися об’єктом благоустрою.

Підключення тимчасових об’єктів до інженерних, електричних чи інших мереж здійснюється  за наявності чинного договору про пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою згідно до чинного законодавства.

3.5. Підставою для відмови в укладанні договору на пайову участь є :

а) подання неповного пакету документів;

б) подання недостовірних відомостей;

в) інші випадки, передбачені чинним законодавством України.

3.6. Розміщення ТС під час проведення державних та місцевих святкових урочистих масових заходів на строк проведення таких заходів здійснюється безкоштовно за погодженням з органами місцевого самоврядування.

3.7. У разі закінчення строку дії договору, анулювання паспорта прив’язки, самовільного встановлення ТС, літнього торговельного майданчика  така ТС, літній торговельний майданчик підлягає демонтажу, згідно з Правилами благоустрою території м. Дубровиця.

 

 

  1. Порядок та терміни сплати пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою

                                                            

 

                4.1. Пайова участь сплачується єдиним платежем або згідно з графіком за заявою суб’єкта господарювання.

4.2. Кошти пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою платник перераховує на рахунок «надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (КБКД 24170000)» спеціального фонду місцевого бюджету.

4.3. Особи, які мають намір на проведення гастрольних, розважальних та рекламних заходів (на термін до 15 діб) з використанням ТС сплачують суми пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою єдиним платежем до початку проведення заходу.

4.4. Умови сплати пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою визначаються у договорі щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою між Дубровицькою  міською радою та суб’єктом господарювання.

 

 

5. Наслідки порушення умов сплати пайової участі (внеску) в утриманні об’єкта благоустрою

5.1. У разі прострочення термінів сплати:

- платник пайової участі (внеску) несе відповідальність згідно з умовами договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою;

5.2. При відсутності договору чи довідки  про сплату пайової участі (внеску) в утриманні об’єкта благоустрою забороняється його експлуатація.

 

6.Методика розрахунку розміру пайової участі (внеску) при розміщенні тимчасових будівель і споруд соціально – культурного, побутового, торговельного та іншого призначення

 

6.1. Розмір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою (за винятком тимчасових споруд для проведення гастрольних, розважальних та рекламних заходів на термін до 15 діб), розраховується за наступною формулою:

 

В = (П 1+ П2)* Нго*Кз*Кф*%, де

 

В – річний розмір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою (грн.);

 

П 1– загальна площа ТС, літнього торговельного майданчика (м2);

 

П2 –  площа земельної ділянки,  що необхідна для обслуговування (утримання) ТС, літнього торговельного майданчика;

 

Нго – базова нормативна грошова оцінка одного квадратного метра земельної ділянки, встановлена рішенням Дубровицької міської ради від 27.12.2010 №9 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Дубровиця», на якій розміщується об’єкт  благоустрою (грн./м2);

 

Кз – зональний коефіцієнт, що відповідає економіко – планувальній зоні розташування земельної ділянки;

 

Кф – коефіцієнт функціонального використання об’єкта благоустрою, визначений відповідно до п.6.2. цього Порядку.

 

%  -  відсоткова ставка від нормативної грошової оцінки землі для розрахунку розміру пайової участі (внеску) в утримання об’єктів благоустрою.

6.2. Значення коефіцієнтів відповідно до функціонального використання об’єкта благоустрою (Кф):

Торгівля:

Продаж хлібобулочних виробів – 1,00

Продаж тютюнових виробів – 2,00

Продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв - 2,00

Продаж пива  - 1,60

Продаж інших продовольчих товарів – 1,30

Продаж зоологічних товарів – 1,30

Продаж квітів та садово-городнього інвентарю – 1,60

Продаж іграшок та товарів для дітей – 1,40

Продаж книг, поліграфічної продукції та канцелярії – 1,20

Продаж інших товарів широкого вжитку та непродовольчих товарів – 1,50

Послуги:

Для надання населенню побутових послуг – 0,50

Інше функціональне призначення – 1,50

У випадку змішаного функціонального використання ТС, літніх торговельних майданчиків для розрахунку розміру Пайової участі використовується більший з коефіцієнтів.

