У К Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(сьоме  скликання)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

від 12 квітня 2019 року                                                                              № 790

 

Про міську цільову Програму підтримки Дубровицького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Міністерства оборони України на 2019 рік

 

Відповідно до п. 22 ч.1 ст. 26, ст. 36 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 18 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», статті 15 Закону України «Про оборону України», статті 43 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», статті 91 Бюджетного кодексу України, міська рада:

 

В И Р І Ш И Л А:

 

             1. Затвердити міську цільову Програму підтримки Дубровицького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Міністерства оборони України на 2019 рік, що додається.

              2. Дубровицькому районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки та іншим виконавцям забезпечити виконання програми.

            3. Начальнику фінансово-економічного відділу міської ради (Велика І.С.)  передбачити фінансування видатків на виконання Програми.

            4. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії міської ради з питань бюджету, фінансів та податків (Дубінець Т.В.) та заступнику міського голови з питань діяльності  виконавчих органів ради (Яременко Ю.А.).                                                           

 

 

 

Міський голова                                                           Б.Микульський

 

 

 

 

 

                                                                                          Додаток

                                                                  до рішення міської ради

                                                                            від 12 квітня 2019 року № 790

 

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ  ДУБРОВИЦЬКОГОРАЙОННОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НА 2019 РІК

 

  1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

На  Дубровицький територіальний центр комплектування та соціальної підтримки покладається  відповідальність за підготовку громадян (призовного віку та  військовозобов’язаних) до захисту Батьківщини, військово-патріотичне виховання громадян України, їх призов на військову службу, а також для забезпечення соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних, резервістів, ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів з числа військовослужбовців та членів їх сімей. Забезпечення  призову на військову службу під час мобілізації завжди була і є важливим  елементом будівництва Збройних Сил України та підтримки їх боєздатності. У зв’язку з впровадженням оборонної реформи та Державною програмою розвитку Збройних Сил України проблема повноцінного функціонування військового комісаріату набуває першочергового значення. Враховуючи наявні завдання сьогодення перед Збройними Силами України щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності України, українського народу від зовнішніх та внутрішніх агресорів, якісного виконання та забезпечення заходів з призовів на військову службу (строкову, за контрактом, у військовому резерві, альтернативну службу, за мобілізацією та інше) Дубровицькому територіальному центру комплектування та соціальної підтримки необхідна  фінансова допомога для поточного ремонту приміщень.

Від ефективного виконання територіальним центром комплектування та соціальної підтримки мобілізації людських і транспортних ресурсів під час мобілізації та планових завдань по призову на строкову військову службу напряму залежить рівень обороноздатності країни. В той же час ефективне його функціонування залежить від належного матеріально-технічного забезпечення, створення  якісних умов праці.

Дана Програма розроблена з метою фінансової підтримки Дубровицького територіального центру комплектування та соціальної підтримки для більш якісного обслуговування населення  та  виконання завдань за призначенням.

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

     Метою реалізації Програми єзабезпечення належних умов праці для військовослужбовців Дубровицького територіального центру комплектування та соціальної підтримки, як місцевого органу військового управління.

     Основним завданням Програми є всебічне забезпечення виконання заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації, територіальної оборони, підвищення якості обслуговування населення при забезпеченні своєчасної мобілізації  людських і транспортних ресурсів для потреб Збройних Сил України, забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового  обов’язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань, популяризація Збройних Сил України та залучення більшої кількості громадян на службу за контрактом,  забезпечення соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних, резервістів, ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів з числа військовослужбовців та членів їх сімей та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у цій сфері.       

 

3. ЗАХОДИ  ПРОГРАМИ

          Придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту приміщення Дубровицького територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

 

  1. ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ  РЕАЛІЗАЦІЇ  ПРОГРАМИ.

          Внаслідок  вжиття заходів очікується:

- придбання і використання необхідних будівельних матеріалів з їх послідуючим  монтажем сприятиме забезпеченню нормальних санітарно-гігієнічних умов перебуваючих у приміщенні,

-  забезпечення  належної експлуатації та  збереження майна і матеріальних цінностей Дубровицького територіального центру комплектування та соціальної підтримки,

-  впровадження нової ефективної системи комфортного обслуговування та надання якісних сервісних послуг щодо соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних, резервістів, ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів з числа військовослужбовців Збройних Сил та членів їх сімей.

 

5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ.

          Джерелом фінансування Програми є міський бюджет.

          Обсяг видатків міського бюджету на фінансування заходів Програми на 2019 рік наведені в таблиці :

 

з/п

Заходи

Програми

 

Виконавці

Джерело

фінансування

Обсяг фінансування,

тис.грн.

1.

Придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту.

Дубровицький районний терито-ріальний центр комплектування та соціальної підтрим-ки, Рівненський обласний терито-ріальний центр комплектування та соціальної підтримки

Міський бюджет

50,0

         

          Фінансування заходу, визначеного Програмою, здійснювати за рахунок коштів міського  бюджету як субвенцію з міського бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону.

        Загальний обсяг фінансування Програми – 50,0 тис.грн.

 

 

 

Секретар ради                                                                   М.Годунко

 

Зміни до програми (рішення від 21 червня 2019 року № 835)