Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення міської ради

"Про встановлення ставок єдиного податку на 2013 рік»

 1.                 Опис проблеми

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування.

Враховуючи зміни до Податкового кодексу щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів, внесені Законом України від 04.11.2011 року № 4014, виникла необхідність внести зміни до переліку видів підприємницької діяльності для суб'єктів малого підприємництва - фізичних осіб, що перебувають на спрощеній системі оподаткування з виокремленням їх у 1 та 2 групи та встановити по них диференційовані ставки єдиного податку відповідно до національного класифікатора України ДК 09:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» .

 2.                 Цілі державного регулювання:

Впровадження регуляторного акту дозволить забезпечити реалізацію державної політики в податковій сфері, зокрема, вимог розділу XIV Податкового Кодексу України, спрямовану на поповнення дохідної частини місцевого бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку міста.

 3.        Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

            Оскільки Податковим кодексом визначено єдиний механізм використання суб'єктами малого підприємництва спрощеної системи обліку та звітності, то альтернатив до даного регуляторного акту немає .

4.         Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Механізмом досягнення цілей регулювання є:

- створення рівних умов для всіх підприємців;

- удосконалення видів діяльності та ставок єдиного податку;

- політика фіскальної справедливості.

5.                 Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Висока ймовірність досягнень визначених цілей грунтується на вибраних механізмах регулювання:

- встановлення диференційованих ставок єдиного податку забезпечить більш повне охоплення суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб;

- платники єдиного податку другої групи матимуть право продавати товари платникам податку на прибуток.

Для впровадження  вимог цього регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з бюджету.

6.         Очікувані результати від прийняття регуляторного акта

Додаткових матеріальних та інших витрат, окрім сплати самих податків і зборів, від реалізації цього рішення не будуть нести ні міська рада, ні суб'єкти  підприємницької діяльності.

 

7.                 Строк дії регуляторного акта.

Строк дії регуляторного акту не обмежений.

8.                 Показники ефективності регуляторного акта:

1.      Надходження від сплати місцевих податків і зборів, зокрема єдиного податку від фізичних осіб-підприємців.

2.      Кількість платників місцевих податків і зборів, зокрема фізичних осіб-підприємців, що перебувають на спрощеній системі оподаткування і сплачують єдиний податок.

9.                 Заходи, з допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Цільова група: фізичні особи та суб'єкти господарювання.

Терміни проведення відстеження результативності:

Базове - до набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне - через рік після завершення заходів з проведення базового відстеження.

Періодичне - через 3 роки після завершення заходів з проведення базового відстеження.

 

05.06.2012 року

Таблиця вигод та витрат

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Збільшення надходжень місцевих податків і зборів до бюджету міста

Розвиток інфраструктури міста

Не передбачені

Інтереси суб'єктів господарювання

Розвиток інфраструктури міста

Сплата обов'язкового податкового платежу. 

Інтереси громадян

Вирішення частини соціальних проблем міста за рахунок зростання дохідної частини міського бюджету

Сплата обов'язкового податкового платежу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проект

У К Р А Ї Н А

Рівненська область          

Дубровицька міська рада

(шосте  скликання)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від         2012 року      №

 

Про встановлення ставок єдиного

податку на 2013 рік.

 

         Відповідно до п.24  ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та керуючись п.4 розділу 2 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності», міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

          1. Встановити ставки єдиного податку у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати   (додаток  1).

2. Дане рішення набуває чинності з 1 січня 2013 року.

         3. Рішення № 163 від 20.05.2011р. «Про встановлення ставок єдиного податку» вважати таким, що втратило чинність з 1 січня 2013 року.

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, податкової політики та соціально-економічного розвитку міста (Котяш Я.О.).

