Повідомлення

про оприлюднення проекту регуляторного акту : проекту рішення виконкому Дубровицької міської ради "Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування м.Дубровиця"

 

Для розгляду та обговорення пропонується проект рішення виконавчого комітету Дубровицької  міської ради   з метою одержання зауважень і пропозицій.

  1. Назва регуляторного акта.

"Про встановлення  тарифу   на  перевезення  пасажирів на  автобусних  маршрутах  загального користування "

Стислий зміст проекту.

Встановлення мінімальної вартості проїзду на  автобусних маршрутах загального користування м.Дубровиця.

  1. Спосіб оприлюднення регуляторного акта й аналізу регуляторного впливу.

Проект регуляторного акта з відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється  на офіційному сайті Дубровицької міської ради http:www.miskrada.dubr.rv.ua/.

  1. Термін і спосіб прийняття зауважень та пропозицій.

       Зауваження та пропозиції приймаються в письмовій формі у місячний термін з дня опублікування за адресою: Дубровицька міська рада, вул. Воробинська,4  каб № 207, а також за телефоном 2-01-92, або на електронну адресу dubr_misk_rada@mail.ru

 

 Обговорення  проекту регуляторного  акту

«Про встановлення тарифу  на  перевезення  пасажирів на автобусних маршрутах  загального  користування м.Дубровиця»

 

проект

 У К Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(шосте  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

2014 року                                                    №

 

"Про встановлення  тарифу на  перевезення

 пасажирів на   автобусних маршрутах

загального користування "

 

        Розглянувши  розрахунки, надані фізичними особами-підприємцями, перевізниками  на  встановлення  тарифу  на перевезення пасажирів на  автобусних маршрутах  загального  користування м.Дубровиця, які здійснюються  у  звичайному режимі руху  автобусів , проведені відповідно до Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 № 1175, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.2009 за N 1146/17162,    відповідно  до пункту 2 частини"а" статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення  міськвиконкому від 27.11.2014р. № 148 "Про затвердження Порядку встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування"

 виконавчий комітет міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

Встановити  тариф на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування м.Дубровиця, що здійснюються у звичайному режимі руху,   в розмірі 3.00 грн.   за  одну  поїздку.

Вважати таким,  що  втратило  чинність  рішення  виконавчого комітету від 16  квітня  2014  року  №36 «Про погодження тарифу на перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами загального користування ".

Рішення  вводиться  в  дію з  дня  його  офіційного  оприлюднення  в  газеті  «Дубровицький вісник».

Контроль  за  виконанням  рішення  покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Карпович М.І.).

         

Міський голова                                      А.Кузьмич

 

 

АНАЛІЗ

регуляторного  впливу  проекту  рішення  виконавчого  комітету

міської ради  "Про встановлення тарифу  на  перевезення  пасажирів  на автобусних  маршрутах  загального  користування "

 

1. Визначення  проблеми,  яку  передбачається  розв’язати.

Діючий тариф  2,00  грн.  був  встановлений  рішенням  виконавчого  комітету від   16 квітня  2014  року  №36 «Про погодження тарифів на перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами загального користування".

З  того  часу відбулися  значні  зміни  основних складових  собівартості перевезень,  зокрема:  зросла вартість  палива,  мастильних  матеріалів,  запасних частин. При  цих  умовах перевезення  пасажирів  є  збитковим,  що  негативно впливає  на  рівень  заробітної  плати  водіїв,  вчасне  і  якісне  проведення  технічних  оглядів і ремонтів  автотранспорту,    знижує  рівень  безпеки  перевезень.

2. Визначення  цілей  регулювання.

Метою регулювання є створення умов для стабільної роботи суб'єктів господарювання, які надають послуги з пасажирських перевезень автомобільним транспортом, забезпечення безпечного і якісного обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей.

Встановлення  тарифу на  перевезення  пасажирів  на  міських  автобусних  маршрутах  загального  користування,  які  здійснюється в звичайному  режимі руху,  відповідно  до  пункту 2  частини"а" статті 28  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні” відноситься  до  компетенції  виконавчого  комітету  міської  ради  і  не  може  бути  врегульоване  ринковими  механізмами.

 

4. Механізм, який застосовується для розв’язання проблеми, і відповідні заходи.

Вирішення  проблеми  буде  досягнуто  шляхом  встановлення  тарифу  на  перевезення  пасажирів  автобусами,  які  працюють у звичайному режимі  руху,  в  розмірі  3,00  грн.

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття  регуляторного акту.

Прийняття   регуляторного акту  забезпечить утримання  автобусів  в належному  технічному  стані, дотримання  регулярності  руху  автобусів та    мінімальних  гарантій в оплаті  праці  водіїв.

6. Очікувані результати прийняття акта.

Очікуваним результатом  прийняття  регуляторного  акту є отримання  перевізниками     необхідних  фінансових  ресурсів  для  забезпечення  безпечного  та  якісного   надання  послуг  пасажирського  автотранспорту. 

7. Термін  дії  акта.

Термін дії  регуляторного акту  визначається  як  довгостроковий  із  можливістю  внесення  до  нього  змін  у  разі  суттєвого  впливу  зовнішніх  чинників.

8. Показники результативності акта.

Основним показником результативності регуляторного акту буде безперебійна  робота суб'єктів господарювання, які надають послуги з пасажирських перевезень автомобільним транспортом, забезпечення безпечного і якісного обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.

9. Заходи, спрямовані на  відстеження результативності регуляторного акта:

- Проведення щорічного аналізу фінансових показників діяльності перевізників.

- Аналіз щомісячної  звітності  перевізників по  обсягах пасажирських  перевезень, кількості  виконаних  рейсів,  регулярності  руху  автобусів.

Зауваження  та  пропозиції  до проекту  регуляторного  акту  «Про встановлення тарифу  на  перевезення  пасажирів  на   автобусних  маршрутах  загального користування» приймаються  протягом  місяця  з  дня  його оприлюднення   за адресою: Дубровицька  міська рада, вул. Воробинська,4, м.Дубровиця, каб.№ 207, а також за телефоном 2-01-92, або на електронну адресу dubr_misk_rada@mail.ru