ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(шосте  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від                      2012 року                            №

 

Про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Дубровиці.

 

На виконання ч.5 ст.30, ст.40 Закону України ,,Про регулювання містобудівної діяльності”, ч.5 ст.3 Закону України ,,Про запобігання впливу світової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва” щодо залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів, керуючись ст.25 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Порядок залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Дубровиці, що додається (додаток 1).

2. Затвердити Порядок розрахунку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Дубровиці у разі будівництва об'єктів, загальна кошторисна вартість яких згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами не визначена (додаток 2).

3. Затвердити Примірну форму договору про пайову участь замовника у розвитку інфраструктури міста з розрахунком величини пайової участі (додаток 3).

4.Визначити виконавчий комітет Дубровицької міської ради уповноваженим органом по регулюванню діяльності,  пов’язаної з пайовою участю замовника будівництва.

5. Фінансового економічному  відділу міської ради відкрити рахунок для перерахування замовниками до міського бюджету коштів для створення і розвитку інфраструктури міста Дубровиця.

6.Організаційно-правовому відділу (Столярець М.М.) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті міської ради в 10-денний термін з дня його прийняття.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Карповича М.І.

 

Міський  голова                                А.Кузьмич

 

                                                                                                           Додаток 1

                                                                                         до рішення міської ради

                                                                             від __________2012 року №____

 

 

ПОРЯДОК

залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Дубровиці

 

1. Загальні положення

1.1.  Цей Порядок розроблено відповідно до вимог статті 40 Закону України  ,,Про регулювання містобудівної  діяльності” з метою врегулювання суспільних відносин, пов'язаних з порядком залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури м. Дубровиці у зв'язку з будівництвом об'єктів на території міста.

1.2. Терміни, застосовані у цьому Порядку,  використовуються у значенні, встановленому Законом України ,,Про регулювання містобудівної діяльності” (далі – Закон).

1.3. Дія цього Порядку поширюється на всіх замовників будівництва, незалежно від форми власності, які здійснюють будівництво на території  міста Дубровиці, за винятком тих, що визначені п.1.5 цього Порядку.

1.4. Встановлений міською радою для замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не може перевищувати граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, встановлений Законом.

Граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту з урахуванням інших, передбачених Законом відрахувань, не може перевищувати:

1) 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для нежитлових будівель та споруд;

2) 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для житлових будинків.

1.5. До пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не залучаються замовники у разі будівництва:

1) об'єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

4) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

5) об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

6) об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури;

7) об'єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

8) об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу).

1.6. Суб'єкти господарської діяльності, що здійснюють житлове будівництво (забудовники), мають право на відстрочення сплати пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури населених пунктів на термін до одного року.

Підставою для відстрочення таких платежів та відрахувань є письмова заява суб'єкта господарської діяльності, що здійснює житлове будівництво, відповідно до частини 5 статті 3 Закону України ,,Про запобігання впливу світової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва” до виконкому Дубровицької міської ради.

 

2. Розрахунок розміру та порядок залучення коштів пайової участі у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури

2.Замовник ,який має намір здійснити будівництво об’єкта на земельній ділянці на території міста Дубровиця, для отримання вимог по пайовій участі зобов’язаний звернутися з заявою до виконавчого комітету Дубровицької міської ради.

2.1.До заяви необхідно додати:

-зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкта містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами (за наявності),та техніко-економічні показники;

- копію дозволу на виконання будівельних робіт або декларацію про початок виконання будівельних робіт;

- правовстановлюючі документи:

-а) для юридичних осіб:

- комплект копій установчих документів, засвідчених печаткою та підписом уповноваженого представника;

- виписку із ЄДР про реєстрацію юридичної особи;

- довідку із зазначенням реквізитів юридичної особи, найменування посади та П,І,Б, особи яка відповідно до Статуту чи іншого документа має право на укладання договорів від імені цієї юридичної особи;

- копію рішення про надання уповноваженій особі заявника повноважень на підписання договорів, засвідчену печаткою та підписом уповноваженого представника замовника(якщо уповноважена особа діє на підставі Статуту замовника, та іншого документу);

б) для фізичних осіб:

- засвідчені підписом фізичної особи копії паспорта та довідки про присвоєння податкового номера (за наявності;

в) для фізичних осіб –підприємців:

- виписки із ЄДР при реєстрації ФОП;

- довідку із зазначенням місця знаходження та реквізитів ФОП, засвідчену підписом та печаткою (за наявності) такої особи;

- копію свідоцтва про реєстрацію ФОП як платника податків.

