У К Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(сьоме  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

від20 грудня 2019 року                                                                             № 918

 

Про Програму культурно-мистецьких заходів, відзначення державних, національних та релігійнихсвят, підтримки особистостей, трудових колективів та громадських організацій м.Дубровиця на 2020 рік

 

Відповідно до п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, за погодженням з постійною комісією міської ради з питань  соціально-культурного розвитку, спортивної і молодіжної політики, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

         1. Затвердити Програму культурно-мистецьких  заходів, відзначення державних, національних та релігійних свят, підтримки особистостей, трудових колективів та громадських організацій м. Дубровиця на 2020 рік (далі – Програма) згідно з додатком.

2. Виконавчому комітету міської ради (Яременко Ю.А.) забезпечити організацію та виконання заходів Програми.

3. Контроль за виконанням  рішення доручити постійним комісіям міської ради з питань соціально-культурного розвитку, спортивної і молодіжної політики (Золотаревич О.І.), з питань бюджету, фінансів та податків (Дубінець Т.В.).

 

 

 

Міський голова                                                    Богдан МИКУЛЬСЬКИЙ

             

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення міської ради                                                                    від 20 грудня 2019 року № 918

 

П Р О Г Р А М А

культурно-мистецьких  заходів, відзначення державних, національних та релігійних свят, підтримки особистостей, трудових колективів та громадських організацій м.Дубровиця на 2020 рік

 

І. Загальні положення

         Ця  Програма розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Закону України «Про культуру», Закону  України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні».

В основу Програми покладено принципи державної політики в соціально-економічній та культурній сфері розвитку територій, виховання національного та регіонального патріотизму, популяризації досягнень творчих колективів та розвитку культури  м.Дубровиця.

Основними заходами програми є культурологічні заходи з відзначення знаменних і пам’ятних дат, відзначення професійних свят, вшанування трудових колективів та окремих особистостей, аматорська і професійна творчість, організація дозвілля населення.

Об’єднання та координація діяльності, зусиль всіх зацікавлених організацій та окремих громадян для сприяння розвитку в місті здорового способу життя як засобу зміцнення здоров’я і підвищення культурного рівня людей, зокрема молоді, активного та змістовного проведення дозвілля.

Культура є ключовим елементом гармонійного й динамічного розвитку країни та суспільства. Соціальний та економічний поступ без повноцінного культурного життя, а, отже, без відтворення певних систем естетичних та духовних цінностей, світобачення і світосприйняття, притаманних нації, втрачає будь-який сенс і веде до занепаду як суспільства, так і особистості. Кінцевою метою і стрижневим сенсом української держави у будь-якій, а тим більше в культурній сфері є людина, її захист, створення умов для її постійного самовдосконалення, гармонійного співіснування із природою та соціумом. Культурне життя суспільства є критерієм оцінки його загального благополуччя, оскільки саме культурна самореалізація особистості є однією з фундаментальних загальнолюдських цінностей.

 

ІІ. Мета і завдання Програми

Мета– збереження та всебічний розвиток української культури як важливого чинника розбудови повноцінного, демократичного суспільства, основи для формування цілісної культурно-національної ідентичності, успішного розвитку України, її народу як повноправного члена світової співдружності, співтворця світової культури.

Основною метою Програми є фінансове забезпечення проведення на високому рівні міських культурно-мистецьких, оздоровчих заходів, спрямованих на відзначення державних, календарних та релігійних свят, ювілейних дат, відродження традицій, звичаїв, етнічної самобутності населення міста; підтримки творчих особистостей, розвитку туризму, забезпечення проведення урочистостей з нагоди визначних подій у місті, відзначення трудових та творчих здобутків, організація змістовного дозвілля населення, а також забезпечення високого рівня проведення святкових урочистостей та заходів з підтримки ветеранів, учасників бойових дій, кращих представників установ, організацій, підприємств.