6.3. Відсоткова ставка від нормативної грошової оцінки землі для розрахунку розміру пайової участі (внеску) в утримання об’єктів благоустрою (%):

1.      Землі громадського призначення:

-         площею до 20 кв. м – 6 %;

-         площею від 20 до 30 кв. м – 12 %;

-         площею понад 30 кв. м –12 %.

 

2.      Землі комерційного призначення:

-    ринки всіх груп – 12 %;

-    інші – 12 %;

- кіоски та торговельні павільйони, які торгують хлібобулочними виробами – 12%.

               3.  Інші землі - 12%.

6.4. Міська рада при проведенні розважальних, спортивних та інших заходів за власною ініціативою пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою не сплачує.

6.5. Розмір пайової участі (внеску) в утриманні об’єкта благоустрою для здійснення торгівлі через засоби пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі встановлюється  в розмірі двох неоподаткованих мінімумів доходів громадян (34,00 грн.) за день і сплачується єдиним платежем за весь термін здійснення такої підприємницької діяльності,  на підставі попередньо укладеного договору.

6.6. Розмір пайової участі (внеску) в утриманні об’єкта благоустрою, визначений відповідно до пунктів 6.1, 6.2 та 6.3 цього Порядку, не враховує податок на додану вартість, який нараховується і сплачується додатково відповідно до норм чинного законодавства, та вартість послуг, пов’язаних з вивченням та оформленням документів, необхідних для укладання договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, та вартість комунальних послуг, які надаються платникам пайової участі (внеску).

6.7.  На вимогу органів місцевого самоврядування, Дубровицької міської ради, повідомляє суб’єктів господарювання про розірвання договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою. Після розірвання договору, суб’єкт господарювання виконує його демонтаж протягом 10 днів.

6.8. У випадку, якщо суб’єкт господарювання самовільно встановив ТС, розмістив літній торговельний майданчик, нарахування обсягів пайової участі проводиться в подвійному розмірі, як компенсація завданих збитків неправомірними діями цього суб’єкта.

 

Секретар     ради                                                                                                         М.Годунко

 

                       Додаток 2

                                                                                 до рішення __ сесії Дубровицької

                                                                                 міської ради

 

                                                                                 від ________2017 №____

 

 

 

ЗАЯВА

на укладання договору про пайову участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою м. Дубровиця

 

Відповідно до рішення сесії Дубровицької міської ради  від ___.___. 2017 №_____ «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі фізичних, фізичних осіб – підприємців або юридичних осіб в утримані об’єктів благоустрою на території міста Дубровиці  прошу укласти договір про пайову участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою м. Дубровиця на будівлю /тимчасову споруду торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення, літній торговельний майданчик (необхідне підкреслити), яка належить

______________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи/ім’я, по батькові та прізвище фізичної  особи-підприємця)

_____________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємця/уповноваженої особи)

_____________________________________________________________________________

(місце знаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи - підприємця)

_____________________________________________________________________________

(контактний телефон)

ТС та/чи літній торговельний майданчик, розміщена за адресою в м.Дубровиця:____________________________________________________________

Характеристики :

1.      Тип _____________________________________________________________

____________________________________________________________________;

2.      Площа __________________________________________(квадратних метрів);

3.      Режим роботи _____________________________________________________;

4.      _________________________________________________________________.

 

 

Функціональне призначення ТС та/чи літнього торговельного майданчика

(необхідне підкреслити):

Торгівля:

Продаж хлібобулочних виробів;

Продаж тютюнових виробів;

Продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв;;

Продаж пива;

Продаж інших продовольчих товарів;

Продаж зоологічних товарів;

Магазин з продажу шкіри та хутра, ювелірних прикрас;

Продаж квітів та садово-городнього інвентарю;

Продаж іграшок та товарів для дітей;

Продаж книг, поліграфічної продукції та канцелярії;

Продаж інших товарів широкого вжитку та непродовольчих товарів;

Послуги:

Для надання населенню побутових послуг;

Громадські вбиральні;

Інше функціональне призначення.