2.2. Пайова участь у розвитку інфраструктури міста Дубровиці

полягає у перерахуванні замовником до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію до міського бюджету коштів для створення зазначеної інфраструктури, згідно з договором.

2.3. Величина пайової участі визначається у договорі, укладеному з міською радою відповідно до встановленого розміру пайової участі у розвитку інфраструктури, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами та на підставі розрахунку, який є невід'ємною частиною договору. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

2.4. Якщо загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених міською (селищною, сільською) радою нормативів для одиниці створеної потужності.

2.5. Розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста Дубровиці визначається у відповідності до  пунктів 2.2. і 2.3 цього Порядку і становить:

1) 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для нежитлових будівель та споруд;

2) 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для житлових будинків.

2.6. Кошти пайової участі сплачуються в повному обсязі єдиним платежем або частинами за графіком та у строки, що визначаються договором.

2.7. Розмір пайової участі визначається за формулою:

ПУ=(ЗКВБ – Вз – Вбм – Вім) х 10 % (4%), де

ПУ – пайова участь;

ЗКВБ – загальна кошторисна вартість будівництва;

Вз - витрати, пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;

Вбм - витрати, пов’язані із звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного майна;

Вім - витрати на влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;

10 або 4 % - відсоток вартості будівництва, визначений згідно з п. 2.4. Порядку.

 

3. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури

3.1. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника до міської ради про його укладення, але до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію.

3.2. Підготовку Договору здійснює організаційно-правовий відділ Дубровицької міської ради.

3.4. Істотними умовами договору є:

1) розмір пайової участі;

2) строк (графік) сплати пайової участі;

3) відповідальність сторін.

3.5. Договір містить умови щодо розміру у відсотковому значенні від загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, банківські реквізити, рахунок, на який мають перераховуватись кошти, строк (графік) сплати, майнові та інші права сторін, їх відповідальність, у тому числі відповідальність замовника за прострочення термінів сплати коштів, невиконання договору та інше.

3.6. Невід'ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. Розрахунок розміру пайової участі виконується фінансового-економічним відділом

3.7. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається протягом 10 робочих днів з дня реєстрації міською радою звернення замовника про укладення договору про пайову  участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об'єкта, з техніко-економічними показниками.

 

4. Порядок використання коштів пайової участі у створенні і розвитку інфраструктури

4.1. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури відповідного населеного пункту, згідно з рішенням міської ради.

4.2. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів пайової участі приймає міська рада.

4.3. Забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об'єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема, житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, передбаченої цим Порядком, а також крім випадків, визначених п.4.4. цього Порядку.

4.4. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об'єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об'єкти передаються у комунальну власність.

 

5. Контроль за надходженнями пайових внесків

5.1. Відповідальність за своєчасне надання проектно-кошторисної документації в повному обсязі для виконання розрахунку покладається на замовника.

5.2. Головним  розпорядником  коштів згідно Бюджетного кодексу України за кодом тимчасової класифікації видатків 240900 ,,Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади” є Дубровицька міська рада.

5.3. Усі рішення, дії або бездіяльність органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, фізичних та юридичних осіб, пов'язані із залученням коштів пайової участі, можуть бути оскаржені у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

5.4. У разі невиконання замовником умов договору щодо перерахування в повному обсязі коштів, визначених у розрахунку до договору, міська рада здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

6. У випадку внесення змін до актів чинного законодавства, відповідні зміни і доповнення вносяться до цього Порядку відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

Секретар ради                              В.Андрусенко.

 

                                                                                                             Додаток 2

                                                                                           до рішення міської ради

                                                                               від __________2012 року №____

 

Порядок розрахунку пайової участі замовників

у розвитку інфраструктури міста Дубровиці у разі будівництва об’єктів, загальна кошторисна вартість  яких не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами

 

1. Установити з (дата) року норматив для одиниці створеної потужності будівництва об’єкта міста  у розмірі  4997 гривень.

