У К Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(сьоме  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

від20 грудня 2019 року                                                                             № 917

 

Про міську Програму соціального захисту  населення на 2020 рік

 

Відповідно до п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-культурного розвитку, спортивної і молодіжної політики, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити міську Програму соціального захисту населення на 2020 рік (далі Програма), що додається.

2. Виконавчому комітету міської ради (Яременко Ю.А) забезпечити організацію та виконання заходів Програми.

3. Контроль за виконанням  даного рішення доручити постійним комісіям міської ради з питань соціально-культурного розвитку, спортивної  і  молодіжної політики  (Золотаревич О.І.),   з  питань  бюджету ,  фінансів   та  податків( Дубінець Т.В).

 

 

 

Міський голова                                                     Богдан МИКУЛЬСЬКИЙ

 

                                                                                                    

                               

 

              Додаток

                                                                                     до рішення міської ради

                                                                                 від20грудня 2019 року № 917

 

МІСЬКА ПРОГРАМА

соціального захисту населення на 2020 рік

 

1. Мета Програми

         Основною метою Програми соціального захисту населення на 2020 рік (далі Програма) є вдосконалення та посилення соціального захисту, надання матеріальної допомоги найбільш соціально вразливим категоріям громадян, учасникам бойових дій, підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за рахунок коштів міського бюджету, грошової та натуральної допомоги від підприємств, установ, організацій та благодійних фондів і громадських організацій.

 

2. Основні завдання Програми

-    підвищення якості життя окремих категорій громадян;

- створення умов для максимально раціонального та економного використання коштів міського бюджету, спрямованих на сферу соціальної допомоги, залучення додаткових, у тому числі благодійних ресурсів, сприяння організації серед громадян міста соціальної взаємодопомоги;

- координація діяльності міської ради, трудових колективів, громадських організацій та фондів щодо реалізації законодавства про працю та соціальний захист;

- організація роботи по подоланню бідності в місті;

          - підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей.

 

3. Основні напрямки реалізації Програми

Основною метою Програми є підвищення рівня життя вразливих та соціально незахищених категорій громадян шляхом їх соціальної підтримки.

 

4. Основні заходи щодо реалізації Програми

1.Організація державної допомоги малозабезпеченим сім’ям і громадянам у м. Дубровиця.

                                                      Виконавчий комітет міської ради

                                                      Постійно

 

2. Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання малозабезпечених громадян міста з метою визначення осіб, які гостро потребують соціальної допомоги, та визначення шляхів щодо її надання.

                                                      Депутати міської ради

                                                      Виконавчий комітет міської ради

                                                      Постійно

 

3. Проводити інформаційну та роз’яснювальну роботу щодо порядку призначення та розмірів (у разі їх зміни) окремих видів державної соціальної допомоги.  

Виконавчий комітет міської ради

Постійно

 

4. Надання  матеріальної допомоги жителям   м. Дубровиця, які опинилися в складних життєвих і матеріальних обставинах.

Виконавчий комітет міської ради

Постійно

 

5. Надання допомоги на поховання деяких категорій  осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, відповідно до пункту 1 "Порядку надання допомоги  на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України   № 99 від 31 січня 2007 року.

                                                       Виконавчий комітет міської ради

                                                                По потребі

 

6. Постійно оновлювати базу даних про громадян, які потребують допомоги.

                                                      Виконавчий комітет міської ради

                                                      Протягом року

 

         7.  Надавати  щомісячно стипендію дітям-сиротам або дітям, позбавлених батьківського піклування, які вступили  та навчаються на денній формі навчання в  вищих  або в спеціальних навчальних закладах у розмірі 500 грн. (згідно довідки навчального закладу).

                                                                    Виконавчий комітет міської ради

                                                       Протягом навчального року

 

8.Надання комплексу соціальних послуг сім'ям загиблих (померлих) під час проведення операції об’єднаних сил (ООС):організація проведення похорону (транспортне забезпечення, придбання ритуальних атрибутів, організація та оплата жалобного обіду, оплата відповідних послуг тощо).

                                                      Виконавчий комітет міської ради

                                                      Протягом року

 

9.Поліпшення житлових умов учасників бойових дій, які отрималипоранення (контузії, травми, каліцтва) під час проходження служби: надання матеріальної допомоги, оплата будівельних матеріалів, послуг.

                                                      Виконавчий комітет міської ради

                                                      Протягом року

10.Оплата та встановлення на території міста надмогильних пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних дощок.

                                                      Виконавчий комітет міської ради

                                                      Протягом року

 

 

5. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми планується здійснювати за рахунок міського бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

ЗАХОДИ

щодо виконання  міської  Програми соціального

захисту населення на 2020 рік

 

п/п

Основні заходи щодо реалізації Програми

Орієнтований

обсяг

фінансування

на рік, грн.

1

2

3

1

Надання матеріальної допомоги.

200 000,00

2

Надання матеріальної допомоги на поховання.

50 000,00

3

Надання стипендії дітям-сиротам або дітям, позбавлених батьківського піклування, які вступили  та навчаються на денній формі навчання в   навчальних закладах.

40 000,00

4

Надання комплексу соціальних послуг сім'ям загиблих (померлих) під час проведення операції об’єднаних сил (ООС).

30 000,00

5

Поліпшення житлових умов учасників бойових дій, які отрималипоранення (контузії, травми, каліцтва) під час проходження служби.

10 000,00

6

Оплата та встановлення на території міста надмогильних пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних дощок.

150 000,00

 

ВСЬОГО

48000,00

 

 

 

Секретар ради                                                             Микола ГОДУНКО