У К Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(сьоме скликання)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

від 20 грудня 2019 року                                                                             № 923                                                               

 

Про  міську Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Дубровиці на 2020 рік

 

Відповідно до п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, за погодженням з постійними депутатськими комісіями міської ради, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

         1. Затвердити міську Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Дубровиці на 2020 рік (далі Програма), що додається.

2. Виконавчому комітету міської ради (Яременко Ю.А.) забезпечити організацію та виконання заходів Програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення доручити  постійній комісії з питань бюджету, фінансів та податків (Дубінець Т.В.).

 

 

 

Міський голова                                                         Богдан МИКУЛЬСЬКИЙ 

 

 

 

 

Додаток

до рішення міської ради

від 20 грудня 2019 року № 923

 

П Р О Г Р А М А

соціально-економічного та культурного

розвитку міста Дубровиця на 2020 рік

 

Програма соціального-економічного та культурного розвитку міста Дубровиці на 2020 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до статті 18 Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", Бюджетного та Податкового кодексів України.

Інструментами виконання Програми є щорічні цільові галузеві програми, які затверджені міською радою, заходи яких увійшли як складові до основних напрямків діяльності міської ради на 2020 рік.

Відповідно до наявних проблем та їх впливу на економіку міста у Програмі визначені пріоритети соціально-економічного розвитку, основні завдання та заходи по їх реалізації з використанням коштів Державного, обласного, районного, міського бюджетів та позабюджетних коштів.

 

Цілі та Пріоритети економічного і соціального розвитку міста у 2020 році

 

Враховуючи складну економічну ситуацію в країні, Програма економічного і соціального розвитку спрямована, насамперед, на зменшення негативного впливу кризових економічних явищ на економіку міста, недопущення їх подальшого розгортання та погіршення якості життя населення, а також подолання негативних наслідків кризи, стабільну роботу систем забезпечення життєдіяльності міста, розвиток  житлово-комунального господарства.

 

Пріоритети економічного розвитку міста:

 

- збереження та зростання економічного потенціалу міста;

- сприяння створенню привабливого інвестиційного клімату у місті та
залучення стратегічних інвесторів у реальний сектор економіки міста;

- участь у проектах міжнародної технічної допомоги та євроінтеграційних
процесах;

- розширення мережі сучасних закладів торгівлі та побутового обслуговування;

- ефективне використання земельних ресурсів міста та об'єктів комунальної власності міської територіальної громади;

- розвиток житлово-комунального господарства, оновлення основних фондів, впровадження заходів щодо економії паливно-енергетичних ресурсів;

- впровадження сучасних систем збирання, переробки та захоронення твердих побутових відходів;

- підвищення рівня енергозбереження та ефективності використання енергоресурсів у всіх сферах господарювання;

- розвиток інфраструктури, підтримки підприємництва та сприяння розвитку малого бізнесу до рівня, що обумовлює реальну конкуренцію і можливість функціонування в місті ринкового середовища.

 

У сфері соціальної політики:

 

- послаблення напруги на ринку праці, підвищення соціальної захищеності безробітних;

- забезпечення пріоритетного фінансування соціальних програм;

- поліпшення соціального захисту, рівня та якості життя населення, учасників бойових дій, збільшення обсягу та підвищення якості соціальних послуг;

- забезпечення функціонування соціальної та гуманітарної сфери на рівні
державних стандартів;

- залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та
спортом;

- зростання духовно-інтелектуального потенціалу мешканців міста.

Програма розроблена на основі пропозицій суб’єктів господарювання, жителів територіальної громади, депутатів міської ради, членів виконкому, громадських організацій з використанням аналітичних матеріалів і стратегічних даних про розвиток міста за попередні роки.

Складовою частиною Програми є цільові довгострокові та річні міські програми, в яких конкретизовані заходи та об’єми робіт по пріоритетних напрямках розвитку міста. А саме:

 

довгострокові програми:

Програма розвитку туризму  в м.Дубровиця на 2016-2020 роки;

Програма розвитку міста Дубровиця на 2016-2020 роки;

Програма забезпечення пожежної, техногенної та природної безпеки міста Дубровиця на 2017 – 2020 роки;

Програма регулювання та розвитку земельних відносин на території м.Дубровиця на 2019-2020 роки.

 

річні програми:

         Програма розвитку житлово-комунального господарства на 2020 рік;

Програма охорони довкілля на 2020 рік;

Програма по охороні громадського порядку на 2020 рік;

Програма культурно-мистецьких заходів, відзначення державних, національних та релігійнихсвят, підтримки особистостей, трудових колективів та громадських організацій м.Дубровиця на 2020 рік;

Програма соціального захисту населення на 2020 рік;

Програма організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах м.Дубровиця на 2020 рік;

Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Дубровиця  на 2020 рік;

         Програма розвитку дорожнього руху на 2020 рік;

Програма забезпечення участі Дубровицької міської ради в Асоціації міст України на 2020 рік;

Програма використання коштів місцевого бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на 2020 рік.

