Звіт міського голови

про здійснення державної регуляторної

політики у 2016 році

Реалізація державної регуляторної політики Дубровицької міської ради та її виконавчим комітетом протягом 2016 року була спрямована на виконання завдань, визначених нормами Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, мета яких - прийняття виважених рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та влади.

З метою реалізації принципу послідовності та передбачуваності регуляторної діяльності було прийнято рішення Дубровицької міської ради № 26 від 15 грудня 2015 року “Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік” , із подальшими змінами і доповненнями прийнятими рішеннями міської ради від 25 грудня 2015 року № 76, від 22 квітня 2016 року № 123 та рішення виконавчого комітету Дубровицької міської ради від 23 грудня 2015 року за № 311 “Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого комітету Дубровицької міської ради на 2016 рік”, у визначений Законом термін оприлюднені у районній газеті «Дубровицький вісник» та розміщені на офіційному web-сайті міської ради.

Серед поданих до плану регуляторних актів, які розглядалися  виконавчим комітетом було подано та прийнято два регуляторні акти:

- Рішення № 65 від 25.04.2016 року «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами»;

- Рішення №149 від 25.11.2016 року “Про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг із застосуванням електронної системи закупівель”.

Дубровицькою міською радою прийнято наступні регуляторні акти:

- Рішення № 185 від 14.07.2016 року “Про встановлення місцевих податків і зборів».

- Рішення № 173 від 24.06.2016 року “Про затвердження Положення про порядок надання земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  на території Дубровицької  міської рад”;

Один проект рішення з плану регуляторної діяльності 2016 року став перехідними на 2017 рік, а саме: 

- Рішення №336 від 16.02.2017року «Про затвердження Положення про виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та  прийняття такого майна у комунальну власність територіальної громади м.Дубровиця» - (проект рішення з аналізом регуляторного впливу у 2016 році було направлено до Державної регуляторної служби, у зв’язку з тим, що відповідь надійшла лише в 2017 році, рішення було подано на розгляд депутатів на черговому засіданні міської ради).

Ряд проектів з плану підготовки проектів регуляторних актів міської ради   не розроблялися в силу об’єктивних причин, а саме:

-          Проект рішення «Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, що перебувають у комунальній власності та затвердження Типової форми контрактів у новій редакції» - розробником проекту рішення при підготовці аналізу регуляторного впливу встановлено, що проект рішення  не узгоджується з ключовими принципами державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, такими як доцільність,  адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність оскільки відсутня визначена законодавством обґрунтована необхідність регулювання, так як відповідно до п.10 ч.4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» призначення на посаду та звільнення з посади є безпосередніми повноваженнями міського голови, а враховуючи різносторонню діяльність комунальних підприємств неможливо затвердити Типову форму контрактів з керівниками комунальних підприємств.

-           Проект рішення «Про затвердження Положення про регулювання цін продажу земельних ділянок у м.Дубровиця» - розробником проекту рішення при підготовці аналізу регуляторного впливу встановлено, що проект рішення  не узгоджується з ключовими принципами державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, такими як доцільність,  адекватність, ефективність, так як Земельним кодексом України, Закону України „Про оцінку земель” визначено чіткий порядок продажу земельних ділянок комунальної власності.

-          Проект рішення «Про затвердження Положення про оренду комунального майна» - розробником проекту рішення при підготовці аналізу регуляторного впливу встановлено, що проект рішення  не узгоджується з ключовими принципами державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, такими як доцільність,  адекватність, так як Законом України «Про оренду державного та комунального майна» визначено чіткий порядок оренди комунального майна, крім того є діюче Положення про порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна та затверджено Методику розрахунку орендної плати за комунальне майне та пропорції її розподілу.

Проект рішення «Про затвердження Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території м.Дубровиця» з аналізом регуляторного впливу був розроблений, винесений на розгляд ради, однак не був підтриманий депутатами ради, рішення по даному проекту регуляторного акта не прийнято.

Проект рішення «Про затвердження Порядку визначення та відшкодування збитків міському бюджету, заподіяних внаслідок використання землі з порушенням законодавства про плату за землю на території Дубровицької міської ради» був розроблений та направлений на розгляд Державної регуляторної служби України, в зауваженнях наданих службою зазначено, що проект рішення не узгоджується з ключовими принципами державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності як доцільність та адекватність, оскільки відсутня визначена законодавством обґрунтована необхідність регулювання.

Всього у 2016 році виконавчим комітетом Дубровицької міської ради було заплановано прийняти  2 регуляторних акти, з них прийнято 2, Дубровицькою міською радою було заплановано прийняти 8  регуляторних актів, з них прийнято 3.

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», п.17.7. ст.17 Регламенту міської ради, питання реалізації державної регуляторної політики покладено на постійну комісію міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики і охорони громадського порядку, регуляторної політики, яка забезпечувала підготовку експертних висновків проектів регуляторних актів.

Проекти регуляторних актів ради перед їх затвердженням розглядаються постійною комісією міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики і охорони громадського порядку, регуляторної політики, яка надає експертні висновки та отримують пропозиції Державної регуляторної служби України щодо їх удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики.

Стосовно прийнятих регуляторних актів - під час обговорення проектів рішень, пропозицій та зауважень від громадян,  юридичних осіб та суб’єктів господарювання протягом встановленого терміну до розробника проектів рішень - Дубровицької міської ради не надходило.

Згідно Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” здійснюється відстеження результативності регуляторних актів прийнятих Дубровицькою міською радою та виконавчим комітетом Дубровицької міської ради.

 

Міський голова                                                                                                      Б.Микульський