         Виконання заходів Програми сприятиме забезпеченню гарантій свободи  творчості, доступу до культурних надбань, створення можливостей для активної участі жителів міста  у самодіяльній творчості, пропаганді здорового способу життя, профілактики правопорушень через залучення неповнолітніх до активного відпочинку, громадських справ; збереженню та розвитку у місті національної культурної спадщини, духовного надбання як основи національної культури, формуванню національних та регіональних патріотичних почуттів жителів міста, створенню умов для подальшого гармонічного розвитку культури в місті.

 

ІІІ. Очікувані результати

Виконання даної Програми:

 • сприятиме поліпшенню культурно-мистецького обслуговування населення міста; розвитку та підтримки творчих колективів, талановитої молоді, широке залучення дітей та підлітків до культурних надбань; підвищення рівня виконавської майстерності учасників аматорських колективів художньої творчості; проведення на високому професійному рівні культурно-мистецьких акцій в рамках відзначення загальнодержавних та міських свят;
 • дасть змогу організації культурно-мистецьких, національно-

патріотичних  та спортивно-масових заходів на території м. Дубровиця, розвитку творчих здібностей різних вікових категорій населення, сприяння відродженню народної творчості, виховання національної свідомості, пропаганда  здорового способу життя, активне змістовне дозвілля та залучення дітей і підлітків до участі в фізкультурно-спортивних заходах.

 

ІV. Фінансування заходів «Програми  культурно-мистецьких  заходів, відзначення державних, національних та релігійних свят, підтримки особистостей, трудових колективів та громадських організацій м.Дубровиця на 2020 рік»

 

Фінансове забезпечення «Програми  культурно-мистецьких  заходів, відзначення державних і національних свят, підтримки особистостей, трудових колективів та громадських організацій м. Дубровиця на 2020 рік» здійснюється  за рахунок коштів, що передбачаються у міському бюджеті на 2020 рік.

 

Фінансування заходів помісячно:

Січень

 • Відзначення державних і національних свят, визначних подій, які спрямовані на виховання національно-патріотичного та духовного розвитку громадян, патріотизму, національної гідності, підвищення пріоритету загальнолюдських цінностей, виховання морально-етичних засад поведінки і формування світогляду дітей та молоді в т.ч.: харчування; придбання  (квітів, призів, подарунків, рамок, атрибутики, прапорів, вітальних листівок, конвертів та інше); оплата транспортних послуг; надання послуг:
  • заходи з відзначення  Дня Соборності України (день Злуки);
  • заходи до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту;
  • заходи до Дня пам’яті Героїв Крут та інші;
 • Нагородження працівників та трудових колективів з нагоди професійних свят.
 • Підтримка особистостей, учасників аматорських колективів художньої творчості, громадських організацій, діяльність яких направлена на формування національної самосвідомості молоді, розвиток духовності, зміцнення моральності.
 • Відзначення грошовими преміями інтелектуальну та творчо обдаровану молодь та школярів.

Лютий

 • Відзначення державних і національних свят, визначних подій, які спрямовані на виховання національно-патріотичного та духовного розвитку громадян, патріотизму, національної гідності, підвищення пріоритету загальнолюдських цінностей, виховання морально-етичних засад поведінки і формування світогляду дітей та молоді в т.ч.: харчування; придбання  (квітів, призів, подарунків, рамок, атрибутики, прапорів, вітальних листівок, конвертів та інше); оплата транспортних послуг; надання послуг:

- заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав;

- заходи до вшанування Дня Героїв Небесної Сотні та інші.

 • Нагородження працівників та трудових колективів з нагоди професійних свят.
 • Підтримка особистостей, учасників аматорських колективів художньої творчості, громадських організацій, діяльність яких направлена на формування національної самосвідомості молоді, розвиток духовності, зміцнення моральності.
 • Відзначення грошовими преміями інтелектуальну та творчо обдаровану молодь та школярів.

