УК Р А Ї Н А
Рівненська область

Дубровицька міська рада

(сьоме скликання)

 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 від 20 грудня 2019 року                                                                            № 919

 

Про міську Програму  організації харчування дітей у дошкільних навчальнихзакладах м.Дубровиця на 2020 рік

                                                                      

Керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 35 Закону України «Про дошкільну освіту», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 року № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»  від 22 листопада 2004 року №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», наказу Міністерства освіти і науки України від 21 листопада  2002 року №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2002 року за №953/7241, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1.  Затвердити міську Програму організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах м.Дубровиця на 2020 рік (далі Програма), що додається.

2. Встановити  плату за харчування дітей на день у дошкільних навчальних закладах міста:

- у групах загального типу, 3-х разове харчування - 22,00 грн;

- у групах санаторного типу, 4-х разове харчування - 23,00 грн.

3. Виконавчому комітету міської ради (Яременко Ю.А.) забезпечити організацію та виконання заходів Програми.

4. Контроль за виконанням  даного рішення доручити постійним комісіям міської ради   з   питань   соціально-культурного   розвитку,  спортивної  і  молодіжної політики  (Золотаревич О.І.),   з  питань  бюджету,  фінансів   та  податків( Дубінець Т.В).

 

 

Міський голова                                                   Богдан МИКУЛЬСЬКИЙ

Додаток

до рішення міської ради

від 20 грудня 2019 року № 919

 

                                                  Програма

організації харчування дітей у дошкільних навчальнихзакладах м.Дубровиця на 2020 рік

 

 1. Загальні положення

 

Одним з основних завдань сучасної освітньої політики при організації навчально-виховного процесу є збереження здоров’я та формування здорового способу життя у підростаючого покоління. При цьому важливе значення має організація харчування вихованців у дошкільних навчальних закладах, дотримання фізіологічних та санітарних норм, забезпечення продуктами натурального походження з високою харчовою і біологічною цінністю.

Сьогодні має місце поступове зростання поширеності серед підростаючого покоління хвороб органів травлення, що безпосередньо залежить від якості та організації харчування. Тому постала необхідність посилення роботи щодо дотримання норм харчування дітей дошкільного віку, сприяння організації повноцінного, безпечного та якісного харчування.

З метою створення умов для збереження здоров'я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення вихованців раціональним і якісним харчуванням розроблена міська Програма  організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста на 2020 рік. Програма розробленавідповідно до Законів України «Про освіту»,   «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (із змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012  №865-р «Про затвердження плану заходів щодо  забезпечення    дітей    високоякісними    продуктами      харчування вітчизняного виробництва», наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» (зі змінами); наказ Міністерства освіти і науки  України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 №298/227 «Про затвердження  Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»; спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», постанови КМУ від 26.08.2002 року № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних  закладів».

         В місті функціонує 3 дошкільні навчальні заклади з цілоденним перебуванням, вихованці яких100% охоплені триразовим гарячим харчуванням.

Здійснюється систематичний контроль за нормами харчування і якістю продукції, яка надходить на харчоблоки.

Водночас спостерігаються й негативні тенденції в організації системи харчування у дошкільних навчальних закладах:

 • у харчовому раціоні дітей в недостатній кількості використовуються м’ясні, рибні та кисломолочні продукти, соки, фрукти, молоко, яйця та інші продукти радіопротекторної дії,  що є порушенням норм харчування.

Отже, загальний рівень розвитку харчування недостатній, з точки зору вимог ринкової економіки, і потребує подальшого удосконалення.

Виходячи з вище викладеного, розроблено програму організації  харчування дітей у дошкільних навчальних закладах м.Дубровиця на 2020 рік (далі – Програма) для створення та забезпечення умов для організації повноцінного і якісного харчування вихованців дошкільних навчальних закладів та фінансування 30 % вартості харчування дітей, зареєстрованих за місцем проживання в м.Дубровиця.

 

 1. Опис Програми

Мета та завдання Програми

 

Головною метоюПрограми є:

     -   реалізаціязаконодавчихта нормативно - правових актів  України; 

 • сприяння збереженню здоров'я вихованців дошкільних закладів та забезпечення їх раціональним, якісним та безпечним харчуванням;
 • організація безкоштовного харчування дітей пільгових категорій (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, вихованців учасників бойових дій.

    Основними завданнямиПрограми є :

 • створення умов для повноцінного харчування вихованців, організація гарячого харчування дітям пільгових категорій, які перебувають у дошкільних навчальних закладах міста, зареєстрованих за місцем проживання в м.Дубровиця;
 • удосконалення управління системою організації харчування з метою оптимізації витрат на її функціонування та збільшення охоплення харчуванням дітей дошкільних навчальних закладів, зареєстрованих за місцем проживання в м.Дубровиця.