_______________________________________________________________________

 

 

«___» ___________ 20___ р.                                                                _______________

                                                                                                           (підпис заявника)

 

Документи, що додаються до заяви (із зазначенням кількості сторінок кожного документа):

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

 

Секретар     ради                                                                                                         М.Годунко

 

 

                Додаток 3

                                                                                     до рішення __ сесії Дубровицької

                                                                             міської ради

                                                                             від ________2017 №____

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою

 

м. Дубровиця                                                                                         «__» _________201_р. 

  

_____________________________________________________________________________   

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи , фізичної особи – підприємця або найменування юридичної особи, )

в особі ________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(назва документа, номер і дата видачі)

далі – Замовник, з однієї сторони, і  Дубровицька  міська рада   в особі   міського голови, ________________________________________________

                      (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

далі — Виконавець, з іншої сторони (далі – Сторони), керуючись Законом України «Про благоустрій населених пунктів» та іншими нормативно-правовими актами, уклали цей договір (далі – Договір) про таке:

 

І. Предмет Договору

 

1.1. Замовник зобов’язується оплатити пайову участь (внесок) в утриманні об’єкта благоустрою:

__________________________________________________________________,

(назва та площа об’єкта благоустрою)

на території якого розташована 

__________________________________________________________________,

(найменування  ТС та/чи літнього торговельного майданчика, розташованої на території об'єкта благоустрою, паспорт прив'язки тимчасової споруди ).

 
якою користується Замовник, аВиконавець зобов’язується забезпечити належне утримання прилеглої до зазначеної споруди території.
1.2. Розмір пайової участі (внеску) в утриманні об’єкта благоустрою    м. Дубровиця становить____________________________________________ ___________________________________________________________гривень.
                                                                (сума прописом) 

1.3. Відповідно до Договору Замовник зобов’язується взяти пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою м. Дубровиця та перерахувати на рахунок «надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (КБКД 24170000)» спеціального фонду місцевого бюджету кошти на їх утримання, призначення платежу: плата за пайову участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою м. Дубровиця.

1.4. Плата за пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою               м. Дубровиця здійснюється Замовником єдиним платежем протягом 20 (двадцяти) календарних днів після підписання Договору або згідно з графіком сплати пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою м. Дубровиця, що є невід’ємною частиною Договору.

 

ІІ. Права та обов’язки Сторін

 

2.1. Виконавець має право:

1) Виконавець має право вимагати від Замовника своєчасної оплати пайової участі (внеску) в розмірі, установленому в пункті 1.2 цього Договору.

2) Виконавець  має право переглядати розмір плати за пайову участь  (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою м. Дубровиця

 

3) Розірвати договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши Замовника про розірвання договору щодо пайової участі  в утриманні об’єкта благоустрою.

2.2. Виконавець зобов’язується:

1) Здійснення заходів з утримання та ремонту об’єктів благоустрою                 м. Дубровиця;

2) Надати Замовнику реалізувати свій проект щодо можливості подальшого здійснення підприємницької діяльності;

3) Утримання зелених насаджень з дотриманням вимог Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754.

2.3. Замовник має право:

1) використовувати  об’єкт благоустрою.

2.4. Замовник зобов’язується:

1) своєчасно сплачувати  (однією сумою – єдиним платежем або частинами за календарним планом - графіком) пайову участь (внесок) в утриманні об’єкта благоустрою у розмірі, установленому в пункті 1.2 цього Договору;

2) надавати Виконавцю можливість безперешкодного виконання своїх зобов’язань щодо належного утримання території об’єкта благоустрою;

3) забезпечувати підтримання належного рівня утримання територій об’єкта благоустрою м. Дубровиця. У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов'язаних з природною стихією: ураган, землетрус, сильний снігопад, ожеледиця тощо, сприяти Виконавцю у попередженні та ліквідації їхніх наслідків; 
4) забезпечити належне збереження і санітарне утримання ТС, літнього торговельного майданчика та прилеглої території з дотриманням вимог чинного санітарного законодавства України – санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил та норм, додержання протипожежних вимог, норм, правил пожежної безпеки;
5) Після розірвання договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою виконати демонтаж  протягом 10 календарних днів.