Березень

 • Відзначення державних і національних свят, визначних подій, які спрямовані на виховання національно-патріотичного та духовного розвитку громадян, патріотизму, національної гідності, підвищення пріоритету загальнолюдських цінностей, виховання морально-етичних засад поведінки і формування світогляду дітей та молоді в т.ч.: харчування; придбання  (квітів, призів, подарунків, рамок, атрибутики, прапорів, вітальних листівок, конвертів та інше); оплата транспортних послуг; надання послуг:
  • заходи до святкування Міжнародного  дня прав жінок і миру;
  • заходи до річниці з дня народження Т.Г.Шевченка;
  • заходи до Дня Українського добровольця;
  • заходи до  початку Української революції та створення Української Центральної Ради та інші.
 • Нагородження працівників та трудових колективів з нагоди професійних свят:
  • День працівника житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення;
  • День служби безпеки України.
 • Підтримка особистостей, учасників аматорських колективів художньої творчості, громадських організацій, діяльність яких направлена на формування національної самосвідомості молоді, розвиток духовності, зміцнення моральності.
 • Відзначення грошовими преміями інтелектуальну та творчо обдаровану молодь та школярів.

Квітень

 • Відзначення державних і національних свят, визначних подій, які спрямовані на виховання національно-патріотичного та духовного розвитку громадян, патріотизму, національної гідності, підвищення пріоритету загальнолюдських цінностей, виховання морально-етичних засад поведінки і формування світогляду дітей та молоді в т.ч.: харчування; придбання  (квітів, призів, подарунків, рамок, атрибутики, прапорів, вітальних листівок, конвертів та інше); оплата транспортних послуг; надання послуг:
  • заходи до Дня пам’яті Чорнобиля та інші.
 • Нагородження працівників та трудових колективів з нагоди професійних свят.
 • Підтримка особистостей, учасників аматорських колективів художньої творчості, громадських організацій, діяльність яких направлена на формування національної самосвідомості молоді, розвиток духовності, зміцнення моральності.
 • Відзначення грошовими преміями інтелектуальну та творчо обдаровану молодь та школярів.

Травень

 • Відзначення державних і національних свят, визначних подій, які спрямовані на виховання національно-патріотичного та духовного розвитку громадян, патріотизму, національної гідності, підвищення пріоритету загальнолюдських цінностей, виховання морально-етичних засад поведінки і формування світогляду дітей та молоді в т.ч.: харчування; придбання  (квітів, призів, подарунків, рамок, атрибутики, прапорів, вітальних листівок, конвертів та інше); оплата транспортних послуг; надання послуг:
  • заходи до Дня пам’яті та примирення;
  • заходи до дня Перемоги;
  • заходи до Дня Європи в Україні;
  • заходи до Дня пам’яті жертв політичних репресій та інші.
 • Нагородження працівників та трудових колективів з нагоди професійних свят:
  • заходи до Всеукраїнського дня працівників культури та інші.
 • Підтримка обдарованих дітей – нашої гордості.
 • Відзначення та нагородження випускників та медалістів міста до Свята випускників.
 • Заходи до Дня матері, Міжнародного дня сім’ї.
 • Підтримка особистостей, учасників аматорських колективів художньої творчості, громадських організацій, діяльність яких направлена на формування національної самосвідомості молоді, розвиток духовності, зміцнення моральності.
 • Відзначення грошовими преміями інтелектуальну та творчо обдаровану молодь та школярів.

Червень

 • Відзначення державних і національних свят, визначних подій, які спрямовані на виховання національно-патріотичного та духовного розвитку громадян, патріотизму, національної гідності, підвищення пріоритету загальнолюдських цінностей, виховання морально-етичних засад поведінки і формування світогляду дітей та молоді в т.ч.: харчування; придбання  (квітів, призів, подарунків, рамок, атрибутики, прапорів, вітальних листівок, конвертів та інше); оплата транспортних послуг; надання послуг:
  • заходи до Міжнародного дня захисту дітей;
  • заходи до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні;
  • заходи до Дня молоді;                    
  • заходи до Дня Конституції України та інші.
 • Нагородження працівників та трудових колективів з нагоди професійних свят.
  • День державної служби;
  • День медичного працівника.
 • Заходи   до річниці проголошення акту  самостійності Української держави. 
 • Підтримка особистостей, учасників аматорських колективів художньої творчості, громадських організацій, діяльність яких направлена на формування національної самосвідомості молоді, розвиток духовності, зміцнення моральності.
 • Відзначення грошовими преміями інтелектуальну та творчо обдаровану молодь та школярів.
 • Відзначення та нагородження випускників та медалістів міста до Свята випускників.