 

 Міський голова                                                                                   А.Кузьмич

 

 Додаток

до рішення міської радии

від     2012 року №

 

 

Ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців,

залежно від видів діяльності, якими вони займаються

 

КВЕД-2010

Місячна ставка єдиного податку (у % до мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного року)

Код

Назва

 1 група платників єдиного податку

11 група платників єдиного податку

01.11

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

10

20

01.13

Вирощування овочів та баштанних культур, коренеплодів та бульбоплодів

10

20

01.15

Вирощування тютюну

10

20

01.16

Вирощування прядивних культур

10

20

01.19

Вирощування інших однорічних і дворічних культур

10

20

01.21

Вирощування винограду

10

20

01.24

Вирощування зерняткових та кісточкових фруктів

10

20

01.25

Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників

10

20

01.28

Вирощування пряних, ароматичних та лікарських культур

10

20

01.29

Вирощування інших багаторічних культур

 

20

01.30

Відтворення рослин

10

20

01.41

Розведення великої рогатої худоби молочних порід

10

20

01.42

Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів

10

20

01.43

Розведення коней та інших тварин родини конячих

10

20

01.45

Розведення овець і кіз

10

20

01.46

Розведення свиней

10

20

01.47

Розведення свійської птиці

10

20

01.49

Розведення інших тварин

10

20

01.50

Змішане сільське господарство

10

20

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

10

20

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві

10

20

01.63

Післяурожайна діяльність

10

20

01.64

Оброблення насіння для відтворення

10

20

01.70

Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг

10

20

02.10

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

 

20

02.20

Лісозаготівлі

 

20

02.30

Збирання дикорослих  недеревних продуктів

10

20

02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

 

20

08.12

Добування піску, гравію, глин і каоліну

 

20

09.90

Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів

 

20

10.11

Виробництво м'яса

 

20

10.12

Виробництво м'яса свійської птиці

 

20

10.13

Виробництво м'ясних продуктів

 

20

10.39

Інші види перероблення та консервування фруктів та овочів

 

20

10.71

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

 

20

10.85

Виробництво готової їжі та страв

 

20

10.89

Виробництво інших харчових продуктів н.в.і.у.

 

20

14.11

Виробництво одягу зі шкіри

10

20

14.20

Виготовлення виробів із хутра

10

20

14.39

Виробництво іншого трикотажного та в′язаного одягу

10

20

15.11

Дублення шкур та оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра

10

20

15.20

Виробництво взуття

10

15

16.10

Лісопильне та стругальне виробництво

 

20

16.23

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій  і столярних виробів

10

20

16.29

Виробництво інших виробів із деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння

 

20

21.20

Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

 

20

23.69

Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу

 

20

23.70

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю

 

20

31.01

Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі

10

20

31.02

Виробництво кухонних меблів

10

20

31.09

Виробництво інших меблів

 

20

32.99

Виробництво іншої продукції, н.в.і.у.

 

20

33.12

Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення

 

20

33.19

Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання

 

20

33.20

Установлення та монтаж машин і устатковання

 

20

38.21

Оброблення та видалення безпечних відходів

 

20

41.20

Будівництво житлових і нежитлових будівель

 

20

42.21

Будівництво трубопроводів

 

20

43.21

Електромонтажні роботи

 

20

43.22

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

 

20

43.29

Інші будівельно-монтажні роботи

 

20

43.31

Штукатурні роботи

 

20

43.32

Установлення столярних виробів

 

20

43.33

Покриття підлоги й облицювання стін

 

20

43.34

Малярні роботи та скління

 

20

43.39

Інші роботи із завершення будівництва

 

 

20

43.91

Покрівельні роботи

 

20

43.99

Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

 

20

45.11

Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

 

20

45.19

Торгівля іншими автотранспортними засобами

 

20

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

10

20

45.31

Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

10

20

45.32

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

 

20

45.40

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів

10

20

46.16

Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами

 

20

46.17

Діяльність посередників у торгівлі  продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

 

20

46.18

Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами

 

20

46.19

Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

 

20

46.21

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

 

20

46.22

Оптова торгівля квітами та рослинами

 

20

46.23

Оптова торгівля живими тваринами

 

20

46.24

Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою

 

20

46.31

Оптова торгівля фруктами й овочами

 

20

46.32

Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами

 

20

46.33

Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами

 

20

46.34

Оптова торгівля напоями

 

20

46.35

Оптова торгівля тютюновими виробами

 

20

46.36

Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами

 

20

46.37

Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами

 

20

46.38

Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними і молюсками

 

20

46.39

Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

 

20

46.41

Оптова торгівля текстильними товарами

 

20

46.42

Оптова торгівля одягом і взуттям

 

20

46.43

Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

 

20

46.44

Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення

 

20

46.45

Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами

 

20

46.46

Оптова торгівля фармацевтичними товарами

 

