У К Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(шосте  скликання)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

ПРОЕКТ

 

від                  2014 року                                                                        №

 

Про затвердження Порядку і нормативу відрахування міськими

комунальними підприємствами до міського бюджету

частини чистого прибутку (доходу)

 

         Керуючись п.29 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до п.9 ч.1 ст.69 Бюджетного кодексу України, за погодженням з постійно діючою комісією міської ради з питань бюджету, фінансів, податкової політики та соціально-економічного розвитку міста, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Порядок відрахування до загального фонду міського бюджету частини чистого прибутку(доходу) міськими комунальними підприємствами (Додаток 1).

2. Керівникам міських комунальних підприємств забезпечити сплату до міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) згідно із затвердженим Порядком.

3.  Дубровицькій міжрайонній державній податковій інспекції ГУ ДФС України у Рівненській області забезпечити здійснення контролю за повнотою і своєчасністю сплати до загального фонду міського бюджету міськими комунальними підприємствами частини чистого прибутку (доходу).

4. Це рішення набуває чинності з 01 січня 2015 року.

5. Встановити, що рішення Дубровицької міської ради від 09 липня 2012 року № 548 «Про затвердження Порядку відрахування міськими комунальними підприємствами до міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) втрачає чинність з 01 січня 2015 року.

6. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, податкової політики та соціально-економічної  політики міста (Котяш  Я.О.).

 

Міський голова                                                            А.Кузьмич

 

 

                                                                                                          Додаток

                                                                                     до рішення міської ради

                                                                                     від_______2014р.

ПОРЯДОК

і нормативи відрахування міськими

комунальними підприємствами до міського бюджету

частини чистого прибутку (доходу)

        1. Згідно з цим Порядком частина чистого прибутку (доходу), що відраховується міськими комунальними підприємствами до міського бюджету за відповідний період, визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в розмірі 10 відсотків.

        2. Частина чистого прибутку (доходу) сплачується міськими комунальними підприємствами до міського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.

        3. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до міського бюджету, визначається міськими комунальними підприємствами відповідно до форми розрахунку, встановленої Державною податковою службою України, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємств.

        Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається міськими комунальними підприємствами до органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

        4. Сплачена відповідно до цього Порядку частина чистого прибутку (доходу) зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду міського бюджету, відкриті в органах Державного казначейства.

        5. Інформацію про нарахування та сплату частини чистого прибутку (доходу) відповідно до цього Порядку міські комунальні підприємства подають в бухгалтерію Дубровицької міської ради.

 

Повідомлення про оприлюднення

проекту рішення Дубровицької міської ради

«Про затвердження Порядку і нормативу відрахування міськими

комунальними підприємствами до міського бюджету

частини чистого прибутку (доходу)».

           Відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб оприлюднюється проект рішення Дубровицької міської ради «Про затвердження Порядку і нормативу відрахування міськими комунальними підприємствами до міського бюджету

частини чистого прибутку (доходу)»  розроблений міською радою.

          Проект рішення спрямований на  встановлення порядку та обсягів відрахувань, передбачених пунктом 9 частини 1 статті 69 Бюджетного кодексу України.         

Проект рішення разом з аналізом регуляторного впливу у повному обсязі розміщується на сайті Дубровицької міської ради www.miskrada.dubr.rv.ua, також інформацію можна отримати у Дубровицькій міській раді.

Зауваження та пропозиції у письмовій формі приймаються протягом одного місяця з дня опублікування на адресу Дубровицької міської ради:

     34100, Рівненська область, м.Дубровиця, вул.Воробинська, 4, кабінет 201, телефон 2-06-76

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення  Дубровицької міської ради

«Про затвердження Порядку і нормативу відрахування міськими

комунальними підприємствами до міського бюджету

частини чистого прибутку (доходу)».

Регуляторний орган: Дубровицька міська рада                        

Розробник документа: Дубровицька міська рада

Відповідальна особа: начальник фінансово-економічного відділу Велика І.С.

Контактний телефон: 2-06-76

1.Опис проблеми, яку планується розв`язати шляхом державного регулювання.

       Проект рішення Дубровицької міської ради „ Про затвердження Порядку і нормативу відрахування міськими комунальними підприємствами до міського бюджету частини чистого прибутку (доходу)» є нормативно-правовим актом, який спрямований на правове регулювання відносин, що виникають при здійсненні відрахування частини чистого прибутку (доходу)  підприємств, установ, організацій, що перебувають у власності  територіальної громади Дубровицької міської ради.

        Рішенням передбачається створення механізму відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, згідно зі ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 69 Бюджетного кодексу України, з врахуванням положень  Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 року № 138.

       2.  Цілі державного регулювання.

Метою прийняття цього рішення є:

- встановлення порядку і нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу)  підприємств, установ, організацій, що перебувають у власності  територіальної громади Дубровицької міської ради.

- забезпечення ефективного та цілеспрямованого використання прибутку комунальних підприємств,

- покращення стану фінансування власних повноважень Дубровицької міської ради.

       3. Альтернатив запропонованому регуляторному акту немає.

       4. Механізмом розв`язання проблеми є затвердження Порядку і нормативу відрахування міськими комунальними підприємствами до міського бюджету частини чистого прибутку (доходу).

       5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

     Рішення сприятиме формуванню умов для ефективного використання  комунального майна. Запропонований порядок враховує особливості організаційно-розпорядчих відносин, пов’язаних з  відрахуванням  частини чистого доходу комунальними підприємствами, що  вилучається до міського  бюджету, правові відносини між  Дубровицькою міською радою,  органами державного казначейства та державної податкової інспекції при здійсненні відрахування  частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств до бюджету Дубровицької міської ради.

Запровадження зазначеного нормативного акта забезпечить досягнення поставленої мети.

           6. Визначення очікуваних результатів прийняття рішення .

Результатом прийняття регуляторного акту буде збільшення надходжень до  бюджету Дубровицької міської ради та покращення стану фінансування власних повноважень  Дубровицької міської  ради.

       7. Обґрунтування терміну дії.

       Термін дії рішення необмежений. Зміни та доповнення до нього можуть вноситись у разі змін  чинного законодавства.

       8. Показники результативності регуляторного акта.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Для територіальної  громади

Збільшення надходжень до місцевого бюджету

Відсутні

Для  суб’єктів господарювання комунальної форми власності

Отримують прозорий механізм відносин щодо перерахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету

Комунальні підприємства сплачуватимуть до місцевого  бюджету частину чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності за квартал

Для органу місцевого самоврядування

Наповнення  місцевого бюджету; ефективне використання майна, що перебуває у власності територіальної громади.

Відсутні

 

9. Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись згідно з Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ”.

 

Секретар ради                                                                                 В.Андрусенко