УК Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(сьоме  скликання)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

від 20 грудня 2019 року                                                                             № 914                                                                              

 

Про  міську Програму розвитку житлово-комунального господарства на 2020 рік

 

Відповідно до пункту 22 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, за погодженням з постійною комісією міської радиз питань житлово-комунального господарства та транспорту, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

         1. Затвердити міську Програму розвитку житлово-комунального господарства на 2020 рік (далі Програма), що додається.

2. Виконавчому комітету міської ради (Яременко Ю.А.) забезпечити організацію та виконання заходів Програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійним комісіям міської ради  з питань житлово-комунального господарства та транспорту (Краглевич В.В.)та з питань бюджету, фінансів та податків (Дубінець Т.В.).

 

 

 

Міський голова                                                        Богдан МИКУЛЬСЬКИЙ

 

 

 

         Додаток

                                                                             до рішення міської ради

                                                                             від 20 грудня 2019 року № 914

 

МІСЬКА ПРОГРАМА

розвитку житлово-комунального

господарства на 2020 рік

 

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

          Житлово-комунальне господарство забезпечує населення, підприємства та організації необхідними житлово-комунальними послугами, суттєво впливає на розвиток економічних та соціальних взаємовідносин у місті.

          Поряд з позитивними результатами діяльності житлово-комунального господарства міста проблеми галузі ще далеко не вирішені.

Внаслідок багаторічної експлуатації відпрацювали нормативний термін і стали непридатними водопровідні та каналізаційні  мережі та більшість основних засобів, з кожним роком відбувається зношення  житлового фонду.

 У  діючих економічно-обгрунтованих тарифах на водопостачання, водовідведення та поводження з побутовими відходами  оптимізовано витрати підприємств на безперебійне надання житлово-комунальних послуг, але в тарифах не передбачена інвестиційна складова, тобто у підприємств, які надають житлово-комунальні послуги відсутній фінансовий ресурс на капітальний ремонт і оновлення основних засобів, мереж та споруд. Слід врахувати і можливість у сприянні власникам житла у багатоквартирних будинках при виконанні термінових робіт з капітального ремонту, так як передбачене законодавством накопичення коштів може мати тривалий період.

Враховуючи суспільну значимість стану житлово-комунального господарства у житті та побуті населення міста, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним Кодексом України, Законом України "Про житлово-комунальні послуги"   розроблено дану Програму.  

На території Дубровицької міської ради працює два міських комунальних підприємства (КП «Будинкоуправління» та КП «Міськводоканал»), діяльність яких спрямована на виконання комунальних послуг та Комунальна служба міста  яка забезпечує благоустрій вулиць, скверів, місць громадського користування. 

 

2. МЕТА ПРОГРАМИ

Забезпечення надійності роботи систем життєзабезпечення, комфортності і безпеки умов проживання населення, зниження витрат на виробництво комунальних послуг, досягнення оптимального співвідношення вартості послуг до доходів населення, створення незалежних умов функціонування, підвищення ролі та відповідальності структурних підрозділів системи житлово-комунального господарства міста як єдиного цілісного комплексу з надання комунальних послуг населенню, підприємствам та організаціям м. Дубровиця.

 

 

3. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

- забезпечення стійкої дієздатності комунальних підприємств міста та їх трудового    потенціалу;

- збільшення обсягів виробництва послуг та інших  робіт, підвищення їх конкурентоспроможності;

- максимальне завантаження існуючих виробничих потужностей;

- створення умов для інвестиційної активності комунальних підприємств;

- покращення транспортного забезпечення діяльності комунальних підприємств, якості надання житлово – комунальних послуг;

- забезпечити відповідне утримання комунальної власності міста;

- задоволення потреб усіх споживачів в економічно доступних житлово-комунальних послугах відповідного рівня та якості, що відповідають вимогам державних стандартів;

- створення умов для сталої, ефективної роботи та розвитку підприємств житлово-комунального господарства в умовах ринку;

- систематичне утримання та проведення поточного ремонту дорожнього покриття та тротуарів вулиць міста;

- стимулювання економічного і раціонального використання енергоресурсів;

- зниження технологічного впливу на зовнішнє середовище;

- залучення інвестицій державних програм по розвитку житлово-комунального господарства.

