УК Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(сьоме  скликання)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

від 20 січня 2016 року                                                                              № 81

 

Про внесення доповнення до рішення міської

ради від 15.12.2015р. № 26 «Про план діяльності

з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік»

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

З метою здійснення повноважень, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», вдосконалення правового регулювання господарських відносин на території міста, відповідно до ст.7 , 32 цього закону, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Доповнити пунктом 6, 7 додаток №1 до рішення міської ради «Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік» від 15.12.2015р.№26(додається).

2. На виконання ст.7, ст.13 Закону України „Про засади державної регуляторної політики” у десятиденний період опублікувати доповнення до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів міської ради в газеті «Дубровицький вісник» та розмістити на офіційному сайті Дубровицької міської ради в мережі Інтернет.

3. Контроль за виконанням даного рішення доручити начальнику організаційно-правового відділу (Столярець М.М.).

 

        

                                    

 

          Міський голова                                                       Б.Микульський

 

 

 

 

Додаток  

до рішення Дубровицької міської

ради від від 20 січня 2016р. №81

 

 

 

 

ДОПОВНЕННЯ ДО ПЛАНУ

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Дубровицької міської ради на 2016 рік

 

№ з/п

Вид регулятор-ного акту

Назва регуляторного акту

Мета прийняття регуляторного акту

Строк підго-товки проекту регуля-торного акту

Хто відпові-дальний за розроблен-ня регулятор-ного акту

6.

Рішення міської ради

Про встановлення місцевих податків і зборів

На виконання вимог Податкового кодексу України

І-IVквартал 2016р.

Фінан-сово-економіч-ний відділ (Велика І.С.)

7.

Рішення міської ради

Затвердження Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території м.Дубровиця

Впорядкування питань, що пов’язані з виготовленням документів на встановлення архітектурно-містобудівних вимог до зовнішнього вигляду, а також підстав для знесення чи переміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності

І квартал 2016р.

Сектор містобу-дування, архітек-тури та земельних відносин

(Пшенич-на К.Д.)

 

 

 

Секретар ради                                                            М.Годунко