 

ІІІ. Відповідальність сторін за невиконання умов Договору

 

3.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

3.2 У разі виникнення у Замовника заборгованості з оплати пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою у розмірі, встановленому в пункті 1.2 цього Договору, Сторони за взаємною згодою та у порядку, передбаченому чинним законодавством, складають графік погашення заборгованості, який додається до цього Договору та є його невід’ємною частиною.

3.3 . У разі заборгованості зі сплати пайової участі понад 3 (три) місяця, Виконавець має право  розірвати договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Замовника.

 

IV. Розв'язання спорів

 

Спори за цим Договором між Сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів або в судовому порядку.

 

V. Форс-мажорні обставини

 

Сторони звільняються від відповідальності за цим Договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює його виконання.

 

VI. Строк дії Договору

 

6.1. Цей Договір набирає чинності з дати його укладення та діє до ______________ _______ року.

6.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторін від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

VII. Умови зміни, розірвання, припинення дії Договору

 

7.1. Зміна умов цього Договору проводиться у письмовій формі за взаємною згодою Сторін. У разі, якщо не досягнуто такої згоди, спір розв'язується в судовому порядку.

7.2. Дія цього Договору припиняється у разі:

1) невиконання Сторонами умов цього Договору;

2) за згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або законом;

3) за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін у разі істотного порушення Договору другою Стороною та в інших випадках, встановлених Договором або законом;

4) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

VIII. Прикінцеві положення

 

8.1. Цей Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у Замовника, інший – у Виконавця.

8.2. Усі додатки до цього Договору підписуються Сторонами і є його невід’ємною частиною.

8.3. Сплачена сума пайового внеску в утриманні об’єктів благоустрою  поверненню не підлягає.

 

Реквізити сторін

     Замовник:

 

Виконавець:

Дубровицька  міська рада

34100, м.Дубровиця, вул.Воробинська,4

 

 

 

                                                  М. П.

                                              М. П.

            (підпис)                                                                   (підпис)

 

Секретар ради                                                                                           М.Годунко

 

           Додаток 4

                                                                                  до рішення сесії Дубровицької

                                                                                  міської ради

                                                                                  від ________2017 №____

 

 

Розрахунок

розміру (обсягу) пайової участі в утриманні

об’єктів благоустрою міста Дубровиці

 

«___» ___________ 20___ р.                                                          м.Дубровиця

 

Розрахунок розміру пайової участі _______________________________________

(назва замовника)

 

в утриманні об’єкта благоустрою закріпленої території площею ____ м2 прилеглої до тимчасової споруди, яка знаходиться за адресою: м.Дубровиця, вул.____________

            Обсяг пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою визначається як сума річної плати за формулою:

 

PUp = Vb х S х Кm, де

 

            PUp – обсяг пайової участі (річна плата)благоустрою для розміщення об’єкта;

            Vb – базова вартість 1 кв.м об’єкта благоустрою на території міста Дубровицястановить 71,33 грн і щорічно корегується коефіцієнтом інфляції запопередній рік;

            S – площа об’єкта благоустрою (прилеглої території) у квадратних метрах, яка згідно договору щодо пайової участі закріпляється за власником тимчасової споруди івраховується для визначення обсягу пайової участі;      

         Кm – коефіцієнт, який залежить від місця розташування об’єкта благоустрою, на якому розміщена тимчасова споруда (додаток 3).

 

___________ грн. = ___________ грн. х _________ мх __________

При розрахунку обсягу пайової участі використано значення базової вартості 1м2, який становить 71,33 грн. та коефіцієнт, який залежить від місця розташування об’єкта (згідно додатку 3 до Порядку).

Розмір пайової участі ____________________________________________________

(назва замовника)

становить ___________ грн. __________________________________________

                                                                                                                             (прописом)

ОДЕРЖУВАЧ

ЗАМОВНИК

Дубровицька міська рада

м.Дубровиця вул.Воробинська,4

код 37863689

МФО_833017

код ЄДРПОУ 05390997

______________________________________

 

______________________________________

 

_______________________________________

 

_______________________________________                                

 

 

Микульський Б.М.

 

М.П.

