УК Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 20 грудня 2019 року                                                                             № 921

 

Про міську Програму забезпечення участі Дубровицької міської ради в Асоціації міст України на 2020 рік

 

         Відповідно до п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету, фінансів та податків, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити міську Програму забезпечення участі Дубровицької міської ради в Асоціації міст України на 2020 рік.

         2. Виконавчому комітету міської ради (Яременко Ю.А.) забезпечити організацію та виконання Програми.

         3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської  ради з питань бюджету, фінансів та податків (Дубінець Т.В.)

 

 

 

Міський голова                                                        Богдан МИКУЛЬСЬКИЙ

 

 

 

 

Додаток

до рішення міської ради

від 20 грудня 2019 року № 921

 

ПРОГРАМА

забезпечення участі Дубровицької міської ради в Асоціації

міст України на 2020 рік

 

1. Загальні положення

Програма розроблена відповідно до Бюджетного кодексу, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Асоціація міст України – добровільне недержавне неприбуткове об’єднання, яке створюється з метою тісної взаємодії та співпраці міст, більш ефективного здійснення органами місцевого самоврядування міст своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальних громад.

 

2. Мета програми

Метою членства Дубровицької міської ради в Асоціації міст України є сприяння утвердженню в Україні інституту місцевого самоврядування, міжнародній співпраці та обміну досвідом.

 

3. Головний розпорядник та відповідальні виконавці

Виконавчий комітет Дубровицької міської ради є головним розпорядником та виконавцем програми.

 

4. Завдання програми

Основними завданнями програми є:

- становлення та розвиток місцевого самоврядування;

- запозичення передового досвіду ефективного впровадження в життя програм розвитку місцевого самоврядування в місті, підвищення добробуту жителів міста;

- сприяння підготовці та підвищенню кваліфікації спеціалістів для органів місцевого самоврядування;

- співпраця з органами місцевого самоврядування зарубіжних країн, їх асоціаціями та міжнародними організаціями з питань розвитку місцевого самоврядування.

 

5. Строки та етапи виконання програми

Програма розрахована на один рік. Членські внески до Асоціації міст України сплачуються до 1 листопада відповідного року.

 

6. Напрями використання бюджетних коштів

 Сплата щорічних членських внесків до Асоціації міст України.

 

 

7. Ресурсне забезпечення програми

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок коштів загального фонду бюджету міста.

Обсяг асигнувань складає:

  • на 2020 рік –  4300  грн.

Всього: 4300 грн.

 

8. Організація управління та контролю

за ходом виконання програми

Виконавчий комітет Дубровицької міської ради розробляє проект кошторису, отримує бюджетні призначення, забезпечує управління бюджетними асигнуваннями, затверджує кошториси, здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень та витрачанням бюджетних коштів.

 

9.Очікувані кінцеві результати виконання програми

Забезпечення участі Дубровицької міської ради в Асоціації міст України.

 

 

 

Секретар  ради                                                            Микола ГОДУНКО