УК Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(сьоме  скликання)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

від 12 грудня 2019 року                                                                             № 916                                                                

 

Про міську Програму охорони довкілля на 2020 рік

 

Відповідно до п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, за погодженням з постійною комісією міської ради з питань земельних відносин та охорони довкілля, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити міську Програму охорони довкілля на 2020 рік  (далі Програма), що додається.

2. Виконавчому комітету міської ради (Яременко Ю.А.) забезпечити організацію та виконання заходів Програми.

3. Контроль за виконанням даного  рішення доручити постійним комісіям міської ради з питань земельних відносин та охорони довкілля (Іванов В.Я.), з питань бюджету, фінансів та податків (Дубінець Т.В.).

 

 

 

Міський голова                                                        Богдан МИКУЛЬСЬКИЙ

             

 

 

 

Додаток

до рішення міської ради

від 20 грудня 2019 року № 916

 

МІСЬКА ПРОГРАМА

 охорони довкілля на 2020 рік

 

 1.Загальні положення.

Програма охорони довкілля спрямована на реалізацію екологічної політики та поліпшення якості навколишнього природного середовища (довкілля), раціонального використання природних ресурсів та здійснення формування екологічної свідомості населення.

Головними передумовами формування стратегії Програми є усвідомлення того, що розв’язання міських екологічних проблем є одним з невідкладних заходів сьогодення. Збереження тенденції до погіршення екологічного стану довкілля в майбутньому може загрожувати біологічно-генетичною деградацією населення та негативно позначитися на економічних показниках розвитку.

2.Мета Програми

Головною метою програми є покращення якості природного середовища м. Дубровиця, прийняття нової екологічної політики шляхом переходу до еколого-економічного принципу природокористування через формування екологічної свідомості населення міста та дотримання норм природоохоронного законодавства.

Реалізація програми базується на:

- активізації екологічної освіти в школах, інших навчальних закладах міста і екологічного виховання населення за допомогою засобів масової інформації, проведення різного роду на екологічну тематику акцій, заходів, тощо;

- збільшенні витрат на охорону природи та прискореннітемпів будівництва природоохоронних об’єктів, пристроїв, устаткування;

- сприянні роз’ясненню законодавства про відходи серед населення, створенні необхідних умов для стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини, перехід на маловідходні та безвідходні технології;

- врахуванні громадської думки при вирішенні питань розміщення на території міста промислових, енергетичних, військових об’єктів, які можуть мати негативний вплив на довкілля;

- активізації правоохоронних і природоохоронних органів для захисту екологічних прав населення;

- проведенні екологічної експертизи передпроєктної і проєктної документації на будівництво і реконструкцію об’єктів, які відносяться до екологічно-небезпечних;

- врахуванні питань екології, охорони природи, збереженні рекреаційних зон міста при розробці нового генерального плану;

- забезпеченні відповідних санітарних норм води в старому руслі річки Горинь.

 

3. Формування екологічної свідомості

          Формування екологічної свідомості є нагальною проблемою сьогодення. У ХХІ столітті філософія людського життя повинна ґрунтуватися на новій економічній етиці та культурі. Розв’язання цієї проблеми залежить від чіткого проведення виховної роботи серед усіх вікових категорій населення.
     Необхідно вивчити весь позитивний досвід екологічного виховання в місті, області та державі, розробити плани екологічного виховання для всіх дошкільних, шкільних та позашкільних закладів освіти, які знаходяться на території міста.

З метою фінансування заходів по екологічній освіті та вихованню населення міста необхідно частину коштів міського бюджету спрямувати на:

- створення банку екологічної інформації з використанням сучасних технічних можливостей;

- проведення конкурсів на екологічну тематику;

- створення довідників екологічної термінології, виготовлення агітаційної поліграфічної продукції екологічного спрямування;

- преміювання кращих природоохоронців міста.

    Значна роль у формуванні екологічної свідомості дубровичанвідводиться засобам масової інформації, тому необхідно створювати всі умови для регулярного інформування населення міста про:

- екологічну ситуацію в місті;

- проведення заходів з екологічної освіти і виховання;

- плани будівництва об’єктів, що можуть мати негативний вплив на довкілля;

- факти порушення природоохоронного законодавства;

- нераціональне використання природних ресурсів міста.

 

4. Фінансове забезпеченняПрограми.

          Фінансування заходів Програми планується здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету, інших передбачених законом джерел, а також коштами підприємств, установ, організацій.

          Кошти підприємств, установ і організацій мають бути задіяні на зменшення впливу на довкілля,їх виробничої діяльності через реконструкцію і модернізацію. Необхідно залучати недержавні підприємства  і приватні структури в інвестуванняекологічних проєктів.

 

Заходи

щодо виконання міської Програми охорони довкілля

 на 2020 рік

 

№ п/п

Заходи

Орієнтовний осягфінан-сування,  тис.грн.

Виконавець

Джерело фінансував-ня

1.

Упорядкування сміттєзвалищ

30,0

КП «Будинкоуправління»,  Комунальна служба міста

Міський бюджет

2.

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ

20,0

Комунальна служба міста

Міський бюджет

3.

Проведення акції «День чистого довкілля-адреса турботи: двір, дім, вулиця» з очищення дворів, вулиць, стихійних сміттєзвалищ, міських парків

7,0

Загальноосвітні заклади, підприємства, установи, організації, які розташовані на території міста

Міський бюджет

4.

Заохочення кращих учнівських колективів

5,0

Виконавчий комітет Дубровицької міської ради

Міський бюджет

5.

Упорядкування прибережної території стариці р.Горинь

5,0

Комунальна служба міста

Міський бюджет

6.

Упорядкування і благоустрій міського пляжу

15,0

Комунальна служба міста

Міський бюджет

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього обсяг фінансування Програми на 2020 рік становить 82,0 тис.грн.

 

 

 

Секретар ради                                                                   Микола ГОДУНКО