2. Норматив для одиниці створеної потужності, затверджений рішенням   Дубровицької міської ради, періодично встановлюється на підставі даних місцевих будівельних підприємств та за погодженням з галузевою радою підприємців будівельної галузі міста, що множиться на загальну площу об’єкта будівництва.

3. Для замовників будівництва, в яких кошторисна вартість не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, розрахунок розміру пайового внеску здійснюється із застосуванням нормативу для одиниці створеної потужності, затвердженої рішенням міської ради.

Розрахунок пайової участі Замовників під час будівництва об’єктів, вартість яких згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами не визначена, здійснюється за формулою:

ПУ = ( П х О – Вз – Вбм – Вім ) х 10 (4) %

       де П  - площа об’єкта будівництва у метрах квадратних, визначена відповідно до державних будівельних норм (у разі здійснення житлового будівництва враховується загальна площа житла; у разі здійснення добудови враховується тільки площа тієї частини об’єкта, що добудовується; якщо добудовуються тільки сходи, то враховується площа земельної ділянки під сходами);

О - норматив для одиниці створеної потужності, затвердженої рішенням міської (селищної, сільської) ради, що діє на дату укладення договору про пайову участь між Замовником та міською (селищною, сільською) радою;

Вз - витрати, пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;

Вбм - витрати, пов’язані зі звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж;

Вім - витрати на влаштування внутрішньо- та поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;

10 або 4% - відсоток вартості будівництва, визначений згідно з п. 2.4 Порядку залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста, затвердженого рішенням міської ради.

     

 

Секретар ради                          В.Андрусенко

 

                                                                                                           Додаток 3

                                                                                          до рішення  міської ради

                                                                                від __________2012року №____

 

ПРИМІРНА ФОРМА ДОГОВОРУ

про пайову участь (внесок) замовника (юридичною, фізичною особою) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  населеного пункту

 

м.Дубровиця                           «__»_________2012 року

 

Виконавчий комітет міської   ради, в особі міського голови Кузьмича Адама Леонідовича,  що діє на підставі Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні” та Статуту територіальної громади міста Дубровиця з одного боку, та

_________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи , з якою укладається договір, або П.І.Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору – для юридичних осіб)

(далі - ,,Замовник”), що діє на підставі власного волевиявлення, з другого боку, (далі за текстом Договору - ,,Сторони”), уклали цей Договір про наступне:

 

І. Предмет Договору

1.1. Предметом цього Договору є пайовий внесок Замовника на розвиток інженерно-транспортної      та     соціальної   інфраструктури міста Дубровиці

при здійсненні будівництва об'єкта містобудування на умовах, зазначених цим Договором.

 

1.2. Назва та місце розташування об'єкта містобудування -_________________________________________________________

1.3. Цільове призначення об'єкта містобудування-

____________________________________________________________

 

ІІ. Сума договору та умови оплати

2.1. Замовник перераховує кошти на розвиток інженерно-транспортної та  соціальної  інфраструктури  міста  Дубровиці  у  розмірі____________грн.

єдиним платежем (частинами за графіком, згідно Додатку № 3) на рахунок _______________ відповідно до Розрахунку (згідно Додатку № 1 або Додатку

 (зазначити рахунок)

№ 2 (застосовується в залежності від способу обчислення величини пайової участі) у строк до “____”__________20___року.

2.2. Величина пайової участі визначена на підставі:

- затвердженої проектної документації (загальна кошторисна вартість будівництва) у сумі_______грн.

- нормативів для одиниці створеної потужності (функціональної одиниці виміру), затвердженої Дубровицькою міською радою у сумі_______грн.

 

2.3. Розрахунок величини пайової участі, складений на підставі вихідних даних Замовника щодо потужності об'єкта будівництва та нормативів для одиниці створеної потужності, затвердженої рішенням Дубровицької міської ради Ради, уточнюється на підставі вартісних показників затвердженої в установленому порядку проектної документації з укладанням протягом_____днів додаткової угоди, графіка оплати та розрахунку величини пайової участі.

