АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Дубровицької міської ради  «Про затвердження Положення про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки на території Дубровицької міської ради»

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення міської ради Про затвердження Положення про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки на території Дубровицької міської ради підготовлено згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта”.

 

1.     Проблема, яку планується розв’язати

Орендна плата за землю – один із значних джерел наповнення доходної частини міського бюджету, яка направляється насамперед на фінансування бюджетної сфери. Сплата орендної плати за землю сприяє також ощадливому використанню орендованої земельної ділянки. Ставки орендної плати за землю для суб’єктів підприємницької діяльності та інших установ, підприємств та організацій, з якими необхідно укладати договори оренди землі (далі – Орендарі), були затверджені згідно пункту 1 рішення міської ради від 07.02.2008 № 324, їх розмір фактично не змінюється вже більше трьох років. Збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок орендної плати за землю досягалося лише за рахунок передачі в оренду нових земельних ділянок і збільшення кількості орендарів земельних ділянок. При цьому слід зазначити, що за вказаний період значно зросли витрати міського бюджету (насамперед на соціальну сферу), індекс інфляції зріс на 163,9 %.

 Аналіз надходжень від орендної плати по Дубровицькій міській раді свідчить, що ці надходження по місту значно менші (приблизно в 1,5), ніж були б при сплаті орендарями орендної плати за землю згідно з вимогами Закону України “Про оренду землі”. Важливість проблеми полягає в тому, що від рівня ставок орендної плати за землю залежить розвиток підприємництва, економічної активності в місті і показник наповнення міського бюджету. При цьому, перелік орендарів, які будуть сплачувати орендну плату за землю, не доповнюється, що не розширяє базу оподаткування і враховуються інтереси суб’єктів господарської діяльності та інших підприємств, установ та організацій міста.

 

2. Цілями регулювання є:

- виконання вимог статті 21 Закону України “Про оренду землі”;

- оптимізація ставок орендної плати за землю для орендарів, що дозволить усунути існуючі недоліки, протиріччя до діючого законодавства України та проблеми з цього питання, збалансувати інтереси орендарів земельних ділянок, населення, органів влади, місцевого самоврядування;- отримання додаткового обсягу надходжень до міського бюджету.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

Альтернативи вирішення проблеми:

- регулювання вищезазначеної проблеми на державному рівні шляхом надання державі самій права затверджувати ставки орендної плати замість органів місцевого самоврядування;

- прийняття міською радою нормативно-правового акту (далі – НПА) – рішення “ Про затвердження ставок орендної плати за користування земельними ділянками несільськогосподарського призначення на території м.Дубровиця”.

Оцінюючи зазначені альтернативи, перевага була віддана другій альтернативі, через те, що в цьому випадку досягти мети можливо в коротший термін, з меншими витратами, з урахуванням особливостей роботи міської ради і її виконавчих органів та ситуації, яка склалася. Перша альтернатива – слід зауважити, що вирішення проблеми з її допомогою на сьогодні неможливе через те, що чинне законодавство України не регламентує детально механізм встановлення державою ставок орендної плати за землю для кожної територіальної громади окремо. Статтею 21 Закону України “Про оренду землі” чітко визначено граничні межі ставок орендної плати за землю, а саме річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, не може бути меншою трикратного розміру земельного податку та перевищувати 12 відсотків їх нормативної оцінки. Статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” надано повноваження міській раді встановлювати ставки орендної плати за землю.

 

4.Механізм розв’язання проблеми.

Проектом детально регламентовані розміри ставок орендної плати за землю, при цьому не розширюється база оподаткування. Прийняття міською радою зазначеного нормативно-правового акту буде сприяти збільшенню реальних доходів міського бюджету, зростанню масштабів викупу земельних ділянок, зростанню економічної активності в місті, і в цілому, активізуватиме підприємницьку діяльність.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту.

Прийняття вищезазначеного рішення міської ради надає можливість:

- отримати стабільні надходження до міського бюджету;

-збільшити обсяги видатків для забезпечення фінансування повноважень органів місцевого самоврядування;

-зростанню попиту на отримання земельних ділянок несільськогосподарського призначення у власність шляхом викупу;

- забезпечити подальше зростання економічної активності у місті;

- забезпечити подальше зростання попиту на оренду земельних ділянок.

На досягнення цілей у разі прийняття цього рішення можуть вплинути такі негативні зовнішні фактори, як:

- неплатежі орендарів;

- намагання певної кількості орендарів отримати пільги по сплаті орендної плати або розірвати договір оренди землі;

- недостатній контроль за сплатою орендної плати з боку органів, яким законодавством України надано право контролю та адміністрування.

Позитивними факторами будуть:

- додаткові надходження до міського бюджету ;

- посилення економічної активності в місті;

- зростання попиту на оренду земельних ділянок в місті;

- здійснення планування та прогнозування надходжень від сплати орендної плати за землю при формуванні міського бюджету.

 

6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.

Планується збільшення надходжень орендної плати до міського бюджету, зростання кількості орендарів, сприяння викупу орендованих земельних ділянок. Додаткового фінансування введення в дію даного рішення  не потребує.

 

7. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акту.

Термін дії запропонованого регуляторного акту необмежений з моменту набрання його чинності, із можливістю внесення до нього змін та його відміни, у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

 

8.Показники результативності регуляторного акту.

Показники результативності зазначеного рішення передбачається визначити за наступними критеріями: статистичні показники, пов’язані з дією акту, а саме:

- надходження орендної плати за землю до міського бюджету;

- кількість орендарів.

Базове відстеження результативності регуляторного акту проведено на етапі його підготовки.

Повторне відстеження результативності рішення міської ради буде здійснено через рік після набрання його чинності.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту:

- аналіз статистичних даних, а також опитування орендарів земельних ділянок;

- відстеження динаміки зростання надходжень орендної плати за землю;

- відстеження динаміки кількості орендарів, зростання економічної активності, збільшення кількості найманих працівників