 

 

         Підприємець __________________

 

 

 

Секретар     ради                                                                                                         М.Годунко

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Дубровицької міської ради  «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі фізичних осіб, фізичних осіб – підприємців або юридичних осіб в утриманні об’єктів благоустрою на території міста Дубровиці».

 

I. Визначення проблеми

 

Відповідно до ст.ст. 25, 26, 42, 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 15 ЗаконуУкраїни «Про благоустрій населених пунктів», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», Правилами благоустрою території міста Дубровиці,затвердженими рішенням  сесії Дубровицької міської ради від 22.06.2012 №535з метою забезпечення механізму взаємодії підприємств з утримання об’єктів благоустрою державної та комунальної власності з власниками тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованих на території об'єктів благоустрою державної та комунальної власностіукладаєтьсядоговір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою. Проблема, яку передбачається розв'язати, з прийняттям цього рішення, полягає у проведенні заходів по приведенню у відповідність методикирозрахунку розміру пайової участі (внеску) при розміщенні тимчасових будівель і споруд соціально – культурного, побутового, торговельного та іншого призначення у зв'язку із внесенням змін до формулищодо встановленнярозмірупайової участі в утриманні об’єктівблагоустрою.Прийняття цього регуляторного акта дасть можливість встановлення єдині та остаточніправиларозрахунку та сплати внесків.  Важливість проблеми при затвердженні індексу інфляції у розрахунках, полягає в тому, щоб поповнити місцевий бюджет та спрямувати отриманні кошти від сплати пайових внесківна вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури міста. Проблема не може бути розв'язана, за допомогою діючих регуляторних актів Дубровицької міської ради.

 

 

основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

+

 

II. Цілі державного регулювання

В першу чергу ціллю державного регулювання є внесення змін до формулирозрахунку розмірупайової участі в утриманні об’єктівблагоустроюшляхом додавання індексу інфляції (кі), що додасть можливість залучити додаткові кошти до місцевого бюджету.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

1. Залишити ситуацію без змін тобто користуватися діючими регуляторними актами

Ситуація призведе до зменшення надходжень до міського бюджету, що в подальшу чергу не дозволить в повному обсязі здійснювати фінансування заходів з благоустрою на території міста Дубровиці (заходи, які пов’язані з благоустроєм).

2. Прийняття змін до регуляторного акту

Прийняття змін до регуляторного акту дозволить забезпечити надходження додаткових коштів до міського бюджету сприятиме збільшенню витрат на утримання інфраструктури міста, а також надасть можливість встановити єдині та остаточні правила розрахунку та сплати внесків.

__________

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не передбачені

Місцевий бюджет втратить додаткові надходження у сумі 10000,00 грн.

Альтернатива 2

Додаткові надходження до місцевого бюджетуу сумі 10000,00 грн.

Витрати пов'язані з розробкою проекту регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів пов’язані з підготовкою регуляторного акта).

__________

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Несплата пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою у                        м. Дубровиця

------

Альтернатива 2

Надходження до місцевого бюджету від сплати пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою у м. Дубровиця дозволять  збільшувати витрати на утримання інфраструктури міста, благоустрій міста і т.п.

Сплата пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою у                        м. Дубровиця

__________

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

 

 

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

16

 

25

              41

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

39

 

61

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Несплата індексу інфляції (кі)

Бюджет не доотримає додаткові надходження у зв'язку з чим в подальшому це не дозволить збільшити витрати на  утримання інфраструктури міста.

Альтернатива 2

Бюджет отримає додаткові надходження у зв'язку з чим в подальшому це дозволить збільшити витрати на  утримання інфраструктури міста

Сплата з урахуванням індексу інфляції (кі)

 

__________

 

 

Сплата з урахуванням індексу інфляції (кі)

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Здійснити вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

2

Проблема буде вирішена не в повному обсязі, важливі аспекти вирішені не будуть

Альтернатива 2

4

Усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Створення додаткових джерел надходжень до місцевого бюджету, забезпечення справедливого нарахування розміру пайової участі (внеску)

Зміни в законодавстві

Альтернатива 1

 

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Регулювання побудоване відповідно до принципів регуляторної політики:

- розмір пайової участі в утриманні об’єктівблагоустроювизначається комісієюз питань визначення обсягу пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою у м.Дубровиця, затверджена рішенням виконавчого комітету Дубровицькоїміської ради;

- опублікування в засобах масової інформації та у мережі Інтернет з метою отримання зауважень та пропозицій щодо розмірів пайової участі;

- проведення обговорень проекту регуляторного акта, яким встановлюються розміри пайової участі;

- врахування винесених з боку суб’єктів підприємницької діяльності пропозицій та зауважень.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта розроблено відповідно до М-тесту.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Передбачається не обмежувати строк дії запропонованого регуляторного акта, у разі необхідності за підсумками відстежень результативності будуть вноситися зміни до нього.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Пропонується використати наступні показники результативності:

1) розмір надходжень до місцевого бюджету;

2) кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта — юридичних осіб- 0, фізичних осіб — 41;

3) рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - визначається кількістю осіб, що:

а) прочитають зазначене рішення в мережі Інтернет на офіційній веб-сторінці Дубровицької міської ради ;

б) отримають регуляторний акт за запитами до органів місцевого самоврядування;

в) отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами.

З урахуванням вищенаведеного з рішенням буде ознайомлено не менш як декілька тисяч осіб, що свідчить про задовільний рівень поінформованості;

4) розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Визначити:

Базове відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності травень  2017 року, повторне відстеження буде здійснене не раніше, чим через рік після затвердження регуляторного акту.

Для здійснення відстеження результативності регуляторного акта планується використання статистичних показників.

 

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

-

-

2

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

-

-

3

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

-

-

4

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 ), гривень

0

0

10

Кількість суб’єктів господарювання малого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

                           41

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання малого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання)грн.

      10000,00

       40000,00

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

-

-

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

-

-

-

-

_________ 
* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату.

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

-

-

-

-

__________ 
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату.

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

0

-

0

0

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні 
(за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за 
п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

Інше (сплата індексу інфляції), гривень

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ 
на адміністрування регулювання для суб’єктів малогоі середнього підприємництва

Розрахунок витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

 

 

 

 

 КП "ПВ АПБ" ММР ЗО __________________________ 
(назва державного органу)

 

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

 

-

-

-

-

-

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

-

-

-

-

-

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

 

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

 

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

 

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

7. Інші адміністративні

процедури (уточнити): 
_________________ 
_________________ 
_________________

-

-

-

-

-

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

 

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

 

__________ 
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста  та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

 

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з «01»березня 2017р. по «03» березня2017р. (3 засідання)

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робоча зустріч

 

5

Доведено до відома СПД основні аспекти проекту регуляторного акта, надані роз'яснення щодо розрахунку та затвердження розміру пайової участі (внеску)з урахуванням індексув утриманні об’єктів благоустрою у м. Дубровиця, які пропонується затвердити.  

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 41 (одиниць),

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 39 та 61 (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х  кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х  кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

-

-

-

5

Інші процедури (сплата індексу інфляції (кі))

0

0

0

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0

0

0

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

 Х

Х

Х

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

-

-

(контроль над змінами вимог регулювання)

-

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

-

-

-

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

-

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

-

-

-

13

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

Х

Х

Х

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

Х

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

Х

Х

Х

 

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

КП "ПВ АПБ" ММР ЗО 
(назва державного органу)

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру, години

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

 

 

 

 

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,25

19,0 грн/година

1

41 од.

194,75

 

 

 

 

2. Обробка та підготовка документів на комісію

1

19,0 грн/година

1

25од. (оціночно 61% від кількості суб’єктів)

 

475,0

 

 

 

 

3. Підготовка та видача договорів

1

19,0 грн/година

1

25од. (оціночно 61% від кількості суб’єктів)

475,0

 

 

 

 

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

1144,75

 

 

 

 

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

5723,75

__________ 
  

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

Х

Х.

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Х

Х

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

Х

Х

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

1144,75

5723,75

5

Сумарні витрати та виконання запланованого регулювання

1144,75

5723,75

 

 

Міський голова                                                                                                                                     Б.Микульський