2.4. Сплата коштів Замовником на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Дубровиці здійснюється у безготівковій формі на рахунок №________, код_________, МФО____________, ККД____________, банк одержувача: _________________________________

 (банківські реквізити уточнюються на момент перерахування коштів)

ІІІ. Права і обов'язки сторін

3.1. Замовник зобов'язується перерахувати кошти в сумі, зазначеній у п.2.1. розділу 2 цього Договору до “____”___________2012 р. єдиним платежем (частинами згідно з графіком оплати (Додаток 3), що є невід'ємною частиною цього Договору).

3.2. У разі внесення змін до проектної документації, які спричиняють зміни техніко-економічних показників будівництва, Замовник зобов'язується звернутися із клопотанням до виконавчого комітету Дубровицької міської ради про  внесення відповідних змін до Договору.

3.3. Виконавчий комітет Дубровицької міської ради проводить розрахунок пайового внеску та контролює виконання умов Договору.

3.4. Виконавчий комітет зобов'язується прийняти у комунальну власність інженерні мережі та/або об'єкти інженерної інфраструктури, збудовані Замовником відповідно до проектної документації поза межами земельної ділянки, відведеної Замовнику під забудову, та відшкодувати Замовнику вартість їх будівництва за рахунок зменшення величини пайової участі.

 

ІV. Відповідальність сторін та вирішення спорів

4.1. Сторони несуть відповідальність за виконання цього договору в межах чинного законодавства.

4.2. Всі спірні питання вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

4.3. У випадку несвоєчасного внесення коштів як пайової участі, Замовник сплачує пеню у розмірі 0,1 % від загальної суми пайової участі, визначеної п.2.1 розділу 2 цього Договору, за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення виконання зобов'язання.

 

V. Інші умови

5.1. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідних угод, які є невід'ємною частиною цього Договору, або в судовому порядку.

5.2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не допускається.

5.3. Цей Договір укладений Сторонами добровільно. При укладенні Договору Сторони одна до другої майнових прав і претензій не мають.

5.4. Договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий – у виконавчому комітеті Дубровицької міської ради.

5.5. Договір набуває чинності з моменту підписання сторонами і діє до повного його виконання.

5.6. Додатки до Договору:

№ 1 – розрахунок величини пайової участі (внеску) Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Дубровиці на підставі затвердженої в установленому порядку проектної документації;

№ 2 – розрахунок величини пайової участі (внеску) Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Дубровиці  на підставі нормативів для одиниці створеної потужності.

№ 3 – графік оплати пайової участі (внеску) (якщо оплата проводиться відповідно до графіка).

VІ. Юридичні адреси сторін, банківські реквізити:

Виконавчий  комітет Дубровицької міської ради

Адреса__________________________

Р/р______________________________

в _______________________________

МФО________

код УДРПОУ______________

тел./факс______________________

(Міський  голова)

__________________________(П.І.Б.)

(підпис)

,,_____”________________20_____р.

 

М.П.

Замовник

________________________________

________________________________

________________________________

 

 

 

 

__________________________(П.І.Б)

(підпис)

,,_____”_________________20_____р.

 

М.П.

 

 

Додаток 1 до Договору

від_______№________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

_______________________

(міський       голова)

«_____»___________20____

 

Розрахунок

величини пайової участі (внеску) замовників (юридичних, фізичних осіб) у створені і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста  Дубровиці  на підставі затвердженої в установленому порядку проектної документації

 

Виконавчий  комітет Дубровицької  міської  ради,  в  особі   міського голови Кузьмича Адама Леонідовича , що діє на підставі Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні” та Статуту територіальної громади міста Дубровиці з одного боку та ___________________________________________

 (прізвище, ім'я та по-батькові фізичної особи, з якою укладається договір, або П.І.Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору – для юридичних осіб)

(далі - ,,Замовник”), що діє на підставі власного волевиявлення, з другого боку, (далі за текстом Договору - ,,Сторони”), відповідно до умов Договору про пайову участь (внесок) Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспорт­ної та соціальної інфраструктури міста Дубровиці від «___»_______20___р. № ____ склали розрахунок величини пайової участі по об'єкту містобудування ____________________________________________.