З метою забезпечення функціонування на належному фінансовому рівні підвідомчих підприємств, фінансування робіт по благоустрою міста, покращення його санітарного стану, забезпечення екологічної безпеки, виконання планів капітального ремонту наявного житлового фонду, водозабезпечення, водовідведення, освітлення вулиць, капітального і поточного ремонту вуличного покриття, програми розвитку фізичної культури і спорту, проведення міських культурно-масових заходів, створення передумов для надання допомоги малозахищеним верствам населення, учасникам бойових дій та виконання інших програм, до міського бюджету в 2020 році плануються  надійти необхідні кошти від оподаткування фізичних та юридичних осіб.

Міськвиконкомом у співпраці з депутатським корпусом, підприємствами, організаціями та установами міста буде проводитись щоденна робота по виконанню планових показників міського бюджету як по доходній, так і по видатковій частині.

 

БЛАГОУСТРІЙ МІСТА

 

Основним завданням щодо реалізації заходів Програми по благоустрою міста в 2020 році є забезпечення належного утримання та поліпшення санітарного, естетичного стану території міста і, в першу чергу, це:

- збереження дієздатності комунальних підприємств міста та їх трудового потенціалу;

  - утримання в санітарному стані полігону по зберіганню та захороненню твердих побутових відходів;

- впровадження сучасних проектів щодо утилізації сміття;

- проведення поточного та капітального ремонту покриття вулично-шляхової мережі з відновленням та заміною дорожніх знаків та розмітки;

- ремонт покриття тротуарів та пішохідних доріжок;

- утримання в належному санітарному стані та естетичному вигляді місць масового перебування людей;

- ремонт і поточне утримання пам’ятних знаків на території міста;

- ліквідація наявних стихійних сміттєзвалищ;

- благоустрій і утримання міського пляжу, місць масового відпочинку населення;

- озеленення території міста, утримання клумб, газонів, парків, смуг зелених насаджень;

- утримання міських кладовищ;

- поточне обслуговування та будівництво нових ліній вуличного освітлення, заміна та встановлення додаткових ліхтарів;

- прочистка від замулень та порослі каналів відведення дощових та підземних вод в межах міста;

- реконструкція, утримання та додаткове облаштування зупинок громадського транспорту;

- утримання в належному санітарному стані прибудинкових територій;

- санітарне утримання доріг та посипка вулиць, тротуарів в зимовий період;

- придбання трактора для вивезення габаритних ТПВ з приватного сектору;

- зріз аварійних дерев, підрізка дерев та кущів, висадка молодих дерев;

- партнерські відносини міських суб’єктів підприємницької діяльності з міськвиконкомом щодо консолідованої участі в благоустрої міста.

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Основні напрямки діяльності в галузі житлово-комунального господарства в 2020 році будуть направлені на покращення якості наданих послуг, розвитку житлово-комунального господарства, впровадження заходів щодо економії паливно-енергетичних ресурсів. Для чого необхідно:

по КП “Будинкоуправління”

  • забезпечити управління багатоквартирного житлового фонду шляхом утримання і ремонту  спільного майна будинків та прибудинкових територій;
  • забезпечення систематичного збору, в тому числі роздільного збору відходів ТПВ, як вторинної сировини, утилізації та вивезення твердих побутових відходів від фізичних та юридичних осіб, а також утримання в санітарному стані полігону по зберіганню та захороненню твердих побутових відходів;

по КП “Міськводоканал”

 - забезпечити утримання в належному санітарно-технічному стані водозабір, мережі та об’єкти водопровідно-каналізаційного господарства міста;

- проведення поточного і капітального ремонту аварійних ділянок міського водогону;

- забезпечити надання населенню міста якісної питної води,

 

Б У Д І В Н И Ц Т В О

 

Основним завданням в галузі будівництва є розбудова нашого міста, а саме в 2020 році планується продовжити заходи по реконструкції у місцях масового відпочинку населення (центральна частина міста), влаштування, ремонт покриття  тротуарів та пішохідних доріжок, будівництво дитячих площадок.

 

ТОРГОВЕЛЬНЕ, ПОБУТОВЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

 

Основними напрямками розвитку торговельного, побутового та транспортного обслуговування населення є:

- продовження розширення мережі підприємств торгівлі та ресторанного господарства;

- приведення у відповідність до вимог сучасного дизайну підприємств торгівлі та побуту, забезпечення їх сучасною освітлювально-оздоблювальною рекламою;

- розширення асортименту товарів, впровадження прогресивних форм і методів торговельного обслуговування населення;

- посилення захисту від незаконно виготовлених і фальсифікованих товарів, насичення ринку товарами вітчизняного та місцевого виробництва;

 - забезпечення суб’єктами господарювання законодавства щодо захисту прав споживачів;

- встановлення зручного режиму роботи підприємств торгівлі та побуту, розробленого із врахуванням побажань покупців;

- сприяння розвитку мережі закладів, що надають соціально-необхідні побутові послуги - виготовлення та ремонт одягу, взуття, ремонт побутової техніки;

