ПРОЕКТ

УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

ДУБРОВИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р  І Ш Е Н Н Я

 

 

від                     2013 року                                             №   

 

Про затвердження Порядку встановлення тарифів на   

перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах

загального користування

 

             Відповідно до підпункту "а" пункту 2 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про автомобільний транспорт», «Про захист економічної конкуренції», «Про ціни і ціноутворення», керуючись наказом Міністерства транспорту та  зв’язку України від 17.11.2009 р.  № 1175 "Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту",  виконком міської ради

                                                                              В И Р І Ш И В:

 

                1.Затвердити Порядок встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування (додається).

                2.Перевізникам всіх форм власності, які надають послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування дотримуватись зазначеного Порядку при поданні на розгляд виконавчого комітету розрахунків тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

                3.Опублікувати рішення на офіційному сайті Дубровицької міської ради.

                4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Карпович М.І.).

 

                Міський голова                                                                              А.Кузьмич

 

 

 

                                                                            Додаток

                                                                                                                             до рішення  міськвиконкому

                                                                                                                                             від           2013р. №

 

 

Порядок

 

встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських

автобусних маршрутах загального користування

 

І. Загальні положення.

 

                1.1. Дія порядку встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування поширюється на суб’єктів  підприємницької діяльності усіх форм власності, які надають послуги з перевезення пасажирів (далі - Перевізники).

                1.2. Порядок розроблений на підставі підпункту 2 пункту "а" статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Закону України «Про автомобільний транспорт», статті 10 Закону України «Про ціни і ціноутворення», з метою:

                - надання методичної допомоги суб’єктам господарювання всіх форм власності, які надають послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

                - захисту прав споживачів транспортних послуг (пасажирів) щодо попередження не обґрунтованого  підвищення тарифів та відповідності вартості проїзду якості транспортних послуг;

                - захисту прав перевізників з метою задоволення їх підприємницьких інтересів та забезпечення інвестиційної привабливості ринку пасажирських автомобільних перевезень, в тому числі  у випадках об’єктивних змін умов господарювання (чинників, які впливають на розмір тарифів);

                - забезпечення сталих умов роботи автомобільного транспорту загального користування в місті Дубровиця.

                1.3. Порядок визначає процедуру надання, розгляду, перевірки розрахунків таприйняття виконавчим комітетом Дубровицької міської ради рішення про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

                1.4. Виконавчий комітет Дубровицької міської ради розглядає проекти рішень про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у разі невідповідності чинних тарифів розміру економічно - обґрунтованих витрат на надання послуг з перевезення пасажирів, якщо мають місце:

                - зміни норм витрат матеріальних ресурсів та вартості цих ресурсів (паливо, мастильні матеріали, запчастини, шини, тощо);

                -  зміни цін та тарифів на послуги сторонніх організацій, які надаються ними для забезпечення основної діяльності перевізників;

                -  зміни умов оплати праці (у т.ч. рівня мінімальної заробітної плати);

                - зміни організаційно-правової форми та системи оподаткування суб’єкта господарювання;

                -  зміни ставок податків, зборів, інших платежів;

                -  виникнення інших факторів, що призводять до об’єктивної необхідності перегляду рівня тарифів.

 

ІІ. Порядок надання розрахунків.

 

                2.1. Перевізники, які порушують питання щодо встановлення тарифу на перевезення пасажирів подають на ім’я Дубровицького міського голови лист з клопотанням встановлення тарифу, в якому надається економічний аналіз невідповідності фактичних витрат (на час звернення) рівню витрат, закладених в діючий тариф на надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.

                Перелік документів, які повинні додаватися до вказаного вище листа:

                2.1.1 Інформацію щодо кількості перевезених пасажирів за попередній рік.

                2.1.2. Розрахунки тарифів по кожному маршруту для кожної марки автобуса окремо з техніко-економічним обґрунтуванням всіх статей витрат, виконані у відповідності до наказу Міністерства транспорту та  зв’язку України від 17.11.2009 № 1175 "Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту".

                2.1.3. Копії договорів із сторонніми організаціями, укладені для забезпечення основної діяльності та копії платіжних документів, які підтверджують наявність інших витрат, копії трудових договорів з найманими працівниками.

                У разі необхідності, перевізник зобов’язаний надати оригінали зазначених документів.

                2.1.4. Відомості про систему оподаткування за якою працює перевізник.

                Документи, що подаються з метою встановлення тарифів повинні бути підписані фізичною особою-підприємцем та завірені печаткою (у разі її наявності). Відповідальність за достовірність наданих документів несе перевізник, який їх подає.

 

ІІІ. Порядок розгляду та перевірки наданих документів.

 

                3.1. Відповідно до резолюції міського голови лист та додані до нього документи надаються заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та начальнику фінансово-економічного відділу.

                3.2. Протягом десяти робочих днів з дати отримання документів заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та начальник фінансово-економічного відділу перевіряє наданий перелік документів на відповідність його вимогам цього Порядку.

                3.3. За результатами перевірки заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради готує проект рішення про встановлення відповідного тарифу або повертає розрахунки тарифів на доопрацювання у разі:

                - надання не повного переліку документів;

                - надання інформації що стосується розрахунків тарифу, яка не відповідає дійсності;

                - існування законодавчих документів, які не дозволяють прийняти рішення про зміну.

 

IV. Прийняття рішення.

 

                4.1. Проект рішення на встановлення тарифів на перевезення пасажирським автомобільним транспортом готується в разі отримання розрахунків від усіх перевізників. Тариф встановлюється узагальнений по місту для визначеного режиму руху автобусів на маршрутах загального користування.

                4.2. Процедура оприлюднення проекту рішення про встановлення тарифу на проїзд міським автомобільним транспортом загального користування проводиться відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

                4.3.  Проект рішення, доведений до відома споживачів відповідно до  п.4.2. цього Порядку, після розгляду всіх зауважень, та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, вноситься на розгляд виконавчого комітету Дубровицької міської ради.

                4.4.  Прийняте виконавчим комітетом Дубровицької міської ради рішення про встановлення тарифу на проїзд міським автомобільним транспортом загального користування набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

 

Заступник міського голови                                                                  М.Карпович

з питань діяльності виконавчих

органів ради