 (найменування та адреса об'єкта)

1. Земельна ділянка, на якій планується здійснити будівництво об'єкта, розташована у ____зоні згідно з умовним поділом зон забудови міста Дубровиці.

2. Розрахунок здійснено на підставі затвердженої в  установленому порядку     проектної документації, розробленої згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами.

3. Згідно із затвердженою    проектною документацією загальна кошторисна вартість об'єкта будівництва становить:____________________гривень.

(сума цифрами та прописом)

4. Витрати на виділення або придбання земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж, споруд та транспортних комунікацій згідно з наданою Замовником документацією становить ______________________гривень.

 (сума цифрами та прописом)

5. Розмір пайового внеску Замовників під час будівництва об'єктів, кошторисна вартість яких визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, здійснюються за формулою:

ПУ = (ЗКВБ-Вз - Вбм - Вім )х4(10%), де:

ПУ - розмір пайової участі;

ЗКВБ - загальна кошторисна вартість будівництва;

Вз - витрати, пов'язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;

Вбм - витрати, пов'язані зі звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного майна;

Вім - витрати на влаштування позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;

4(10)% - величина пайової участі від загальної вартості будівництва, визначена згідно з Порядком.

6. Цей Додаток є невід'ємною частиною Договору про пайову участь (внеску) замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури від «___»___________20___р. №___.

 

Виконавчий комітет ______ради

______________________________

міський голова

_______________________________(П.І.Б.)

(підпис)

,,____”_________________20___р.

М.П.

Замовник

_____________________________

_____________________________

_____________________(П.І.Б.)

(підпис)

,,_____”_____________20____р.

М.П.

 

         Додаток 2 до Договору

від_______№________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

________________

(міський голова)

«_____»___________20____

 

Розрахунок

величини пайової участі (внеску) замовників (юридичних, фізичних осіб) у створені і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Дубровиці по об'єкту будівництва, вартість якого визначена на підставі нормативів для одиниці створеної потужності

 

Виконавчий  комітет  Дубровицької  міської  ради,  в  особі  міського

голови, що діє на підставі Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні” та Статуту територіальної громади міста Дубровиці, з одного боку та

_____________________________________________

 (прізвище, ім'я та по-батькові фізичної особи, з якою укладається договір, або П.І.Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору – для юридичних осіб)

(далі - ,,Замовник”), що діє на підставі власного волевиявлення, з другого боку, (далі за текстом Договору - ,,Сторони”), відповідно до умов Договору про пайову участь (внесок) Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспорт­ної та соціальної інфраструктури міста Дубровиці від «___»_______20___р. № ____склали розрахунок величини пайової участі по об'єкту містобудування _____________________________________________.

(найменування та адреса об'єкта)

1. Розрахунок здійснено на підставі наданих Замовником вихідних даних ________________________ та нормативів для одиниці створеної потужності

(зазначити перелік вихідних даних)

(функціональної одиниці виміру), затверджених рішенням Дубровицької міської  ради від _____№______.

2. Земельна ділянка, на якій планується здійснити будівництво об'єкта, розташована  у ____зоні   згідно  з  умовним  поділом  зон  забудови   міста Дубровиці.

3. Згідно з наданими  Замовником вихідними даними та виходячи з показників створеної  потужності  вартість  об'єкта   будівництва становить _______________ гривень.

(сума цифрами та прописом)

4. Розрахунок величини пайового внеску Замовника будівництва об'єкта здійснюється за формулою:

ПУ = (ПхОсп.)х10(4)%хКзон, де

ПУ - розмір пайової участі,

П - розрахунковий показник створеної потужності об'єкта будівництва (площа об'єкта будівництва у метрах квадратних, пропускна спроможність , кількість відвідувань тощо),

Осп. – норматив для одиниці створеної потужності (функціональної одиниці виміру), затвердженої рішенням Дубровицької міської ради, що діє на дату укладання договору про пайову участь.

4(10)% - величина пайової участі від загальної вартості будівництва, визначена згідно з Порядком.

5. Цей Додаток є невід'ємною частиною Договору про пайову участь (внеску) замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури від «___»__________20_____р. №____.

