ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту регуляторного акта

До відома суб’єктів підприємницької діяльності та мешканців міста!

На офіційному сайті Дубровицької міської ради  ви зможете ознайомитися з проектом рішення Дубровицької міської ради «Про  погодження тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування» та аналізом регуляторного впливу цього проекту рішення.

Розробником проекту регуляторного акту є організаційно-правовий відділ Дубровицької міської ради, який знаходиться за адресою: м. Дубровиця, вул. Воробинська, 4. каб .207 ; т.2-01-92

Всі зауваження і пропозиції приймаються в письмовій формі протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту.

     

                                                                                                                           ПРОЕКТ  

УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

ДУБРОВИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

  Р  І Ш Е Н Н Я 

Від                       2014 року                                                                     №

 

 

Про погодження тарифу  на перевезення пасажирів автомобільним транспортом по місту  в звичайному режимі руху

 

 

      Керуючись  статтями 28, 30, 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, Законом України „Про автомобільний транспорт“, Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“, розглянувши звернення приватних перевізників стосовно необхідності перегляду тарифу  до розміру економічно обґрунтованих витрат на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, виконавчий комітет міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

  1. Погодити тариф на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування   в звичайному режимі руху в розмірі 2грн.00 коп. за одне пасажиромісце.

  2.Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету № 326 від 31.01.2012 р. «Про погодження тарифів на проїзд міським автомобільним транспортом».

  3. Рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення на офіційному сайті Дубровицької міської ради.

  4. Контроль за виконанням  рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Карповича М.І.

 

 

Міський голова                                                                               А.Кузьмич

 

 

Аналіз регуляторного впливу рішення виконкому

Дубровицької міської ради «Про погодження тарифу  на перевезення пасажирів

автомобільним транспортом по місту  в звичайному режимі руху».

 

Назва регуляторного органу: виконавчий комітет Дубровицької міської ради.

Назва регуляторного акта: рішення виконавчого комітету Дубровицької міської ради

«Про погодження тарифу  на перевезення пасажирів автомобільним транспортом по місту  в звичайному режимі руху».

Розробник документа: Організаційно-правовий відділ Дубровицької міської ради, відповідальна особа – Годунко І.Ф. контактний телефон  2-01-92

 

1. Визначення та аналіз проблеми.

              Нині діючий тариф на проїзд міським автомобільним транспортом  загального користування у звичайному режимі руху, встановлений на даний час рішенням виконавчого комітету Дубровицької міської ради № 326 від 31.01.2012 року не відповідає умовам виробничої діяльності перевізників, оскільки для покриття економічно-обгрунтованих витрат з перевезення пасажирів у звичайному режимі руху тариф на перевезення одного пасажира має бути не меншим 2,00 грн.

      

          2.Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв”язана за  допомогою 

             ринкових механізмів і потребує державного регулювання.

           Проблема підвищення тарифу на послуги пасажирського автомобільного транспорту загального користування, який працює у звичайному режимі руху у м.Дубровиця не може бути розв”язана за допомогою ринкових механізмів у зв”язку з тим, що наказом Міністерства транспорту та зв”язку України від 17.11.2009 № 1175 затверджена Методика розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, яка визначає механізм формування тарифів на послуги з перевезення пасажирів і багажу в пасажирському автомобільному транспорті загального користування та є обов”язковою для застосування під час встановлення регульованого тарифу органами місцевого самоврядування на послуги пасажирського автомобільного транспорту.

 

        3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів  досягнення     

            визначених цілей, наведення аргументів щодо переваги  обраного способу.

            Досягнення вирішення проблеми можливо шляхом :

-                              Не встановлювати тариф на послуги з перевезення пасажирів міськими автобусами загального користування у звичайному режимі руху.

-                              Встановити тариф на послуги з перевезення пасажирів міськими автобусами загального користування у звичайному режимі руху нижчим від економічно обґрунтованого розміру та передбачити в бюджеті міста Дубровиця видатки на відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим розміром тарифу.

-                              Встановити тариф на послуги з перевезення пасажирів міськими автобусами загального користування у звичайному режимі руху на економічно обґрунтованому рівні.