Липень

 • Відзначення державних і національних свят, визначних подій, які спрямовані на виховання національно-патріотичного та духовного розвитку громадян, патріотизму, національної гідності, підвищення пріоритету загальнолюдських цінностей, виховання морально-етичних засад поведінки і формування світогляду дітей та молодів т.ч.: харчування; придбання  (квітів, призів, подарунків, рамок, атрибутики, прапорів, вітальних листівок, конвертів та інше); оплата транспортних послуг; надання послуг.
 • Проведення та організація свята Івана Купала.
 • Нагородження працівників та трудових колективів з нагоди професійних свят:
  • День працівника державної податкової служби та інші.
 • Заходи до Дня міста:

- харчування; придбання  (квітів, призів, подарунків, рамок, атрибутики, прапорів, вітальних листівок, конвертів); оплата транспортних послуг; надання послуг.

 • Підтримка особистостей, учасників аматорських колективів художньої творчості, громадських організацій, діяльність яких направлена на формування національної самосвідомості молоді, розвиток духовності, зміцнення моральності.
 • Відзначення грошовими преміями інтелектуальну та творчо обдаровану молодь та школярів.

Серпень

 • Відзначення державних і національних свят, визначних подій, які спрямовані на виховання національно-патріотичного та духовного розвитку громадян, патріотизму, національної гідності, підвищення пріоритету загальнолюдських цінностей, виховання морально-етичних засад поведінки і формування світогляду дітей та молоді в т.ч.: харчування; придбання  (квітів, призів, подарунків, рамок, атрибутики, прапорів, вітальних листівок, конвертів та інше); оплата транспортних послуг; надання послуг:
  • заходи до Дня Державного Прапора України;
  • заходи до Дня Незалежності України та інші.
 • Нагородження працівників та трудових колективів з нагоди професійних свят:
  • День Національної поліції України.
 • Підтримка особистостей, учасників аматорських колективів художньої творчості, громадських організацій, діяльність яких направлена на формування національної самосвідомості молоді, розвиток духовності, зміцнення моральності.
 • Відзначення грошовими преміями інтелектуальну та творчо обдаровану молодь та школярів.

Вересень

 • Відзначення державних і національних свят, визначних подій, які спрямовані на виховання національно-патріотичного та духовного розвитку громадян, патріотизму, національної гідності, підвищення пріоритету загальнолюдських цінностей, виховання морально-етичних засад поведінки і формування світогляду дітей та молоді в т.ч.: харчування; придбання  (квітів, призів, подарунків, рамок, атрибутики, прапорів, вітальних листівок, конвертів та інше); оплата транспортних послуг; надання послуг:
  • заходи доДня пам’яті жертв фашизму та інші.
 • Нагородження працівників та трудових колективів з нагоди професійних свят
  • День знань;
  • День військового розвідника; 
  • День підприємця України;
  • День фізичної культури і спорту України;
  • День працівника лісу;
  • День вихователя і всіх дошкільних працівників;
  • Всеукраїнський день бібліотек;
  • Всесвітній день туризму та інші.
 • Підтримка особистостей, учасників аматорських колективів художньої творчості, громадських організацій, діяльність яких направлена на формування національної самосвідомості молоді, розвиток духовності, зміцнення моральності.
 • Відзначення грошовими преміями інтелектуальну та творчо обдаровану молодь та школярів.