 

Виконавчий комітетДубровицької міської ради

______________________________

міський голова

_______________________________(П.І.Б.)

                        (підпис)

,,____”_________________20___р.

М.П.

Замовник

_____________________________

_____________________________

_____________________(П.І.Б.)

(підпис)

,,_____”_____________20____р.

М.П.

Додаток 3 до Договору

від_______№________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

_______________________

(міський голова)

«_____»___________20____

 

ГРАФІК

оплати коштів пайової участі (внеску) замовників (юридичних, фізичних осіб) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури

 

м.Дубровиця

 «___»_______20__р.

 

 

Виконавчий  комітет  Дубровицької міської ради, в особі міського

голови   Кузьмича Адама Леонідовича,   що  діє  на  підставі Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні” та Статуту територіальної громади міста Дубровиця з одного боку та _______________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові фізичної особи, з якою укладається договір, або П.І.Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору – для юридичних осіб)

(далі - ,,Замовник”), що діє на підставі власного волевиявлення, з другого боку, (далі за текстом Договору - ,,Сторони”), відповідно до умов Договору про пайову участь (внесок) Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста  Дубровиці від «___»_______20___р. № ____

домовилися про таке:

 

1. Оплату за договором буде здійснено окремими частинами у такому розмірі та у строки:

__% від загального розміру пайової участі, у сумі ___грн. до «__»_____20_року,

__% від загального розміру пайової участі, у сумі ___грн. до «__»_____20_року,

__% від загального розміру пайової участі, у сумі ___грн. до «__»_____20_року,

__% від загального розміру пайової участі, у сумі ___грн. до «__»_____20_року,

 

2. Цей Додаток є невід'ємною частиною Договору про пайову участь (внеску) замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Дубровиці від «___»__________20___р. №____.

 

Виконавчий комітет Дубровицької міської ради

______________________________

міський голова

_______________________________(П.І.Б.)

(підпис)

,,____”_________________20___р.

М.П.

Замовник

_____________________________

_____________________________

_____________________(П.І.Б.)

(підпис)

,,_____”_____________20____р.

М.П.

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Дубровицької міської ради «Про пайову участь у розвитку

інфраструктури міста Дубровиця»

Відповідно до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» № 3038 замовник, який має намір забудови земельної ділянки зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, а для міської ради встановлено законодавчу норму прямої дії про обов’язковість встановлення порядку залучення, розрахунку  розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста відповідно до норм цього Закону.

Такий порядок, прийнятий та оприлюднений міською радою, відповідно до норм  частини першої статті 144 Конституції України є нормативно-правовим актом, обовязковим до виконання на відповідній території (територія міста Дубровиця).

У разі відсутності такого нормативно-правового акта замовники будівництва матимуть правові підстави для відмови від укладання договору про пайову участь, оскільки саме таким актом встановлюється як порядок залучення коштів пайової участі і , відповідно, істотні умови договорів пайової участі, так і порядок розрахунку розміру пайової участі, без якого неможливо буде виконавчому комітету міської ради довести коректність зробленого розрахунку величини пайової участі конкретного замовника будівництва, що є істотною умовою такого договору згідно з нормами абзацу шостого частини дев’ятої статті 40 Закону № 3038.

Враховуючи, що на сьогодні згідно з нормами Закону № 3038 виконавчий комітет міської ради не бере участі в процесі прийняття закінчених будівництвом об’єктів в експлуатацію, обумовлення порядку, у тому числі строків, укладання договорів про пайову участь та контролю за своєчасністю їх укладання є важливою умовою встановленого міською радою порядку залучення коштів пайової участі.

Повідомлення забудовником про наміри будівництва або відведення міською радою земельної ділянки під забудову є офіційним повідомленням замовника будівництва про настання у нього зобов’язання фінансового характеру в частині сплати відповідної величини коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста та договірних зобов’язань в частині дотримання визначених у рішенні строків укладання договору пайової участі.

Зазначена умова є важливою складовою щодо забезпечення сприятливого інвестиційного середовища для суб’єктів інвестиційної діяльності на території.