- розширення і вдосконалення надання покупцям додаткових послуг - банкомат, термінал поповнення і переказу коштів, реалізації газет, подарунків, живих квітів;

- покращення умов і якості послуг на ринках міста, перетворення ринків у сучасні торговельно-сервісні комплекси;

- надання консультаційної допомоги суб’єктам господарювання всіх форм власності.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

У сфері соціального захисту міськвиконком буде співпрацювати з управлінням праці і соціального захисту райдержадміністрації, трудовими колективами, неурядовими громадськими організаціями, релігійними громадами з метою надання соціальної підтримки жителям міста, учасникам бойових дій, які потребують допомоги. З цією метою передбачається:

- забезпечити виконання міської програми  соціального захисту населення;

- проводити заходи по підтримці дітей із соціально неспроможних сімей в питаннях забезпечення продуктами і одягом;

- вжити запобіжних заходів щодо появи бездомних громадян, забезпечити недопущення незаконного відчуження житла та захист майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, одиноких непрацездатних громадян;

- запровадити систему надання допомоги одиноким громадянам через волонтерів навчальних та позашкільних закладів міста;

- надавати ритуальні послуги за рахунок коштів міського бюджету, пов’язані з похованням самотніх, непрацюючих громадян;

- проаналізувати стан виконання обов’язків опікунами, піклувальниками та помічниками тимчасово хворих громадян і, при необхідності, вносити питання на розгляд міськвиконкому. 

 

К У Л Ь Т У Р А

 

Головним завданням в галузі культури є посилення роботи по підвищенню рівня виконавської майстерності; проведення на високому рівні міських культурно-мистецьких, оздоровчих заходів, спрямованих на відзначення державних, календарних та релігійних свят, ювілейних дат, відродження традицій, звичаїв, етнічної самобутності населення міста; організація змістовного дозвілля населення; забезпечення високого рівня проведення святкових урочистостей та заходів з підтримки ветеранів, учасників бойових дій, кращих представників установ, організацій, підприємств; зміцнення матеріальної бази закладів культури. З цією метою планується:

- забезпечити виконання Програми культурно-мистецьких заходів, відзначення державних, національних та релігійнихсвят, підтримки особистостей, трудових колективів та громадських організацій м.Дубровиця на 2020 рік;

- забезпечити участь творчих колективів, спортивних клубів та команд у конкурсах та змаганнях різного рівня.

 

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА І СПОРТ

 

Заходи з реалізації молодіжної політики будуть спрямовані на виховання у молодого покоління почуття патріотизму, формування особистості на засадах духовності, моральності, толерантності, забезпечення створення умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку, активізації роботи із залучення молоді, у тому числі з числа осіб з особливими потребами та обмеженими фізичними можливостями, до участі у громадському та суспільному житті, підтримки діяльності молодіжних і дитячих громадських організацій, формування у молоді усвідомлення необхідності у здоровому і безпечному способі життя, проведення профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі.

Основними напрямками роботи в галузі молодіжної політики на 2020 рік буде:

- сприяння та забезпечення в межах власних повноважень участі молоді міста в обласних та районних молодіжних мистецьких, культурологічних заходах, інтелектуальних іграх, фестивалях, різноманітних конкурсах та програмах із широким залученням молодіжних громадських організацій та органів учнівського самоврядування;

- організація змістовного дозвілля молоді та залучення дітей і молоді до гурткової позакласної роботи через Центр позашкільної освіти; 

- підтримка творчо обдарованої молоді через надання фінансової підтримки громадським організаціям міста та пошук партнерів для організацій, що працюють з дітьми та молоддю;

- вдосконалення системи пропагування здорового і безпечного способу життя та проведення просвітницької роботи для населення міста через: видавництво буклетів з питань профілактики запобігання алкоголізму, тютюнопалінню, розміщення соціальної реклами на банерах, сіті-лайтах в місті; проведення тренінгів для молоді міста «Сходинки до здоров’я», «Здоров’я - моя цінність»;

- розвиток фізичної культури та спорту в місті шляхом організації, проведення та участі в спортивних турнірах і змаганнях міських команд з різних видів спорту, зокрема до Дня дітей, Дня незалежності України;

- провести міжнародний турнір з баскетболу серед учнів на Кубок міста Дубровиці пам’яті М.Хрипти;

- утримання міської футбольної команди «Дубровиця».

 

РОЗВИТОК ПАРТНЕРСТВА, СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ БЛАГОДІЙНИМИ ФОНДАМИ

 

Головним напрямком цієї роботи буде вдосконалення самоврядних засад на основі обміну досвідом роботи з органами місцевого самоврядування як на території України, так і за кордоном.

         Ця робота буде проводитись за такими напрямками:

- організація обміну делегаціями;

- участь в конференціях, семінарах, "круглих столах";

- поглиблення співпраці з Асоціацією міст України;

- обмін досвідом роботи з різних сфер повноважень місцевого самоврядування.

 

 

 

Секретар ради                                                                   Микола ГОДУНКО