Жовтень

 • Відзначення державних і національних свят, визначних подій, які спрямовані на виховання національно-патріотичного та духовного розвитку громадян, патріотизму, національної гідності, підвищення

пріоритету загальнолюдських цінностей, виховання морально-етичних засад поведінки і формування світогляду дітей та молоді в т.ч.: харчування; придбання  (квітів, призів, подарунків, рамок, атрибутики, прапорів, вітальних листівок, конвертів та інше); оплата транспортних послуг; надання послуг:

 • заходи до Дня захисника України, День Українського козацтва;
 • заходи до Дня визволення України від фашистських загарбників та інші.
 • Нагородження працівників та трудових колективів з нагоди професійних свят:
  • Всесвітній день вчителя. День працівників освіти та інші.
 • Заходи до Свята Покрови Пресвятої Богородиці.
 • День українського козацтва.
 •  День захисника України.
 • Підтримка особистостей, учасників аматорських колективів художньої творчості, громадських організацій, діяльність яких направлена на формування національної самосвідомості молоді, розвиток духовності, зміцнення моральності.
 • Відзначення грошовими преміями інтелектуальну та творчо обдаровану молодь та школярів.

Листопад

 • Відзначення державних і національних свят, визначних подій, які спрямовані на виховання національно-патріотичного та духовного розвитку громадян, патріотизму, національної гідності, підвищення пріоритету загальнолюдських цінностей, виховання морально-етичних засад поведінки і формування світогляду дітей та молоді в т.ч.: харчування; придбання  (квітів, призів, подарунків, рамок, атрибутики, прапорів, вітальних листівок, конвертів та інше); оплата транспортних послуг; надання послуг:
  • заходи до Дня Гідності та Свободи;
  • заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів та інші.
 • Нагородження працівників та трудових колективів з нагоди професійних свят.
 • Підтримка особистостей, учасників аматорських колективів художньої творчості, громадських організацій, діяльність яких направлена на формування національної самосвідомості молоді, розвиток духовності, зміцнення моральності.
 • Відзначення грошовими преміями інтелектуальну та творчо обдаровану молодь та школярів.

Грудень

 • Відзначення державних і національних свят, визначних подій, які спрямовані на виховання національно-патріотичного та духовного розвитку громадян, патріотизму, національної гідності, підвищення пріоритету загальнолюдських цінностей, виховання морально-етичних засад поведінки і формування світогляду дітей та молоді в т.ч.: харчування; придбання  (квітів, призів, подарунків, рамок, атрибутики, прапорів, вітальних листівок, конвертів та інше); оплата транспортних послуг; надання послуг:
  • заходи до Міжнародного дня інвалідів;
  • заходи до Всесвітнього дня волонтерів;
  • заходи до Дня Збройних Сил України;
  • заходи до Міжнародного дня пам’яті жертв злочинів геноциду, вшанування їхньої людської гідності і попередження цих злочині;
  • заходи до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та інші.
 • Нагородження працівників та трудових колективів з нагоди професійних свят:
  • День працівників прокуратури України;
  • День місцевого самоврядування в Україні;
  • День працівників суду України;
  • День працівника державної виконавчої служби та інші.
 • Підтримка особистостей, учасників аматорських колективів художньої творчості, громадських організацій, діяльність яких направлена на формування національної самосвідомості молоді, розвиток духовності, зміцнення моральності.
 • Відзначення грошовими преміями інтелектуальну та творчо обдаровану молодь та школярів.
 • Заходи до Дня Святого Миколая: встановлення та облаштування новорічної ялинки на майдані Злагода, урочисте відкриття:харчування; придбання  (квітів, призів, подарунків, рамок, атрибутики, прапорів, вітальних листівок, конвертів); оплата транспортних послуг; надання послуг.
 • Новорічні свята: проведення новорічних ранків тощо.

 

ВСЬОГО:                                                            150 000,00 гривень

 

 

 

Секретар ради                                                              Микола ГОДУНКО