Замовник будівництва (інвестор, забудовник) має бути завчасно інформований про настання у нього всього спектру зобов'язань фінансового характеру перед іншими суб'єктами інвестиційної діяльності для врахування зазначених зобов'язань під час прийняття рішення щодо інвестиційної спроможності реалізації такого проекту та взяття на себе відповідних зобов'язань щодо термінів завершення будівництва, показників вартості будівництва тощо, порушення яких призводить до погіршення інвестиційної спроможності інших учасників реалізації такого інвестиційного проекту, особливо у сфері житлового будівництва.

Наслідком порушення зазначеної умови інвестиційного процесу є виникнення конфліктів між його основними учасниками, що підриває не лише довіру до замовників будівництва, а й до міської ради та її виконавчого комітету, які відповідають за реалізацію містобудівної політики на підпорядкованих їм територіях, і в кінцевому результаті перешкоджає формуванню сприятливого інвестиційного середовища у сфері містобудівної діяльності, що є неприпустимим.

Розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міста вимагає комплексного вирішення багатьох проблем, пов'язаних з поліпшенням її технічного стану та подальшим оновленням. Будівництво об’єктів соціальної сфери і житлово-комунального господарства, проведення робіт з благоустрою міста фінансується за рахунок коштів міського бюджету.

Пайові внески інвесторів (замовників) за право реалізувати проект будівництва на території міста нададуть можливість компенсувати витрати бюджету міста на відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, залучити замовників до благоустрою території міста.

На сьогодні виникла необхідність прийняття Порядку, який би передбачав  узагальнюючий порядок формування та використання цільового фонду соціально-економічного розвитку міста. В Дубровицькій міській  раді не врегульовано механізм залучення до цільового фонду бюджету міста коштів фізичних та юридичних осіб на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, через що виникають наступні проблеми:

- забудовники на території міста не залучаються до пайової участі в облаштуванні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури;

 відсутня можливість   отримання   додаткових   джерел   фінансування для капітального ремонту житлового фонду, доріг міста, інженерно-технічних мереж водопостачання та водовідведення, теплопостачання, а також робіт по благоустрою міста;

 не визначено   уповноваженого   виконавчого органу Дубровицької міської ради для здійснення контролю за своєчасністю та повнотою надходжень  коштів пайової участі.

Вирішення всіх вищезазначених проблем можливе лише за рахунок прийняття рішення Дубровицькою міською радою щодо затвердження узагальненого Порядку про пайову участь замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, який регулюватиме зобов'язання щодо залучення і використання внесків забудовників.

Перелік суб'єктів, на яких проблема має негативний вплив:  фізичні та юридичні особи,   які   потерпають   від   аварій   зношеної   водопровідної, каналізаційної систем із гальмуванням розвитку міської інженерно-транспортної інфраструктури; водії транспортних засобів через незадовільний стан доріг міста; інвестори, які незадоволені станом інфраструктури міста; суб'єкти господарювання, які виконують ремонтно-будівельні роботи за бюджетні кошти і не отримують вчасний розрахунок через відсутність коштів у бюджеті міста.

Специфіка економічних відносин, що виникають між міською громадою та суб'єктами підприємницької діяльності з приводу володіння та користування інженерно-транспортною та соціальною інфраструктурою міста полягає в тому, що вона є об'єктом суспільного використання.

Таким чином, компенсація міського бюджету на розширене відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста може здійснюватись за допомогою адміністративних методів з обов'язковим врахуванням як споживчої вартості об'єктів інфраструктури для інвесторів (забудовників) так і соціальної значимості об'єктів забудови для громади міста.

Запропонований проект рішення спрямований на деталізацію нормативів відрахувань на розширене відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, врахування впливу інвестиційних об'єктів на створення додаткових   робочих   місць, соціальну значимість об'єктів  забудови для територіальної громади.

Впровадження цього рішення буде сприяти додатковим надходженням коштів до міського бюджету; стимулювати фізичних та юридичних осіб - інвесторів (забудовників) до раціонального та ефективного використання об'єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста; створювати рівні, чітко визначені умови для різних категорій суб’єктів господарювання.

