УК Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(сьоме  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 20 грудня 2019 року                                                                             № 922

 

Про міську Програму  по охороні громадського порядку  на 2020 рік

 

Відповідно до п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України,  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити міську Програму по охороні громадського порядку на 2020 рік (далі Програма), що додається.

2. Виконавчому комітету міської ради (Яременко Ю.А.) забезпечити організацію та виконання заходів Програми.

3. Контроль за виконанням  рішення доручити постійним комісіям міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики і охорони громадського порядку, регуляторної політики (Яцковець П.Л.), з питань бюджету, фінансів та податків (Дубінець Т.В.).

 

 

 

Міський голова                                                         Богдан МИКУЛЬСЬКИЙ

                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                Додаток

                                                                                               до рішення міської ради

                                                                            від 20 грудня 2019 року № 922

 

МІСЬКА ПРОГРАМА

по охороні громадського порядку на 2020 рік

 

  1. Мета Програми

 

Сприяти громадським формуванням в їх роботі у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і злочинів, захисті життя і здоров’я громадян.

 

  1. Основні завдання Програми

 

  • розвиток партнерських відносин між поліцією і населенням;
  • забезпечення громадського порядку та безпеки в м. Дубровиця;
  • надійний захист прав і законних інтересів громадян від злочинних посягань;
  • запобігання скоєнню злочинів;
  • залучення громадян міста до охорони громадського порядку.

 

  1. Основні заходи щодо реалізації Програми

 

         1. Залучати до участі в громадських формуваннях міста кращих працівників підприємств та організацій міста.

         2. Проводити перевірки дотримання режиму роботи міськими господарствами ресторанного типу.

         3. Забезпечувати порядок та безпеку в місцях проведення масових заходів та скупчення молоді.

         4. Забезпечення громадського порядку в місті у вечірній час.

         5. Проводити перевірку дотримання суб’єктами господарювання всіх форм власності на території міста рішень міської ради  та виконавчого комітету міської ради щодо боротьби з самогоноварінням, обмеженням продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв на території міста.

 

  1. Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування заходів Програми планується здійснювати за рахунок  коштів міського бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

ЗАХОДИ

щодо виконання міської Програми по охороні

громадського порядку на 2020 рік

 

з/п

Назва заходу

Орієнтовний обсяг фінансування

1

2

3

1.

Заробітна плата начальника  штабу добровільних громадських формувань

75000,00

2.

Придбання спецзасобів

2000,00

3.

Заохочення та преміювання кращих членів громадських формувань

4000,00

 

ВСЬОГО:

81000,00

 

5. Очікуванні результати

         Зменшення рівня злочинності в м.Дубровиця.

 

 

 

Секретар ради                                                             Микола ГОДУНКО