 

Аналіз вищевказаних альтернатив показує, що :

-          перший спосіб не є прийнятним у зв”язку з тим, що не забезпечить позитивної фінансової результативності роботи, належного рівня та якості послуг, визначених вимогами чинного законодавства;

-          другий спосіб не є прийнятним у зв”язку з тим, що можливість виділення коштів на відшкодування різниці між діючим тарифом на послуги з перевезення пасажирів міськими автобусами загального користування та економічно обґрунтованими витратами на їх надання в даний час за рахунок  коштів бюджету міста відсутня;

-          третій спосіб є прийнятним, так як він цілком задовольнить інтереси суб’єктів господарювання, які надаватимуть послуги з перевезення пасажирів міськими автобусами загального користування , відновить функціонування мережі перевезень пасажирів автотранспортом, який працює у звичайному режимі руху.

Крім цього, стабільний прогнозований тариф  буде доступним у вартісному виразі для всіх верств населення міста та цілком дозволить забезпечити розвиток автомобільного транспорту в місті, придбати  перевізниками сучасні типи транспортних засобів.

 

2.     Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття   

         регуляторного акту.

         Тариф на послугу з перевезення пасажирів автобусами в міському сполученні, що працюють у звичайному режимі руху на рівні 1,75 грн. за одну поїздку не забезпечує пасажирським перевізникам повного відшкодування витрат, що призводить до сталої збитковості.

            Прийняття цього регуляторного акту дасть можливість забезпечити баланс між платоспроможним попитом на послуги та обсягом витрат на їх надання.

         Основним ризиком, який може негативно вплинути на дію цього регуляторного акта, є зміна вартості паливно-мастильних матеріалів, рівня мінімальної заробітної плати, інших статей собівартості надання послуг та зміни у законодавстві України про автотранспорт. Для попередження небажаних наслідків буде здійснюватись моніторинг фактичної собівартості послуг та законодавчої бази. При необхідності до регуляторного акта будуть вноситись відповідні зміни.

 

5. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання та громадян внаслідок дії регулярного акта.

Прийняття даного регуляторного акта приведе тариф на перевезення пасажирів міськими автобусами загального користування у звичайному режимі руху до рівня економічно обґрунтованого, що створить належні умови для стабільного забезпечення послугами споживачів міста, покращення якості послуг.

        Очікувані результати прийняття рішення визначено із застосуванням методу аналізу вигод та витрат:

 

 

Категорії суб’єктів, на яких впливає регуляторний акт

Органи влади

Вигоди

Витрати

- забезпечення  основного виду міських пасажирських перевезень- у звичайному режимі руху;

- зменшення кількості звернень (скарг) від споживачів щодо якості послуг з перевезення пасажирів, особливо пільгових категорій

додаткових витрат не передбачається

 

Суб”єкти господарювання

Вигоди

Витрати

-    надання послуг відповідної якості;

-         забезпечення беззбиткової роботи;

-         дотримання вимог чинного законодавства.

додаткових витрат не передбачається

 

Населення

Вигоди

Витрати

-         отримання  якісного надання послуг з перевезення пасажирів на маршрутах загального користування у звичайному режимі руху.

Витрати, пов’язані зі збільшенням тарифу

 

7.  Термін дії акту.

Термін дії запропонованого регуляторного акту - до прийняття наступного регуляторного акта, який залежитиме від економічних чинників (динаміка зміни вартості паливно-мастильних матеріалів, підвищення законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, зміни у податковому законодавстві тощо).

8. Показники результативності акту.

В результаті проведення  відстеження результативності регуляторного акту  будуть аналізуватись такі показники:

- оновлення рухомого складу, а саме  збільшення в структурі парку міських автобусів питомої ваги автобусів великої та особливо великої місткості, що покращить транспортне обслуговування населення міста Дубровиця громадським транспортом;

-можливість повного забезпечення реалізації законодавчого права окремих категорій громадян на пільгове користування громадським автотранспортом;

           - контроль за якістю надання послуг;

           - зменшення кількості скарг споживачів.

 

9.  Відстеження результативності акту.

 Відстеження результативності застосування буде здійснюватись відповідно до  ст.10 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 У разі виявлення неврегульованих або проблемних питань, які передбачаються встановлювати шляхом якісних і кількісних показників дії цього акту, буде розглянута можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін до рішення.

 

 

 

            Заступник міського голови з

питань діяльності виконавчих органів ради                        М.Карпович