УК Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(сьоме  скликання)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

від 21 грудня 2018 року                                                                             № 742                                                                              

 

Про  міську Програму розвитку житлово-комунального господарства на 2019 рік

 

Відповідно до пункту 22 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, за погодженням з постійною комісією міської радиз питань житлово-комунального господарства та транспорту, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

         1. Затвердити міську Програму розвитку житлово-комунального господарства на 2019 рік (далі Програма), що додається.

2. Виконавчому комітету міської ради (Яременко Ю.А.) забезпечити організацію та виконання заходів Програми.

3. При розробці кошторисної документації дефектний акт погоджувати з постійною комісією міської ради з питань житлово-комунального господарства та транспорту.

4. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійним комісіям міської ради  з питань житлово-комунального господарства та транспорту (Краглевич В.В.)та з питань бюджету, фінансів та податків (Дубінець Т.В.).

 

 

 

Міський голова                                                                Б.Микульський

 

 

 

         Додаток

                                                                            до рішення міської ради

                                                                             від 21 грудня 2018 року № 742

 

МІСЬКА ПРОГРАМА

розвитку житлово-комунального

господарства на 2019 рік

 

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

          Житлово-комунальне господарство забезпечує населення, підприємства та організації необхідними житлово-комунальними послугами, суттєво впливає на розвиток економічних та соціальних взаємовідносин у місті.

          Поряд з позитивними результатами діяльності житлово-комунального господарства міста проблеми галузі ще далеко не вирішені.

Внаслідок багаторічної експлуатації відпрацювали нормативний термін і стали непридатними водопровідні та каналізаційні  мережі та більшість основних засобів, з кожним роком відбувається зношення  житлового фонду.

З прийняттям у 2017 році економічно-обгрунтованих тарифів оптимізовано витрати підприємств на безперебійне надання житлово-комунальних послуг, але в тарифах не передбачена інвестиційна складова, тобто у підприємств, які надають житлово-комунальні послуги відсутній фінансовий ресурс на ремонт і оновлення основних засобів, мереж та будівель.

Враховуючи суспільно-політичну значимість стану житлово-комунального господарства у житті та побуті населення міста, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним Кодексом України, Законом України "Про житлово-комунальні послуги"   розроблено дану Програму.  

На території Дубровицької міської ради працює три міських комунальних підприємства, діяльність яких спрямована на обслуговування   житлового фонду міста, забезпечення благоустрою вулиць, скверів, місць громадського користування, обслуговування комунікаційних життєзабезпечуючих мереж. Це підприємства : комунальне підприємство «Міськводоканал», комунальне підприємство «Будинкоуправління», Комунальна служба міста.

 

2. МЕТА ПРОГРАМИ

Забезпечення надійності роботи систем життєзабезпечення, комфортності і безпеки умов проживання населення, зниження витрат на виробництво комунальних послуг, досягнення оптимального співвідношення вартості послуг до доходів населення, створення незалежних умов функціонування, підвищення ролі та відповідальності структурних підрозділів системи житлово-комунального господарства міста як єдиного цілісного комплексу з надання комунальних послуг населенню, підприємствам та організаціям м. Дубровиця.

 

3. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

- забезпечення стійкої дієздатності комунальних підприємств міста та їх трудового    потенціалу;

- збільшення обсягів виробництва послуг та інших  робіт, підвищення їх конкурентоспроможності;

- максимальне завантаження існуючих виробничих потужностей;

- створення умов для інвестиційної активності комунальних підприємств;

- покращення транспортного забезпечення діяльності комунальних підприємств, якості надання житлово – комунальних послуг;

- забезпечити відповідне утримання житлового фонду комунальної власності міста;

- задоволення потреб усіх споживачів в економічно доступних житлово-комунальних послугах відповідного рівня та якості, що відповідають вимогам державних стандартів;

- створення умов для сталої, ефективної роботи та розвитку підприємств житлово-комунального господарства в умовах ринку;

- проведення систематичного поточного ремонту дорожнього покриття вулиць міста;

- стимулювання економічного і раціонального використання енергоресурсів;

- зниження технологічного впливу на зовнішнє середовище;

- залучення інвестицій державних програм по реформуванню і розвитку житлово-комунального господарства.

 

4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування заходів Програми планується здійснювати за рахунок коштів міського бюджету, а також за рахунок інших джерел не заборонених чинним законодавством.

ЗАХОДИ

МІСЬКОЇ  ПРОГРАМИ

розвитку житлово-комунального

господарства на 2019 рік

 

№№

п/п

Зміст заходів

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.)

Джерело фінансування

 

1

2

3

4

1.

 

 

Благоустрій та санітарна очистка міста

 

5837,0

Міський бюджет

1.1.

 

Утримання комунальної служби міста

5593,0

Міський бюджет

1.1.1.

Оплата праці з нарахуваннями

2600,0

Міський бюджет

1.1.2.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1316,0

Міський бюджет

1.1.3.

Оплата послуг

1500,0

Міський бюджет

1.1.4.

Податки і збори

7,0

Міський бюджет

1.1.5.

Електроенергія

170,0

Міський бюджет

1.2.

Придбання віброплити

35,0

Міський бюджет

1.3.

Придбання причепа 2- ПТС-6

175,0

Міський бюджет

1.4.

Придбання двовісного причепа до мікроавтобуса

34,0

Міський бюджет

2.

 

 

Водопровідно-каналізаційне господарство

1381,0

Міський бюджет

2.1.

 

 

Різниця між встановленим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на виробництво послуги з водопостачання та водовідведення для КП «Міськводоканал»;

200,0

Міський бюджет

2.2.

Промивка свердловини №1 водозабору

145,0

Міський бюджет

2.3.

Капітальний ремонт вузлів розподілу води вул.Нова

45,0

Міський бюджет

2.4.

Заміна  водопровідної труби від свердловини №1 до резервуара

150,0

Міський бюджет

2.5.

Капітальний ремонт розподільчої камери свердловини №1 водозабору

65,0

Міський бюджет

2.6.

Придбання фекального насосного обладнання на КНС №3

35,0

Міський бюджет

2.7.

Коригування проекту «Реконструкція мереж водопостачання по вул.Володимирській в м.Дубровиця Рівненської області»

25,0

Міський бюджет

2.8.

Придбання асенізаційного автомобіля

450,0

Міський бюджет

2.9.

Капітальний ремонт приміщення ГКНС  м.Дубровиця

216,0

Міський бюджет

2.10.

Виготовлення проекту будівництва станції знезалізнення води на водозаборі

50,0

Міський бюджет

3.

 

Житлове господарство.

 

1150,0

Міський бюджет

3.1.

 

Різниця між встановленим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на виробництво послуги з  вивезенню та складуванню ТПВ

100,0

Міський бюджет

3.2.

Герметизація міжпанельних швів у будинку по вул.Артеменка, 30а

350,0

Міський бюджет

3.3.

Придбання трактора МТЗ-82

500,0

Міський

Бюджет

3.4.

Капітальний ремонт освітлення під’їздів житлових будинків вул.

200,0

Міський

Бюджет

 

Всього обсяг фінансування Програми на 2019 рік становить  8 368 тис. грн.

         Кошти і перелік заходів, передбачені цією Програмою, підлягають коригуванню протягом 2019 року.

 

 

 

Секретар ради                                                          М.Годунко  

 

Зміни до програми (рішення від 12 квітня 2019 року № 789)

Зміни до програми (рішення від 21 червня 2019 року № 834)

Зміни до програми (рішення від 06 вересня 2019 року № 859)