 

4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування заходів Програми планується здійснювати за рахунок коштів міського бюджету, а також за рахунок інших джерел не заборонених чинним законодавством.

ЗАХОДИ

МІСЬКОЇ  ПРОГРАМИ

розвитку житлово-комунального

господарства на 2020 рік

 

№№

п/п

Зміст заходів

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.)

Джерело фінансування

 

1

2

3

4

1.

 

 

Благоустрій та санітарна очистка міста

 

7342,0

Міський бюджет

1.1.

 

Утримання комунальної служби міста

7222,0

Міський бюджет

1.1.1.

Оплата праці з нарахуваннями

3540,0

Міський бюджет

1.1.2.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2050,0

Міський бюджет

1.1.2.1.

Бруківка сіра 20 х 10 х 6

630,0

Міський бюджет

1.1.2.2.

Бордюр тротуарний 100 х 20 х 8

315,0

Міський бюджет

1.1.2.3.

Бордюр дорожній 100 х 30 х 15

 

65,0

Міський бюджет

1.1.2.4.

Асфальтобетон

400,0

Міський бюджет

1.1.2.5.

Інші матеріали  (ПММ, щебінь, відсів, цемент, фарба дорожня),  господарчі товари, запасні частини та інструменти, дорожні знаки

640,0

Міський бюджет

1.1.3.

Оплата послуг

1375,0

Міський бюджет

1.1.4.

Податки і збори

7,0

Міський бюджет

1.1.5.

Електроенергія

250,0

Міський бюджет

1.2.

Косарка дорожня з подрібнювачем «Старк»

120,0

Міський бюджет

2.

 

 

Водопровідно-каналізаційне господарство

2807,0

Міський бюджет

2.1.

Різниця між встановленим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на виробництво послуги з водопостачання та водовідведення для КП «Міськводоканал»;

100,0

Міський бюджет

2.2.

Капітальний ремонт підвідного водопроводу по вул. Л.Українки

86,0

Міський бюджет

2.3.

Капітальний ремонт підвідного водопроводу по вул. Лугова

104,0

Міський бюджет

2.4.

Капітальний ремонт підвідного водопроводу по вул. Тиха

95,0

Міський бюджет

2.5.

Капітальний ремонт підвідного водопроводу по вул. Молодіжна

170,0

Міський бюджет

2.6.

Капітальний ремонтзовнішнього водопроводу  по вул. Нова від буд. №85 до буд. №107

660,0

Міський бюджет

2.7.

Реконструкція мереж водопостачання по вул.Володимирській в м.Дубровиця Рівненської області

760,0

Міський бюджет

2.8.

Придбання асенізаційного автомобіля

450,0

Міський бюджет

2.9.

Капітальний ремонт приміщення ГКНС  м.Дубровиця

216,0

Міський бюджет

2.10.

Капітальний ремонт другої технологічної лінії очистки блоку ємкостей очисних споруд

100,0

Міський бюджет

2.11.

Придбання двох дренажно-фекальних насосів 7,5 кВт для КНС

66,0

Міський бюджет

3.

 

Житлове господарство.

 

970,0

Міський бюджет

3.1.

 

Різниця між встановленим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на виробництво послуги з  вивезенню та складуванню ТПВ

100,0

Міський бюджет

3.2.

Капітальний ремонт покрівлі будинку по вул. Шкільна, 23

220,0

Міський

бюджет

3.3.

Капітальний ремонт АКПП сміттєвозу Seddon-Atkinson

100,0

Міський

бюджет

3.4.

Придбання трактора

550,0

Міський

бюджет

 

Всього обсяг фінансування Програми на 2020 рік становить   11119,0 тис. грн.

         Кошти і перелік заходів, передбачені цією Програмою, підлягають коригуванню протягом 2020 року.

 

 

 

Секретар ради                                                          Микола ГОДУНКО  

 

Зміни до програми (рішення від 03 квітня 2020 року № 961)