 

 1. Реалізація Програми

          Аналіз стану та тенденцій розвитку системи організації харчування у дошкільних навчальних закладах міста на рік дозволить визначити напрями

та заходи, які сприяють виконанню першочергових завдань, визначених програмними документами загальнодержавного та районного рівня у сфері дошкільного харчування, усуненню проблем, що стоять на заваді її подальшого розвитку, на виконання яких спрямовано Програму на 2020 рік.

        Пріоритетними напрямками роботи з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах вважати :

3.1. Удосконалення якості харчування вихованців дошкільних навчальних закладів:

- забезпечення якісним та безкоштовним харчуванням дітей соціально незахищених категорій відповідно до чинного законодавства;

- організація безкоштовного харчування вихованців, батьки яких є учасниками бойових дій;

- проведення роботи щодо збільшення кількості дітей, які охоплені гарячим     харчуванням;

- забезпечення збалансованого харчування відповідно до віку і стану здоров'я дітей, урізноманітнення раціону харчування.

3.2. Удосконалення управління системою забезпечення харчуванням дітей дошкільних навчальних закладів:

- контроль за дотриманням фізіологічних норм харчування;

- контроль за поставкою і прийманням сировини для приготування їжі;

- оптимізація вартості харчування;

- використання нових технологій приготування їжі, форм і методів обслуговування дітей.

 

4.Фінансове забезпечення

виконання заходів Програми

 

   Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

 • коштів міського бюджету;
 • інших джерел, не заборонених законодавством України.

Батьківська плата за харчування дітей вноситься у грошовій формі  батьками:

70%- кошти батьків, діти, яких зареєстровані за місцем проживання в м.Дубровиця.

100%- кошти батьків, діти, яких зареєстровані за місцем проживання  в інших населених пунктах.

Кошти міського бюджету використовуються на оплату харчування дітей, які

     зареєстровані за місцем проживання в м.Дубровиця:

 • реалізацію заходів соціального захисту дітей дошкільного віку із забезпечення безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю;
 • організація безкоштовного харчування вихованців, батьки яких є учасниками бойових дій;

-  забезпечення якісним пільговим харчуванням вихованців інших соціально незахищених категорій відповідно до чинного законодавства.

    Показники фінансування Програми вказані у додатку до Програми (додається).

 

 

5. Реалізація основних заходів

Програми та контроль за їх виконанням

 

Реалізацію цієї Програми здійснює виконавчий комітет Дубровицької міської ради.

Контроль за використанням коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється відповідно до законодавства.

Основні напрямки та заходи Програми можуть коригуватись у період її дії з урахуванням соціально-економічної ситуації в місті.

Зміни до Програми вносяться у разі потреби та можуть передбачати:

- включення до затвердженої Програми додаткових заходів і завдань;

 • уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми та окремих заходів і завдань;
 • виключення із затвердженої  Програми окремих заходів і завдань, щодо яких визнано недоцільним подальше продовження робіт.

        

6. Очікувані результати виконання Програми

 

         Завдяки реалізації заходів Програми на 2020 рік прогнозується створення сприятливих умов для удосконалення системи організації харчування дітей дошкільного віку.

        У результаті реалізації комплексу заходів, визначених Програмою, очікується досягнення таких основних кількісних та якісних показників цієї сфери:

 1. Організація безкоштовного харчування дітей пільгових категорій (відповідно до законодавства України).
 2. Організація безкоштовного харчування дітей, батьки яких є учасниками бойових дій.
 3. Використання місцевих коштів раціонально та ефективно.

 

 

 

         Секретар ради                                                             Микола ГОДУНКО

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до Програми                                                       

Показники фінансування Програми ( грн.)

 

з/п

Розділ

 програми

Орієнтовний обсяг фінансування програми  на рік (грн.), для дітей, які зареєстровані за місцем проживання в м.Дубровиця

 

1

2

 

1

Організація харчування:

450  000,00

 

1.1.Вихованців  груп дошкільних закладів (30% кошти міського бюджету)

400 000,00

1.2.Вихованців санаторних   груп дошкільних закладів(30% кошти міського бюджету)

50 000,00

2

Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій (100% кошти міського бюджету):

450 000,00

2.1.Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

10 000,00

2.2.Діти-інваліди

30 000,00

2.3.Діти з сімей, у яких сукупний дохiд на кожного члена сiм’ї за попереднiй квартал не перевищував рiвня забезпечення прожиткового мiнiмуму (гарантованого мiнiмуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України

130 000,00

2.4.Дiти iз сiмей, якi отримують допомогу  вiдповiдно до Закону України «Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм’ям»

130 000,00

2.5.  Дітей, батьки яких є учасниками бойових дій

150 000,00

 

Всього

900 000,00

 

 

 

Секретар ради                                                             Микола ГОДУНКО