20

46.47

Оптова торгівля  меблями, килимами й освітлювальним приладдям

 

20

46.49

Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

 

20

46.51

Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням

 

20

46.61

Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням

 

20

46.65

Оптова торгівля офісними меблями

 

20

46.66

Оптова торгівля іншими офісними  машинами й устаткованням

 

20

46.73

Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

 

20

46.74

Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього

 

20

46.90

Неспеціалізована оптова торгівля

 

20

47.11

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

 

20

47.19

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

 

20

47.21

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах

 

20

47.22

Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах

 

20

47.23

Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах

 

20

47.24

Роздрібна торгівля  хлібобулочними виробами,  борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах

 

20

47.25

Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах

 

20

47.26

Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах

 

20

47.29

Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах

 

20

47.30

Роздрібна торгівля пальним

 

20

47.41

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і  програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах

 

20

47.42

Роздрібна торгівля  телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах

 

20

47.43

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записува, відтворювання звуку й зображення

 

20

47.51

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах

 

20

47.53

Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах

 

20

47.54

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах

 

20

47.59

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах

 

20

47.61

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

 

20

47.62

Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах

 

20

47.63

Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах

 

20

47.64

Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах

 

20

47.65

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах

 

20

47.71

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

 

20

47.72

Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах

 

20

47.73

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

 

20

47.74

Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах

 

20

47.75

Роздрібна торгівля косметичними товарами  та  туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах

 

20

47.76

Роздрібна торгівля  квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах

 

20

47.77

Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах

 

20

47.78

Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах

 

20

47.79

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

 

20

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами

10

20

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

 

20

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

 

20

47.99

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

 

20

49.32

Надання послуг таксі

 

20

49.39

Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.

 

20

55.10

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

 

15

56.10

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

 

20

56.21

Постачання готових страв для подій

 

20

56.29

Постачання інших готових страв

 

20

56.30

Обслуговування напоями

 

20

58.12

Видання довідників і каталогів

 

20

58.13

Видання газет

 

20

58.14

Видання журналів і періодичних видань

 

20

59.13

Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

 

20

59.14

Демонстрація кінофільмів

 

20

 

 

 

 

61.10

Діяльністьу сфері проводового електрозв’язку

 

20

61.20

Діяльність у сфері безпроводового електрозв’язку

 

20

61.30

Діяльність у сфері супутникового електрозв’язку

 

20

61.90

Інша діяльність у сфері електрозв’язку

 

20

62.01

Комп’ютерне програмування

 

20

62.02

Консультування з питань інформатизації

 

20

62.03

Діяльність із керування комп’ютерним устаткованням

 

20

62.09

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем

 

20

63.11

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність

 

20

63.12

Веб-портали

 

20

63.91

Діяльність інформаційних агенств

 

20

63.99

Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

 

20

65.11

Страхування життя

 

20

65.12

Інші види  страхування, крім страхування життя

 

20

68.20

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

 

20

68.32

Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

 

20

69.10

Діяльність у сфері права

 

20

74.20

Діяльність у сфері фотографії

10

20

75.00

Ветеринарна діяльність

 

20

77.11

Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

 

20

77.12

Надання в оренду вантажних автомобілів

 

20

77.22

Прокат відеозаписів і дисків

10

20

77.33

Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп’ютерів

 

20

77.34

Надання в оренду водних транспортних засобів

 

20

81.10

Комплексне обслуговування об’єктів

 

20

81.21

Загальне прибирання будинків

10

20

81.30

Надання ландшафтних послуг

10

20

86.23

Стоматологічна практика

 

20

91.01

Функціювання бібліотек і архівів

 

20

91.02

Функціювання музеїв

 

20

92.00

Організування азартних ігор

 

20

93.11

Функціювання спортивних споруд

 

20

93.29

Організування інших видів відпочинку та розваг

 

20

94.92

Діяльність політичних організацій

 

20

94.99

Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.

 

20

95.11

Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання

10

20

95.12

Ремонт обладнання зв'язку

10

20

95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів

10

20

95.25

Ремонт годинників і ювелірних виробів

5

10

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10

15

96.01

Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів

5

10

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

10

20

96.03

Організування поховань і надання суміжних послуг

10

20

97.00

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги

10

20

Секретар ради                                                   В.Андрусенкоко