Метою цього, регулювання є визначення механізму надходжень та використання залучених коштів фізичних і юридичних осіб на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

Реалізація мети передбачає досягнення наступних цілей :

- визначення методики розрахунку пайової участі замовників будівництва;

- уповноваження   виконавчого комітету міської   ради   щодо   контролю за своєчасністю і повнотою надходжень та укладення договорів про пайову участь замовників будівництва в соціально-економічному розвитку міста;

- сприяння  швидким  темпам розвитку  інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

 забезпечення благоустрою міста на належному рівні.

Відповідно до чинного законодавства України альтернативного підходу, ніж нормативне врегулювання порядку та розмірів залучення і використання коштів замовників для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста не існує.

Затвердження обраного способу регулювання - забезпечить цілі регулювання порядку залучення міською радою коштів замовників будівництва для пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

- збільшить надходження до спеціального цільового фонду бюджету міста;

- забезпечить вимоги діючого законодавства щодо встановлення порядку розрахунку та розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста;

- забезпечить залучення громади у вирішення основних питань щодо соціально-економічного розвитку міста.

Механізмом досягнення цілей регулювання є:

- введення правового порядку залучення та використання міською радою коштів фізичних та юридичних осіб - замовників будівництва для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

врегулювання   взаємовідносин   міської  ради   з   замовниками   будівництва   на договірних умовах;

- збільшення надходжень до цільового фонду соціально-економічного розвитку міста  для  проведення   фінансування капітальних  вкладень   в  розвиток  міської інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури;

Відповідно до статті 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" рішення, прийняті міською радою та її виконавчим комітетом в межах наданих їм повноважень, є обов'язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

Залучення інвесторів до пайової участі у розвитку інфраструктури міста дозволить створити нові та реконструювати діючі об'єкти міської інфраструктури.

Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій міської ради та її виконавчого комітету по встановленню чіткої процедури розрахунку  та сплати пайової участі у розвитку інфраструктури міста.

Визначення порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, забезпечить впровадження прозорого організаційно-економічного механізму визначення розмірів пайової участі інвесторів (забудовників) та дозволить сформувати  обґрунтоване нормативно-методичне забезпечення розширеного відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

Сфера впливу регуляторного акта.

Збільшення  надходжень  до міського бюджету. Вирішення  соціальних   та економічних проблем, пов'язаних з фінансуванням розвитку інфраструктури міста. Право реалізувати  проект будівництва на території міста. Сплата пайової участі. Покращення рівня життя та соціального забезпечення населення на основі створення сприятливих умов для розвитку міста

Впровадження в життя цього рішення, у разі його прийняття, не буде потребувати коштів із міського бюджету.

Найбільш значним зовнішнім фактором є зміни чинного законодавства України, що може призвести до необхідності внесення змін до регуляторного акта.  Передбачається не обмежувати строк дії запропонованого регуляторного акта. У разі потреби вноситимуться зміни до нього за підсумками аналізу відстеження результативності.

Пропонується використати наступні показники результативності:

- розмір надходжень до місцевого бюджету, пов'язаних з дією акта - на даний час неможливо спрогнозувати розмір надходжень до місцевого бюджету

- кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія запропонованогоакта   всі   суб'єкти   господарювання,  які   є   інвесторами   (замовниками),   та залучаються до пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, фізичні особи крім:

1) об'єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

4) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

5) об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

6) об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури;

7) об'єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

8) обєктів інженерної, транспортної інфраструктури, обєктів енергетики, звязку та дорожнього господарства (крім обєктів дорожнього сервісу);

- рівень інформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - визначається кількістю осіб, що:

а)   прочитають зазначене рішення на сайті Дубровицької міська рада та в друкованому засобі масової інформації за результатами оприлюднення;

б) отримають регуляторний акт за запитами до Дубровицької міської ради;

в) отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами.

Передбачається середній рівень інформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта за рахунок: розміщення повідомлення про оприлюднення та самого проекту рішення Дубровицької міської ради «Про пайову участь у розвитку  інфраструктури міста Дубровиця» з цим аналізом регуляторного впливу на сайті Дубровицької міської ради.

         Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта - розмір коштів, які витрачаються суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта не становить більше граничного розміру пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, визначеного діючим законодавством України.

 

Начальник організаційно-правового відділу                                    О. Драган